ГЕДЕОН – VI ГЛАВА

6. “ЗА ГОСПОДА И ЗА ГЕДЕОНА!”

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
В не една и две пророчески книги през годините Господ Исус Христос потвърди на Църквата Си, че освен за Негов пророк в Духа и Силата на Илия, Той ме е запечатал и като един от съдиите Си, един от рода на Елеазар. Първото потвърждение дойде с книгата за съдебния процес против духа на Езавел, където Божият Архангел Михаил, (когото не бях все още напълно разпознал в онова време преди петнадесет години), ми каза, че съм един от Божиите съдии. Тогава аз не вникнах в пълнотата на думите му, защото нямах могъщите свидетелства от ходене с моя Господ и Бог, нито великите Му и Святи видения от последните десет години.
Днес обаче сърцето ми е преизпълнено от една нова и най-прекрасна увереност, защото Исус ми даде да видя в служението си за Него онези белези от живота на Гедеон, които го направиха най-могъщ сред съдиите в древността. До този момент аз никога не бях гледал на живота си през битието на Божий съдия, защото погледът на сърцето ми всякога беше вперен в пророк Илия. Но ето, че и преди него един велик Божий мъж също е носил своя кожух от Господа, сиреч, вълненото руно. И ако да бих знаел, че Господ е пазил тази книга за самия край на попрището ми, (или поне така предполагам), то щях да Го попитам:
“Ах, Исусе! Защо не ме увери с тези видения поне десет години по-рано? Нямаше ли тогава колебанието в тези, които не ме приеха за Твой пратеник, да бъде премахнато с неоспоримата истинност на Мъдростта в думите и виденията Ти?”
Но съм сигурен и в отговора Му, защото ми е дал да познавам Сърцето Му. А той е, че на печеливш кон се залага преди състезанието, а не след него! Църквите в България имаха достатъчно години на разположение, за да си определят както конете, така и залозите. А това, че ме заплюха, проклеха и отхвърлиха като лъжепророк и еретик, си остава единствено за тяхна сметка. Вече нямам никакво намерение да си правя житото явно за мадиамците, а това, че пускам откъси от книгите в моите блогове, го правя само заради Господ, Който е силен да извика предузнатите Си люде на Хълма Мория. Най-дълбокото, най-скъпоценното, най-святото и най-проникновеното пророческо слово ще остане дар и благословение само за Верните и благодарните в Святия Дух. Останалите – били те мадиамци, финикийци, фригийци и прочие лаодикейци – нека ходят да се оплачат на папата, патриарха или на Далай Лама, ако щат. Те вече никак не ме вълнуват, защото както е писал Апостол Юда в посланието си, отдавна са били посочени за беззаконието си.
А сега, братко мой, нека да поговоря за последните знамения от живота на Божия съдия Гедеон, защото те са твърде съдбоносни за годините напред във времето, в които ще се случат неизбежни трусове, свързани с настъплението на глобализма и подготовката на света за Новия световен ред. Вече писах веднъж за това в книгата “Възходът на погибелта”, но в светлината на тези пророчески видения се налага разяснение за най-страшните врагове пред Господния народ.
Някога, в древността, онзи смирен и кротък човек, който Библията ни разкрива като пророк Моисей, беше посетен от Божия пламенен Гняв, причина за който беше съблазънта всред Израил от мадиамците. И Бог Йеова заповяда на пророка Си, казвайки му:
“Хвани всичките първенци на людете и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв…” (Числа 25:4)
А пък Моисей каза на Израилевите съдии:
“Убийте всеки подчинените си човеци, които се привързаха за Ваалфегора…”  (Числа 25:5)
В онзи миг на страшно беззаконие един израилтянин дръзна да си доведе мадиамска проститутка в Израилевия стан. И то в мига, когато Моисей плачеше с цялото общество пред шатъра за срещане. А тогава не друг, но Финеес, синът на Елеазар, взе копие в ръката си и влезе подир израилтянина в спалнята, като прободе и него, и мадиамката, тъй че отвърна Божия Гняв от Израиля, а Отец направи с него Завет на Мир, какъвто направи впоследствие и със съдията Си Гедеон.
Как да разбираш това, съотнесено като днешна духовна реалност пред Църквата? Ами виж, братко мой, че Ваалфегор е един от седемте червея на дявола, известен днес повече като духът на Моав, духът на плътската похот. Това непременно ще ти покаже, че плътските проповеди, основани на сребролюбие и користолюбие, са същото привързване към Ваалфегор, каквото в древността се случи и на Израил. Плътските манифестации като лицемерие и лицеприятие са същият дух, който превръща мнозина в мадиамци. Така разбираш първият враг пред Господния народ, а именно – плътското и най-вече светско християнство, което е отворена врата за всички останали червеи на дявола. Нека обаче да видим и останалите врагове, които са страшни в активността си, защото едните се водят и вдъхновяват от духа на Амалик, а другите ги вдъхновява лично ангелът на бездната, който е Авадон. За всичко това в “Съдии” е записано:
“А мадиамците и амаличаните и всичките източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци; и камилите им по множество бяха безбройни, като пясъка край морето…” (Съдии 7:12)
Прочиташ сам, че освен мадиамци, в долината има и амаличани и източни жители. За амаличаните няма смисъл да говоря, защото те са грабителите в църквите, чрез които гнусният червей посяга на Божия Престол в човешките сърца и затова Бог воюва против духа на Амалик – от поколение в поколение. Но ето, че вече става въпрос за “източните жители”. Какви са тези източни жители и защо са на духа на Авадон. Преди всичко – защото върху тях духа източният вятър на бездната, и те са като прегорели житни класове – нещо, за което вече писах в книгата за “Славата на Ветровете”. И за да познаят Божиите чеда, че става въпрос именно за настъплението на Исляма, то нека видим нещо твърде показателно, което касае именно символа на мюсюлманите и то много векове назад, преди Мохамед да създаде религията си. Ето какво е писано за мадиамските царе Зевея и Салман, които Гедеон уби с острото на меча си, а самите те яздеха камилите на източните жители:
“И тъй, Гедеон стана та уби Зевея и Салмана, и взе полумесецообразните украшения, които бяха на вратовете на камилите им….” (Съдии 8:21)
Нужно ли е да ти напомням коя световна религия днес има за най-важен символ полумесеца? Не е ли тя Ислямът? И когато дяволът заповяда тоталния глобализъм, за да подготви света за явлението на Антихрист, то няма ли той да слее Източното и Западното море, сиреч, Християнството и Исляма, заедно с останалите си религии? Не сме ли всички днес свидетели на ислямското настъпление, което започна да превзема територии, били исконно християнски в продължение на много векове? Знаеш ли, братко мой, докъде ще достигне този цивилизационен сблъсък между религиите? Ами нека да ти отговоря с Мъдростта на Пророческия Дух, Който днес е изпълнил сърцето ми за божествен прочит на историята с Гедеон.
