ОГНЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА – II ГЛАВА_2

2. ПОЖАРЪТ “АМИН”

И така, братко мой, Господ вече ме водеше към втория от пожарите във външната тъмнина. Все още не знаещ какво ще видя, аз здраво държах ръката Му. Но ето, че очите ми вече съзираха пожар, много по-огромен от първия. И тук числото на човеците бе още по-голямо от това на тези при първия пожар. Така, колкото повече се приближавахме към пожара, толкова повече подробности забелязваха очите ми. И ето, че накрая Господ се спря, като ми каза:
“Наблюдавай какво е наказанието на човеците в този пожар. Защото сам трябва да разбереш каква е била празната дума, която те са изричали на земята…”
Погледнах на човеците в самия пожар и забелязах, че всички до един бяха легнали по гръб. Огънят, който беше твърде буен, излизаше от едно точно определено място, сякаш, че там имаше невидима струя газ, която го разпалваше допълнително. Това място бяха сърцата на самите човеци. Гледката бе такава, щото аз наблюдавах нещо, подобно на огнени фонтани или гейзери. А струята на всеки огън излизаше именно от сърцето на легналия човек, като това караше мъчещия се да реве със зверски глас, без никак да може да укроти или намали огнената струя от сърцето си. Гледката беше твърде ужасна, за да мога веднага да намеря обяснението на самото наказание. Но Господ, Който беше до мен, вдигна ръката Си. И като посочи към нечестивите човеци, ме попита:
“Как мислиш? Защо всички нечестивци в този пожар са легнали и никак не могат да се изправят? И защо огнената струя излиза от сърцата им?”
“Господи мой! При такова страдание аз си мисля, че те би трябвало да бягат или тичат. Най-малкото – да реагират с някакво движение на телата си. Но те само крещят и никак не могат да избегнат възмездието си. Имам чувство, че самото им беззаконие ги е направило като запечатани или приковани за това наказание…”
“Спомни си тогава коя е думата, с която вярващите в Моето Име запечатват своите думи и свидетелства? Защото така ще разбереш коя е била празната дума, с която нечестивите са се запечатали за това страдание…”
Отговорът просто блестеше в самите устни на Господ. И затова Му казах:
“Исусе! Това е думата “Амин”. И сега, като гледам на страданието на тези нечестиви, разбирам, че те са се запечатали именно с тази дума.”
“А какво ще рече “Амин”? Не носи ли Духът на тази дума именно Божието потвърждение и одобрение? И вие не казвате ли “Амин” тогава, когато дълбоко в сърцата си вярвате, че делата на вашето свидетелстване са извършени по Бога и от Бога?”
“Да, Господи! И именно Ти беше Този, Който ме вдъхнови и ми заповяда да запечатвам книгите на Божия Пророчески Дух с тази дума…”
А Исус продължи:
“Колкото до книгите на Пророческия Дух, те наистина са родени от Бога и подпечатани от Неговата ръка. Но Аз нека сега да те приближа към един от тези нечестиви, за да видиш на какво той е викал “Амин” и как е подпечатал сърцето си с мерзост и поквара. Защото празното “Амин” е едно от последните най-успешни оръжия на дявола…”
След тези Си думи Господ се приближи към един от нечестивите, от чието сърце огънят бликаше нагоре като гейзер. Въпреки, че видимо Исус трябваше буквално да бъде подпален от гейзера, Той нямаше никакъв досег с огъня. Напротив – надвеси се над нечестивия. И като простря ръката Си към сърцето му, отново извади греха му наяве, тъй че пред очите ми се яви видение. Аз видях нечестивеца в живота му на земята. И както в първия случай, така и тук той стоеше на авмон. И като бе извадил пред църковното събрание пачка с банкноти, развя я над главата си, викайки възторжено:
“Аз вярвам в силата на просперитета! Аз вярвам, че волята на Исус за нас е да бъдем богати! Затова нека го призовем! Нека издигнем даренията си с вяра, че той ще направи църквата си по-богата от света…”
Думите на нечестивия имаха огромен ефект. Защото огънят от сърцето му излезе на устните му и пламъците на думите му подпалиха цялото събрание. И ето, че послушал поклонника си, Мамон се появи в събранието със сияеща усмивка. Тогава духът на светското богатство протегна горящата си ръка към сърцето на поклонника си. Това накара нечестивеца да скочи от възторг и да започне да вика:
“Амин! Амин на просперитета! Кажете “Амин”! Нека всички да извикат “Амин”!…”
Точно в този миг стана знамение. Защото след изричането на празната дума, Мамон простря ръката си към устата на нечестивия и улови думата. След това, като се обърна към поклонника си, замахна към сърцето му и стовари върху него огнения печат на “Амин” със собствения си образ. А в този миг, когато всички човеци в залата повтаряха “Амин” на проповедника си, стана така, че наскачаха стотици демони на Мамон. И по подобие на стореното от началника си, взимаха от устата на човеците изговореното “Амин” и го запечатваха в сърцата им с образа на Мамон… Видението ме изумяваше в цялата си уродливост и затова извърнах главата си. А Исус с твърде строг и гневен Глас ми каза:
“Сега разбираш ли какво е нечестието на празната дума “Амин”? Сега разбираш ли, че ако има духовен печат, с който всеки се запечатва за мястото и духа, в които вярва, то изявата на този печат става именно с “Амин”? И ето затова нечестивите при този пожар не могат да мръднат от местата си. Защото тяхното “Амин” всякога е било един черен гвоздей, отново и отново забит в Тялото на Онзи, Който проля кръвта Си за тях. Но ако те убиха Мен с празното си “Амин”, то не убиха ли много повече себе си? Ако приковаха Мен с гвоздеите на мерзостта, то не приковаха ли много повече себе си? Затова иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че “Амин” е твърде съкровена и свещена дума, за да я изговарят напразно. Още повече – когато сребролюбци и гонители на учението Ми окупират амвоните и искат “Амин”, като сърдечно съгласие за мерзостите си. Ето, предупреждавам ви:
Няма по-лесен начин да изгубите Вечния Живот и Отеческото благоволение от този – да предоставите сърцата си за запечатване от дявола с празното “Амин”, изговорено от и към поклонниците на лукавия! Защото тогава непременно губите връзката си с Мен и правите напразна проляната кръв при Завета.
Ако някой иска още слово от Мен, за да разбере, че му е говорил Господ, то казвам ви:
Аз съм Амин! Аз съм Верният и Истински свидетел на вашето Спасение! Ако Аз не изговоря пълното с Дух “Амин” от сърцата ви, то непременно от устните ви ще излезе празна дума, която е силна да ви запечата и осъди заедно с дявола…”
Слушах думите на Господ и гледах пламтящите човеци. Тогава разбрах дълбоко в сърцето си колко голяма е измамата на дявола. Той, който е осъден и отречен от Бога, днес търси сърца, които да споделят участта му и да се запечатват в същата пропаст на нечестие и в същата мерзост на запустение.
Едно “Амин”, братко мой! Като едно “да” на булката пред младоженеца! И като една съчка, хвърлена от извратена жена, пред публичното изгаряне на Божий просветител от демоните на “Светата” Инквизиция! О, свещена простота! О, огън на извратени, които са влюбени в извратения! Наистина е справедливо наказанието ви от Праведния! Амин и Амин!

Leave a Reply