ВЕТИЛ II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Едва ли някога съм имал по-голямо удовлетворение в сърцето си, отколкото сега, когато завършвам годината с втората част от виденията за Божия Ветил. Истината е, че дяволът хвърли всичката си възможна ярост, и употреби цялата си демонична съпротива, за да спре описването на виденията, свързани с лъчите на ангелското благовестие. За никоя друга книга Христовият слуга не е плащал цена от толкова страшно и угнетяващо злострадание. И за никои други видения битката в духовния свят не е била толкова люта и продължителна. Но аз сега непременно искам да ти поговоря за духовния залог на тази книга, за да проумееш, че пророкът на Исус не преувеличава в твърденията си, но е пределно точен и истинен. Затова нека да започна малко по-отдалеч, а именно – от света и битието, които са вън от Спасителната Сила на Христос.
Виждаш ли, мили мой братко, всички ние по един или друг начин сме били намерени от нашия Господ като овце по бърдата на живота си. Едни от нас са били заклещени в драките от греховете на плътта и живота в пръстта. Сиреч – от силата на земните бесове. Други са паднали в пропастта на окултизма и суеверието. Сиреч – във властта на демоните от ада. Трети са били вързани от религиозните началства и власти в небесните места. Сиреч – от засеняването на Вавилонските духове. А при четвърти демоничният сценарий е станал пълен, тъй щото сърцата им са били разкъсвани едновременно и от трите сили на мрака и лукавството.
Когато езичникът живее в мрака на битието си, лишен от благодатните лъчи на Слънцето Христос, той непременно бива принуден да се взира в самия мрак и да приема за чиста монета всички измами, с които дяволът се преправя на светъл ангел. А тази отвратителна природа на Сатана – да играе ролята на спасител и вестител на привидна светлина – е известна на всички ни още от далечните хилядолетия, водещи чак до грехопадението на Адам и Ева. И ето така, уловени от херувимското засеняване, стотици поколения са гледали в гъстия дяволски мрак, приемайки измамата за истина.
Но какво има там, в мрака? Естествено е, че има звезди… Не просто светила, блещукащи по тъмния свод, но измамната им интерпретация, че са заредени със съдба, за да влияят, управляват и променят живота на всеки човек, който би повярвал в тях. Няма как да не се досетиш, че ти говоря за Зодиака, тоест, за онези дванадесет съзвездия, умишлено разположени върху дванадесетте месеца на една година, тъй щото в който и ден от годината да си бил роден, непременно да попадаш под някое от съзвездията. И, иска или не, езичникът трябва да приеме като факт, че съществува учение, наречено “астрология”, което претендира да управлява съдбите на всичките човеци. А тогава, притиснати от демоничните внушения към сърцата им, езичниците приемат да станат част от Зодиака. И съзнателно или не – започват да съобразяват живота си със зодията, под която се намират. Всъщност – нещата идват съвсем на мястото си, като вземем на предвид, че думата “Зодиак” се превежда като “Стълба към Небето”. Това вече не ти ли подсказва, че в амбицията си да поквари и излъже целия свят Сатана играе ролята на жалък имитатор?
Защо имитатор ли? Ами именно защото Бог е бил Верен и Истинен да ни засвидетелства в Словото Си едно точно определено място в духовния свят, наречено “Ветил”. И на същото място избраникът Му Яков е видял стълба, изправена на земята, която стига до Небето, а Господ стои на върха на стълбата. А забележи сега, че Този Свят и Всемогъщ Бог не е казал на слугата Си:
“Якове, това е Зодиакът! И пратеници от дванадесет зодии слизат към тебе, а след това се възкачват при Мене!”
Нищо подобно! Яков е видял Святи Божии ангели, които са слизали по Небесната Стълба, а след това са се възкачвали по нея. Те не са се представили на Божия избраник като посланици от съзвездието “Лъв” или “Телец”, нито от “Водолей” или “Скорпион”. И точно тук става напълно ясно, че Божията Стълба към Небето е твърде различна от тази, която дяволът е предложил като своя собствена имитация на човешкия род.
