ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – VI ГЛАВА

“ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ…”
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Братко мой, аз вярвам, че ти вече напълно си се убедил каква е властта на тъмните дяволски корони. Именно тази тяхна власт днес е причина да виждаш как умноженото беззаконие поглъща като змей хиляди по хиляди. Дяволът не би имал сила, ако няма човеци, които да вярват в знаменията му и да го провъзгласяват за Господ. Дяволът би претърпял пълен провал, ако всички, които се наричат “християни”, отидат отново при Христос. За съжаление това просто няма да се случи. Защото Господ е Алфа и Омега, Начало и Край, Първи и Последен. Той е изговорил в Словото Си всичките Си предупреждения, за да спаси Своя малък остатък в това жестоко време и именно този малък остатък да наследи обещанията на Завета и да участва в грабването.
Искам да знаеш, че религиозната система на дявола, наречена “Вавилон” не би била възможна, ако нямаше активната подкрепа и участие на земните царе, на онези, които опиянени от богатствата и користите на света, не се посвениха да разменят Христос за много повече от тридесет сребърника. И когато дяволът сложи короните на главите им, тогава вярващите бяха хипнотизирани от тези корони. И за да не останат по-назад от земните си царе, се впуснаха в онова блудство, за което говорят много от главите на “Откровението”. Нека сега ти покажа какъв бе ефектът от короните с онзи духовен поглед, който получи Апостол Йоан в мига на изстъплението в Духа:
“И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши та поговори с мене, казвайки: Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води; с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много…” (Откровение 17:1-6)
Виждаш ли, братко мой, че именно с тази велика блудница блудстваха земните царе? Виждаш ли, че именно те я украсиха със скъпоценни камъни и бисери, понеже доведоха под властта и души, които не трябваше да умират и там започнаха да ги упояват с виното на блудодеянието? Защото блудницата Вавилон отговаря на тщеславната църква и нейните царе, получили тъмни корони от дявола. Аз не зная какво е това безумие и каква е тази болест на духа и сърцето, от която мнозина страдат, но когато Сам Господ ги призовава да излязат вън от Вавилон, те предпочитат да останат при земни пастири, като изтъкват собственото си помрачение от човешки доктрини, създадени от дявола, за да ги държат до последно във властта на заблудата.
Нека в края на тази книга да ти кажа думите в сърцето ми, изговорени от Единия Пастир, Който не е завършил теология, нито е регистриран в земни дирекции. Понеже Той ми даде да запиша последните Му думи за всички, които са уловени от земни царе и са научени да пребъдват във Вавилон:
“Люде Мои! Покайте се! Осветете се! Смирете се! Защото ако Господ вашият Бог не беше станал да воюва за вас с Меча на Пророческия Си Дух, то на Содом и Гомор да бихте се оприличили! Вижте Моя живот и Моя пример и живейте така, както Аз живях, понеже на това сте призвани. Защото ако някой иска съдбата на Христос, трябва да живее като Христос, но ако друг търси съдбата на човеци, нека живее като тях. Тези три тъмни корони са най-убедителната изява на всеки Вавилонски служител.
Днес, миг преди мига на въздаянието от Отца Ми, Аз заповядвам на всяко сърце, което иска да Ме чуе и получи Вечния Живот:
Излезте от блудницата Вавилон! Излезте от властта на надменните! Излезте от палатите на високопоставените! Излезте от властта на онези, чиито ръце са пълни с подкупи и омърсени с проливането на невинна кръв!
Аз не съм Господ на вашите зали! Аз съм Господ на вашите сърца! Ако някой Ме няма в сърцето си, нека не Ме търси никъде другаде! И ако някой счита своята църква за праведна, нека притури в сърцето си това, че Моята Църква е още по-праведна. И ако някой счита своята църква за Свята, нека притури в сърцето си това, че Моята Църква е още по-свята. И ако някой е имал самочувствие, че посещава църкви на земята, то нека излезе от такива църкви, за да посещава Църквата на Небето. Защото всички църкви на земята се управляват от земни царе, а само Моята Църква на Небето се управлява от Небесния Цар!
Излезте от Вавилон, люде Мои! Излезте от властта на блудницата, която с измамно задоволство казва:
“Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да видя…” (Откровение 18:7)
Но ето, Аз, Господ и Бог Исус Христос, заявявам на земната църква и земните й царе:
“Седиш като царица, но отдавна си вдовица, понеже си убила Истинския си Съпруг и си блудствала със земните си царе. Затова колкото пъти си блудствала с тях, толкова пъти ще повториш блудствата си и със самия Антихрист. И всяко твое блудство ще накажа с язви! И всички твои блудници ще поразя с двуострия Меч на устата Си!”
Излезте от нея, люде Мои! Излезте и покажете на блудницата, че не тъмните корони на дявола, но Господ вашият Бог царува в сърцата ви. Защото Аз няма да ви оставя! Аз няма да ви забравя! Аз ще ви нося и Аз ще ви изцелявам! Аз ще ви храня и Аз ще ви утвърждавам! Цял ден ще ви храня и цяла нощ ще ви утвърждавам! И Словото Ми ще капе върху вас! И Заветът Ми ще оживее вътре във вас! Само излезте и отделете се от блудницата, понеже Отец Ми се гнуси от мерзостите й и никой от Моите, който остане в нея, няма вече да се нарича Мой, но Аз ще излича името му от Книгата на Живота, понеже не е възлюбил Истината, но се е покорявал на лъжа и зло. Който не повярва тези Мои думи няма никак да намери зазоряване в живота си. Който не Ме послуша и реши да остане в блудницата, Аз ще посоча такъв и ще го нарека блудник! И който се срамува да изповяда тези Мои думи пред човеците, и Аз ще се срамувам от такъв пред ангелите на Отца Ми!
Който има уши да слуша, нека слуша!
Който има сърце да излезе от Вавилон, нека излезе!
Който има ревност да се покае, нека се покае!
Който иска да Ме чуе, нека Ме извика!
Който иска да Ме извика, нека Ме чуе!
Аз го изговорих, Аз го изрекох…”

Leave a Reply