ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – IV ГЛАВА

4. КОРОНАТА НА ЛЪЖЛИВИЯ ЕЗИК

Скъпи ми братко! Преди да ти разкрия второто видение, което ми даде Господ Исус, аз искам да ти споделя, че никога не е имало по-успешни служители на дявола от тези, които са сложили на главите си короната на лъжливия език. Ако Словото Божие ни учи, че целият свят лежи в лукавия, то представи си тогава колко ще е голям този Божий противник, за да се казва, че не той лежи в света, но светът лежи в него. Ние трябва да четем Божието Слово с молитва и с пълното водителство на Святия Дух, защото в Библията няма нито една празна дума, но твърде много човеци въпреки четенето остават с празни глави. И така – вече казах, че целият свят лежи в лукавия. Или още по-точно – във властта на лукавия. А най-точно – в лъжата, която е най-естествената среда за всяка тъмнина и зло. Когато Исус ми даваше това второ видение, Той поиска от мен именно това – да разсъждавам защо целият свят лежи в лукавия. Така аз започнах да мисля върху думите на Господ и първото нещо, което направих е, че легнах на леглото си. Именно така се опитвах да си представя и света, че е легнал и лукавият е самото му легло. Тогава ме завладяха изненадващи мисли. Помислих си, че ако светът лежи, то той е в твърде неизгодна позиция за съпротива срещу лукавия, защото онзи, който се съпротивлява трябва да е изправен, а не да си лежи. Защо тогава светът лежи в лукавия? И защо служителите на лъжата имат най-голямата възможна власт в този свят? Не мислих дълго върху тези въпроси, защото пред сърцето ми изплува видение с красива жена и още по-красив мъж. Жената гледаше мъжът и мъжът гледаше жената. Тогава мъжът, който беше облечен с дълга черна мантия, бръкна в мантията си и извади в ръката си диамантена огърлица, чиито камъни ослепително заблестяха. Тогава той се приближи до легло, което беше богато украсено с падащи върху него дантели, а самите му дървени крака бяха изящно инкрустирани със злато и хвърли диамантената огърлица върху копринените завивки. Видяла всичко това красивата жена се усмихна и се затича към леглото, като се хвърли върху копринените завивки и протегна ръце към огърлицата. Тогава мъжът свали мантията си и покри изцяло жената с нея. В този миг видението пред сърцето ми изчезна и аз усетих присъствието на Господ, Който ми казваше:
“Трудно ли ти е да разбереш това видение, което ти дадох? Трудно ли ти е да отгатнеш коя беше жената и кой беше мъжът?”
“Не, Господи Исусе! Защото преди самото видение аз разсъждавах за света, който лежи в лукавия. А във видението видях една красива жена, която бе съблазнена и изкусена от диамантена огърлица, хвърлена върху леглото. Така тя легна на самото легло, за да вземе огърлицата, а мъжът я покри с мантията си. Ето защо мисля, че тази жена беше светът, а мъжът бе самият дявол, докато леглото – мястото на неговата активност и сила…”
“Точно така е! Наистина ти разпозна нещата в това видение, защото те са толкова лесни за разбиране. Всеки, който обича света и всичко що е в света, непременно ще се оприличи на тази жена. Той ще легне в самото ложе на лукавия, за да вземе наградите на този свят, които му дава дяволът. Той ще позволи на Сатана да го загърне с мантията си. Защото мантията на Сатана е лъжата и онзи, който е загърнат с тази мантия, непременно печели благоволението на лукавия. Но едно е Сатана да загърне някого с мантията си, а съвсем друго – да му даде короната на лъжливия език. Защото ако при езичниците лъжата издига само до висшите рангове на светската власт, то при християните лъжата издига до висшите рангове на религиозната власт. И ако видението с красивата жена те впечатли, защото тази красива жена беше светската политика, готова да легне с Луцифер за всичките богатства на света, то какво ще Ми кажеш за другата красива жена, за която говори Словото Ми? Какво ще Ми кажеш за блудницата Вавилон? Няма ли при нея дяволът да употреби съвсем друг аршин и да има много по-труден критерий?”
