ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – V ГЛАВА

5. КОРОНАТА НА КРЪВОПРОЛИТИЕТО

Скъпи братко! Аз моля Господ Исус да те укрепи духовно, защото по Неговата Воля към Църквата Му идва Слово, каквото Той не е давал в минали времена и на други поколения. Понеже днес е времето на най-голямото беззаконие, на умноженото беззаконие, което ражда антихристи, които са многократно по-зли от древните, в ранните времена на Христовата Църква. Вярвам, че дотук ти се убеди в една неоспорима истина. Истината, че онзи, който има корона, несъмнено заприличва на цар и се изживява като такъв сред всичките си поклонници. Когато някой живее в този свят и не иска да се отрече от себе си, за да следва Господ Исус, то тогава върху такъв човек идват съдбоносните думи на Божият Син, отправени към фарисеите:
“И рече им: Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят. По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете…” (Йоан 8:23-24)
Ти от кои си? От онези, които са долу или от онези, които са горе? Защото горе, братко мой, няма спомен и дори и лъх от този свят. Защото горе, в царството на Божията Любов, всеки квадратен милиметър пулсира от Бога и блаженството на душите превишава безброй пъти всяка човешка представа за щастие и пълнота. Но когато видиш онези, които са долу, то тогава нещата се обръщат в диаметрална противоположност. Аз не зная как да ти обясня нещата горе, защото за тях няма думи. Понеже човешките думи са отражение на човешкия живот. А онова горе не е изживявано на земята, за да бъде предавано като опит и знание. Все пак Господ се смили над моето немощно естество (а така и над твоето), защото с Неговата мъдрост Той ми даде възможност да обясня нещо съществено. Затова нека си послужа с пример от моя живот, за който съм писал и в други книги, но тук се налага да го повторя. Когато преди много години живеех в София, аз много обичах да се качвам на планината Витоша и да си правя разходки сред чистия въздух на борове и ели. Тогава винаги хвърлях поглед върху града. Когато това ставаше лятно време и над града нямаше мъгла, аз виждах един гъст черен смог, легнал като шапка над цялата столица, а в гърдите ми се надигаше някаква погнуса и се питах:
“Нима аз дишам всичко това, когато съм долу?”
Ето така, по силата на земния опит, можеш да си обясниш и Небесния. Защото когато Исус те вдигне горе, при Него, ти ставаш щастливец, който е освободен от съществен и смъртоносен проблем. От проблема да дишаш от духа на този свят и да пълниш сърцето си с него. Неслучайно Апостол Павел записа за Сатана някои истини. И една от тези истини е в “Послание към Ефесяните”, където Христовият слуга нарече дявола “княз на въздушната власт”. Знаеш ли защо Павел нарече Сатана с това определение?
Ето как Исус отговори на моя въпрос. Той ми каза:
“Стефане, вярваш ли, че апостолските послания са споделен духовен опит, който Моите слуги са трупали в общението си с Мен?”
“Да, Господи! В противен случай Ти не би подпечатал посланията им като Истински и родени от Святия Дух…”
“Виж тогава Апостола Ми Павел. Понеже на него Аз дадох повече от на много други и той беше от малцината, получили достъп до Тронната Зала на Отца. От какъв опит този Мой апостол нарече дявола “княз на въздушната власт”? И изобщо – за какъв въздух става дума? Какво дишаше Павел, когато беше вдигнат горе и чу неизразими думи и какво дишаше по-напред, преди още да Ме беше познал…”
Знаеш ли, братко мой! Една от най-прекрасните черти на Исус е тази, че Той обича със самите Си въпроси да те довежда до Истината. Докато Той още говори, ти проглеждаш в Него, чрез Него и от Него. Затова Му казах:
“Господи мой! Преди Павел да диша пълнотата на Святия Ти Дух, той имаше живот на гонител. Той гонеше Твоята Църква. И Словото казва за него:
“А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника, и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим…” (Деяния 9:1-2)
“Ето защо, Господи, аз виждам, че Павел дишаше от княза на въздушната власт, който и до днес действа в синовете на непокорството. И именно този болезнен опит, още от времето, когато Павел Ти беше гонител, апостолът изведе поука да нарече дявола “княз на въздушната власт”…”
Исус се усмихна и каза:
“Виждаш ли, че когато уловиш Духа Ми, не е никак трудно да разбереш и проумееш Истината? А Истината за княза на въздушната власт ще ти е необходима, за да разбереш неговата трета корона, която той дава на поклонниците си, а именно – короната на онези, чиито ръце бързат да проливат невинна кръв. Защото, забележи, че докато Павел дишаше от въздушната власт на дявола, той бе един от тези, който носеше тая корона. Неговите ръце бяха изпълнители на духа на Злото и той одобряваше убийството на един от първите Ми победители. Ето затова вие трябва да четете Словото Ми с Моите очи, а не с вашите. Защото само с Моите очи вие ще видите, че трябва постоянно да пребъдвате горе, при Мене. Защото долу е князът на този свят, а неговата въздушна власт е тотална. Виж тогава видението, което ще ти дам, понеже така ще разбереш кои придобиват короната на кръвопролитията…”
