ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – НАЧАЛО

ЗЛАТОТО НА МЕСИЯТА

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искрено се надявам втората част на пророческите видения за “Златото и Среброто на Месията” да те намерят дълбоко скрит в Святия Дух и загърнат от всичката възможна Благост и Милост на Бога и Отца. Започвам именно с прицел на пожелателност, понеже от собственото си състояние отдавна знам на какво е способен дяволът, когато бъде заплашена властта му върху човешките души.
Както разбра от първата част на тази книга – Бог изключително много благоволи в Среброто Си, което е съхранил в българския език. Нещо повече! Това Божие благоволение със сигурност ще съблазни нихилистите и чуждопоклонниците, за които нищо българско не може да бъде чисто и Свято. Но ние, като знаем, че за нечистия всичко е нечисто, няма да се влияем от подобни хора, но още повече ще се закрепим в Бога. Защото тези седем чаши, пълни със Сребърните думи на Месията, ни превръщат в най-благословената нация на земята.
Но ще се съгласи ли дяволът с подобна констатация или ще побърза да изплюе всякакви отровни доводи от змийската си паст? Няма ли той скоро да изсъска претенциите си, че светът говори не на български, а на английски?
Вярно е. Целият свят говори английски. Защото това е езикът на политиката, икономиката, бизнеса и шоуто. Но също така е вярно, че това е най-употребяваният език от блудницата Вавилон, която лежи в лукавия, според както е писано:
“Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия…” (1 Йоаново 5:19)
Има ли други значими думи, освен английските, които толкова много да се харесват, както от езичници, така и от християни? Защото светът с възторг произнася английската дума “просперитет” (prosperity), но същата дума царува и в църквите на умноженото беззаконие. Светските партии имат любими английски думи за събранията си и те са “конференция” (conference) и “конгрес” (congress). Но същите думи неизменно присъстват и в църковните събрания. Пратениците на държавно и национално равнище от една в друга страна се наричат “делегации” (delegation), но същата дума е любима и на лидерите на Вавилонското тщеславие. Светските работодатели и предприемачи благоговеят пред думата “бизнес” (business), но в духа на същата дума се подвизават и пасторите-наемници, на които църквите им се превръщат в абсолютно същото. И ако да бих изровил всички английски думи, с които светският дух се опита да претопи и погълне свещеният език на дедите ни, то струва ми се, че всички в тоз час би трябвало да паднем на колене и да молим Бог за опрощение и очистване. Колко повече – когато последните и най-млади поколения българи масово преизпълват речника си с политически, икономически и технологични чуждици, заимствани от вестници, телевизии и Интернет. А дори при изброяването на чуждите влияния и аз на моменти не мога да избегна тяхната употреба. Но в тази подмолна битка за потъмняването на българския език Сатана непременно ще удари на камък, колкото и да се опитва да претопява речта на българите. И на всичките си читатели сега ще кажа, че единственият начин да съхраним Божието Сребро в сърцата си, е като прибавим към него Божието Злато. Защото Среброто е Словото, но Златото е Вярата. Понеже не Словото пази Вярата, но Вярата пази Словото. И ако се е случило това, че много от сребърните български думи са потъмнели, то можем да потърсим причината за потъмняването им в това, че никой не ги е опазил с Христовата Вяра, сиреч, със Златото.
А кой днес проповядва за Златото на Месията? Кой изобщо познава благородството на това Злато и неговата безценна Спасителна Сила? Не търсят ли човеците най-вече материалното злато или финикийските знаци, които то обезпечава? Не превръщат ли сребролюбците в главен смисъл на живота си земното благоденствие и пращящата с валута банкова сметка, вместо сериозно да се замислят, че след прага на смъртта нищо от този свят няма да ги ползва? И тогава наистина ще стане страшно за такива, защото ще разберат фатално късно, че земното богатство си има и съответната цена. Не явната цена, на която се наслаждаваш приживе, но тайната цена, за която разбираш