ОТ ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ ДО СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз зная, че Верните на Господ Исус, които се хранят от години с пророческото слово на служение “Мория”, непременно са били подложени на изпитание поради дългото мълчание от наша страна. Но това мълчание си има причини. Защото с всяка пророческа книга Господ обявява война на дявола. И с всяко видение, което е давал на слугата Си, и с всичките Си думи Той е воювал и все така ще воюва за Своите, за да ги запази чисти и недокоснати от мерзостта и покварата. През последният месец моето сърце разбра в пълна степен що ще рече утеснение и натиск. Защото всички онези птици на мерзостта, които Божият прожектор освети и изобличи, се събраха на гъсти ята над живота ми, сякаш за да си отмъстят за това, че са станали явни и разкрити. И онова духовно устояване и твърдост, за което ни говори Божието Слово, трябваше да се превърнат в пълна степен като прибежище на моята вяра.
Започвам именно с тези думи към сърцето ти, защото съм сигурен, че Бог няма да спести на никого от нас нито утесненията и угнетенията, нито гонението заради правдата. Нещо повече – според убеждението, което Исус полага в сърцето ми, аз вече зная, че сме пред прага на истинското гонение, каквото християни не са преживявали от времето на Ранната Христова Църква. И ако преди две хилядолетия първите последователи на Исус бяха разпъвани на истински дървени кръстове, а мнозина от тях умираха като мъченици, хвърляни на освирепели лъвове по гладиаторските арени на Рим, то днес атрибутите на дяволското преследване и злоба са станали много по-жестоки от древните. Защото с древните си атрибути дяволът убиваше плътта, нямайки никаква власт над духа. Но днешните инквизитори и зверове са много по-страшни. Защото мястото на римските войници вече е заето от едно ново поколение, което нарича себе си Христово, но с делата си се отрича от Господ. И онези арени, пълни с кръв и безчестие, днес са станали амвони, от които се сипят хули и проклятия против пратениците и свидетелите на Бога. Тъй че лъвовете на всеки човешки деспотизъм отварят челюстите си и показват страшните си зъби, готови да разкъсат всеки, който мисли различно от тях.
В едно такова време ние трябва да сме изобилни и всячески просветени. В едно такова време трябва да сме твърди и непоколебими. За да предпазим сърцата си от духа на всеобщото отстъпление и предателство. И ако Господ в Милостта Си бе Верен към всички ни, та да повети сърцата ни в тайните на духовния свят, давайки ни да разберем за свърталището на мерзостта, пак Той в Благостта Си днес отново дойде към сърцето ми, като ми каза:
“Битката едва сега започва. Всички трябва да се присъедините с вярата си към Божиите ангели в небесните места. Защото днес там се кръстосват меч с Меч и слово със Слово. Онази Вавилонска кула, която показах на сърцето ти, с всеки изминал ден се клати все по-страшно, а пробойните й стават все по-големи. И понеже Вавилон се въплъщава именно от нечистите си и омразни птици, то затова Господ твоят Бог ще му противопостави Собствените Си птици. Как мислиш тогава? Кои Господни птици са в състояние да удържат не просто победа, но триумф над Вавилон? Кои са тези птици, които ще влязат в съкрушителен сблъсък с онова тяло, което отдавна е изгубило Живота на Човешкия Син, за да се превърне на труп?”
Слушах думите на Исус и най-вече въпросите Му. А те бяха така ясни, щото отговорих с голяма увереност:
“Исусе! Господи мой! Има едни птици в духовния свят, на които Ти ще заповядаш да воюват за Славата Ти. И това са орлите. Защото, когато един от учениците Ти запита за белезите на пророческите Ти думи, свързани със свършека, Ти ясно му каза:
“Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите…” (Лука 17:37)
“Точно така е! Там, където е трупът, там ще се съберат и орлите. От едната страна на трупа ще стоят лешоядите на лукавия, за да ядат разлагащата се леш, а от другата страна ще дойдат Божиите орли, за да избавят от трупа всичко, в което е останало и искрица Живот от Отца Ми, а след това да го поразят с Гнева на Отца Ми…”
Слушах Исус и всички онези думи, свързани с орли, които Той ми беше говорил в предишни видения и откровения, започнаха да се подреждат в сърцето ми. Затова отново Му казах:
“Исусе! Да разбирам ли, че задачата на последните Ти орли ще бъде именно тази – да влязат в съкрушителен сблъсък с демоните на гордостта и превъзнасянето, както и с техните слуги и поклонници?”
”Точно така Ме разбирай!” – отговори Исус и продължи:
“Но колко изсред вас са станали орли за Божията Слава? Колко са тези, които са платили цената, за да бъдат употребявани от Отца Ми според Съвършената Му Воля? И изобщо – виждал ли си някога от какви птици е съставена Църквата Ми?”
“Господи мой! Ти Си ми давал да видя Църквата Ти като Съвършена Гълъбица и с Твоето водителство аз съм виждал гълъбите и гургулиците на Твоето Царство. Но по отношение на Твоите орли аз знам твърде малко…”
Исус се усмихна и продължи:
“Именно защото знаеш твърде малко за орлите, то по тази причина сега идвам при теб, за да ти разкрия пътя, който трябва да извървите, за да стигнете до орловите крила. Защото вярата е тази, която дава крилата. Малката вяра дава малки крила, а голямата вяра дава големи крила. Но кой би стигнал до голямото, ако не е бил верен в малкото? Кой би станал от могъщите птици на Сион, ако преди това не е бил малка птица? Ето затова ти е необходимо Личното Ми водителство и Присъствие, за да видиш не само голямото, но и малкото. Защото всички вие сте готови да се впечатлите от голямото и да го забележите. Но никой от вас не иска да разбере, че голямата птица някога е била малка. И онези Мои орли, които възхищават и вдъхновяват сърцата ви, някога са започнали като малки врабчета…
Да, Стефане! Именно като малки врабчета!
Затова сега виж първото видение, което ще ти покажа. Защото с него ще те въведа в разбирането на най-покритите Ми думи, запазени за последното поколение на праведните…”

Leave a Reply