След думите на Господ аз получих видение. И ето какво видях, скъпи ми братко:
Дяволът отново стоеше на някакво възвишение и държеше в ръцете си красива корона с много ръбове, остри като игли. Отдолу, под него, в нещо като долина, се бяха събрали стотици поклонници. Всички те бяха вперили очи към короната, която ги привличаше неудържимо. И ето, че в мига, когато дяволът им даде знак, те всички се затичаха нагоре към възвишението, на което седеше той. Но тогава стана нещо изненадващо. Самата земя започна да избухва и от нея започна да излиза бял дим, който беше зареден с остра миризма на сяра. В този миг Господ постави ръката Си пред носа Ми и така самата миризма изчезна напълно за мен, но не и за поклонниците в това видение. Те започнаха да кашлят и да се превиват от болка в коремите си. Затова всички бързо се върнаха назад, но въпреки това един продължи да пълзи към короната. В един момент аз видях, че този, който беше продължил, просто показваше признаци на смъртоносно отравяне и затова от устата му излизаше бяла пяна. Миг след това той беше мъртъв. И от дупките, от които излезе димът с мирис на сяра, заизскачаха демони, които се шмугнаха в побелялата от пяна уста, а след това мъртвият се изправи, вероятно напълно обсебен от нечистите духове и продължи да се стреми към короната на кръвопролитието. И ето, че накрая стигна до короната. Тогава дяволът се усмихна и каза:
“Ти си напълно мъртъв и затова си напълно достоен за тази корона. Сложи я на главата си и научи всички на нещата, които короната ще ти каже…”
Така поклонникът сложи короната на главата си, а с тялото му стана нещо странно. Ръцете му се видоизмениха и аз видях как ноктите му станаха дълги и остри, като видимо приличаха на острите върхове на короната, която носеше. Тогава той закрещя:
“Аз съм цар, цар, цар! И ще науча всички ви да ме слушате…”
След последните си думи той се затича надолу при останалите, които бяха избягали далеч от отровния дим. И в мига, когато и те видяха короната, се окуражиха и започнаха да викат “Алелуя”. А той ги прегръщаше с ръцете си. Тогава Господ Исус ми каза:
“Гледай внимателно какво ще стори коронясаният с всички, до които се допре…”
Така аз гледах и забелязах, че в мига, когато ръцете му докоснеха някого от човеците, самите остри нокти се забиваха в тялото на човека и оттам започваше да тече кръв. Това докарваше царя до неописуем екстаз и той възторжено казваше на поклонника си:
“Виждаш ли как тече кръвта? Ето така трябва да тече от всички…”
Тогава всички онези, които го слушаха и приемаха думите му, също се видоизменяха и ръцете им ставаха с остри нокти. А те вече ги забиваха с удоволствие, както в своите тела, така и в телата на останалите. Накрая всичко придоби вид на сатанинска кървава оргия, а човеците от видението изчезнаха. И в този миг стана нещо чудно, което ме остави без дъх. Небето над самото злобно място се просвети и аз видях как там слязоха Божии ангели, които с едно докосване вдигаха кръвта и я полагаха в златни съдове. Затова запитах Господ:
“Какво стана, Господи? Моля Те, направи ме да виждам като Теб! Защото не разбрах от това видение почти нищо. Какви са тези ангели, които дойдоха след това огромно кръвопролитие? Защо те събират тази кръв?”
А Исус въздъхна дълбоко и ми каза:
“Ако Отец Ми някога каза на Ноя и потомството му, че непременно ще изиска кръвта на човека, то колко повече Той ще изиска кръвта на Човешкия Син. Защото е вярно, че дяволът е човекоубиец и очите му не се насищат да гледат проливането на човешка кръв. Но повече от всичко друго дяволът иска да гледа напразното проливане на Моята кръв. И в това видение ти видя не проливането на човешка кръв, но проливащата се кръв на Агнеца Божий…”
“Господи, та нали дяволът се плаши от Твоята кръв. Защо му е да иска да я пролива, след като тя се пролива за Спасението на грешните…”
“Ами ако грешните искат да си останат грешни? Ако искат да обичат света и дявола, въпреки, че Аз съм ги поръсил с кръвта Си? Какво ще стане тогава? Може ли от кръвта Ми да се ползва оня, който с ненаситно сладострастие търчи, за да върши зло? Може ли от кръвта Ми да се ползва онзи, който с удоволствие върши греха си? Защото е Истина, че Моята кръв ви очиства от греха, но има разлика от грях до съгрешаване. Защото грях има там, където грехът взима повод чрез плътта и измамва отслабналата съвест. Такъв грях кръвта Ми ще покрие и човекът съвършено ще се освети. Но съгрешаването е нещо друго. Съгрешаване е когато човек има сила против греха, но със собствената си воля иска греха, за да му се наслади! Точно тогава се случва и това проливане на кръвта Ми. Тя вече не се задържа в съгрешилия, но изтича навън, за да бъде в Деня на Страшния съд свидетел против делата на такъв човек. Сега разбираш ли каква е короната, която дяволът дава на поклонника си?”
