ГЕДЕОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ИЗПИТ ПРИ ВОДАТА НА ЙОРДАН

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Една от съществените причини, за да съм тотално отричан и отхвърлян в църквите, беше и остава фактът, че категорично отказах да угоднича на човеци. Особено на такива религиозни кариеристи, които решиха, че белите табелки върху реверите им са едва ли не Господен печат за висша благоугодност. Те обичат да вървят бавно, да гледат важно и да мислят, че са център на Вселената, достоен за възхищение и цъкане с език. Всъщност, ако трябва да бъда искрен с всичките си читатели, ще кажа, че от много години Господ ме е лишил от всякаква възможност да имам каквото и да било общение с тях, а и те с мен. Аз следвах моя самотен път на Посвещение и възрастяване в Святия Дух и никак не съжалявам, че животът и служението ми за Исус преминават и досега по този начин. Няма нищо по-тъжно и жалко от това – да тръгнеш да убеждаваш някой наемник в своето богоизбиране, защото той ще ти покаже дипломата си от библейското училище или академия и ще поиска да види твоята. Ще започне да ти рецитира библейските доктрини и ще иска да ги сравни с твоите знания. Ще започне да ти цитира един куп американски величия и ще иска да кажеш “Амин” на неговата начетеност и информираност. Със сигурност такъв ще поддържа в дома си една голяма библиотека, в която е наредил лъскави книжлета, купувани с усърдие от църковните сергии. И най-вероятно ще е напълно убеден, че е направил най-спасителната инвестиция за вярата си в Бога. Дори една минута от живота си да бих отделил, за да вляза в общение с такъв човек, тя ще е изгубена минута, която изобщо не си е струвала усилията. Защото днес църквите са пълни с фарисеи и книжници, а религиозният кариеризъм е най-желателното поприще, в което мнозина виждат смисъла на живота си. Такива човеци се превръщат в колекционери на конференции и един ден ще представят на Исус купища от тях, за да Го убедят, че са пребъдвали в Новия Му Завет и са били съвършени изпълнители на Волята на Небесния Отец. Без изобщо нито за миг да са забелязали мерзостта, която им докарва запустение. Без нито веднъж съвестите им да са били ужилени от сергии и търговци, от бизнес с човешки души и служения, от гнусните поклони на лидерите пред духовете на Мамон, Езавел, Корей, Моав, Молох, Едом и Амалик.
Какво е било тогава стоенето ви пред Бога, безумци?
На човеци ли сте угодничили вие или на Христос?
Ирод и Иродиада ли са били главните ви вдъхновители или Апостол Павел, който в посланието си заяви:
“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както ей сега казахме, така пак го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко; понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа…” (Галатяни 1:6-12)
Трябва да ти кажа, мили мой братко, че чудовищната мерзост на “другото благовестие” вече се е превърнала в най-измамливият еталон за благочестие. Защото когато измамените са стигнали дотам, че с възторг да крещят “Амин” и “Алелуя”, то тогава масовата вакханалия между човеци и червеи е напълно гарантирана.
Християнството в България не повярва, че книгите на един Господен слуга са Святата Истина от Сион, но затова пък с разтворени обятия прие клоуните на шоу-евангелизма. Защото заедно с шоуто им идват помощи, купища дрехи втора употреба, и финансови бонуси. А думите на Господ, че “сиромаси всякога се намират между вас, но Аз не всякога се намирам” (Матея 26:11)  никой не иска да си спомни. Тъй де! Да се пълнят събранията с хора, които бързат да си вземат користите, а пък Святото Учение на Христос може да почака, защото на гладен стомах проповед не се слуша…
Братко мой! Ако започвам с такива изобличителни думи преди да ти разкрия видението с Господния изпит при водата, то причината е тази, че мнозина ще бъдат скъсани на изпита. И не просто скъсани, но напълно отпаднали от Завета Исус Христов. Защото днес е времето на умноженото беззаконие, когато човешкото измества Божието, а демоничното измества човешкото. И както в древността израилтяните безропотно търпяха игото на мадиамците, така и днес духовният човек се огъва пред плътския, който арогантно превзема амвоните, залите и събранията. А жадните и гладни люде започват да слушат пелтечещи проповедници, които след половин час вече са грохнали от говорене и бързат да обявят, че е дошло време за хваление, за свидетелства или за събиране на дарения.
Това не е помазание! Това е наказание!
