ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – IV ГЛАВА

4. ОСНОВАНИ НА КАНАРАТА

Скъпи ми приятелю! След малко ти ще затвориш тази книга и аз искам да не я забравиш никога. Рядко Господ се открива в такава Благодат на човеците и е много важно, когато Той ни говори, да бъдем както библейската Мария, да седнем в нозете Му и да вземем добрата част, Словото, Канарата, която ще ни съхрани и извърши съвършено делото си в нас. Нямам друга молитва за теб, освен тази, че паднал пред Господ се моля Той да бъде твоята висока кула, твоето укрепено здание, твоята Съвършена Канара. Нека последните Му думи, записани за теб, бъдат насърчение и пример за дръзновение:
“След всичкото слово, което дадох и заповядах на слугата Си, Аз свидетелствам на всеки, който Ме изповяда за Господ, че всяко човешко падение тръгва от морето и приключва в морето. Всяко човешко падение тръгва от света и приключва в света. Този свят лежи в лукавия и нищо в него няма да ви донесе благословение и щастие. Истинските неща, вечните неща, са далече по-горе, където няма и помен от мерзостта на лукавия.
Аз ви дадох Словото Си, за да възлюбите Моя свят, светът на Сион, светът на Небесния Ерусалим. Когато вие не направите това, но продължите да стоите в света и да уповавате на светски модели и принципи, тогава непременно правите компромиси със Словото Ми. А Канарата, която съм положил в сърцата ви, започва неусетно да се рони. Песъчинка след песъчинка, компромис след компромис, и твърде скоро основата на духовния ви дом се превръща в пясък. Така идва действителното време на дявола. Той докарва дъждовете си, прииждат реките му, духват ветровете му, за да отнесат след себе си онези, които не Ме обичат, но измамно се заблуждават, че живеят в Евангелието.
Нека всички, които се докоснат до страниците на тази пророческа книга, Ми позволят да затвърдя в сърцата им словото, което излях над слугата Си. Защото така ще преживеят наяве, с доказателство от Дух и Сила, великото чудо на Преображението. Онази Сила, с която Аз ще ги закрепя на Канарата, за да ги утвърдя и направя непоколебими до века!
Блажени онези, които Ми позволят да ги изоблича и възнаградя с Моята Вяра и Моята Твърдост, за да бъдат диаманти, като украшение на Короната Ми. Блажени онези, които завинаги останат в мисъл и мечта по онова, което е горе, защото на долното краят му вече е дошъл. Проклети всички онези, които любят пясъка и строят върху пясък! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply