ВИКЪТ НА КРЪВТА – II ГЛАВА

2. ПРИЗИВЪТ ЗА РАНИТЕ ГОСПОДНИ

Скъпи братко! Аз искам да бъда сигурен, че не си повярвал напразно и дълбоко в себе си носиш убеждението, че принадлежиш на Господ, Който те е изкупил с Кръвта Си. В света има толкова много суетна вяра, толкова изкористени истини, толкова извратени прочити на Библията, щото не е никак чудно, че всички пътища към ада са аргументирани като доктрини за някакво спасение от някакъв бог. Само че Богът, за Който ще ти говоря в тази книга, е твърде Свят и Превъзвишен, за да си позволиш дори и мисълта да Го определиш и снишиш до човешки кантари. Той е не просто Бог. Той е Единственият Бог. И би било чудесно, ако си хванал Неговата ръка, а не някаква мазна и потна ръка, която не се е научила на нищо друго, освен да събира пликовете с десятъци и дарения и да върти кожения волан на лъскава лимузина. Аз все още зная, че не познавам напълно Господ Исус и със сълзи на очи Го моля да прости всичкото ми незнание и цялото ми несъвършенство. Но виждаш ли, когато в живота ти дойде именно Той, тогава същото това Евангелие, което четеш, оживява вътре в теб. То експлодира с помазание и вдъхновение. То изригва и напира и не те оставя, докато не доведеш под властта му всички, които обичаш и които Господ иска да докосне чрез теб. Ето затова аз пиша книги. Защото когато Господ ми дава откровенията Си и иска да ме просвети, най-пагубното, което бих сторил е да си направя спестовна касичка за лични откровения, когато братята ми не просто умират, но погиват от пипалата на заблудата. Ето защо искам много да внимаваш на тази тема, защото с нея Господ ще те въведе в разбирането на един Свой съвършен призив. Нека сега ти прочета този призив:
“Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери…” (Матея 16:24-25)
Виждаш ли, братко мой, тези думи? Знаеш ли колко малко хора искат да ги живеят? И знаеш ли колко много човеци предпочитат да отидат след първия лъскав идол, готов да им даде пари и помощи, но не и след Онзи, Който проля Кръвта Си за тях. Когато аз попитах Исус как да разбирам призива Му и защо мнозина не искат да живеят именно тези Негови думи, Той ми каза:
“Аз никога не съм изговорил нито една Моя дума заради човеците. Всичките Ми думи в Евангелията и изобщо цялото Ми учение съм го изговорил и утвърдил заради Себе Си. Ти нямаш силата да извървиш Пътя Ми, да говориш Истината Ми и да покажеш Живота Ми. Аз съм Този, Който върви по Пътя Си, говори Истината Си и живее Живота Си. И ако някой иска да дойде след Мен, то такъв трябва да знае, че никога неговият “аз” няма да иска да Ме последва. Единственият, Който може да Ме последва, съм Аз!”
Думите на Господ в първия момент ми се сториха странни, но после разбрах колко дълбока и всеобхватна е мъдростта на Исус. Тогава Му казах:
“Господи, ако някой се отрече от себе си, той престава да живее за себе си и от себе си. И Ти влизаш в сърцето на този човек, за да изживееш Твоя Живот вътре в него. Така ли да Те разбирам?”
“Точно така Ме разбирай! И проумей, че белезите на Моето Присъствие в теб, са същите, които Аз имах в Живота Си. Защото виж и прочети призива Ми още веднъж. Аз не просто ти казвам да Ме следваш. Аз ти казвам да вдигнеш кръста си. А за какво служи един кръст? Защото религиозните ще ти кажат, че той им служи, за да си го носят и показват, че са вярващи…”
“Господи, един кръст е за това, щото човек да се съразпне с Тебе на него, така че да има в живота си белезите на Твоите рани. Така разбирам Твоя призив!”
Господ се усмихна и аз разбрах, че отговорът ми е правилен. А после отново каза:
“Когато вдигнеш кръста си и Аз заживея в сърцето ти, тогава предизвикваш всички сили на Злото. Те вече виждат не теб, но Мен, Който живея в теб. Тогава Отец Ми допуска да пострадаш за Мене и да станеш съучастник на Моите страдания, за да наследиш и Моята Слава.
Как мислиш тогава? Ще се явят ли раните на Господ в живота ти? И не е ли Моят призив с вдигането на кръста именно затова – за да се явят Господните рани в живота на Моите последователи? Защото с раните ще стане явна и Кръвта, а с Кръвта – явен и Духът, Който свидетелства на нея.
Как някои искат да покажат свидетелството на Святия Дух, когато нямат Моите рани, за да свидетелства и Моята Кръв? Но Аз говоря по Дух и думите Ми са Дух и Живот. И нека никой не ги разбира превратно. Нека всеки, който иска да изпитва себе си, види духовно Моите страдания и пожелае да участва в тях. Защото Аз пролях Кръвта Си много пъти и всеки път някоя от раните Ми свидетелстваше за Мене.
Виж сега Моите рани! И нека ги види всеки, който прочита Моите думи, записани тук. Така непременно раните Ми ще се превърнат в Небесни врати за всички Изкупени, а Верността на Завета Ми – единствен начин да влязат през тях…”
След последните Си думи Господ започна да ми показва видения, в които аз разбрах съвършената Светлина на думите Му.
Виж тези видения, братко мой, за да имаш най-прекрасната от всички възможни привилегии – привилегията да пострадаш за Господ и Неговите рани да се явят в живота ти. Амин и Амин!

Leave a Reply