ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – II ГЛАВА

2. ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА

Знай, братко мой, че ако има свидетелство за пълно благоволение на Сатана върху живота на някой човек, то това свидетелство е короната. Казвам “корона” и ще те помоля да внимаваш в духовния заряд на тази дума. Тя не е обикновена дума за обикновени хора. Защото никога короната не се дава на обикновен човек. В короната има олицетворение на избор, благоволение и власт. В короната има съдбоносна сила не просто за отделния човек, колкото за всички, които са свързани с него. Ето защо, когато говорим за корона, трябва да споменем и думата “цар”. Защото царят е този, който носи корона. Ако Словото Божие ни разкрива убедително, че на земята се подвизават царе, то всички тези царе ще носят на главите си корони. В крайна сметка, ако един цар тръгне сред поданиците си, а на главата му няма отличителен белег за власт, то никой няма да се съобразява с него, ако не го разпознае като цар. Ето защо короната е атрибут, служещ за разпознаване. И ако ние знаем какво представляват тъмните корони на дявола, то непременно ще имаме онази Светлина от Святия Дух, с която да разпознаем и неговите слуги.
Едно от нещата, които знаеш, но искам да си спомниш и да затвърдиш, е истината, че този свят лежи в лукавия и дяволът е княз на този свят. Дяволът е невидимият цар на света и го управлява, защото му е предаден до определено време. А може ли някой да се изживява като цар, ако няма поданици? Може ли да царува, ако не усеща пред себе си и край себе си преклонението и уважението на своите поклонници? Разбира се, че не. Значи, ако дяволът е царят на този свят, то той непременно има своите поданици. За тях той е не просто цар, но и благодетел и бог. И ако дяволът е богоненавистник и противник на Небето и Небесния Цар, то във всичките му усилия той непременно ще показва и доказва своята омраза и ненавист към Бога и Божиите дела. Нещо повече – за да причини болка на Божието Сърце дяволът винаги ще търси причини и възможности против Божия народ на земята. Дяволът винаги ще създава фалшификати и съблазнителни модели, за да отклони от верния път онези, които не са непоколебими в следването на Господ Исус Христос. Точно тук искам най-много да внимаваш, защото причината за падението и за духовната смърт, която преживяват мнозина, е скрита в това, че не познават стратегиите на своя противник. Главната цел на Сатана е засеняването. Той бе създаден в Небето като засеняващ херувим и е съвсем естествено, че засеняването ще бъде естествен белег на неговата активност. А какво друго да е засеняването, ако не онова внушение към сърцето, което да го направи покорно, послушно и най-вече – възхитено от онзи, който засенява. И ако ти живееш във времената, когато на света ще се появи човекът-Антихрист, то нима мислиш, че преди него на земята не са се подвизавали мнозина други антихристи? Казвам ти това, защото за духовна личност, решена да се превъзвиши над Бога в края на времената, всеки един опит носи допълнителна печалба. Виж сега как Откровението коментира мига на изявата на Антихриста:
“И видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? И кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действа четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне…” (Откровение 13:1-8)
Убеждаваш ли се от прочитането на тези пророчески стихове, че Сатана употребява максимума на своето засеняване? Убеждаваш ли се, че ако живееш плътски, с копнежи, обърнати към земния свят, то непременно ще попаднеш всред това поколение, което живее по цялата земя, понеже “цялата земя учудена отиде след звяра”? Убеждаваш ли се, че името ти трябва да е записано в Книгата на Живота на закланото Агне, за да не те сполети съдбата на богоотстъпниците?
Ти няма да разбереш сериозността на тези пророчески стихове, ако не забележиш два пункта в тях.
Първият пункт: На роговете на звяра има корони.
Втори пункт: Само записаните в Книгата на Живота на закланото Агне няма да му се поклонят.
С първият пункт ти разбираш, че наистина има тъмни корони на дявола и те засеняват с огромна сила. С втория пункт обаче има тайна, за която трябва да разбереш. Понеже праведните се записват не просто в Книгата на Живота, но в “Книгата на Живота на закланото Агне”. Какво иде да те подсети това? Именно предупреждението от Бога, че никой, който не е бил заклан като Агнето, няма да бъде записан в тази Книга. Какво значи да бъдеш заклан като Агнето? Това значи да позволиш на Словото Божие да прониже до разделяне душата от духа, да издири всичките ти помисли и Господ Бог с Пламенния Меч, с който те е пронизал, да не намери никакви причини против теб, но да те запише в Книгата на Исус.
А сега казвам и те моля да запомниш, че единствените, против които Божието Слово няма да има причини, са човеците, които отказват да се покланят на тъмните корони на дявола и така възвеличават не просто Господ Исус Христос, но Агнеца, умрял за греховете им!
