ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ПРЪСТЕН НА СЪБЛАЗЪНТА

(Или за обвързването на човеците с дявола)

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Дълго време не можех да започна писането на тази глава и изявата на видението, свързано с нея. Една огромна скръб притисна сърцето ми за много дни, тъй щото не ми беше възможно дори да мисля. Но накрая, събрал всичката си вяра и упование в Господ, аз пристъпих към нея…
Как да започна? Или с какви думи да ти предам нещата, с които Господ Исус изпълни сърцето ми? Нека като начало да кажа това, че златният пръстен на сатанинската съблазън е стопроцентово убийствен и разрушителен. Защото при него става дума за обвързването на човеците с дявола.
Знаеш ли какво е обвързването, братко мой?
Това е съдбоносно сърдечно решение да принадлежиш в дух, душа и тяло на оня, комуто си предал живота си. Ако погледнем на обвързването в неговото най-естествено човешко проявление, то за пример би ни послужил бракът, който сключват мъж и жена. Те се обричат един на друг пред Бога и решават да споделят живота си. Да живеят заедно, да бъдат семейство, да имат деца. Да посрещат всички предизвикателства и превратности на битието, обвързани един до друг. Ето така човеците създават семейства. Достатъчно е да влезеш само в един жилищен блок и да погледнеш табелките пред пощенските кутии. Така би видял фамилиите на различни семейства – Иванови, Петрови, Георгиеви, Димитрови. Но колкото и да гледаш тия пощенски кутии, там не би видял фамилиите Дяволски или Сатанински. А всъщност – тези две фамилии разтърсват и съблазняват целия свят от хиляди години.
Нека да продължа още в духа на тази тема. Бидейки семеен човек, баща на четири деца и съпруг на жена ми, аз още помня как при встъпването си в брак ние сложихме златни халки на ръцете си. Това беше видимият символ и олицетворение на невидимата любовна връзка между нас. Тези халки щяха да ни напомнят, че вече сме съдбоносно обвързани, за да бъдем едно пред Господа. Аз повече нямаше да търся друга жена в живота си, и моята съпруга нямаше повече да търси друг мъж в живота си. Аз вече бях неин мъж и тя вече беше моя жена. Но нека повече да не говоря за семейство Главчеви, а отново да се върна на фамилиите Дяволски и Сатанински. Защото и там съществува обвързване, което се закрепява с пръстен. Но за разлика от земните пръстени, които можеш да купиш от магазина или да поръчаш за направа в златарско ателие, пръстенът на дявола е духовен. Той е запечатан от Бога и Отца върху първата от стените на камъка му. И с тоя първи печат на лукавството и съблазънта дяволът непременно ще търси човеци, с които да се обвърже.
Аз се възхищавам на Божията Милост, която по всякакъв начин говори и търси да посети човешките чеда. Аз благодаря на моя Господ и Бог, че не остави човеците в неведение относно дяволския пръстен на обвързването. Защото само преди две-три години на света се появи един филм, направен в три части. Заглавието на този филм беше “Властелинът на пръстена”. И ако духовен човек, имащ присъствието и потвърждението на Святия Дух, би гледал този филм, той непременно би разбрал какво представлява пръстенът на сатанинската съблазън и лукавство. Защото това е желанието на човеците за власт, която да им осигури благоденствие.
Да, братко мой! Става дума именно за власт! И ако ти си гледал този филм, за да си го припомниш именно при прочита на тази глава, то ще ти направи впечатление с колко огромна сила беше зареден пръстенът на дявола. Той търсеше да се върне на ръката на господаря си, тъй щото земята да бъде потопена в мрак и безумие. Но във филма провидението беше решило пръстенът да бъде унищожен и властта на беззаконието поразена. С този филм Бог силно извика към целия свят:
“Люде, откажете се от желанието да споделяте властта на Сатана и да се обвързвате с пръстена на неговото лукавство и съблазън! Бягайте далеч от сатанинското благоденствие, което е печат именно върху обвързаните с дявола! Бягайте далеч от пръстена, който е силен да убива човешките сърца и да ги потапя в мрак и духовно разорение!”