Отговорът е:
Господ ще насочи сабите на мадиамците и амаличаните против сабите на източните жители, и сабите на източните жители против сабите на мадиамците и амаличаните, та едни други да се избият, както това се случи, когато Гедеоновите тръбачи засвириха с тръбите си в стана на враговете си. А за да си сигурен, че този сблъсък между блудницата Вавилон и Исляма ще се случи, когато Господните люде затръбят Божия Пророчески Дух, то нека прибавя и могъщото доказателство със съня на мадиамеца, който каза на другаря си:
“Ето, видях сън, и ето, пита от ечемичен хляб, като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатъра и го удари, та падна; и прекатури го така, че шатърът се събори…” (Съдии 7:13)
А пък другарят му в отговор рече:
“Това не е друго освен сабята на Гедеона Иоасовия син, израилтянина; Бог предаде в ръката му Мадиама и цялото ни множество…” (Съдии 7:14)
За каква ечемичена питка иде реч, братко мой? Ако някой си замесва ечемичена питка, то той трябва да е пожънал ечемик, а не жито. А на кого Бог заповяда да събира разпилените зрънца в ечемичената жетва? Не е ли на моавката Рут, която Господ могъщо потвърди като кръщелница на последната Му жива пророческа Църква на земята? Моля те да направиш разлика между житото на Гедеон, (за което говорих в началото на книгата), и ечемичената питка от съня на мадиамеца. Защото при житото ставаше дума за духовния символ на Божието Слово, докато при питката символът са онези триста бойци, верни на Гедеон, събрани от Огъня на Духа в една Свята мисия, в една битка. Сега разбираш ли, че наистина ще се случат знамения, когато Божиите тръбачи засвирят с тръбите на пророческото благовестие по целия свят? Защото шатрите на западното и източното нечестие непременно ще се срутят, и дух на жестоко противопоставяне ще накара враговете на Христовата Църква да обърнат остриетата си един срещу друг, защото царството на Сатана отдавна е разделено и той ще трябва да плати твърде скъпа цена за лукса да представи сина си като бог и спасител на света.
Каквото и повече да напиша – думите ми отново бързат да се покорят на моя Господ, в Чието Присъствие оставах с духа си. А Той, като ми се усмихна, започна да ми говори, казвайки:
“Слуго Мой! Всичко, което трябваше да видиш и чуеш от Мен, за последното видение от живота на Гедеон, ти вече извести с ревността и посветеността си на Моите братя и сестри! Защото Аз наистина ще обърна сабите на враговете Господни, та едни други да се прободат и изтребят. И нека това не се вижда жестоко на никой от благоразумните, защото нечестието на мадиамците, амаличаните и източните жители е твърде голямо и чашата им отдавна се прелива в мерзостта на умноженото беззаконие.
Но онова, което непременно трябва да запомните от вашият Господ е Истината, че тръбите, с които ще затръбите, са великото благовестие в Божия Пророчески Дух, с което събирам Званите, Избраните и Верните на Хълма Мория!
И както древните тръбачи надуха тръбите с възглас “За Господа и за Гедеона”, така и вие надуйте тръбите с възглас “За Господ и пророка на Мория!” Защото Стефан е Моят Гедеон на последното време, който с целия си живот изяви могъщите белези от битието на древния Ми съдия!
Прочетете тази книга с молитва в Святия Дух! Отново и отново! И отново и отново! И отново и отново! Нека Моето благоволение изпълни сърцата ви и ви намери ревностни и благочестиви! Люде, готови да се подвизават в Божия Пророчески Дух и да участват в най-великата от всичките битки между Светлината и мрака. Битката, в която ще заблестят съдиите на Елеазар и царете на Итамар, за да увенчаят главите си с Венеца на Славата Ми и да бъдат всякога достопочитаеми в Небесния Ерусалим.
Църкво Моя! Помни тази пророческа книга, която дадох на пророка Си, като най-силния тръбен звук, който е идвал към тебе! Въздигни Верните, изправи прегърбените, повдигни падналите! Гледай към Моя Свят Хълм и помни, че заповядах служението на слугата Си за жива надежда и вдъхновение на всеки, който иска да живее и пребъдва в Божията Благоугодност, покрит с руното на Гедеон!
Ето, Аз идвам скоро, за да въздам на всеки според делата му!
Затръбете с тръбите Ми, Верни синове и дъщери на Бога и Отца!
За Господа и за пророка на Мория!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply