СВЪРШЕКЪТ НА ВЕКА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДЕВЕТТЕ СЪДБОНОСНИ СНОПА ОТ ЖЕТВАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз зная, че мнозина ще бъдат изненадани от предишното видение, свързано със Свършека на Века. Защото самите ние сме свикнали да измерваме времето най-вече като продължителност, а не като вътрешно състояние на духа. И понеже живеем в тленни тела, то и затова повече се впечатляваме от видимите белези на възрастта, а не от невидимите. Не е никак трудно да си представим как изглежда старецът и как – младежът. Старецът непременно ще е с побеляла коса, с бръчки и петна по лицето, с треперене на ръцете, с отслабнало зрение и слух, а най-вероятно ще бъде и прегърбен, ползващ бастун за придвижване. Младият непременно ще е жизнен, бърз, активен, с гладко лице, силни мускули и остро зрение. На старецът животът ще е тегота и болка. На младият – движение, оптимизъм и удовлетворение. Няма как да сбъркаме, та да приемем стария за млад, а младия – за стар. Но ето, че съществуват духовни реалности на възрастта, за които знаем съвсем малко или почти нищо.
Когато Бог е създавал духовния свят с неговите началства, власти и сили не е имало нито бунт на Сатана и една трета от Небесните ангели, нито грехопадение на Адам и Ева. И в оня момент на духовното сътворение възрастта на всички духовни личности е започнала от самото си начало. Утвърждавани в Божията Светлина и Помазание те в един момент са стигнали своята оптимална духовна сила и способности, за да вършат делата, за които са били създадени. Казано с простички думи – те са стигнали зрелостта на своето стоене и служение към Бога.
Но ето, че в един момент се е случило нещо, което сякаш не е било предвидено. Защото един от Божиите херувими, помазан да засенява, се е възгордял, обръщайки се против Твореца и Създателя си. С голямото си засеняване той е успял да подбуди и една трета от Небесните ангели и да ги накара да одобрят претенциите му да дели върховенство с Бога. И точно тогава Всемогъщият го е отхвърлил от Святия Си Хълм, като го лишил от Огъня и Святостта Си. Не само него, но и ангелите, които не опазили собственото си благородство и достойнство. Така, с изгубена Святост и лишен от Небесната си висота и призвание, Луцифер паднал на земята заедно с изхвърлените ангели. С наранена гордост и смазано честолюбие от този миг нататък той вече щял да бъде дявол и Сатана, старовременна змия, която не може да се изправи поради падението си.
По-важният въпрос за нас е този:
Какво се е случило в мига на отхвърлянето с духовната възраст на дявола и неговите ангели?
Ясно е, че веднъж отделени от Святостта и Огъня на Отца те вече са изгубили вътрешното си благородство. А точно тогава е започнало и тяхното духовно остаряване, сиреч, постепенната загуба на онова най-оптимално състояние, на което свидетелства младостта. И точно тук по неповторим начин заблестява Мъдростта на Бог Отец, Който изначално е предузнал както бунта на Сатана и ангелите му, така и грехопадението на първите човеци, подведени от дяволското лукавство. Плод на това Свято Отеческо Предузнание е било определянето на Века. Това са били сто духовни години, в които Отец е разположил раждането, възрастяването, зрелостта, падението, остаряването и смъртта на духовете. И като казвам “смъртта на духовете” нека никой не ме разбира плътски, та да реши, че говоря безумие, понеже всички сме наясно, че духът не умира. Понеже под “смърт” аз визирам състоянието на вечен мрак и вътрешно разрушение зад границата на лудостта. Състояние, което подобава именно на Сатана, понеже за него в Словото е написано, че е “първородният на смъртта”. Така непременно стигаме до разбирането, че падналите със Сатана ангели отдавна са на границата от 100 години, а колкото до това, че в предишното видение за Свършека на Века с това число се обвързва само Антихристът, то е поради факта, че видението в сферата ми беше дадено като съдба и пророчество за човешкия род, а пък Антихристът ще бъде човек от плът и кръв, макар и духом да възлиза от бездната.
Сега става ли ти ясно, братко мой, каква е амбицията на демоните?
