ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_3

ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ДОМЪТ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Е КАТО ДОМА НА ФАРЕС?

Ако внимателно следиш пророческата благословия на свидетелите около Вооз и Рут, ти ще видиш една духовна градация, започваща първо със силата върху Ефрат, второ – със знаменията над Витлеем и накрая:
“…от потомството, което Господ ще ти даде от тая млада жена, нека бъде домът ти като дома на Фареса, когото Тамар роди на Юда…” (Рут 4:12)
Братко мой, държа да ти кажа, че тук ще се открие кулминацията на божественото откровение на тази книга и затова се моля на Бог така да отвори ума ти, щото да не пропуснеш нито ред, нито стих от нещата, които Исус ми даде. Понеже Той дойде до сърцето ми и ми каза:
“Знаеш ли в какво е най-силна Мъдростта на Отец Ми?
Именно в това, че Той обича да избира малките неща, за да засрами големите и нищожните неща, за да засрами огромните.
Кой ли би се заинтересувал за някакъв Фарес, когото Тамар е родила на Юда? За толкова години във вярата вълнувал ли те е тебе Фарес?”
“Господи Исусе, трябва да Ти призная, че никога не съм се вълнувал от този Фарес, докато Ти не ми даде виденията Си за Църква-Рут…”
А Господ продължи към сърцето ми с думите:
“Когато ти се стремиш към един връх, преминаваш дълъг етап на подготовка, а след това усилия на изкачване и преодоляване. И все така се стремиш към върха, нали?”
“Да, Господи! Винаги съм искал да се стремя към Твоите върхове, въпреки, че те винаги остават далечни и неизследими…”
Исус се усмихна и се засмя. За първи път от Неговото водителство в тази книга Той се смееше. А след това ми каза:
“Когато ти погледнеш към върха, а си долу, тогава нещата около теб са твърде огромни. Ти се впечатляваш от огромното и за теб то е достойно за възхищение. Но сега помисли върху другото. Помисли за върха. Защото върхът не е огромен. Върхът е малък. Но предимството му спрямо огромното пространство под него е в това, че на върха е дадено да сключва контакт с Небето. Затова малките неща в Словото Ми са нещата на върховете, докато големите неща стоят по-долу от малките и дават на християнина мотивация да продължи нагоре. Ето така е и с Фарес. В него е заключена една от най-големите тайни на Библията и затова той е съвършеният Плод между Мен и Църквата-Рут. Ти искаш ли сега двамата с теб да тръгнем по пътя на Мъдростта и да изкачим върха на Фарес?”
Когато Бог ти говори така, тогава, братко мой, сърцето ти се разтапя от блаженство и пълнота. Затова и аз казах на Исус:
“Води ме, Господи! Дай ми Силата, за да Те последвам…”
Исус хвана сърцето ми и отново ме издигна високо. След миг бях отново пред Престола на Бог Отец и пред Неговата Книга. А там Господ ми каза:
“Ти трябва сега да видиш плодът от грехопадението, защото само така ще имаш мъдростта да забележиш Плодът на Спасението. Прочети сега думите, с които Отец Ми изгони първите човеци от Едем…”
Очите на сърцето ми се впериха в Книгата и аз започнах да чета думите на Бог Отец:
“Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не простре ръката и да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет…” (Битие 3:22-23)
Едва бях прочел думите от Книгата, когато Исус ме попита:
“Забелязваш ли как Отец Ми мотивира решението Си да изпъди първите човеци?”
“Да, Господи! Той казва:
“…и сега, за да не простре ръката си, да вземе и от Дървото на Живота, да яде и да живее вечно…”
Аз вярвам, че Отец не искаше да се увековечи греха и именно затова изпъди първите човеци. Понеже ако Адам беше прострял ръка към Дървото на Живота, той би живял вечно…”
Исус чу отговора ми, а след това каза:
“Ето, че вече тръгна към върха на Фарес. Помисли тогава защо потомството на Рут ще бъде като дома на Фарес. Виж как се роди Фарес и свържи това с мотивите на Моя Бог и Отец…”
Отидох на “Книгата Битие” и там прочетох за Тамар, която раждаше Фарес. Беше записано следното:
“И като раждаше, едното простря ръка; и бабата взе, та върза червен конец на ръката му и каза: Тоя пръв излезе. А като дръпна надире ръката си, ето, брат му излезе; и тя рече: Какъв пролом си направи ти? Затова го наименува Фарес. После излезе брат му, който имаше червения конец на ръката си, и него наименуваха Зара…” (Битие 38:28-29)
Тогава Господ отново ме попита:
“Забелязваш ли как бабата се обърка? Понеже тя мислеше, че Зара ще излезе пръв, но Фарес го изпревари! Въпреки, че братът на Фарес простря ръка, то Фарес излезе пръв и направи пролома.
А сега се върни отново при грехопадението на Адам. Отец Ми го изгони, да не би да простре ръка, та да яде от Дървото на Живота. Ето защо и този Зара, който простря ръка, търси Спасение по плът, подобно на Адам.
Но ако тогава Отец изгони първия Адам, то не е ли твоят Господ последният Адам? Ако на първият Адам беше забранено да простре ръката си към Дървото на Живота, то последният няма ли правото да доведе всички при това Дърво?
Виждаш ли, ето тук е разликата между Фарес и Зара. Защото Зара само простира ръката си към Дървото на Живота, но не яде от него, докато Фарес вкуси от Плода на Живота и затова се роди пръв.
Няма ли тогава всички, които се хранят с плодовете от Дървото на Живота, духовно да бъдат оприличени именно като Фарес, който направи пролома?”
