ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Виждаш ли стряскащото заглавие на тази пророческа книга? И знаеш ли що ще рече едно потомство от човеци да бъде определено от моя Господ като поколение от изчадия? Истината е, че духът на думата “изчадие” ще рече извратено потомство, което по-добре никога да не се e раждало. Защото изчадия стават човеците, които самоволно се отричат от Образа на Бога, за да се утвърдят в образа на дявола. И точно тук аз искам да проявиш здравомислие, за да не бъде очакването ти такова, щото да търсиш с очите си изчадия по плът.
Отсега ти казвам, че такива трудно ще намериш, а ако случайно ги намериш, то те ще бъдат герои от някой холивудски филм на ужасите. Но пророческите видения в тази книга няма да бъдат филм, а извисен духовен поглед върху умноженото беззаконие на дявола, родило много антихристи и богоотстъпници. Защото именно те са изчадията на тъмната троица. Сиреч – потомството на змея, звяра и лъжепророка, родено в последните времена, за да излъже, поквари и съблазни целия свят.
Нека сега да ти кажа как се роди тази книга.
Преди седем-осем месеца, когато пишех книга с пророчески видения върху греховете на неразпознаването, Господ потвърди на сърцето ми, че ще имам миг на Личното Му благоволение, когато да опиша не просто атаки на дявола срещу човеци, но атаки срещу Неговото Духовно Тяло, което е Църквата. Самото Господно потвърждение аз приех като твърде голяма отговорност. И още тогава започнах не просто да си въобразявам, но да виждам от Духа самите сатанински атаки срещу Господното Тяло. Така, в духовното ми наблюдение, аз направих аналогия на Христовото Тяло с един човешки организъм. И както против тоя организъм идват атаки, свързани с болести и смърт, така и срещу Христовото Тяло идват подобни атаки.
Къде е тогава разликата?
Разликата е в това, че обикновеното човешко тяло е подложено на атаки от микроорганизми, които го възпаляват, разболяват и убиват, а Христовото Тяло е подложено на атаки от човеци, влезли в него не с Духа на Бога, но с демоните на дявола. А при подобно влизане също има възпаляване, разболяване и смърт. И ако един болен човек прави всичко възможно да ликвидира и унищожи смъртоносните микроорганизми в тялото си, то няма ли и Господ Исус в Милостта и Благостта Си да се погрижи за Собственото Си Духовно Тяло? Няма ли да прати не просто Слово, но Дух на очистване, нетърпимост и духовна конфронтация срещу болестотворните фактори?
Нека сега да ти припомня едни думи на Апостол Павел, защото те ще бъдат духовната основа за всички видения в тази книга. Ето какво заявява Христовият слуга във “Второто послание към Коринтяните”:
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите…” (2 Коринтяни 11:3-4)
Сам виждаш, че Павел не изключва възможността и дори се бои да не би Сатана да разврати някои от вярващите. Но апостолът продължава в безпокойството си и в думите му прозира един твърде страшен факт. Фактът, че ако някой дойде в църквата и проповядва друг Исус, друг дух и друго благовестие, то човеците лесно го търпят…
Не сме ли и ние така в телата си? Не се ли случва лесно да търпим не един или два, но хиляди и дори милиони микроорганизми? И ако не вземем нужните мерки, то докъде ще стигнат нещата? Не се ли надигат при възпаление вътрешните ни защитни сили? И не тръгват ли тогава на съпротива всичките клетки на кръвта ни, за да изгонят зловредните натрапници? И ако нещата в личните ни тела опират до пълна мобилизация на имунната ни система, то дали навсякъде се случва същото и по Дух?
За съжаление – не! Понеже Павел не би казал, че вярващите лесно търпят другия Исус, другия дух и другото благовестие, но ги отлъчват отсред себе си. Къде тогава да търсим спасителното решение на проблема? И как да бъдем опазени от човеците, които влизат в църквите с духа на дявола, а не с Духа на Бога? Отговорът отново е даден от Апостол Павел:
“Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос с Велиала? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? И какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: “Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде”. Затова – “Излезте изсред тях и отделете се”, казва Господ, “И не се допирайте до нечисто”; и “Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери”, казва Всемогъщият Господ…” (2 Коринтяни 6:14-18)
“Излезте изсред тях и отделете се!” – Бог е категоричен в заповедта Си. “И не се допирайте до нечисто!” – повелява Той, като продължава:
“Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери!”
Сам виждаш, братко мой, че не трябва да стоиш на едно място с онези, които идват с демони в събранието, за да проповядват “друг Исус, друг дух и друго благовестие…”
Защото другият дух е самият Сатана! Защото другият Исус е човекът-Антихрист! Защото другото благовестие е измамата на лъжепророка, който е духът на Антихрист! Да излезеш изсред тия три смъртоносни фактора – ето това ще те направи да съхраниш рождението си от Бога и да участваш във всичките обещания на Завета Му.
Но как да излезеш, ако не знаеш кои са изчадията на тъмната троица? Как да излезеш ако не знаеш какво представляват смъртоносните атаки срещу Христовото Тяло? Как да излезеш, ако не си готов да изпълниш следващите думи от посланието на Апостол Павел? Защото той продължава, като казва на всички ни:
“И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога…” (2 Коринтяни 7:1)
Аз вярвам, братко мой, че чрез пророческите видения в тази книга ти наистина ще очистиш себе си от всяка плътска и духовна нечистота. За да стоиш далеч от изчадията на тъмната троица, които Сам Исус ще посече с Меча в ръката Си и ще отхвърли с Дъха на устата Си. Амин и Амин!

Leave a Reply