Колцина обаче чуха Гласа на Бога или се покаяха за злите си дела? Колцина си спомниха, че филмът за “Властелина на пръстена” не е нищо ново под Слънцето Христос, а само едно напомняне за съблазънта, която човеците са забравили или не искат да видят? Та нали нашият Господ, отведен да бъде изкушаван от дявола в пустинята, видя същия пръстен в ръцете на Сатана? Нали с този пръстен лукавият прошепна на Сърцето Му, казвайки:
“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое…” (Лука 4:6-7)
Какво друго да искаше дяволът от Божия Син, ако не именно това – Исус да се обвърже с него и да помрачи Спасителната Си Небесна мисия? Да, но пред него стоеше Божият Син Исус от Сион, а не Джордж Буш от щата Тексас! Пред него стоеше Спасителят на целия човешки род, а не жалка черепка, станала член на масонска ложа и готова да си счупи гръбначния стълб от поклони.
Разбираш ли сега за какъв златен пръстен ти говоря? Разбираш ли, най-сетне, че на този свят има много човеци, които носят фамилията Дяволски или Сатанински, но са малцина Божиите хора, които да ги изобличат и заклеймят като сатанински съблазнители? Нека ти кажа, че сърцето ми все така се тресеше от скръб, когато Господ Исус ме въздигна в Залата на Божия Яростен Гняв. И ето, че Той ми посочи първата от сферите, в която стоеше забит Божий Меч. А след това ми каза:
“Ела слуго Мой!
Пристъпи към сферата и извади Меча, който е забит в златния пръстен на съблазънта! И като държиш Меча прострян напред, слез в тъмното битие на дявола, за да видиш колко изкусителна и смъртоносна е съблазънта на неговото обвързване!”
С вълнение послушах моя Господ и пристъпих към сферата, като извадих Божия Меч с ръката си. А тогава по протежението на Меча отново заблестяха думите от Асафовия псалом, които гласяха:
“А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите…” [ (Псалом 73:2-3)]
Докле прочитах писаното, Господ докосна с ръка гърба ми, като ми казваше:
“Влез в сферата и тръгни надолу! Мечът Ми ще те пази и води, тъй щото нозете ти няма да се отклонят и стъпките ти няма да се подхлъзнат! Слез в тъмното битие на Сатана и виж на какво се дължи тържеството на надменните и благоденствието на нечестивите!”
Братко мой! Като гледах на лепкавия мрак, който изпълваше сферата, аз нямах никакво желание да сляза през тази сфера, но притискането на гърба ми от Христовата десница беше толкова категорично, щото просто се смирих и разбрах, че това е било записано в съдбата ми и е част от Божия план за Спасението на човеците. Така, направил крачка напред, аз влязох в сферата и потънах през нея…
Летейки през тъмен коридор, но загърнат като пашкул от Светлината на Господното благоволение, аз все така държах прострян напред Меча, а от него блестеше Божията Светлина. Така, след едно известно време, аз вече бях на земята, а очите ми съзряха самият зар Сатана. Обърнат със страната на пръстена си към земята, той изрева към демоните си, като им казваше:
“Духове на пръстена! Елате и вземете лукавството и съблазънта ми, за да развратите човеците, които са ви предадени от Гнева на Небесния Бог! Напълнете ръцете си с пръстени от пръстена ми и намерете човеците, които повече от всичко копнеят за власт и благоденствие…”
Дочули гласа на господаря си, духовете на пръстена се надигнаха от дълбочините на ада, като тъмен облак. И като се приближиха до стената на дяволския камък, протягаха ръцете си, тъй щото шепите им мигновено се напълваха със златни пръстени. Така, с пълни шепи те отлитаха, за да извършат волята на лукавия. И ето, че Сила Божия дойде върху Меча в ръката ми, тъй щото Мечът ме дръпна и аз полетях с него зад един от демоните на Сатана. Не зная колко време летях, но накрая се намерих в някаква къща, където видях човек, надвесен над сандък. Той протягаше ръце към сандъка и ридаеше, като казваше:
“Какво събрах през жалкия си живот? Пари, които не достигат дори за жилище в краен квартал? Защо още да живея, като нямам благоденствие? Защо още да тупти сърцето ми, когато трябва да гледам човеци, които имат много повече власт и възможности от мене? О, ако имаше сила, която да ми даде власт и благоденствие, в тоз час бих й предал сърцето си! Ако имаше бог да ме чуе какво искам, тоз час бих му покорил душата си! Но ако няма – нека падна мъртъв в тоя сандък и той да бъде ковчегът ми!”
След тия думи на човека, от самия сандък се появи съблазнителният демон на Сатана, което накара човекът да се стресне и отскочи назад. А тъмният пратеник протегна ръката си и в шепата му заблестя златен пръстен. Така той каза на човека:
“Искаш ли ти власт и благоденствие до края на дните си? Сложи този златен пръстен на ръката си и чрез него всички врати на земното благословение ще се отворят пред тебе!”