“Да, Господи! Защото светът много по-лесно може да бъде излъган, отколкото онези, които са повярвали в Твоето Име. Понеже светът така или иначе си лежи в лукавия. Той обича именно позата да лежи, защото е готов да блудства с дявола в името на всяка корист и печалба. Но относно критериите на дявола за полагането на короната на лъжливия език аз не зная нищо или ако зная, то не е пълно…”
“Именно затова Аз те призовах тука, за да ти разкрия тъмните корони на дявола. Защото короната на лъжливия език не се печели лесно и дяволът много ревнува за нея. Но нека сега ти разкрия всичко това, защото Моите люде непременно трябва да придобият проницателната и изпитваща Любов, за да разпознаят тъмните корони на дявола…”
След думите на Господ стана така, че пред сърцето ми изплува видение, в което имаше шокиращи контрасти. Аз виждах стълба, която слизаше от небесните места на земята. Краят на стълбата откъм земята беше обвит в тъмен мрак, а краят на стълбата, която се врязваше в небесните места, беше обвита в ослепителна светлина. Тогава погледнах към Исус и Го попитах:
“Господи, това не е ли стълбата на Яков от видението, в което Отец му се разкри при Ветил?”
Господ се усмихна и ми каза:
“Ето, че направи първата грешка. И ти сгреши, защото малко си разсъждавал върху определението, с което Словото на Отец Ми е нарекло Луцифер. А то го е нарекло лукав. Не просто зъл, но лукав. Силата на всяко лукавство е в лъжовната имитация и интерпретация на духовните реалности. И ако Луцифер обича да се изявява като бог на този свят, то защо се чудиш толкова на тази стълба? И ако Отец Ми има Своя избор върху Авраам, Исаак и Яков и техните духовни потомци, то няма ли Луцифер да си посочи лъжеавраамовци, лъжеисааковци и лъжеяковци? В това отношение дяволският “Ветил” е мястото, където се печели една от най-властните корони в тъмния свят – короната на лъжливия език. Затова гледай внимателно в това видение, защото Аз ще ти покажа какво върши Сатана с всичките си поклонници и как определя качествата им и възможностите им…”
След последните Си думи Господ ме приближи в самото видение, така че аз и Той стояхме отвесно в долния край на стълбата, който бе залят в непрогледен мрак. Единствено Светлината, която се излъчваше от Исус, ми даваше възможност да наблюдавам нещата във видението, защото сега погледът ми бе насочен именно в тъмната част на стълбата. В този момент Той ме докосна, като каза:
“Гледай сега как по стълбата ще тръгне да се изкачва първият поклонник на дявола…”
И действително, по стълбата започна да се изкачва първият поклонник на дявола. Той носеше мръсни дрехи, а лицето му беше грозно и зловещо, покрито от много петна. Първият поклонник вървеше нагоре по стълбата и аз мислено отбелязах, че преодоля около стотина стъпала. Тогава забелязах, че поклонникът се наведе и вдигна медна корона, която сложи на главата си. Стъпалата, които той беше преодолял, все още бяха покрити от огромен мрак, но Исус ми даваше да видя през самия мрак как дяволът възнаграждаваше усилията на нечестивия човек да върви по стълбата му и затова му даде медна корона. След като я сложи на главата си, поклонникът се опита да продължи нагоре, но тогава на стълбата се показа самият Сатана, който прегърна поклонника си и с мазен глас му каза:
“По-нагоре ти не можеш да отидеш. Дотук се простират способностите ти и възможностите ти да говориш моята истина. Слез сега от стълбата, върни се обратно и доведи колкото е възможно повече човеци тука…”
Поклонникът се наведе и повдигна крайчеца от тъмната мантия на дявола, като я поднесе към устата си и я целуна. След това се изправи и тръгна надолу по стълбата, като тичаше с всичка сила и държеше с ръце короната върху главата си. В този момент се обърнах към Исус и Го попитах:
“Какво е всичко това, Господи? Какъв беше този поклонник на дявола? И защо, след като му даде медната корона, Сатана го спря и върна назад?”
А Господ ми отговори:
“Лъжата има различни служители. И ако едни лъжи са плитки, други са дълбоки. Ако едни човеци не бъдат уловени от едни лъжи, други лъжи ще ги уловят. И както забеляза, този поклонник беше в тъмната част на стълбата. Затова запомни:
Тъмната част на лъжата отговаря на плътската лъжа, способна да измами само плътските! На тази част от стълбата на Луцифер стоят служители, които мамят плътските християни. Затова тяхната измама изцяло се покрива с методите на традиционната религия, а именно – идолопоклонството и всяко плътско поклонение. Това са най-слабите лъжи на Луцифер, създадени да държат във властта си най-слабите човеци. И понеже са най-близко до земята, то и затова най-много от земните жители прилепват сърцата си към лъжите им.
