ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – III ГЛАВА_1

1. ПЪРВАТА ЧАША СЪС СРЕБЪРНАТА ДУМА “БОГ”

“Първата Ми чаша е свързана с Моето Единосъщие и сребърната дума в нея е “Бог”!”

Братко мой! Верни ми приятелю!
С прекомерно вълнение аз пристъпих към сребърната чаша на Месията, като я взех в ръцете си и надигнах към устните си. И тогава поток от кипяща Светлина премина през сърцето ми, тъй щото Сребърната дума изпълни духа ми. Така аз се извърнах към моя Господ, а Той вече ме питаше, казвайки:
“Как усещаш първата Ми дума, слуго Мой? Какво е за теб думата “Бог”?”
“О, Исусе! Тя е изява на Твоето Единосъщие! Ти Си Бог на сърцето ми, защото Си Единородният Син на Бог Отец и ме изпълваш с Бог Святи Дух!”
“А как трябва да се употребява думата “Бог”?”
“О, скъпоценен мой Спасителю! Ние трябва да благоговеем, когато произнасяме думата “Бог”, защото тя изразява Отец, Теб и Святия Дух и е възможно най-святата от Твоите думи…”
“Слуго Мой, “най-свята” ли каза?” – попита ме Исус.
“Да, Господи!” – отговорих аз, а Той отново продължи, като ме питаше:
“А може ли една най-свята дума да роди от себе си несвяти думи? Може ли Среброто на Месията да се превърне в ръждясало желязо?”
“Не, Исусе! В Святия Дух на Твоите думи това не може да се случи, понеже Среброто би родило Сребро, и Светлината би родила Светлина!”
“А какво ще се случи вън от Святия Дух с думата “Бог”? Не написа ли Апостолът Ми Павел в посланието си, че в света има “богове много, и господари всякакви”? И искаш ли да видиш как една толкова Свята дума като “Бог” може да потъмнее и напълно да измени същността си? Понеже именно такава беше атаката на дявола срещу българския език и думата “Бог”…”
“Води ме, Исусе!” – казах с вълнение аз. А тогава Господ ме хвана със силните Си ръце, като ме спусна в долината под Хълма Господен. И като застана с мен пред една красива къща, отново ми проговори, казвайки:
“Разгледай тази къща и виж колко голямо е благоденствието на собственика й. Виж красивия фонтан! Виж басейна с кристално чиста вода! Виж чисто новият автомобил, направен по поръчка! Виж просторните и разкошни прозорци, проектирани с най-модерна дограма! А сега Ми кажи какъв е собственикът на този дом?”
“Това е богат човек, Господи!” – казах аз, а в следващия момент усетих как Среброто, което бях изпил от първата чаша, започна да потъмнява вътре в мен. Това ме накара панически да хвана ръцете на Исус и да Му кажа:
“Ах, Спасителю мой! Къде сбърка слугата Ти, че така категорично започна да потъмнява Среброто Ти!”
А Исус със строг и ревнив поглед вече ми казваше:
“Ти ли не знаеш къде сбърка? А защо употреби скверно първата Ми дума? Защо нарече този собственик “богат”, след като в неговия живот няма и капчица от Присъствието на Моя Бог? Не ще ли да рече “богат” такъв човек, който е пълен с Бога?”
“Но, Исусе!” – опитах се да реагирам аз – “Тази дума “богат”, както и близката до нея “богатство” са отдавна наложени, за да оприличават човеците, които имат земни имоти, пари и благоденствие…”
“Колко отдавна са наложени тези думи, слуго Мой? Дали по-отдавна, откакто Отец Ми е родил думата “Бог”, за да я подари на българския език? Може ли децата да са по-възрастни от баща си? Колко повече – когато от Моята Свята дума “Бог” са се родили думи като “богат” и “богатство”. И ако първата Ми Свята дума “Бог” дяволът оскверни за съблазън, правейки с нея собствените си угодници “богати”, то дали той успя да помрачи устните на твоя Месия? И когато Аз се обърнах към ангела на Лаодикийската църква – богат ли го нарекох, за да наскърбя Отца Си, или му заявих думите:
“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол…” (Откровение 3:17)
Разбираш ли сега до каква степен е потъмняло Среброто Ми в много сърца, които дори и повярвали в Мен и приели Духа Ми не искат да наричат нещата с истинските им имена? Понеже наричат “богати” точно онези, които са окаяни, нещастни, сиромаси, слепи и голи…”
Стоях с наведена глава пред Исус и не смеех нищо да Му кажа, защото усещах срам. Но Той, като ме прегърна, отново започна да ми говори, като казваше:
“Стефане! Никак да не отпада сърцето ти, че сбърка, като нарече бедния “богат”. Не беше възможно да не сбъркаш. Понеже и в българския превод на Свещеното Писание думата “богат” и останалите й разновидности се среща на много места, включително и в Моите поучения, както и в притчата Ми за бедния Лазар. И библейският текст е бил преведен именно така, поради частичното потъмняване на родния ти език. Но вместо това мъдро размисли, че беден е не онзи човек, който е лишен от блага приживе, но в чиято вечна сетнина идват “беди”, понеже именно поради надвисналата беда той е наречен “беден”. А каква по-голяма беда от духа на Мамон, и от ада с изострени скали и огнен жупел, където неговите поклонници намират сетнината си?
И ето, слуго Мой! С пламенна ревност ще заповядам на Моите, които искат да бъдат избрано Сребро на Господ, да се наричат “богати” сами помежду си, понеже са пълни с Бога! За да изпълните писаното:
“Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят?…” (Яков 2:5)
Защото само така ще направите думата “Бог” да заблести с пълната си Сила между вас и вътре във вас.
А сега Аз нека отново да те върна на Хълма Господен, за да отпиеш Среброто на втората от чашите Ми…”
Братко мой! Едва след изреченото от моя Господ аз започнах да проумявам, че думите на Святия Дух са тотално поражение за дявола. Те са Сребро, което свети с ослепителна Светлина. И единственият начин на лукавия да намали Светлината, е като направи да потъмнее Среброто. Защото потъмнялата дума променя както смисъла си, така и съдържанието си. И ако ти тръгнеш днес, за да попиташ който и да било човек, чийто роден език е българският, какво разбира под думите “богат” или “богатство”, то в огромния процент отговорите ще бъдат земни и плътски, подвластни на разбирането, което внушава светът, а не Бог. Защото ако Бог притежава нещо, ние го наричаме “Божие”, но ако някой е пълен с Бога, то едва ли ще го наречем “богат”. Но ти помисли как отново нашият Месия каза в “Откровението” на ангела на Смирненската църква:
“Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, (но пак си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога…” (Откровение 2:9)
Помисли също върху съвършено точните думи във “Второто послание на Апостол Павел към Коринтяните”, защото този Христов слуга прекрасно познаваше Божието Сребро и силата на думата “Бог”. За да запише:
“Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия…” (2 Коринтяни 8:9)
И ако в Духа на тези пророчески откровения за Среброто “богат” ще рече “пълен с Бога”, то спомни си, братко мой, как влезе Исус в пустинята, за да бъде подготвен за великата Си мисия и служение:
“А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена, дето бе изкушаван от дявола…” (Лука 4:1-2)
Спомни си също как на Голготския Кръст от устните на нашия Господ се отрониха думите:
“Елои, Елои Лама Савахтани”
“Боже Мой, Боже Мой! Защо Си Ме оставил!”
Ами именно затова Го остави Отец! Богат като бе – да стане сиромах, за да се оБогатим ние, сиреч, да се изпълним с Бог чрез Неговата сиромашия (разбирай Жертва). Амин и Амин!

Leave a Reply