Помазание е да свалиш Божията Слава в събранието, а хората масово да преживеят покаяние от Божието докосване! Помазание е да счупиш хомота на демоничното робство, за да заведеш цялото събрание в думите на Исайя, които гласят:
“И хомотът ще се строши поради помазанието ти…” (Исайя 10:27)
Наказание е човеци да се съберат в Името на Исуса, а да слушат проповеди от Мамон, Едом, Моав и Езавел! Да отидат с желание да бъдат напоени, а да бъдат отново тровени! Да протегнат ръце, уж към Насъщния Хляб на вярата си, а да ги задавят с плесен и червеи!
И всичкото това зло – само заради едната бяла табелка, заради едното титулуване, заради едната диплома, заради единия фамилен бизнес!
Братко мой! Отново ще ти повторя, че не угоднича на човеци и на думите ми свидетелстват двадесет години подвизаване в пророческото благовестие! Двадесет години, в които не отстъпих нито на йота от моя Господ и Неговото Свято Учение! Или хората ще се покорят на Святия Дух, за да станат поклонници в Дух и Истина пред Небесния Отец, или ще си останат в жалките тресавища на човешката религия, узурпирала правото да говори като от Бога, а да засенява с гнусните червеи на дявола. И нека веднъж завинаги да бъде строшена крепостта на онази заблуда, която мами човеците, че там, където са много, там непременно трябва да бъде и Бог с Присъствието Си. Защото и Гедеон някога по Божия призив събра тридесет хилядна армия…
Тридесет хилядна армия, братко мой! Досущ като в онези съживления в Америка, които дават толкова много поводи за тщеславно самочувствие и задоволство сред българските им симпатизанти. Но след Господния изпит при водата от онези тридесет хиляди останаха едва триста човека. И да съжалява ли тогава Божият пророк, че има едва стотина Верни от Бога приятели? Никак няма да съжалявам, защото Исус ги е проверил с изпита при Водата. И като ги е одобрил – прибавил ги е на слугата Си за подкрепа в служението. Затова с Неговите Благодатни думи ще продължа оттук-нататък. Ето какво ми каза Той:
“Слуго Мой! Ако имам причина да те наричам Мой слуга и да ти заявя, че никога няма да се откажа от думите Си, то тази причина е в сърцето ти, което не прие да угодничи на човеци, но се преклони да бъде всякога угодно на Отца, Сина и Святия Дух.
Аз нямаше да извърша нищо чрез теб за Църквата Ми, ако в сърцето ти имаше и най-бледа сянка от човешки авторитет и име, с което да би се съобразявал. Тогава дяволът непременно щеше да превъзмогне над вярата ти и да ти сложи шапка от религиозен контрол, с която да те възпира да мислиш “еретично” спрямо неговите жестоки и заробващи догми. А казвам ти Истината, и нека Моите запечатат с “Амин” думите Ми, че никога нито един от Божиите пророци не се е водил на отчет към никоя религиозна или светска власт, та да коленичи пред мантията на който и да било земен владетел, бил той цар или управител над людете. И Аз скоро бих поразил в Ревността Си оня безумец, който дръзне да изисква от пратеник на Небето каквито и да било отговори или отчети.
Тази е причината Божиите пророци винаги да бъдат отричани и отхвърляни от мнозинствата, свикнали на безропотно покоряване пред човешките и религиозни власти. Затова и адът е не просто пълен, но препълнен, а умноженото беззаконие възцари на света мерзостта, докарваща запустение.
Моят отговор против тази мерзост е знамението с Гедеон, което ще извърша всред църквите по целия свят. Знамение, чрез което ще пресея людете при Водата, за да изпитам докрай сърдечните им стремления. А след това знамение от стотиците хиляди стада Господното общество пак ще си бъде онова “малко стадо”, на което обещах да подаря Царството. Затова ти сега последвай своя Господ, за да видиш и самото изпитание, като Божие знамение в живота на Гедеон…”
След тези Свои думи Господ докосна главата ми, а пред сърцето ми се яви и самото видение. Аз виждах Божия човек Гедеон при Галаадската гора, събрал големия брой израилтяни и чакащ Господните напътствия. Там Исус посочи с ръка към множествата около избраника Си, като ме попита:
“Да дам ли победата на Гедеон, събрал тази голяма войска? Няма ли тогава целият Израил да реши, че Господ го избавя с многочислена войска?”