отпосле. Защото на земята богаташът притежава всичко, което може да се купи с пари. Но забравя съществената подробност, че залогът за благоденствието му е невидим договор между дявола и собствената му душа. По силата на този договор той има на разположение десет, двадесет, тридесет, или дори петдесет години благоденствие. В тези години той слага на очите си прелъстителните лещи на сатанинската заблуда, които скриват от погледа му най-страшните злини под небето. Той обикаля земята със самолети, в които не можеш да видиш дрипави клошари. Той кръстосва моретата и океаните с яхти и кораби, по чиито палуби няма просещи сирачета. Той поставя зад оградата на личната си резиденция необходимата охрана, която да държи далеч от имота му сиромасите на света.
Досущ като в Христовия разказ за бедния Лазар, богаташът се облича в мораво и висон, и всеки ден се весели бляскаво…
Защо е такъв животът му, братко мой?
Именно защото богаташът търси златото и среброто на дявола, а не Златото и Среброто на Месията!
Той си вярва, че добрият шанс и жадуваният успех са “днес и сега”, а не утре и отпосле. Той си вярва, че ако съдбата е благосклонна към него в този живот, то непременно ще остане благосклонна и отвъд този живот, в сетнината. Но точно тук безумецът се препъва, защото не е разсъдил, че единственото от този свят, което няма да се срути, нито ще отпадне или изчезне, са думите на Господ Исус Христос в Евангелията. И ако да би имал богаташът мъдрост, за да инвестира в Сребро, което не преминава:
“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат…” (Матея 24:35) 
…то тогава покрай това Сребро на Исус да възлюби и Златото Му:
“Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела…” (Йоан 14:11)]
Хубав, прекрасен, чуден завършек на една съдба!
Но не би… Богаташът е привлечен в сърцето си от едно друго сребро, даващо му властта да преразпределя материални блага, и от едно друго злато, силно да тежи върху съвестите на всичките езичници. Тъй щото договорът докрай ще се спази от договорилите се страни.
От едната страна на договора – мрачен и зъл дух, властен и могъщ да завлича човешките души с лукавството си, и да им предоставя личната си защита, когато ги поощрява с кратковременни награди и наслади.
От другата страна на договора – алчно заслепена и амбицирана душа, обичаща линията на най-малките съпротивления. Душа, която повече от всичко друго желае бързите победи и лесните печалби…
Братко мой! Приятелю на сърцето ми!
Да кажа, че досега Господ не ми е давал да познавам както Среброто Му, така и Златото Му, ще сбъркам. Защото животът ми преля от благодатни свидетелства, в които светят лъчите на Неговото Слово и Неговата Вяра. Но ако има нещо, в което горчиво сбърках, то беше останалата ми от детството наивност, че мога да отвърна богаташ от пътя му, или нечестивец от сетнината му. Защото искрено и по детски вярвах, че след могъщи Небесни послания като “Последният банкрут на Мамон”, “Пътят до Лоното на Авраам” и “Проклятието Акелдама” към Хълма Мория ще се втурнат тълпи от покаяли се богаташи, готови щедро да посветят всичките си земни имоти и блага за успеха на Господното Дело.
Но да губи ли дяволът души, които Божият Гняв му е предал за погубление? Да забрави ли Спасителят думите Си, че в последните времена ще се изяви умноженото беззаконие? Да зачеркне ли от Новия Си Завет историята с бедния Лазар, която е Святата Зеница на Божието Спасение?
Не, приятелю мой!
Бог ще владее Своите Си и дяволът ще владее неговите си!
Вярата и Словото на Месията ще споходят сиромасите в светски неща, посочени от Бога и Отца за наследници на Царството Му! А златото и среброто на дявола ще бъдат примка и корист за целия род на нечестивите, които трябва да допълнят мярката на бащите си!
Всеки е свободен сам да избира пътя и смисъла на своето призвание, според както е бил воден в сърцето си! Защото за своя избор човек заплаща с едничката си душа!
Аз избрах Златото и Среброто на моя превъзходен Месия – Господ Исус Христос от Хълма Сион, Който се явява на слугата Си на Хълма Мория! Нему да бъде Слава и почит, благодарение и преклонение – от сега и за вечни векове! Амин и Амин!

Leave a Reply