ПАСТИР МОЙ II – III ГЛАВА

III. НЯКОЛКО ДУМИ НА УТЕХА КЪМ ТЕБ!

Усети ли Жезълът на Мира, братко мой?
Или си усетил Тоягата Благост?…
Не мисли, че е било различно с другите Господни овце на друго време и място! Към всички тях Исус се е явявал така, както се яви и на слугата Си Давид в Небесния Псалом. И пак Той изпълни устата на Апостола Си Павел, тъй че да заяви на църквите в Коринт:
“Що искате? С тояга ли да дойда при вас? Или с любов и кротък дух?” (I Коринтяни 4:21)
Било че Павел ходеше при стадата с Тояга, или ги посещаваше с Любов и кротък дух, пак в крайна сметка Исус беше Пастирят, Който пасеше Стадото Си! И аз днес се моля на Него с цялата ревност на сърцето си:
“Пастирю мой! Утеши ни с Жезъла и Тоягата Си! И по всякакъв начин ни направи да достигнем до възкресението на праведните! Защото в оня миг всеки удар от Тоягата Ти ще се окаже безценно богатство и всяко погалване с Жезъла Ти – прекрасно потвърждение, че Си бил с нас през всичките дни до свършека на света!
Аз очаквам с трепет следващите Ти видения, Господи! И радостта ми за Твоите овце е пълна!”
Чул думите ми, Исус отговори на молитвата ми. И по изричната Му Воля аз сега те оставям насаме с Него в присъствието на Святия Дух! За да изплачеш пред Вечния Пастир всичката болка на сърцето си. Или да изпееш на Вечния Пастир всичкия възторг на душата си! А когато вътре в теб стане светло и тихо, като в Божий Храм – Той отново ще дойде. За да ти подари и следващите видения от Давидовия псалом, които ще даде на слугата Си – виденията с Господната Трапеза и Божият Елей. С онази Благост и Милост, с които да живееш завинаги в Дома Господен! Амин и Амин!

Leave a Reply