“О, Господи мой! Думите Ти разпалват ревност в сърцето ми и в духа ми изплуват думите на псалома, които гласят:
“Никой цар не се избавя чрез многочислена войска, силен мъж не се отървава чрез голямо юначество. Безполезен е конят за избавление, и чрез голямата си сила не може да избави никого. Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, върху ония, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им…” (Псалми 33:16-19)
“Съвършено точен е цитатът от псалома, Стефане! Защото при все, че нарекох слугата Си Гедеон “силен и храбър мъж”, то пак не е заради качествата му, но заради Моето благоволение върху него. Защото Силата в Гедеон е Сам Господ Бог, и храбростта в него е на Духа Господен. Затова виж сега как ще отговоря на Гедеоновото очакване…”
В следващия миг Спасителят се приближи до Гедеон, като докосна откъм гърба рамената му, и проговори на сърцето му, казвайки:
“Людете, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадиамците в ръката им, да не би да се възгордее Израил против Мене и да каже: Моята ръка ме избави. Сега, прочее, иди, прогласи на всеослушание пред людете тия думи: Който се страхува и трепери, нека се върне и си отиде от галаадската гора…”  (Съдии 7:2-3)
Докато Гедеон изговаряше Господните думи на многолюдната войска Господ с ревнив Глас ме попита:
“Коя гора имам в предвид, слуго Мой, за да казвам на Гедеон, че който се страхува и трепери трябва да се върне от Галаадската гора? Дърветата на земната гора ли са Ми дошли наум, или нещо друго?”
“Нещо друго ще да е, Исусе! Защото като погледна във видението, то самите люде изглеждат уподобени на една гъста Галаадска гора…”
“А прави ли ги тази гора Галаадски жители, слуго Мой? Защото в този въпрос е скрита тайната, която все още не виждаш. А ти ще я разбереш като се вгледаш как е облечен Гедеон…”
С вълнение погледнах към Гедеон, когато видях, че той е сложил за наметало вълненото руно, с което получи Рема от Господа. Така Гедеон силно ми напомни за пророк Илия, за когото Библията казва:
“А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители…” (3 Царе 17:1)
Това прозрение ме накара да извикам към Исус:
“Скъпоценни мой Учителю! Ти искаш да видиш във всичките Галаадски жители Духа и Силата на Илия!”
“Да, Стефане! И това Свято знание е пророческо, понеже касае последното изпитание пред днешните Галаадски жители, а не на древните такива. Понеже пророк Илия дойде три века и половина след времето на Съдията Ми Гедеон. Така вдъхновението следва древната връзка от Гедеон към Илия, а съвременната – от Илия към Гедеон. Защото всички трябва да разберете как да стоите духом пред Господа, за да ви намери като Галаадски жители. Но ти виж как след изреченото условие от Гедеона двадесет и две хиляди души си тръгнаха…”
И действително беше така. Защото във видението по-голямата част от войската вече слизаше по чукарите към долината, а около Божия човек останаха една трета от предишния брой човеци. Това накара Исус отново да докосне рамената на Гедеон и да му каже:
“Людете пак са много; заведи ги при водата, и там ще ти ги пресея; и за когото ти кажа: Тоя да отиде с тебе, той нека отиде с тебе; а за когото ти кажа: Тоя да не отиде с тебе, той нека не отиде…” (Съдии 7:4)
След това Господно повеление Божият Съдия даде знак на цялото множество, като тръгнаха на изток към Водата на река Йордан. А Господ отново ми проговори, като казваше:
“Нали помниш Моето видение, когато писа книгата за Йордан, че Водата Му е границата на Божията Святост? Граница, която Отец Ми отваря пред всички, които Го търсят с Духа и Силата на Илия, за да ги приеме в Лоното Си като мъже и жени по Сърцето Си…”
“Да, Исусе! Прекрасно помня видението Ти и то завинаги остава живо в сърцето ми…”
“Нека тогава да последваме Гедеон и множеството до брега на Йордан, за да видиш и самото изпитание, което наложих на десет хилядната войска…”
След думите на Господ видението се прехвърли при самия бряг на реката и Водата й. А там Исус за трети път докосна рамената на Гедеон, като му казваше:
“Всеки, който полочи с езика си от водата, както лочи куче, него да поставиш отделно, така и всеки, който се наведе на коленете си, за да пие…” (Съдии 7:5)
Ето, че Гедеон строи войската си на редици по сто човека, застанали по цялото протежение на брега. А после им заповяда, казвайки:
“Влезте в Йордан и пийте от Водата! Защото този е изпитът ви от Бога Всемогъщий, за да ви даде победата над Мадиам!”
