ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – НАЧАЛО

“Донесете всичките десетъци във влагалището, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Силите, дали е ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него. И заради вас ще смъмря поглъщателя, та няма вече да поврежда рожбите на земята ви; и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на Силите…” (Малахия 3:10-11)

Тази книга е Божият отговор към всички закоравени и неблагодарни сърца, които в мисъл и дело стъпкаха Учението на Исус и се оставиха да бъдат покварени от поглъщателя. Моята надежда за тях е да приемат изобличенията от Господ и така да се покаят и възвърнат.
За всички останали, чиято щедрост спомагаше и все така спомага за благоуспяването на Божието Дело чрез служение “Мория” тази книга ще е Небесен Дар и аз вярвам, че плодът й ще е траен и превъзходен.
Авторът

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Аз благославям с цялото си сърце моя Господ Исус, че в това усилно последно време Неговата Благодат не е престанала да работи и изцелява. Защото, за разлика от човеците, Исус е верен. Той е толкова верен, щото нашите думи са бедни да обяснят верността Му. Той е толкова загрижен за нас, щото Неговата грижа е същата, каквато е слънчевата светлина за земята.
Ти можеш ли да си представиш само един ден без светлина?
Ако не можеш, то тогава се опитай да живееш само един ден без Исус!
Ще издържиш ли мрака?
Ще издържиш ли натиска и злобата, които и без това са доста?
Но с Неговата Благодат ние сме обречени да бъдем поколение на победа. Не толкова голямо и многочислено поколение, но Небесни бисери, пръснати по земята, които като ги намери човек, осветлява сърцето си и става по-богат от всичките човеци на света.
Сега искам да ти споделя как се роди тази книга. Имам чувството, че цял живот съм я носил в сърцето си, като малък младенец, който никога не е излизал на бял свят. Той е живял дълбоко в мен, скрит и потопен в живите води на Духа. Той е нараствал дълго и със сигурност е искал да излезе неведнъж, но винаги преди него са се раждали други младенци, за да поемат пътя си и съдбата си. Понеже сърцето на твореца е като утробата на жената. Бог зачева вътре семената Си и минава време, докато те се развият до съвършен плод. Но понякога е нужно самите зародиши да бъдат изпитани. И в самото изпитание човек разбира може ли да износи плода или не. Със сигурност мога да ти кажа, че никога не съм имал по-сериозно и огнено изпитание от изпитанието, свързано със словото на тази книга. Затова и младенецът, роден тук, е здрав. Ти ще опиташ неговата здравина и пълнота и аз силно се надявам Бог да извърши благодатната Си промяна в твоето сърце, както Той направи това с моето.
През всичкия живот на вярата ми в Бога съм имал злочестината да изпитам върху сърцето си много стрели. Стрели на злоба, омраза, чародейство, отхвърляне, одумване и завист. Но едва след години човек започва да усеща, че от различните стрели болката е различна. Една болка е по-поносима, а друга – ужасна. Една отшумява за седмица, а друга те държи с месеци. И ето, че когато Исус ми даде да наблюдавам собственото си сърце през Словото, аз видях как през всичките тези години в мен са се забивали невидими до този момент стрели, носещи една и съща отрова на върховете си. Тази отрова е омаломощавала духа ми и многократно е искала да ме убие, да ме отлъчи от моя Бог, да ме върне в света на злобата, алчността и апатията. Но Исус ме е пазил, защото е вдигал ума и сърцето ми далече по-горе, за да не мисля върху тези стрели, нито да изпитам ефекта от тяхната отрова.
“Кои са тези стрели?” – ще попиташ ти и с право.
Отговорът е, че това са стрелите на неблагодарността, която е не просто сърдечно състояние, но дух, изпратен от дявола против Църквата на Господ Исус Христос. Стрелите на този дух са напоени с най-коварната отрова, с отровата, която може така да разруши човешкото сърце, щото то да се закорави и никога повече да не направи мостове на доверие и любов към други сърца. Може би знаеш от други мои книги, че Господ ме е изправял против духове, които са началници в царството на Злото. Може би искрено си ми завиждал, че присъствах на съдебни процеси против Езавел, Корей и Мамон. На това бих отговорил с думите на Моисея:
“Дано всичките Господни люде бъдат пророци, та да тури Господ Духа Си на тях!…” (Числа 11:29)
Но не в това е пътят на мисълта ми. Пътят е друг, а именно, че когато видях този дух на неблагодарност, аз проумях, че той е стопроцентово ефективен и носи такива печалби на тъмното царство, за каквито други тъмни началници могат само да мечтаят. За по-голямо убеждение просто си представи как отиваш на визитация в отделение за сърдечно-болни. Представи си как гледаш човеци, поразени от инфаркт на миокарда или от аритмия, от сърдечен порок или левкемия и ще бъдеш напълно наясно какво имам предвид. Защото в духовен аспект този ужасен дух върши същото. Аз трябваше да видя всичко това по Волята на Исус чрез Неговите видения, дошли към сърцето ми и да дам това слово на теб и всички други мои братя и сестри.
Надявам се след прочита на тази книга в теб да заживее Младенецът на благодарението, на онова искрено и чисто благоухание, което разтуптява силно сърцето на Отца и прави Небето да цъфти от силата на Христовата Любов излята в нас.
Нека бъде благодарение на Този, Който ни ражда с Духа Си и ни прави да растем в познаването на Неговия Син! Амин и Амин!

Leave a Reply