ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

3. КОРОНАТА НА НАДМЕННИТЕ ОЧИ

Братко мой! Когато Исус ми показа във видение тази корона аз изтръпнах от чудовищните поражения, които тя оставя върху сърцата на човеците. Но нека ти кажа какво преживях и какво беше самото видение.
Господ ми показа скала, над която седеше дяволът, а на метър под него, на някакъв ръб на скалата, беше закачена короната. Под самата скала беше пълно със стотици поклонници. И ето, че дяволът хвана короната и я обърна към поклонниците. Тогава от върховете на короната към сърцата на поклонниците започнаха да се изпразват тъмни лъчи. И когато тъмният лъч докоснеше сърцето, то в този миг поклонникът вдигаше очите си и зърваше короната, а след това се впускаше да я вземе. Скалата обаче бе твърде отвесна, за да настигне поклонникът короната и да я сложи на главата си. Нещо повече. Понеже лъчите на тъмната корона докоснаха сърцата на мнозина, то затова мнозината започнаха да се блъскат в долния край на скалата, нежели могат да я хванат. По-едрите започнаха да дърпат другите пред тях и да ги скубят за косите, а след това направо се качваха върху гърбовете им и започваха да се бият помежду си и да се дерат с ноктите си. Те се гледаха в очите с голяма ярост и злоба си и си казваха един на друг:
“Ти защо се опитваш да бъдеш над мен? Аз няма да допусна да стоиш над мен! Тази корона е за мен!”
Множеството под тях, което ги гледаше как са се вкопчили един в друг, започваше да крещи неистово:
“Господи, направи никой да не застава над мен…”
Дяволът ги гледаше от скалата и се усмихваше, защото короната все така ги притегляше и сцената започваше да наподобява древни гладиаторски боеве. Така във въздуха се носеше едно и също слово, в което поклонниците винаги завършваха с думите “над мен…”. Погледнах въпросително към моя Господ, а Той с голяма скръб в Гласа Си ми каза:
“Виждаш ли ги тези тука? Виждаш ли как дяволът ги облада и обсеби умовете им? Виждаш ли как в копнеж по тъмния блясък на тази корона те не искат да видят никой над себе си, понеже толкова страстно я желаят. Знай от твоя Господ, че когато някой започне да вижда себе си над другите, то тогава той е кандидат именно за тази корона на дявола. Защото такъв измамно заявява:
“Няма друг като мен! Никой не може да бъде над мен!”
Ето тези думи “над мен” правят хората да са пленени от дух на надменност. Надменните са готови да ръфат и късат, само и само да грабнат короната и никой да не е над тях. Именно такива Апостолът Ми Павел описа с думите:
“Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите…” (Галатяни 5:15)
Кои да се хапят и ядат освен тези, които искат да първенствуват над останалите? Но такова ли е Моето учение? Такава ли е Моята Истина? Такъв ли е Моят пример? Не казах ли Аз, че който е слуга на всички ви, той ще е най-голям? Какво правят в това отношение надменните? Именно това, че не са се отрекли от себе си и налагат егоизма си, за да виждат винаги другите под тях.
Короната на надменността е причина в църквите да се появи най-дяволската от всички дяволски клопки. Клопката на кариеризма. И понеже блясъкът на тъмната корона привлича всички плътски, то и затова в копнеж по нея те тръгват да градят кариера, та дано короната легне на главите им. Такива са готови да сторят всякакви поклони, само и само да придобият короната на дявола. А когато я придобият, то тогава ще видиш ето това…”
Господ отново ме възвърна в самото видение, където аз наблюдавах продължаващия бой за короната. Но ето, че накрая един, който успя да превъзмогне над всички и който с нозете си бе стъпил над изподраскани и изранени глави и гърбове, хвана короната и я сложи на главата си. В този миг всички коленичиха и му се поклониха, а той мазно и самодоволно каза:
“Вече няма никой над мен. Затова всички гледайте мен, за да станете като мен!”
Погледнах очите на въпросния цар и в следващия миг от тях ме блъсна студенина и презрение. Ясно беше, че тъмнината на короната вече беше обсебила сърцето му и той беше започнал да мери себе си със себе си, а не с Господ. Изискваше се огромна духовна сила да отблъснеш коварството и тъмнината на погледа му. А Исус ми каза:
“Силата на надменните е в това да внушават лъжливо покорство и послушание, като едновременно с това бъдат магнит за плътските. Защото за плътския и опакия надменността е достойна за подражание и възхищение. Ето тук се проявява засеняването от тъмната корона. Защото човек, попаднал под духа на надменността, бърза да прави кариера, за да изпита насладата и сладострастието да види другите под себе си.
И защо будните в Моята Църква не искат да видят и проумеят, че ако някой не дава Моя пример, то непременно такъв ще дава примера на дявола? Каква библия четат те и от какво слово се вдъхновяват? Защо завиждат на надменните и бързат да се поклонят на дявола, за да приемат съдбата им? Не даде ли Отец Ми изходен път от властта на тази тъмна корона? И не сподели ли някога Асаф поуката, за да я помните. Спомни си какви бяха думите му…”
Отворих библията си на Асафовия псалом и думите на Божия слуга за кой ли път ме убедиха, че мнозина от нас не просто не искат да следват Бога. Не! Те дори не желаят да четат Словото Му. Защото няма никой, който да прочете тези думи и да не се погнуси от царете, носещи короната на надменността. Ето тези думи:
“Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като верижка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина; мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людете Му, и вода с пълна чаша се изпива от тях…” (Псалом 73:3-10)
Докато четях тези стихове Господ вече викаше в най-вътрешното на сърцето ми:
“Кой не се притеснява при умирането си? Или кой затлъстява в беззаконието си? Кой не е в общите човешки трудове, нито пък е измъчван като другите човеци? Няма ли такъв да е цар, носещ тъмната надменна корона на дявола? Няма ли такъв да се присмива и да говори нечестиво за насилие над малките и презрените? Няма ли такъв да издига устата си до небето, та все още да заблуждава, че е от Моите царе? Няма ли на такъв езикът му да обхожда земята, поради многото блага, които е получил заради поклона си към Луцифер? Не е ли страшно именно при такива царе да се отбиват людете Ми, та да ги превъзнасят в нечестието им и беззаконието им? А когато надменният насилства над мнозината, а те вместо вик на страдание и погнуса му отдадат преклонението на сърцата си и неспирните си ръкопляскания, то тогава трагедията е пълна. Защото ето в това е силна короната на надменните очи! Тя създава тъмни царе, изгубили своя разум и още по-тъмни поклонници, които инжектират в сърцето на царя си измама след измама. За такива царе Апостолът Ми Павел писа, че “ще мамят и ще бъдат мамени”. Защото царят мами поклонниците си и поклонниците мамят царя си, за да бъде дяволът все во все. Но ти помисли за силата на писаното от Отца Ми. Защото Той с великия Си пророчески поглед се обърна именно към това нечестиво поколение и неговите царе, като каза:
”Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно, и на нечестивите: Не издигайте рог; не дигайте високо рога си, не говорете с корав врат. Защото нито от изток, нито от запад, нито от планинската пустиня иде съд; но Бог е съдията; едного Той унижава, а другиго издига. Защото в ръката на Господа има чаша, и виното се пени; тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива; и даже дрождието му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята…” (Псалом 75:4-8)
Кой от вас знае колко силна е златната чаша? Кой от вас знае, че именно Вавилон е тази златна чаша, и чрез него Отец Ми въздава на всички, които Го мразят и разменят за користите и короните на дявола? Но за будните всичко е явно, а за спящите всичко е скрито. И така ще бъде до самия свършек. Който е буден, нека е буден, за да види силата на покварата, дошла от надменните в Храма. Който е спящ, нека спи и ръкопляска на дявола, за да допълни мярката на бащите си. А сега нека те изведа от това видение, за да ти покажа следващата тъмна корона…”
След думите на Исус видението със скалата и поклонниците на надменния цар, сложил короната си се прекрати и Господ ми даде друго видение.

Leave a Reply