След дадения знак от него първата редица от израилтяни пристъпиха към реката. И повечето от тях коленичеха на самия бряг и се навеждаха с глави, за да пият. Само тук-таме двама или трима влязоха в дълбокото на Водата, докато тя стигна малко над гърдите им. А след това протегнали шепи, загребваха от водата и я поднасяха към устните си. Точно тях Гедеон отделяше встрани, а останалите отпращаше към вече изпитаните израилтяни. И когато цялото множество премина през Господния изпит и всички вече бяха пили от Водата на Йордан, отделените за Гедеоновото дело бяха само триста човека. Това накара Господ за четвърти път да докосне рамената му и да му каже:
“Чрез тия триста мъже, които полочиха, ще ви избавя, и ще предам мадиамците в ръката ти; а всичките останали люде нека си отидат, всеки на мястото си…” (Съдии 7:7)
А след това Той се обърна към мен и със съкровен Глас ми проговори, като казваше:
“Сега, Верни Мой слуго, ще променя видението, за да видиш в него живота и служението си. Защото в тази река Йордан ще заблести Божият Пророчески Дух, за да призове Църквата Ми на Покаяние. И ти, Стефане, ще бъдеш във водите Му Мой последен Кръстител в Духа и Силата на Илия…”
Ето, че Спасителят докосна Водата на Йордан с жезъла Си, а тя блесна от могъщи Небесни лъчи, всеки от които беше като острие на меч. И с Глас, пропит от могъщо благоволение, Исус ми повели, казвайки:
“Влез в средата на Реката и започни да проповядваш покаяние и отричане от религиозните червеи на дявола! И нека всички, които чуят призива ти, да влязат във Водата и да пият…”
Миг след последните думи на Исус, аз влязох в дълбокото на Реката и Небесните лъчи се стрелваха и забиваха в сърцето ми, а Святият Дух ги превръщаше в пророчески послания. И тогава извиках с цялата си сила:
“Елате, Божии люде! Съберете се всички при Водите, за да пиете от Любовта на Отца и Светлината на Духа Му!”
В отговор на призива ми край Реката се събраха десетки хиляди. И някои тръгнаха към брега, но тогава от сърцата им изскачаха демони, които ги блъскаха в колената им, тъй че те коленичеха преди още да бяха пили от Водата. След това подкосени се навеждаха да пият, но едва отпили от Водата, започваха да избълват отпитото. А това се повтаряше не десетократно или стократно, но хилядократно. Чак след много дълго чакане аз най-сетне видях самоотвержени и смели човеци, които влязоха в дълбокото на Реката. И не просто влязоха, но здраво хванаха ръцете ми, потвърждавайки ми братолюбието и боголюбието си. А във видението преминаваха не минути, но години, защото Верните ставаха все повече и повече. И там, някъде, когато времето се изравни напълно с настоящето, Господ влезе при мен и приятелите ми във Водата, като ми казваше:
“Тежка и мъчителна е съдбата на Моите пророци, Стефане! Само отделни човеци успяват да превъзмогват над сатанинските червеи, за да им бъдат опора и подкрепа на пратениците Ми. Десетки хиляди вярващи се извървяха, за да пият от Водата на Божия Пророчески Дух, но нито един от тях не беше по призвание от Галаад, защото до един имаха причини против Отец Ми, и Той Самият имаше причини против тях! Затова нека тези, които ти подарих, да ти бъдат доволно, ако и да намаляха след последните предателства, защото Аз няма да оставя в оскъдност душата ти, но ще докарам при Водата и други – от изток и запад, от север и юг!
И на събраните около теб в Реката ще кажа:
Блажени сте, защото удържахте в Моя изпит и Аз ви намерих за Звани, Избрани и Верни! Блажени сте, защото не се огънахте и не коленичихте пред нито едно обстоятелство, което да ви прави противни на Божията Воля, но приехте да претърпите гонението заради Името Ми, Примера Ми и Словото Ми!
И на коленичилите при брега на Йордан ще кажа:
Горко ви, пленници на Ваалфегор! Защото мадиамците не само ви заробиха, но вече съвсем ви претопиха и поквариха! Затова вие вече говорите като тях, мислите като тях, и живеете като тях! Вярвате си, че правдата на фарисеите и книжниците ще ви бъде достатъчна за Сватбената Ми Вечеря, а никак не забелязахте, че останахте далече от дълбоката Вода – в плитките проповеди на наемниците ви и в тинята на фалшивите ви пророци!
Аз вече не умолявам, но призовавам всеки, който чува Гласа Ми, да напусне местата на религиозното запустение и да дойде при Водата, за да пие пророческото слово, с което все още съм Благодатен и Спасителен! Но ако някой предпочита и харесва мястото на робството си – роб нека да остане довека!
А събраните около пророка Ми нека Ме последват в последното видение, което ще дам на сърцето на слугата Си – видението с Тръбите Ми, които ще ви направят повече от победители над дявола!
Аз, Святият Изпитател на Господните люде, все още говоря и не млъквам! Блажени Галаадските жители, които слушат Гласа Ми!”

Leave a Reply