Запомни я:
Демоните искат да докарат човешките духове до духовната възраст, на която те се намират!
Мрачно му е на злия демон! Ами той иска и на човека да му е мрачно!
Студено му е на злия демон! Ами той иска и на човека да му е студено!
Отчаян е злият демон! Ами той иска и човека да е отчаян!
Няма покой злия демон! Ами той иска и човека да е неспокоен!
Единственият сигурен начин човешкият дух да остане скрит за демоните е да потърси и намери божественото Присъствие на Господ Исус Христос! Намери ли Го – влязъл е след светлата граница от 33, където демоните на Сатана не могат да пристъпят.
Пиша за всичко това, за да стане ясно на читателите ми, че когато Спасителят ни говори за “Свършека на Века” в Евангелието, Той няма предвид никакви земни срокове и периоди, но духовни такива. “Жетвата е Свършекът на Века” – ни казва Той. И ако искаме да бъдем мъдри и просветени, то нека си направим ясните и верни заключения. Защото още във времето на земната Си Мисия Исус казваше на учениците Си:
“Не казвате ли: Още четири месеца и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее и който жъне. Защото в това отношение истинна е думата, че един сее, а друг жъне. Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд…” (Йоан 4:35-38)
и още:
“Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си…” (Лука 10:2)
Виждаш ли как Господ говори на учениците Си за една предстояща “жетва”, която не е в “Свършека на Века”, но е още тогава, в тяхното време? Не е ли това жетвата на праведните, които са повярвали Словото на благовестието? Разбира се, че това е жетвата! Жетва на житни класове, които Господ прибира в Житницата Си. Какво я различава тогава от последната жетва, която е в “Свършека на Века”? Запомни отговора:
Последната жетва при Свършека на Века е жетвата на плевелите, които Божиите ангели са вързали на снопове за изгаряне, и са събрали съвсем малкото житни класове, които ще участват в Грабването!
Затова и заповедта на Господ към ангелите-жетвари е недвусмислена:
“Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми…” (Матея 13:30)
И ето тук, в повествованието на книгата, ще продължи моят Господ, за да направи разбирането на всички съвсем ясно. Защото аз все така оставах при Него, в Залата на Божието Предузнание, а Той започна да ми говори, като казваше:
“Размишленията за Века, които написа за Моята Църква, са абсолютно верни и правилни, Стефане! Моят Свят Отец наистина създаде Века и постави границите в годините му, които разделят Небето от земята, и земята от морето. Но ти сега забележи как Аз казах в притчата Си, че при Свършека на Века ще заповядам на жетварите Си да вържат плевелите на снопове за изгаряне, а житото да приберат в Житницата Ми. Това не иде ли да ти покаже, че твоят Господ има една жетвена кампания, която не е човешка, понеже жетварите са ангели?”
“Точно така е, скъпоценен мой Спасителю! И това прави последната Жетва твърде съдбоносна, понеже ангелите не биха допуснали грешките, които са правили през последните двадесет века земните жетвари. Те ясно виждат кое сърце на какъв дух е, и на коя година от Века се намира!”
“Съвършено точно заключение, слуго Мой! А като знаеш от своя Господ, че в Свършека на Века се подвизава Архангел Михаил и армиите му, то можеш да бъдеш съвсем сигурен, че той ще извърши всичката Воля на Господаря си и непременно ще върже плевелите на снопове за изгаряне, както и сноповете на последното Ми Жито, което ще участва в грабването.