Но ти продължи да гледаш в това видение, защото има да видиш един друг поклонник…”
След думите на Господ отново бях във видението, където вече стълбата беше достатъчно високо от земята и за разлика от първата част, потъваща в непрогледния мрак, тук ясно се различаваше всичко. Така аз видях поклонник, който изкачваше стъпалата и имаше приятен външен вид. Той носеше очила и бе облечен в сив костюм. Външният вид на поклонника можеше да предразположи всеки човек за общение с него. Той създаваше впечатление на много начетен и образован. Цялото му излъчване бе такова, щото имах чувството, че наблюдавам дипломант в миг, когато му връчват дипломата. Този поклонник тичаше много по-бързо нагоре по стълбата, отколкото онзи в тъмната част. И ето, че дойде момент, когато тичащият се спря и наведе, като вдигна в ръцете си сребърна корона и я сложи на главата си. А след това въодушевено бръкна във вътрешния джоб на безупречното си сако, извади от там гланцирана диплома, и като я развя над коронясаната си глава започна да подскача и вика “Алелуя”. Това го одързости и той поиска да продължи напред. Но в този момент пред него отново се показа Сатана, като с мек и гальовен глас му каза:
“По-нагоре ти не можеш да отидеш. Дотук се простират способностите ти и възможностите ти да говориш моята истина. Сега си образован повече от мнозина други. Сега вече ти мислиш доктринално и имаш правилното водителство и няма друга по-важна задача за теб от тази – да направиш мисленето на всички други толкова доктринално, колкото е твоето. Слез сега на земята с дипломата и короната си и научи другите на пътя си и преклонението си…”
Бях буквално потресен от видяното, защото този поклонник имаше с какво да излъже човеците. Той изглеждаше много привлекателен и приятен. Затова Господ ме попита:
“Може ли някой да откаже на този безупречен дипломант? Може ли някой да не се респектира от дипломата му и от прекрасно овладяното му красноречие? Може ли някой да откаже на пълните складове с човешка мъдрост, наречена теология. Но ето затова поклонниците, получили сребърните корони на лъжливия език, са толкова успешни, понеже мъдростта им, ако и да е земна, иде малко по-отгоре, където езичниците нямат достъп. Но ти внимателно разгледай тази част от стълбата. Как я намираш?”
“Господи, тук всичко е видимо и не е непрогледна тъмнина, но не е и съвършено светъл ден. Тук е точно толкова светло, колкото когато залезе слънцето, миг преди да се свечери. Тук просто е дрезгавина…”
“Точно така, момчето Ми! Тук е властта на дрезгавината, властта на човешкия прочит на Библията, без водителството на Святия Дух. Затова нещата тук, уж са видими, но са във властта на дявола, понеже го няма Слънцето на Правдата и лъчите Му не свидетелстват на тези истини. Затова кажи на верните Ми да знаят, че:
Втората част от стълбата на дявола е дрезгавината! Лъжата на дрезгавината може да завлече само душевните християни, сиреч, тези, които са повярвали в Мене, но не са се отрекли от себе си и така остават недоизпълнени! В тази втора част от стълбата на дявола се намират всички лъжеучители, наречени “теолози”, които лъжат християните и не им позволяват достъпа до Дух на мъдрост и на откровение, понеже свеждат познанието до човешкия поглед към Небето, а не до Небесния поглед към човека. Но всичко, което ти дадох, ще бъде непълно, ако не ти покажа най-страшната власт на Луцифер и най-властната корона на лъжливия език…”
Така Господ отново ме върна във видението и аз вече виждах онази част от стълбата на лукавия, която блестеше като слънцето, ако и да нямаше слънце. Тук аз видях човек, който изглеждаше поразително. Той имаше дълга мантия, която падаше встрани от него и надолу по самите стъпала. В дясната си ръка този човек държеше жезъл, а в лявата – златна тръба. За разлика от поклонниците от долните части на стълбата, той не тичаше, но вървеше бавно и величествено. И ето, че този поклонник се спря, понеже погледът му съзря златна корона. Той се наведе, взе короната и я сложи на главата си. А после извика със силен глас:
“Исусе, яви ми се, понеже по твоята воля съм тука!”
