ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – II ГЛАВА

2. “ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не искам тази книга да те плаши или ужасява, но да те направи трезвен и бдителен. Защото ако някой знае и помни, че живее в подножието на вулкан, то той би внимавал, за да чуе всеки тътен или бучене. Колко обаче са човеците, които имат вяра, че този свят е последният Помпей, който ще загине от огнения Гняв на последния Везувий? Аз не преставам да се възхищавам на мъдростта, с която Господ посещава сърцето ми, за да ми разкрива тайните на Своето Слово и Своите пророчески предупреждения. Едно от тези предупреждения днес трябва да ни вълнува повече от всичко. Защото в него Исус изрича страшни думи против грешните човеци. Думи, които гласят:
“Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте…” (Матея 25:41-43)
Искам да забележиш нещо в думите на Исус, което малцина забелязват. Искам да видиш, че Господ заповядва на зли и проклети човеци да си отидат от Него. Това е категорично доказателство, че до мига на отлъчването от Него те са се считали за Негови. Те са имали самочувствие и увереност, че няма други, освен тях. Те са имали измамното усещане, че ако Господ има Славна Църква на земята, то те са тази Църква. Ако Господ има праведно поколение на земята, то те са това поколение. Но, о, ужас! Исус отказва да ги познае като Негови! Исус отказва да ги приеме в Царството! И с Глас на преливащ Гняв им заповядва да влязат във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Колко ли жестоко ще е объркването и колко ли голяма ще е изненадата на тия зли човеци? Отговорът на този въпрос се открива в следващите стихове:
“Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?” (Матея 25:44)
О, религиозни безумци, лишени от Божията Любов и Светлина! Кой ви излъга, че трябваше да чакате височайша визита от Небето на Самия Господ Исус, тъй че Той да влезе на бял кон в бляскавите ви зали и в лъскавите ви конференции? Не сте ли били вие като камили, които смъркат въздуха на тщеславието и ходят с глави, вирнати нагоре? И докато сте ходили с вирнати глави, то не сте ли пропуснали да видите гладните бедняци и жадните сираци в краката ви, които са протягали ръце, за да получат от любовта и братолюбието, които вие самите сте нямали?
Да зачита ли тогава Господ гузните ви оправдания, когато в тях няма нито едно дело, достойно за покаяние? Нищо подобно! Защото Господ ще вдигне ръка и ще посочи братята Си сиромаси в светски неща, но богати с Вяра и наследници на Царството. И тогава ще съкруши вирнатите ви глави и ще ви каже:
“Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили…” (Матея 25:45)
Братко мой! Верни ми приятелю! Огънят на Божия Гняв вече е кипнал до връхна точка. Вулканът бучи страшно, та дано биха Го чули човеците в подножието Му. А според голямата Си Благост и Милост Господ отново ме направи като добър настойник на Божиите тайни. За да мога да помогна на уморените и съкрушените в това последно време. Защото много Божии чеда днес трият сълзите на очите си, а от клепачите им рукват нови сълзи. И когато очакват утеха, милосърдие и щедрост, те намират само презрение и религиозна гордост. Но аз ти казвам, че краят на тази ужасна агония вече е дошъл. И скромните и бедните в Христа Исуса непременно ще бъдат възмездени за всичкото жестоко и несправедливо отношение към тях. Затова имай мир в сърцето си, за да прочетеш следващите страници на тази пророческа книга. Защото в тях бедните и онеправданите ще видят себе си. Искрените и чистите ще познаят болките си. Гонените и презрените ще намерят утехата си. За да вдигнат очи на благодарение към Небето и Неговия Цар! Защото Той с превъзходна Сила ще се погрижи за малкото Си стадо, а на нечестивите ще въздаде от Гнева Си. Амин и Амин!

Leave a Reply