А ти сега виж видението, което ти давам. Защото ще докосна с Меча Си сферата на Века и ти сам ще видиш как ангелите на Михаил ще извършат Святата Ми повеля…”
В следващия миг Исус извади светкавичен Меч от Мантията Си и с него прободе самата сфера на Века, като острието докосна Небесния Ерусалим. Така върху самия връх на Меча се събраха армиите на Архангел Михаил, а Господ придвижи Меча Си надолу към земята. И когато Мечът вече докосваше земните места, вълни избухнаха отсред него, тъй щото десетки хиляди легиони от ангели се разпръснаха на вълни по цялата планета. И там, на територията на земята, започна жетвената кампания на Михаил. Така съвсем скоро забелязах как три снопа от събрани плевели бяха поставени един под друг в десния пясъчен часовник на Осъждението, а други три снопа от събрано жито бяха поставени от ангелите един под друг в левия бисерен часовник на Спасението…
Точно тогава Господ премести Меча Си от земята върху морето, тъй щото армиите на Михаил последваха движението му. И като се пръснаха отново на вълни, преминаха всред водите му открай до край, стигайки до самото му дъно. Така ангелите вързаха отсред самото море още три снопа с плевели, които поставиха под първите три снопа в десния часовник на Осъждението. А тогава Исус отново ми проговори, като казваше:
“Ето, слуго Мой! Ти вече видя жетвената кампания на Михаил и армиите му. Кажи Ми тогава какво се случи в самата сфера на Века…”
“О, Господи мой! Останах без дъх от това най-свято видение, в което Твоят Меч даде сигнал на Божиите ангели, за да започнат последната жетва, която е Свършекът на Века. Ангелите преминаха по лицето на земята и събраха Содомските плевели на три снопа, които поставиха в пясъчния часовник на Осъждението. А след това жетварите на Михаил събраха и малкото Ти останало жито в три снопа, които поставиха в бисерния часовник на Спасението. Но Ти Господи, точно тогава насочи Меча Си към Авадонското море, тъй щото ангелите преминаха през водите му и стигнаха до самото му дъно, като събраха три снопа от Египетски плевели, които поставиха под Содомските плевели в пясъчния часовник на Осъждението. Така сега очите ми виждат как след Жетвата бяха събрани девет снопа човешки души. Трите – житни, и останалите шест – плевели…”
“Съвсем точно си забелязал цялата Жетва, Стефане!” – ми каза Исус и продължи:
“Нека сега двамата с теб видим как тези снопи се разполагат по години във Века. Защото на всеки сноп се падат по единадесет години, за да бъде изпълнен целия Век до явлението на човека-Антихрист…”
Ето, че Господ отново докосна сферата, а там се появи линията на Века, разграфена на всичките си сто години. И Исус, като я премести към левия бисерен часовник на Спасението, постави я до сноповете с жито. Така първият житен сноп стигна до 11 години. Вторият житен сноп – от 12 до 22 години. Третият житен сноп – от 23 до 33 години. А тогава Той ме попита:
“Как разбираш духовната възраст на Моите спасени жита? Защо първият сноп стига до 11 годишна възраст, вторият – до 22 години, а третият – до 33?”
Светлината в устните на Господ беше толкова силна, щото Скритата Манна мигновено изпълни духа ми, а аз Му отговорих, казвайки:
“Господи мой, Който Си Премъдростта на Отца! Ти Си показвал тази линия на времето и на Апостола Си Йоан! А ключът за разбирането е в неговото първо послание, където той се обръща към всеки от трите житни снопа.
“Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото Име…” – каза той на тези, които достигаха 11 години.
“Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието Слово пребъдва във вас, и победихте лукавия…” – каза той на тези, които достигаха 22 години.
“Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало…” – каза той на тези, които достигнаха до Твоята зрялост, Исусе!”
За втори път Господ се развълнува в Духа Си, а очите Му се изпълниха със сълзи. И тогава Той ми каза:
“Знаеш ли колко века тази тайна на Века е стояла заключена и покрита, а Господ твоят Бог е търсил сърца, на които да я открие? Знаеш ли колко пъти на Небето Йоан е нудел Сърцето Ми, за да възлея най-дълбоките глътки от Скритата Си Манна! Но кой би могъл да изпие най-дълбокото, ако преди това не е изпил по-плиткото? Казвам ти, слуго Мой, че дори не можеш да предполагаш с колко Свята привилегия те е дарила Троицата и колко голяма е наградата ти в небесните места.