В отговор на неговия зов, пространството пред светлата стълба се преобрази като врата и оттам се показа личност, която беше като двойник на моя Господ. Аз вече знаех, че това е Антихристът. Той се усмихна на поклонника си и му каза:
“Ето, ида скоро! Иди и научи църквата ми на всичко, което ти заповядвам. Защото аз ще покажа големи знамения и чудеса, та да ме познаят онези, които са мои. Надуй тръбата си и простри жезъла си, за да дойдат всички при мен, в най-голямата светлина…”
Гледах изумен всичко онова, което Антихрист говореше на поклонника си и още недоумявах защо и двамата стояха в така ослепителна светлина. Тогава Исус ме докосна и ми каза:
“Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено, но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в теб е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината? Не разбираш ли, че именно затова получи такова видение, за да разбереш, че най-великите слуги на Луцифер стоят толкова по-високо, колкото по-големи са способностите им да покажат тъмнината като светлина! И ако е дошло времето на човека-Антихрист, когато той ще измами цялата земя и онези, които живеят в нея, то защо още са се чудиш на видението Ми? Не разбираш ли, че най-голямата възможна власт на лъжата се реализира чрез лъжепророци? Защото едно е да лъжеш стадото чрез покварата на плътския си ум, друго е да лъжеш стадото чрез всеки вятър на учение и по човешката заблуда, а трето – да бъдеш говорител на един мним Христос, като заявяваш пред заблудените, че той ти се е явил и ти е говорил. И ако Господ твоят Бог говори на слугите Си, които са Негови пророци, то на кои да говори “другият Исус”? Няма ли те да са неговите лични пророци? Виж тогава какво ще стори лъжепророкът, с властта, която му дава неговият бог…
И действително, когато лъжепророкът сложи на главата си златната корона на лъжливия език, той вдигна тръбата си, сложи я на устата си и я наду. Тогава от самата тръба излезе лъч, който светеше и този лъч тръгна надолу по самите стълби, като всяко място, откъдето минеше, ставаше толкова светло, колкото бе горе, където Антихрист короняса лъжепророка си. Само след някакъв кратък миг цялата стълба беше толкова светла, колкото беше при самия връх. И лъжепророкът тръгна надолу по стълбата, като срещаше по нея много поклонници, които тичаха към него и падаха в краката му. А той ги докосваше с жезъла си и върху самите глави на поклонниците заблестяваше също златна корона. Тогава Господ ми каза:
“Ето тази фалшива светлина ще измами цялата земя. И ето по този начин, с докосването на лъжепророческия жезъл, мнозина ще придобият златните корони на лъжата. А така ще се изпълни не нещо друго, но писаното:
“Ако слуша управителят лъжливи думи, то всичките му слуги стават нечестиви…” (Притчи 29:12)
Защото много пъти в историята на Църквата Сатана се е преправял на светъл ангел и неговите служители, като служители на Светлината, но днес е времето, когато дяволът иска да му повярват, не като на един от сътворените, но като на Твореца. Затова е и тази най-грандиозна негова кампания от създанието на света до днес. Понеже забеляза ли, че плътският лъжец и душевният лъжец искаха да продължат нагоре?”
“Да, Господи! Но дяволът ги спря…”
“Даже и да ги е спрял, в сърцата си те всякога ще копнеят да се качат нагоре по стълбата на лъжата. И именно това обяснява защо когато лъжепророкът засвири с тръбата си лъчът от тръбата направи измамно светла цялата стълба и по нея плъпнаха нагоре всички, които искат корони и награди в този свят. Това убедително ти доказва, че всички ще се поклонят на лъжепророка, само и само да се изкачат на високите места на тази стълба. А сега помисли какво ти напомня тази гледка…”
Гледах поклонниците, търчащи нагоре по измамно светлата стълба, а след това, явно подбуден от Господ, погледнах от стълбата надолу. Височината беше огромна, като на поглед от самолет. И затова казах на Исус:
“Господи мой, много е високо тука. Направо да ти се завие свят. Но поклонниците не само, че не се плашат от високото, но напротив – тичат, за да стигнат до самата врата на Антихрист. Като погледна на каква височина ги е качил дяволът, то тези, долу, на земята, направо са нищожни…”
Господ тъжно се усмихна и каза:
“Точно сега трябва да си спомниш писаното. Понеже не на всеки давам да види нещата толкова ясно. Точно сега трябва да си спомниш съвършено точните думи на псалома, който ти казва, че:
“Наистина нископоставените човеци са лъх, а високопоставените лъжа; турени на везни те се издигат нагоре; те всички са по-леки от суетата…” (62:9)
Кажи на цялата Ми Църква, че не Аз съм Онзи, Който поставя високо човеците. Всички високопоставени човеци в йерархията на християнството са лъжа! Високопоставените не са свидетели на Моето учение, но лъжци, издигнати най-високо поради това, че най-много са угодили на духа на Антихрист, който е лъжепророкът, изпратен от дявола да мами цялата Ми Църква. В Моето учение няма място за високопоставени, защото по-голям от всички за Мен е оня, който е слуга на всичките и стои по-ниско от всичките. Защо е тогава този глад по върховете на йерархията? Защо тогава е това тичане по стълбите на измамливия дяволски Ветил? Нека ти кажа защо:
Именно защото лъжата дава награди в този живот, докато Господ твоят Бог – Награда в идещото Небесно Царство!