“Да, Господи! Сега разбирам, че има един стих от “Евреи”, който напълно обяснява това видение. Защото този стих гласи в предупреждение за всички:
“Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодувание, което ще изпояде противниците…” (Евреи 10:26-27)
Тогава Господ продължи, като ми казваше:
“Кой ще е свидетел на този съд? Кой ще свидетелства против нечестивите, които са пролели напразно кръвта Ми, ако не Самата Ми кръв, Която ти видя как пратените от Отца Ми ангели събраха в златните съдове на Божия гняв. А сега кажи на цялата Ми Църква да знае, че:
Всеки, който знае Волята на Отца Ми, а не я зачита, нито я изпълнява, прилича на онзи нечестив и покварен поклонник, който видя как от недрата на ада излезе дъхът на звяра във вид на дим и той го дишаше, за да умре в духа си и сърцето си и стане служител на ада! Такъв непременно получава короната на кръвопролитието и ръцете му стават като остри тръни. Но бере ли се грозде от тръни и смокини от репеи? Можеш ли да намериш плод от учението Ми и от Небесната Благодат в сърцето на такъв?
Защото учението Ми казва:
Даром сте приели, даром давайте!
Но такъв търгува и съгрешава самоволно!
Защото учението Ми казва:
Не любете света, нито каквото е на света!
Но такъв люби света и всичко, що е в света!
Защото учението Ми казва:
Никого на земята не наричайте свой учител, защото Един е вашият Учител!
Но такъв люби всичките земни учители, сложили короните на лъжливия език!
Ето затова князът на въздушната власт лесно забелязва такива и ги прави свои царе, за да подлъжат с мръсния си пример всички, до които намерят власт. И вярващи, които никога не са Ме следвали, нито са Ме познали, бързат да прободат сърцата си, така че да изтече всичката кръв на Моето Спасение. Такива гледат, че пастирите им обичат света и бързат и те да обичат света. Такива гледат, че амвонът е привилегия на търговци и теолози и те бързат да стават търговци и теолози. Такива гледат, че хулителите на пророците на Отца Ми получават лични поощрения от самия Сатана и те бързат да влязат в кресливия хор на мерзостта. Чудно ли е тогава, че запустяват? Чудно ли е, че щом дишат от дъха на звяра, то и дъх от огън и сяра ще бъде делът им? Знай от твоя Господ, че най-големият възможен грях е против кръвта Господна! А от това нечестиво поколение, напълнило днешните църкви, ще се изиска всичката праведна кръв. От кръвта на Авел, дала Живот на всички Божии пророци, до кръвта на Агнеца, с която днес се поругаха всички тщеславни църкви.
Но ето, казвам, и праведни думи излизат от устата Ми:
Извикайте към Мен и Аз ще ви направя силни като Авигея, която спря Давид от кръвопролитие. Извикайте към Мен и Аз ще ви дам онзи пример, с който да покажете на всички служители, че Кръвта Христова е вашият живот и вие ще съхраните всяка нейна капка и ще възвърнете с живот на покаяние и молитва всички, които бързат да получат короната на кръвопролитието. Извикайте към Мен и Аз ще ви науча как да пребъдвате горе, а не долу. Защото долу е дъхът на звяра и въздушната власт на Злото. Този дъх и тази власт са силни да обладават и убиват, както и да правят напразна жертвата на Голгота. Истинската Сила на Голгота и Моята кръв е само за онези, които живеят Моя Живот! Останалите ще изгубят кръвта Ми, ако не се покаят. И в Деня на Страшния Съд Моята кръв ще докара огнено негодувание върху главите им. Колкото до Истинската Ми Църква, Аз днес изливам върху нея духът на Авигея, за да обърна към Себе Си малкото служители, които са се отклонили, но имат ревност да се покаят…”
Господ спря да ми говори и видението, което Той ми даде, се прекрати, а аз се замислих върху Авигея. Господ не напразно я спомена в думите Си. Помисли, скъпи ми братко, за тази пратеница Господна в живота на цар Давид. Защото днес е ден на Божията Милост към всички ни. И докато в мнозина все още не е изкоренено желанието да си харесват този свят, то и дотогава те ще пробождат повторно Господ в сърцата си.
Аз не желая това за теб. Аз искам това слово да те промени и смири. Аз искам да засвидетелстваш на Исус, че Той е всичко в твоя живот. Аз искам Неговата кръв да роди в теб Неговото сърце. Защото всяка кръв познава сърцето си. И ако в някого кръвта на Исус не познае сърцето на Исус, то такъв – рано или късно ще направи напразна жертвата на Божия Син.
“Защото Оня, Който прави изследване за кръвопролития, помни уповаващите на Него, не забравя викането на кротките…” (Псалом 9:12)

Leave a Reply