Но Аз сега нека да преместя линията на времето върху десния пясъчен часовник, за да видиш духовните възрасти на останалите шест снопа. Защото при посочване от Меча Господен – всеки сноп ще яви символа на духовната си възраст…”
С неизразимо вълнение гледах на моя Господ, който премести линията на Века върху десния пясъчен часовник, където се явиха духовните възрасти на останалите шест снопа. Така върху първия сноп от плевели се явиха годините от 34 до 44. Върху втория сноп се явиха годините от 45 до 55. Върху третият сноп се явиха годините от 56 до 66. А тогава Господ ми даде знак да не гледам възрастите по-надолу, защото искаше да насочи вниманието ми първом върху трите снопа от Содомски плевели. Ето, че Мечът Господен докосна първия сноп, с годините от 34 до 44, а над самия сноп се яви символ с отворено око. И докато го гледах, Исус ме попита:
“Какво е това отворено око, Стефане? Толкова е близо до годините на Спасението и Зрелостта Ми, но все пак достатъчно измамно, за да е вън от Царството? Кое е това око, с което бяха измамени всичките народи, та го помислиха за Божия зеница, без да изпитат духа му?”
“О, Господи мой! Без всякакво съмнение това око е духът на Езавел, която нарича себе си пророчица, но мами и прилъгва християните да блудстват и да ядат идоложертвено! Именно нейните чародеи и теолози мамиха света с грима й, като подлъгаха човеците да приемат светския прочит и тълкувание на Божието Слово…”
След тези мои думи Гласът на Исус стана гневен и страшен. И Той с огнени пламъци в очите Си ми проговори, като казваше:
“Няма ли в Деня на Страшния Съд този сноп от души да се намери като най-окаян и нещастен, понеже са били съвсем близо до границите на Светлината – на една буква разстояние, която не се е превърнала в Свят Дух? Не са ли тези най-страшните ти и непримирими противници, понеже ти си в Зрелостта на своя Господ, а те – само на година от теб под властта на тъмнината? И да се чудиш ли защо десетгодишната ти тъмница премина като ветрища от чародейства, хули и опозоряване? Но ти виж сега как Мечът Ми ще докосне втория от Содомските снопи с годините от 45 до 55, за да се яви символът на духовната му възраст…”
След тези думи Господ докосна нечестивия сноп с Меча Си, а върху събраните плевели се появи издължен остър зъб, по който се стичаха капчици неизсъхнала още кръв. И докато аз гледах с ужас към проклетия символ, Исус ме попита:
“Какъв е този остър и кървав зъб, слуго Мой? Какъв е този зъб, който не престана да насилства, разкъсва и заплашва по земята? Какъв е този страшен зъб, който съблазняваше плевелите да съгрешават самоволно, та да считат за празно нещо проляната при Завета Кръв на Агнеца? Какъв е този зъб, който събираше пастири наемници, които като виждат, че идва вълка – бягат и го остават да разкъса стадото?”
“О, Исусе! Драгоценен Агнецо на сърцето ми! Този остър и кървав зъб е духът на Корей. Дух на нечестивата дързост против Божия Суверенитет. Духът, който възбуди всичките пастири-наемници против слугата Ти, та яростно да ми враждуват и да надъхват измамените си паства, та да ме проклинат…”
“А къде ще се явят тия, които ходят по пътя на Каин, впускат се във Валаамовата заблуда и погиват в Кореевото упорство? Или как остарелите от 45 до 55 години да биха се върнали в Младостта на Човешкия Син? Ще станат ли днес вълците агнета дори и да ги пресрещна на пътя към Дамаск, когато дяволът ги е научил да пият човешка кръв? Ще станат ли агнета, Стефане, в това време на умножено беззаконие?”
“О, Святи Спасителю! Бих Ти отговорил само с думите на Твоя ангел от Откровението, който точно за тях каза:
“Праведен си Ти, Пресвети, Който си, и Който си бил, загдето си отсъдил така; понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това…” (Откровение 16:5-6)
“Да, слуго Мой! Те заслужават всичко това! Но ти виж как Мечът Господен ще докосне третия сноп с плевели под другите два. Защото неговите години са от 56 до 66 и той твърде много е остарял, за да има каквато и да било надежда за обръщане и покаяние…”
Погледнах към Меча Господен, който се придвижи надолу по пясъчния часовник и вече посочваше третия сноп плевели, върху които се появи златна монета, която се въртеше около долния си край. А Спасителят отново ме попита:
“Коя е тази златна монета, слуго Мой! Коя е тази монета, която се върти и хипнотизира всичките плевели, които я гледат, тъй щото не могат да свалят поглед от нея?”