Векове по-късно, след съня на Яков, Отец щеше да яви една бляскава звезда върху малкия градец Витлеем, а лъчът й да посочва Святото място, където се ражда Спасителят на света. И мъдреци, дошли от Изток, щяха да зачеркнат астрологията, за да се поклонят на Истинската Светлина, като Й принесат дарове.
Векове по-късно, след съня на Яков, един скудоумен монарх щеше да привика източните мъдреци при себе си, за да ги разпитва къде и как ще се роди Детето на Всевишния Бог. И без да получи верния и точен знак от тях, той непременно щеше да се почувства унизен и подигран. За да прати убийците си в околностите на Витлеем, та да избият всичките невинни младенци, та дано би убил Христос.
Векове по-късно, след съня на Яков, във времето на Явлението Си като Човешки Син, Исус отново щеше да покаже Небесната Стълба на Натанаил и събраните с него израилтяни, в които няма лукавщина. И да им обещае, че ще виждат Небето отворено, а Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.
Не можеш просто да прочиташ тези библейски факти, без в сърцето ти да се въздигне преклонение и благоговение към Отец на Светлините. Защото ако при Рождеството на Исус сблъсъкът между Ветил и Зодиака доведе до погублението на хиляди невинни младенци, то какъв ли ще е станал последният сблъсък между Светлината и мрака? И ще приеме ли князът на света, че един Божий пророк явява на Божиите чеда лъчите на ангелското благовестие, когато във всичките светски вестници, радиа и телевизии има платени жреци и жрици на Зодиака, които ежедневно захранват езическия свят с измамата на астрологията? Ти знаеш ли колко чудовищна демонична енергия е нужна, за да се захранва целия свят със зодиакалните измислици на Сатана? Казвал ли ти е Господ, че няколко милиарда демона ежедневно са заети именно с това – да творят съдбите на Сатана в битието на езичниците? И когато Святи ангелски лъчи пробиват мрака на езическото битие, за да му явят Истинската Стълба към Небето, то тогава за лукавия е дошло времето на най-големия му крах, и за пълното му разрушаване. Но ако ти мислиш, че най-големият ужас за тъмния княз е изобличаването на зодиите му като лъжливи и суетни, то значи, че ще трябва да напиша още няколко изречения, за да те убедя, че има и още по-голям ужас за него. Защото преди седем години Господ даде на слугата Си една пророческа книга за тъмните звезди на Халдея. И там Исус изрично ми каза:
“С тайната, която сега Небето разкрива на сърцето ти, облият камък на Истината вече е пръснал челото на блудницата. Защото цялата сила и величие на Вавилон се основават именно върху движението на тъмните звезди на Халдея. Движение, което е така устроено от Луцифер, щото всякога да води до засеняване и да накара мнозина да виждат в това Божия пръст и движението на Святия Дух. Сега разбираш ли, момчето Ми, че истински опасната астрология иде от истински опасните звезди – онези тръни и плевели на лукавия, които той чрез силата на измамата е наложил в църквите като Божии пророци. И ако за естествената астрология древните си имаха определени съзвездия, запазили се и до днес, то за астрологията на тщеславните важат абсолютно същите съзвездия. Защото ако бащата на лъжата е лъжел успешно, карайки човеците да следят движението на естествените звезди, то колко по-успешна ще е лъжата му, ако кара църквите на последното време да следят движението на Халдейските звезди? Така непременно пред очите на Отца Ми вече е въздигнато онова беззаконие, което да измами човеците, че виждат не Зодиака на Вавилон и тъмните му звезди, а Божият Ветил и ангелите, слизащи от Небето…”
