СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Изминаха няколко месеца на върховно изпитание и страшно гонение от дявола върху сърцата на Божиите чеда. Ситото на изпитанието беше с толкова стеснени отвори, щото скоро сърцето ми започна да забелязва достатъчно много обезпокоителни и наскърбяващи факти. Тези факти ме наведоха на мисълта, че отново трябва да падна на колене пред Господ и да Го моля за Милост и Съвършено водителство. Още в началото на тази извънредна пророческа книга аз искам да бъда ясно и правилно разбран от всичките Божии чеда. Защото, колкото до програмата-максимум, която трябваше да извърша за Исус Христос и Божието Царство, аз я изпълних със Силата, дадена ми от Господ и с Неговото Лично благоволение. В това отношение днес стоя на Хълма Господен и там чакам събирането на живия Божий остатък, който ще утвърди, съхрани и прослави Христовата Вяра по целия свят. За това мое изчакване Исус ми беше говорил още преди няколко години. Той лично ме беше предупредил, че ще дойде миг от живота ми, когато ще трябва да чакам събирането на останалите. А фактът, че става дума за чакане, е доказателство, че по Божията Воля съм тичал повече от мнозина други.
Но какво междувременно се случваше, докато аз стоях на Господния Хълм? Случваше се това, че освирепелият Сатана за сетен път мобилизира всичките си духовни сили и побърза да постави ями, примки и съблазни по пътя към Хълма. И, искат или не, едни паднаха в ямите, други се оплетоха в примките, а трети се поддадоха на съблазните. Ден след ден и седмица след седмица моят Господ щеше да бъде прекомерно наскърбяван от делата на религиозни лицемери, залепили съдбите си като паяжини към служение “Мория” и решили, че могат да насилстват, угнетяват, печелят, ядат и пият за сметка на делото на Божия пророк. Всъщност, ако има нещо, в което дяволът за съжаление успя, то е, че с фалшиви християни той хвърли укор и сянка върху безкористното даване на един Божий слуга и върху Светлината на цялото пророческо благовестие. Ще си позволя да цитирам откъс от писмо, което разплака сърцето ми:
“Братко наш! Ти си най-добрият пророк и баща. В лошо състояние сме, с малко пророчески книги сме и нищо не можем да направим, защото ние не сме от знаещите по духовния път, и от първенците… Ти можеш да ни помогнеш с пророческите книги, тези изоставени и осакатени братя и сестри трябва да ги храним…”
И така, братко мой, след тринадесет години на усилно пръскане и сеене на десетки хиляди книги и стотици заглавия, аз получавам писмо, в което смирени братя и сестри ми пишат, че Божието стадо е осакатено и изоставено от… първенците на служение “Мория”…
Ама, че ужас – в служение “Мория” имало първенци? Откъде се пръкна това върховно лицемерие и откъде дойде този уродлив сатанизъм, та скромни Божии души да забелязват първенци в служение “Мория”? Кога Божият пророк стана първенец сред Божието домочадие, та да заповяда всички след него да се изживяват като първенци? Кога си позволих да зарежа дори едно агънце на Господа, или да го осакатя с насилие и първенствуване? Кога тръгнах да превръщам книгите си в пиедестали за човешко величие, човешка печалба и мания за господаруване?
Братко мой! Аз не искам да цитирам цялото писмо, защото тогава сърцето ти би изплакало остро. Защото непременно би разбрал, че духовно нечистоплътни хора влизат в домовете на хората с книгите на служение “Мория”. И като вадят химикалка и лист, правят опис на имуществото на сиромасите. А след това ги заплашват, че ако не продадат имуществото и не им дадат парите от продаденото, ще отпаднат от Господ. Защото после парите непременно щели да служат за делото на Божия пророк…
Аз категорично отхвърлям такова събиране на пари! Аз го заклеймявам в Господното Име и настоявам пред Господ Исус да излее изобличение, Гняв и яростно наказание върху всички насилници, сребролюбци и угнетители! Пред Името и Кръвта на моя възкръснал Спасител заявявам, че служение “Мория” никога и по никакъв начин не е изпращало никой при никого, за да ни се събират пари и да се угнетяват сиромасите! Всичко, което се случва и превръща в позор и петно за пророческото благовестие, е провокирано и дирижирано от дявола, който има за цел да затъмни Светлината на Христовия Пример за безкористно даване и безкористно жертване. А коренът на всичкото това зло е в религиозната амбиция на непосочени, неутвърдени и неизвисени духом човеци, за да се изживяват като пратеници на Господ Исус Христос и като Негови служители.
През всичките години на моето слугуване на Исус, аз знаех, вярвах и продължавам да зная и вярвам, че Бог благоволи в плодовете на щедростта и благодарението. Но тези плодове се раждат в дълбоко докоснатото сърце, което именно чрез сеенето на средства иска да покаже, че обича Исус и е готово всячески да съдейства за успеха на Делото Му.
Бог е Първият и Суверенният Земеделец, Който пръв вкусва от плода в сърцата на човеците, които Го обичат! Чак след това идва ред на слугите Му, които биха усетили великата Му снабдяваща Мощ и Сила!