Изумен от чутото, човекът запелтечи, като казваше:
“Наистина ли ще получа всичко?”
“О, да! Разбира се, че ще получиш всичко! Но, както ти казах, трябва да сложиш златния пръстен на ръката си! Защото това е условието!”
“А какво ще се случи с мен, когато си сложа този пръстен на ръката?” – попита отново човекът. А тогава демонът му отговори:
“Животът ти никога повече няма да бъде същият. Ще се намериш на друго място, с друг живот и в друга реалност!”
“По-добра ли ще е реалността от тази, в която сега живея?” – попита отново човекът. А демонът, видял, че превъзмогва над съвестта му, се приближи досами него, като му казваше:
“Ти досега не си живял, а само си изгнивал в мизерията си! Ти досега не си имал шанс, но ето че си забелязан и посочен! Нима ще пропуснеш шанса си? Не знаеш ли, че такива посещения и такова благоволение идват само веднъж в живота?”
“О, искам този шанс! Искам точно това благоволение!” – извика човекът и протегна ръката си към шепата на демона, за да вземе златния пръстен. Така той наистина сложи златния пръстен на ръката си. А тогава мигновено цялото му духовно естество потъмня и стана като черна лепкава смола. Но златният пръстен побърза да покрие смолата с красив бял костюм, нозете му – с лъскави обувки, а главата му – с шапка на преуспяващ бизнесмен. И пространството на мизерната къща мигновено се промени на бяла вила, построена до самите сини води на морски залив. А пратеникът на Сатана, изглеждащ като ангел Господен в бял хитон, простря ръка и посочи безбрежното море, като му казваше:
“Радвай се, понеже вече си обвързан! Живей живота си и греби с пълни шепи благоденствието, което няма да свърши! Но никога недей да помисляш да свалиш пръстена от ръката си. Защото тогава тази реалност мигновено ще се стопи пред очите ти, за да се намериш там, където беше намерен, за да ти бъде показано благоволение!”
“О, аз по-скоро ще умра, отколкото да сваля този пръстен от ръката си!” – извика човекът и продължи:
“Напротив, напротив! Още сега ще се втурна, за да загреба с пълни шепи това, което съм получил от благодетеля си! Власт, власт и още власт! Благоденствие, благоденствие и още благоденствие! Няма никога да им се наситя и всякога ще целувам пръстена, от който дойде всичкия късмет на живота ми!”
Докато човекът възторжено отговаряше на сатанинския демон, Мечът в ръката ми блесна от Божията Светлина, а очите ми видяха същинското състояние на оня човек. Понеже златният пръстен на дявола беше вързал не пръст от ръката му, но самото му сърце. И през мрака, гъст като смола, се виждаше, че човекът беше затънал в лъжа, измама и нечестие, покрили дори косите на главата му. Той се опитваше да се надигне от тях, както удавник протяга ръце, за да напусне водите, но съблазънта и лукавството го покриваха отново и отново. И ето, че самият Божий Меч премина като Дух по ръката ми и стигна до сърцето ми, като ми казваше:
“Иди и кажи на всичките Божии чеда да не завиждат на благоденствието на нечестивите езичници, нито да се съблазняват от привременната власт, която дяволът им е дал. Защото усещанията на плътта са най-лъжливото знамение на дявола, зад което той крие смъртоносния капан за всичките си жертви!
Иди и предупреди всичките си братя и сестри да смирят сърцата си и да се задоволяват с Божията достатъчност на живота си. Защото вашият дял, делът на Божиите скъпоценни камъни, не е в света на Сатана, но е сред златните улици на Небесния Ерусалим, и в кристалните води от Реката на Живота!”
След тези последни думи, Мечът ме въздигна нагоре, тъй щото напуснах първата от тъмните сфери, като застанах отново в присъствието на моя Господ. А Той, като взе Меча от ръцете ми и го заби в златния пръстен на съблазънта, ми проговори, като казваше:
“Разбра ли сега що ще рече обвързване с дявола? Разбраха ли Моите, че той не дава нищо, преди да е взел всичко?
Ето, Аз ви призовавам да стоите обвързани с Мене! С вяра в Моето Царство, в Моите блаженства, и в Моя дял от Слава и Вечен Живот! Който послуша Моите думи и думите на Меча Ми, изречени на слугата Ми, той няма да бъде съблазнен от златния пръстен довека! Тия са думите Ми против златния пръстен на лукавството и съблазънта!”

Leave a Reply