Разбираш ли думите на Господ, братко мой? И проумяваш ли най-сетне, че духът на Антихрист, който е лъжепророкът на последното време, непременно ще направи изкусен фалшификат на Ветил, за да се опита да измами и съблазни Божиите Избрани? Защото е вярно, че Сатана няма никакъв шанс да влезе в църквите с езическа астрология. Така никой не би му повярвал. Но ако в безпределното си лукавство измисли една тщеславна астрология, то тогава тъмните му звезди (разбирай тук лъжехристите и лъжепророците) ще станат хит на християнското одобрение и ръкопляскане. Аз непременно настоявам и ти препоръчвам отново да си припомниш книгата за тъмните звезди на Халдея, защото Святото Дело на Исус чрез тази последна книга трябва да бъде доведено до успешен край, тъй щото всички да се намерим скрити във Ветил. И изобщо – нека ти стане ясно, че всеки от лъчите на ангелското благовестие е остър Господен Меч против засеняването на Сатана. А да лишиш дявола от засеняването му, то значи да станеш победител на Вяра, тъй щото стихът, написан от Апостол Йоан, да стане съдба за Исус, Който живее в сърцето ти:
“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола…” (1 Йоаново 3:8)
И ако внимаваме в изреченото от нашият Господ, че ще изпрати ангелите Си, за да съберат Избраните Му отсред четирите ветрища, то нека знаем, че думите Му визират именно оцелелите в последното време, които са платили цената, за да пребъдват в лъчите на Ветил. Защото цялата Господна Църква ще се събере при Ветил, ако и да сме пръснати по целия свят. Всеки от нас ще завърже сърцето си с дванадесетте лъча на ангелското благовестие, а пък те ще изработят светлата ни дреха – онзи светъл и чист висон, олицетворяващ праведните дела на Божиите Светии. И в мига, когато Господ издърпа Стълбата Си нагоре – всички ние ще се намерим във височината при Него. Защото сме платили цената да се отречем от тъмнината на света, да превъзмогнем над дяволската ярост, и да се наречем победители на Вяра. Колкото до езичниците, които ги тресе Зодиакът, то нека Сам Исус да ти потвърди, че един ден адът ще е претъпкан от “водолеи”, “риби”, “овни”, “телци”, “близнаци”, “раци”, “лъвове”, “деви”, “везни”, “скорпиони”, “стрелци” и “козирози”. И всеки от измамените да вярва в гнусното египетско лъжеучение, ще въздиша в ужаса и горчивината на душата си, казвайки:
“Защо повярвах тази измама, за да съм сега на това зловещо място? Защо посветих живота си на дявола, та цяла вечност да бъда вън от Божията Светлина?”
А колкото до маловерните и светски християни, които не разпознаха лъжепророците като тъмни звезди на дявола, то такива ще крещят в горестта на вечната си обреченост, казвайки:
“Горко ни отсега и довека, защото разменихме Ветил за един Вавилонски Зодиак, който измами сърцата ни! Защото не разпознахме Божиите пророци, пратени от Небето да ни слугуват, но се съблазнихме от тъмни религиозни величия, наложени от дявола, за да първенствуват и да се превъзнасят над нас! Защо изгубихме Разума, даден от Святия Дух, за да познаваме Истинския Бог и Вечен Живот? Защо се възхищавахме на лъскави костюми и черни лимузини, а презряхме козинявите вретища на Истинските пратеници на Исус? Защо ги поругахме и опозорихме? Защо им отказахме подкрепа и почит? Защо не им отдадохме дължимата на делото им благодарност и жертвен принос?”
Братко мой! Имам една дарба от Небето, а тя е да изявявам предварително всички думи, които един ден ще се появят в опустошените съвести на не един и двама противници на Божието благовестие.
Аз знам, че днес тези изявени думи се отхвърлят и са предмет на присмех и презрение, поради високоумната гордост и измамливо тщеславие на отстъпилите от Завета Господен. Но ти трезво се замисли, че и сребролюбивите фарисеи така се присмиваха на Божия Син. Така се е присмивал и всеки богаташ, за когото се отнася притчата за бедния Лазар, като е бил сигурен, че изговореното от Господ не го касае. Но ако днес Исус ти даде да преживееш видение от дълбочините на огнения пъкъл, ти непременно ще видиш душите на извратените, викащи към Бога само за една капчица утеха. Но ето – днес все още е ден за Спасение! Все още Господ говори и не млъква! Дано Го чуят всички, които трябва да Го чуят! И дано не Го чуят всички, които не трябва да Го чуят! За да се сбъдне всичката съдба на стиховете в Откровението, които гласят:
“Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет…” (Откровение 22:11)
Праведни и Святи Божии люде! Ветил свети с лъчите си за всички вас! Възлюбете ги в сърцата си! Покорете се на Светлината им – днес и сега – за да бъдем Исус Христови довека! Амин и Амин!

Leave a Reply