Но да отиде някой преди Исус, за да събира чужда жетва и да участва в чужди трудове – това е грях, който има силата на демонично изгорение върху съвестта. И човеците, които са вършили този грях, непременно вече са паднали в страшно осъждение, което ще ги погуби и изпепели. Те са тръгнали да свалят последната риза от гърба на сиромаха и да му взимат едничката му завивка, а това моят Господ никога не би направил с бедния Лазар…
Моля те да ме разбереш, братко мой! Моля те със сълзи на очи да внимаваш на всичко, което пиша! Защото става дума за една бяла дреха, която всички сме длъжни да носим пред Бога и Отца! Става дума за светлия и чист висон, който е “праведните дела на светиите”. Няма нищо праведно в това да се изживяваш като пратеник, без да имаш нито едно от Христовите пълномощия, нито белезите и печатите на Неговото благоволение. Просто за някои безумци служение “Мория” се превърна в кокошката, която им снася златни яйца. Но те просто не са разбрали, че Божият пророк не счита нито една пророческа книга за своя собствена, за да върти с нея бизнес, търговия или какъвто и да било личен интерес.
Нищо подобно! Аз съм само настойник и приносител на Божиите тайни, които са ми дадени по Милост и Благост от Божието Светилище! Който е поискал тия тайни в Името на Исус – непременно ги е получил даром в Името на Исус. Но от този момент неговата лична отговорност пред Бога става толкова голяма, колкото е и моята. Защото от онзи, комуто много е дадено, много и ще бъде изисквано.
Каква е тогава моята награда?
Без всякакво съмнение – тази, че платих със сърдечни страдания от всякакво страшно гонение, за да станат явни думите на Господ Исус в света на дявола и тъмнината. И бих добавил за личната ти увереност, че докато някъде на света има поне едно човешко сърце, което да чете виденията от Хълма Мория, написани от Святия Дух чрез ръката ми – то и дотогава аз стоя и продължавам да стоя в свещенослужение пред Бога и Отца, понеже чрез личното ми свидетелстване се спасяват сърца и осветяват души. А това свидетелство непременно заслужава твоето доверие и благодарение към Бога. Това са двадесет и четири духовни и сто и тридесет и четири пророчески книги на служение “Мория”, в които Бог е говорил с многоразличната Си Благодат – както на младенците, така и на младежите и бащите. А Същият Този Бог, приел пред Трона жертвата на един от последните Си пророци на земята, е Бог ревнив. Бог, Който ще държи лична сметка от всяко сърце за начина, по който се е обхождало с всичките Му думи на Вечен Живот. Бог, Който десетки години е напоявал с дъждовете на Духа Си Собственото Си Лозе. Бог, Който за последно ще изпрати слугите Си, за да потърсят сладките плодове на Правдата по всичките лози и лозници. Там, където пръчките са дали Плода Му, Той ще ги очисти, за да дадат още повече Плод. Но ако някъде лозите и лозниците са били поразени от религиозно-демонична мана, а плодовете им са гнили, то на такива пръчките ще бъдат отрязани и хвърлени в огъня на погублението. Ето затова аз получих още едно Лично послание от моя Господ, което съм длъжен да дам на Божието домочадие. Послание, с което Божиите чеда ще разберат, че от Небето вече им е дадено всичко, потребно за духовния живот и благочестие. И не просто всичко, но една преизобилна трапеза, чиито ястия ще им стигнат до мига на Вечността. Обичам да казвам това в разговор с Божиите чеда, но ще го напиша и тук:
Ако посветите по един месец от живота си за прочитане, проумяване и утвърждаване в само една от пророческите книги на “Мория”, то тогава Господ ви е приготвил трапеза за цели тринадесет години напред. И това е само при положение, че в сърцата ви няма никакви причини, които да спират духовния ви растеж. Но ако се прибави и период за очистване, за покаяние и за утвърждаване, то тогава тези тринадесет години непременно биха стигнали и до тридесет.
За какво говорим тогава? За това, че изворът на Божия пророк е пресъхнал, или затова, че Господ е изсипал води, които нито могат да бъдат изпити, нито могат напълно да бъдат проумявани и проповядвани?
Истината е, че в изминалото време дяволът насади много заблуждения в сърцата на много човеци. Заблуждения, с които те си помислиха, че служение “Мория” е издателство, което всеки месец публикува списания и книжчици. Досущ като светските такива. И само просветените и докоснатите от Господ Исус разбраха, че Божият пророк начерта Небесната Божия програма и ревностно извърши мисията си. Тъй щото служение “Мория” никога не е било издателство, нито печатница, нито компания, която да бълва тиражи срещу определен абонамент.
Няма абонамент, приятели мои! Няма издателство, няма печатница, няма компания! Няма организация, нито има платени кадри с бюджет и ведомости! Служение “Мория” е изява на Господния Хълм и на могъщото очистващо и осветяващо действие на Божия Пророчески Дух!
Този е Духът, чрез Който Исус ще получи прави пътеки преди Своето Второ пришествие! Този е Духът, с Който Господ Исус осъжда великата блудница Вавилон и пророчески определя участта й в огненото езеро! Този е Духът, с Който Бог Отец вдига показалеца Си и предупреждава света за сетнината му и дяволските поклонници за участта им!
Този е Духът, Който и в тази книга ще напомни на всичките Божии чеда как трябва да се обхождат с пророческото слово, за да не изгубят Присъствието и водителството на Господ Исус Христос!
Който иска да Го послуша – нека прочете страниците на тази извънредна пророческа книга и да я направи като белег на ръката си и като надчелие за очите си. Защото на всички, които искат да бъдат Звани, Избрани и Верни, Господ отново ще проговори от Святия Си Храм и от Славното Си Светилище! Нему да бъде Слава, почит и благодарение – за всичката Милост и Благост, с които ни спохожда! Амин и Амин!

Leave a Reply