ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – I ГЛАВА

1. ЧЕДА НА ЦАРСТВОТО ИЛИ ЧЕДА НА ЦАРЯ?

Ето думите, които Исус ми говори в тази среща. Като начало Той ми каза:
“Смутен ли си, че дълго не ти отговарях на въпроса? Смутен ли си от това, че Аз не благоволя в чедата на Царството, и според верните Си думи ще ги изхвърля във външната тъмнина?”
“Господи! – отговорих аз – Ти със сигурност имаш причини да постъпиш така, но аз не желая да намериш в мен причини против Себе Си. Защото сърцето ми отдавна е забелязало колко катастрофална е разликата между Теб и християнството. Защото християнството е човешки модел, преминал през вековете и претърпял множества от видоизменения. Докато Ти Си Същият, вчера, днес и завинаги. Защо, за разлика от Теб, Църквата не стоя в един Образ и в един Дух през всички векове на съществуването си? Защо днес християнството е толкова различно от Христос?”
Господ се усмихна и ми каза:
“Когато някой не иска Образа, то тогава той прави копие. Но трагедията на копието е такава, че то вече преминава през човешкия ум, който оставя върху копието своите следи. А всеки който държи на копието, а не на Образа, непременно ще стане като един от онези, които на Голготския кръст Ме прободоха с копие за да се уверят, че наистина съм мъртъв.
Разбираш ли това? Разбираш ли, че копието от Образа винаги се прицелва в Образа, за да Го убие. И ето такава беше активността на лъжепророка, който е духът на Антихрист. Той измами живеещите на земята да правят множество копия от Образа. А след това да ги предлагат на всички, които искат да Ме прободат. Така на земята, във властта на лукавия, се появи християнството, като множество копия насочени против Единствения Образ.
Чудно ли ти е тогава, че чедата на Царството ще бъдат изхвърлени вън? Чудно ли ти е, че всеки, който дръзне да построи Христовия Рай на земята, непременно трябва да иска съгласието от княза на този свят? И едва когато князът му позволи, той си създава едно царство, като прави себе си цар. В това измислено царство идват да живеят мнозина. И не просто да си живеят, но да го правят със самочувствието, че са чеда на Царството. Но Аз не ви казах да си правите земни царства и да ги наричате с Моето Име. Аз ви заповядах да проповядвате благовестието, така че всеки, който чуе и повярва, да дойде да живее при Мен. Защото Царството е там, където е Царят. Но ако някъде Царят Го няма, то тогава дяволът изпраща своите си, за да Го заместят. И тези, които Ме заместват, действително стават царе, земни царе, окупирали правото да говорят вместо Мен. На такива земни царе дяволът дава тъмни корони и блясъкът на тези тъмни корони е толкова силен, че държи като магнит всички, които са разменили Живота в Моето Царство, за живот в царството на земния си цар. Затова нека всеки, който Ме люби, запомни думите Ми, които ще ти кажа. А те са, че:
Чедата на Царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина, защото за тях Царството е станало по-ценно от самия Цар! Аз не искам около себе си чеда на Царството, но чеда на Царя!
Има разлика от чеда до чеда. Има разлика от християнство до Христос. Защото чедата на Царството са тези, които са излъгани да търсят Христос на земята, за да попаднат на наемници, търговци и убийци. Докато чедата на Царя са тези, за които е важно не те да царуват, но Аз да царувам вътре в тях. Защото истински цар пред Лицето на Отца Ми не е този, който царува, но онзи, в когото Аз царувам! Ако Аз не царувам вътре в теб и ти не желаеш Мен, а само и единствено нещата около Мен, то тогава за теб е по-важно да си чедо на Царството, отколкото чедо на Царя. Тогава ти пропускаш обещанията на Новия Завет. Защото Словото Ми обеща да бъдете съобразни на Царя, а не на Царството. Тези, които искат Царството, а не Царя, са нечисти и извратени в сърцата си, защото не са разбрали простичката Небесна Истина, че:
Причината за Небесното Царство е в Царя, а не в Царството! Царят е Този, Който създава Царството, а не че Царството си създава Царя!
Кажи Ми тогава, Стефане! Би ли живял в Небето без Мен?”
“Господи, аз не мога без Теб! Защото ако Небето би останало без Теб, Отца и Святия Дух, то би било огледало на този свят, който лежи в лукавия. Защото мисълта за Царство без Теб е присъща само на Луцифер. Той е оня, който иска да царува без Теб! Той е измамникът, който кара християните да искат да са чеда на Царството, а не чеда на Царя. И как да си представя Царството без Царя? Как да си представя Небесния Ерусалим, без онова Слънце, Което го осветлява? Та без това Слънце, той би станал царство на вечния мрак! А аз не искам да ходя в мрак и чак сега разбирам Съвършената Воля на Отца в прекрасните Ти думи, Господи! Защото онези, които Те любят, ще търсят Теб, за да придобият отпосле и всичко, което Ти имаш. Но онези, които първом търсят това, което имаш, са обречени да изгубят всичко…”
След думите ми Исус се усмихна и ме погали. А после каза:
“Сега вече разбираш защо ти е нужен Христос, а не християнството? Сега вече разбираш защо ти е нужен Царят, а не Царството? Аз ще те помажа с Моето Свято Масло и ще заредя Словото в тази книга със Самия Себе Си. Защото всичките Ми верни трябва да чуят Гласа Ми и още днес да видят тъмните корони на дявола. Защото всички трябва да разберат, че Небесното Царство е създадено за Верните, а не за вярващите. Защото Верните имат в сърцата си Царя, докато вярващите търсят само користи.
Аз, Господ и Бог Исус Христос заявявам и който има уши да слуша, нека слуша:
Не извървите ли пътя от вярата до верността, то не сте извървели пътя от християнството до Христос. Защото земните царе с тъмните корони на дявола имат власт само над вярващи, но не и над Верните. Нека всеки си спомни думите Ми! Нека всеки види в Откровението как Моите ще победят войските на звяра, които са всички отстъпили църкви:
“…и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт; те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; също и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни…” (17:12-14)
Ако някой не е Верен, той не е Мой! Той може да вярва колкото си иска, но когато Царят не живее в сърцето му, а наместо Него там живеят прехласване и преклонение пред земни царе и човеци, то тогава такъв е попаднал под властта на тъмните дяволски корони.
Виж сега тези корони и нека Силата на Моето помазание разчупи хомота на всяко робство, което днес преживява мнозинството…”

Leave a Reply