“О, Святи Господи! Тази монета е духът на Мамон! Духът на алчността и сребролюбието! Духът на търговците и църковните банкери! Духът на тридесетте сребърника на Юда Искариотски! Всеки, който е бил подмамен от блясъка й, отива да се насади в нивата Акелдама, за да бъде и остане завинаги чужд на Твоето Царство, на Твоят Свят Пример, на Твоето Слово и Завет, на Твоето Спасение и Небесно Царство!”
“Верни и Истинни са думите ти, пророко на Сион, както би ги изрекъл слуга, който е Верен и Истинен! Няма друго поколение и други плевели, които да са те отхвърляли с такова сърдечно презрение, с което те отхвърлиха плевелите от този проклет сноп. От снопите на Содом – те са най-гнусните, най-отвратителните и най-разрушените. И за тях се пазят най-дълбоките и изострени скали в огнения пъкъл.
Скубачът на злато е оковал сърцата им и ги е превърнал във вечни пленници на безмерното дяволско лукавство! Никой от тях не удържа Моето изпитание на високата планина, но всеки от тях се прегърби от поклони пред тъмната мантия на Сатана, за да ги владеят всякога змиите на алчността и сребролюбието.
И ето така приключват изобличенията Ми към първите три снопа от плевели, вързани за изгаряне в огнената пещ. Но Аз сега ще посоча с линията на Века и другите три снопа от поколенията на Египет. А ти, слуго Мой, гледай как ще се явят възрастите им…”
Застанал пред сферата на Века, Исус протегна десницата Си, като докосна възрастовата линия, тъй щото мигновено се появиха годините и на последните три Египетски снопа. Така върху първия сноп се явиха годините от 67 до 77. Върху втория сноп се появиха годините от 78 до 88, а върху третия най-долен сноп годините бяха от 89 до 99. И докато аз гледах към плевелските снопи, Господ отново ми проговори, като казваше:
“Наблюдавай, слуго Мой как с Меча Си ще посоча първият сноп от Египетските плевели, защото върху него ще се появи символа му…”
Със съвършено внимание погледнах към Меча на Спасителя, който докосна първия сноп с годините от 67 до 77. А тогава върху плевелите се появиха два символа, които представляваха слънце и полумесец със звезда до него. И докато аз още гледах, Исус ме попита:
“Какво е това слънце с полумесеца и звездата до него, които имат такава властна сила да състаряват и убиват човешките души? Кои са тези учения, които претендират да са боговдъхновени, но произхода им е от бездната на Авадон?”
“О, Господи мой! Това са източните религии на ангела на бездната – Джайнизъм, Индуизъм, Будизъм, Шинтоизъм и Кришна, основани на култ към слънцето, както и религията Ислям, чийто символ е полумесецът със звездата…”
“А ще сполучат ли поклонниците на тези религии да избегнат Осъждението, след като Жетвата на Архангел Михаил ги е посочила за плевели?”
“Не, Спасителю мой! Те ще останат вързани от Авадонската лъжа, която са приели за Истина и сетнината им ще бъде в реката Тигър…”
“Точно така е, слуго Мой! И ето затова духовната възраст на Авадонските поклонници е толкова голяма. Те са в плен на скакалци и ще останат техни пленници, ако категорично не се отрекат от вярата в източните лъжеучения. Нито Буда, нито Шинто, нито Джайна, нито Кришна, нито Мохамед ще спасят когото и да било от ревностните си поклонници. Защото плевелите в този сноп са жита, прегорели от източния вятър на най-разрушителните религии. Но ти виж как Мечът Ми ще посочи втория от Египетските снопове, за да се яви символът му…”
Отново гледах как Мечът Господен посочва втория сноп с годините от 78 до 88, когато върху него се появиха звезди, уловени в мрежа. А Исус пак ме попита:
“Какви са тези звезди, уловени в мрежата, Стефане! Коя е мрежата и какво представляват звездите в нея?”