Затова ще дойде миг, когато в Пламенния Си Гняв Отец Ми ще изпълни Словото Си именно срещу високопоставените. Защото Той ще отвори Свещеното Си Слово и пръстът Му ще посочи стиховете, идещи за съдба над всички нечестивци, които възлюбиха короните на лъжливия език. Виж тези стихове…”
Докато Господ ми говореше ме заля Небесна Светлина, невероятно по-силна и въздействаща от фалшивата светлина на дяволския Ветил. Така пред очите на сърцето ми изплуваха стиховете, които гласяха:
“И в оня ден Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените, и на земята земните царе. И ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмнината, и ще бъдат затворени в тъмницата, и след дълго време ще бъдат наказани…” (Исайя 24:21-22)
Едва прочел стиховете от пророка, Господ допълни в сърцето ми:
“Кажи на всички, които искат да избегнат Божия гняв и да спасят сърцата си, че днес е денят и сега е часът да напуснат властта на лъжата. Днес е денят и сега е часът да престанат да се възхищават и впечатляват от високопоставени, които нямат друг призив от Луцифер, освен да обикалят от конференция на конференция, за да засеняват и подведат и други в същата мерзост на запустение и проклетия, в каквато са и те. Ако някой не послуша тези Мои думи и ги презре в сърцето си, то такъв е направил своя избор и не просто стъпва, но тича по стълбата на лъжата. Който иска да познае Моите, нека не ги търси по шумни конференции и лъскави банкети. Който иска да познае Моите, нека ги намери като утешители и ходатаи в приюти и болници, в гета и затвори, в старчески домове и лагери. Който иска да познае Моите, нека първом познае Мен. Но ако някой не е познал Мен, той бързо ще се съблазни в онези, които не са Мои, ако и да имат вид на благочестие. Но всеки ще прибере дела си на времето си. Едни ще вземат днес короните на лъжливия език, а други – ще изживеят наяве прекрасните думи на Павел:
“Аз се подвизавах в доброто войнстване, попрището свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведния Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление…” (II Тимотей 4:7-8)
След тези Свои думи Господ Исус прекъсна видението към сърцето ми и чак тогава разбрах в каква тайна Той ме беше посветил. А тайната, братко мой, е тази, че ние трябва да престанем да гледаме от земята към Небето и да започнем да гледаме от Небето към земята. Така непременно ще забележим тази измамлива стълба на дявола с нейните коварства. Така непременно ще забележим колко различно е християнството от Христос. Така непременно ще забележим, че Господ е близо до сърцесъкрушените и смирените, както и до всички, които са обикнали Неговото явление. Защото да обикнеш явлението на Исус, Божия Син, ще рече да пожелаеш да живееш така, както живееше Той. Защото Той, ако и да беше Цар, по-превъзвишен от всички царе, никога не пожела земната царска служба и корона на главата Си, ако и мнозина да си представяха, че точно Той е моделът, който им е нужен. Защото Исус, ако и да беше Цар, стана по-смирен от всички и прие образ на слуга, за да Му подари Отец Името, Което е над всяко друго име. Точно затова аз те моля да запомниш това видение и когато виждаш как другите препускат по стълбата на мерзостта, ти да молиш със сълзи Бог да ги върне от пътя, чиято сетнина е погибел. Амин и Амин!

Leave a Reply