Исус идва да живее в сърцето ти като Агнец и ти трябва да принесеш Този Агнец, като Свята Жертва пред Олтара на Отца. Именно тогава Отец утвърждава името ти в Книгата на Живота. Колкото до тези, които не искат да възвеличат Агнеца, то те в пълна степен ще се явят като поклонници на тъмните дяволски корони.
А сега, братко мой, нека ти разкрия и самите корони, защото Исус ми ги показа във видение. Ето и самото видение, което Господ ми даде:
Виждах огромна пустиня, без начало и край, с високи пясъчни дюни. До мен стоеше Господ Исус Христос и беше вдигнал дясната Си ръка, като ми сочеше с показалеца Си едно място в пустинята. Погледнах натам, където сочеше пръстът Господен и видях как там пълзеше змия. Тази змия беше много по-голяма от обикновените змии. Тя се гърчеше и пълзеше по пясъка на зиг-заг. Изведнъж се спря и изправи нагоре главата си, после отвори устата си, а оттам излезе орел. Този орел размаха крилата си, така че около него се вдигна вихрушка от пясък и мястото в пустинята потъмня. В следващия миг Господ ме приближи в самото видение и аз видях как около орела и змията се търкаляха златни корони. Видът на златото изненада очите ми. То не беше злато, което блести на светлината на слънцето и е приятно за гледане. Не! Това беше злато, което тъмнееше и вместо да излъчва светлина, излъчваше тъмнина. А в онзи миг на видението Господ ми каза:
“Наблюдавай внимателно тези тъмни дяволски корони, които орелът изтръска от крилата си. Защото този орел е оня, за когото пророците на Отца Ми писаха, че ще дойде яздещ на крилата на мерзостта. Този орел е Антихристът и той идва да постави мерзостта, която докарва запустение…”
“Господи, затова ли видението е в пустиня?”
“Не просто в пустиня, но в най-голямото запустение на света, откакто той е бил създаден. Защото твърде скоро идва мигът Сатана да роди зверовия образ и да му даде дишане. Но силата на дявола не е просто в самия зверов образ, колкото в тъмните корони, които този образ носи със себе си. И понеже във видението ти стана свидетел на раждането на мерзостта, която докарва запустение, то добре помисли какви ще са короните на тази мерзост. Няма ли те в пълна степен да отговарят на нещата, които Отец Ми мрази и от които се гнуси?”
“Да, Господи! Мерзостта не може да роди нищо добро. Тя идва, за да извърши запустението и за да се изпълни Словото, което Отец е вдъхновил чрез слугите Си пророците…”
“Виж тогава, кои неща Отец Ми е видял за мерзост пред Душата Си. Защото тези тъмни корони, които орелът изтръска от крилата си, непременно ще отговарят на писаното за мерзостните пред очите на Отца Ми неща…”
Докато Господ ми говореше, стиховете от Словото просто изплуваха пред сърцето ми и аз ги улових. Това бяха твърде ясните думи на Отца от “Притчи”, които гласяха:
“Шест неща мрази Господ, даже седем са мерзост за душата Му: Надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бърже тичат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа, и оня, който сее раздори между братя…” (6:16-19)
Едва прочел стиховете, Господ отново ми каза:
“Всеки от поклонниците на дявола, върху чиято глава той сложи някоя от короните си, непременно ще придобие в сърцето си и силата на мерзостта, с която е заредена короната. Ето защо Аз ще ти дам да видиш някои от мерзостните корони на лукавия, та виденията да послужат за изобличение и предупреждение на всички, които са повярвали в Завета Ми. И това ще бъдат първите три тъмни корони на мерзостта, които дяволът слага на главите на своите царе, според както следва:
Първа тъмна корона – на надменните очи.
Втора тъмна корона – на лъжливия език.
Трета тъмна корона – на онези, чиито ръце, проливат невинна кръв.
Тези три корони днес се слагат върху главите на земните царе и чрез тях дяволът упражнява силата на своето тъмно засеняване. Всеки, който види себе си на място, управлявано от цар, носещ такава корона, трябва непременно да се отдели от властта на такъв цар. Защото сетнината и на царя и на поклонниците му ще бъде погибел. Аз вече не моля, но заповядвам:
Не Ми ставайте противници, миг преди края и покорете сърцата си на Словото, идещо от дълбочините на Пророческия Дух, за да ви изведа с непокътнати от Злото души и сърца. Защото ще дам на слугата Си да ви покаже всичката мерзост и запустение, в което ви вкарват земните ви царе. И горко на онзи, който похули протегнатата Ми ръка! Такъв ще остане под властта на тъмните корони и Аз ще излича името му от Книгата на Живота!
Блажен и свят оня, който се смири и покае, за да намери светлото въже на Духа Ми, изпратено да го измъкне от Вавилон! Защото днес е миг преди края, миг преди свършека…”
След последните Си думи Господ направи видението да се прекрати и Силата на Святия Дух изпълни сърцето ми, за да бъда подготвен за дълбоките откровения по тази книга.

Leave a Reply