“О, мой Премъдри Учителю! Звездите, които са уловени в мрежата, са дванадесетте съзвездия на Зодиака, а мрежата, в която са уловени, е астрологията, като най-погубително лъжеучение от бездната. Плевелите от този сноп са твърде разрушени и опустошени във възрастта си, защото са доверили сърцата си на смолиста лъжа, която ги държи завинаги слепени със страшната Авадонска мерзост…”
“А не търсят ли тези одъртели плевели същата тази мерзост с всичката вяра в сърцата си? Не слухтят ли всеки ден за зодиите и хороскопите си? Не попиват ли жадно всеки шум на скакалците, който им говори за НЛО, за извънземни, за послания в житни кръгове. А защо точно в житните ниви Авадон върши знаменията си, слуго Мой?”
“О, Исусе! Ангелът на бездната прави всичките си лъжливи знамения в житните кръгове, за да измами най-остарелите плевели, че са жито от избрани и посветени. Тъй щото те никога да не се замислят до какво дъно на духовното си падение са стигнали…”
“Ами точно затова се намират като сноп от Египетски плевели в сетнината на Осъждението. Защото тези са, които ще бъдат най-възторжените посрещачи на Антихриста, понеже са много близко до Свършека на Века. И над тях Аз ще подействам с Яростен Гняв, за да им определя чудовищен дял от огън и жупел. Но ти, пророко Господен, виж символа, който ще се появи върху третия най-долен сноп, който е най-посветен и отдаден на дяволската кауза за идещия Антихрист. Защото плевелите в него са вдъхновителите на новия световен ред…”
С вълнение, което не мога да опиша, аз погледнах към Меча Господен, който премина върху най-долния сноп в часовника на Осъждението, когато върху плевелите се появи сребърен пергел, който се въртеше и правеше кръгове, забит около оста си. А Господ с твърде Свещен Гняв в Гласа Си ме попита, казвайки:
“Какъв е този пергел, който се върти и прави кръгове около оста си? Каква е ненаситната му амбиция? Не е ли тази – да се разкрачи и направи един най-голям кръг, с който да покори целия свят, та да го подари на вдъхновителите си Авадон и Луцифер?”
“О, Господи мой! Този пергел е символът на масоните и масонските ложи, пръснати по целия свят! Те работят, за да възцарят епохата на Антихриста, епохата на Луциферианството, епохата на Ню-Ейдж! Те са зидарите, които отхвърлиха Тебе, Крайъгълният Камък на Спасението, и решиха да поставят за камък звяра, който възлиза от бездната?”
“А не предупредих ли Аз в Евангелието, че всеки, който падне върху Тоя Камък – ще се смаже? Не заявих ли, че всеки, върху когото падне Камъкът – ще го пръсне? И да се плашат ли Моите Верни чада от плевелски сноп, който е по-разрушен и помрачен във възрастта си от всичките други преди него? Но ето, заявявам против плевелите в този сноп, че до един ще рухнат и ще се сипят като ситна ръжда и пепел, която Вятърът на Славния Ми Михаил ще отвее, та никак да не устоят в Деня на Божия Яростен Гняв!
И стигнал със слугата Си Стефан до последната стотна година, която е Свършекът на века, Аз предупреждавам цялата Си Църква, и всичките Си люде – Звани, Избрани и Верни!
Пазете тази книга като зениците на очите си и я помнете като деня на раждането си! Защото днес ви посветих чрез пророка Си в най-дълбоката от Небесните тайни – тайната за Свършека на Века! Тайната, която да ви направи повече от победители над дявола и омразните му духове!
Останете завинаги в Святата Ми граница от тридесет и три години, и не напускайте Божията Светлина! Бъдете чисти и Святи, без петно и бръчка до Мига, в който ще преминете през Портите на Сион, за да се намерите в Славата на Алфата и Омегата, като звезди, които блестят за вечни векове!
Вас, приятелите на слугата Ми, сега запечатам във верния стих за победителите над дявола, който гласи:
“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях…” (Откровение 12:11-12)
А неприятелите на пророка Ми, които не се покаят за злите си дела, запечатвам в неизменимата съдба, която ще ги постигне сред сноповете на Содом и Египет с истинските думи, които гласят:
“Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време…” (Откровение 12:12)
Аз, Съкрушителят на ада и бездната, дадох тези най-святи видения на пророка Си! Аз ги изговорих! Аз ги изрекох!”

Leave a Reply