Братко мой, когато Господ говори така със слугата Си, най-често се случва това, че започват да падат люспи от очите ти и да проглеждаш в дълбочини и височини, заключени за човешкия разум. Тогава аз Му казах:
“Господи, Ти Си последният Адам! Словото Ти казва, че:
“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния…” (I Коринтяни 15:47-49)
Аз вярвам, че както Ти Си ме облякъл в образа на пръстния, така пак Ти ще ме облечеш и в Твоя Образ…”
А Исус допълни:
“Да, така е! Но преди това искам да видя, че ще влезеш в пролома, както Фарес. Понеже ако не влезеш в пролома, то как твоят Господ да разбере, че искаш дял от Дървото на Живота?
Днес Небето гледа потомци на Зара, които само простират ръце, за да заграбят Спасението. Те търсят Спасението по плът и за тях Божието Царство е като свободен достъп до авоари на швейцарска банка. Но къде са онези потомци на Фарес, които не просто ще прострат ръка, но ще влязат в пролома?
Ето къде – в пророческата Ми Църква-Рут, понеже написаното не може да се изличи и потомството на Рут непременно ще е като дома на Фарес.
Сега разбираш ли, че наистина Фарес е съвършен връх в Словото Ми? И не е ли този Фарес, подобно на Рут, записан във великото родословие на Бога? Припомни си това от първа глава в “Евангелието от Матея”, но същевременно продължи да разсъждаваш върху Фарес. Забележи какво прави бабата, която помага на Тамар да роди. Понеже Тамар имаше близнаци в утробата си…”
Видях и отново отговорих на Исус:
“Господи, тя върза червен конец на ръката на другото бебе. Ето защо вярвам, че Ти, когато някой влезе в пролома, го спасяваш, както Фарес, а ако само простре ръка, но без да вкуси от Плода на Дървото на Живота, го връзваш, както Зара…”
“Точно така е, момчето Ми! Твоят Господ е верен на Словото Си, където е казал, че:
“Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата…” (Матея 16:19)
Колко от вас разбраха какво са Фарес и Зара? Колко от вас разбраха, че единият е роденият по Дух, докато другият – роденият по плът? И ако и роденият по плът да простря ръка, Бог благоволи в другия, който направи пролома.
Колко от вас разбраха, че трябва да получат достъп до Дървото на Живота, за да не ги обвърже Отец Ми с червения конец, с червената осъдителна връзка на Кръвта Ми, която са счели за празно нещо. Както и недвусмислено говори това псаломът:
“Опълчват се земните царе, и управниците се наговарят заедно против Господа и против неговия Помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им, и нека отхвърлим от себе си въжетата им…” (Псалом 2:2-3)
Ако Аз ви развържа на земята, то непременно сте развързани и на небесата. Но ако някой е вързан от Мен на земята, той ще бъде вързан от Мен и на небесата.
Не казах ли Аз, че ще познаете Истината и Истината ще ви развърже и направи свободни?
За да бъдеш развързан от Мен, ти трябва да Ме приемеш като последния Адам и да позволиш на Моето Присъствие вътре в теб да вземе Плода от Дървото на Живота. Първият Адам може само да простре ръката си, но последният има последната дума. Знайте, че само Аз, ако живея във вас, мога да ви дам Плода от Дървото на Живота. Защото Аз съм вашият Фарес. Аз съм вашето Спасение.
Виж, Стефане, още какво каза бабата, когато се роди Фарес…”
Отворих Библията и прочетох думите на бабата:
“Какъв пролом си направи ти? Затова го наименува Фарес. (т.е. Проломване)…” (Битие 38:29)
А тогава Господ отново ме попита:
“Кой влезе в Пролома за твоето Спасение? Кой направи Пролом между Небето и земята? Не е ли това твоят Господ? Сега разбираш ли, че ако някой влезе през Мене ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира?
Понеже именно това ще рече да влезете в Пролома и да се родите като потомци на Фарес. Виж как говорих за това и в Новия Завет, ако и там духовно да се споменава друга личност…”
Отворих “Евангелието от Матея” и там прочетох категоричните думи на Исус:
“А от дните на Йоана Кръстителя досега небесното царство насила се взема и които се насилят, го грабват…” (Матея 11:12)
А тогава Исус продължи:
“Днес и до свършека на света мнозина ще бъдат като Зара и ще простират ръцете си. Те ще искат да вземат своето си, да получат користите си. Те са потомци на Зара, излъгани от дявола, че могат да постигнат нещо по плът. Но Моето благоволение и благоволението на Отца Ми ще бъде върху другите, които ще се насилят, за да грабнат Царството. И Моят дом духовно ще бъде като домът на Фарес, но не и като домът на Зара. Защото Зара стоеше и ще продължи да стои в този свят, докато Фарес ще влезе в Пролома и ще дочака Гласа на Архангел и Божия Тръба в небесните места.
Защото си струва да се насилиш, колкото и трудно да е това. Струва си да презреш светската слава и богатство. Струва си да претърпиш гонението и злобата, храчките и подигравките. Струва си с цената на всичко да останеш в Рут, която е Църквата на Моите пророци. Тогава непременно твоят Господ, Който е последният Адам, ще ти даде не просто вход до Дървото на Живота, но самият Плод на Живота ще влезе в сърцето ти.
“Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при Дървото на Живота, и да влязат през портите на града…” (Откровение 22:14)
Блажени онези, които почувстват в себе си Плода между Мен и Рут. Защото, виж, момчето Ми, как завършва великата пророческа “Книга Рут”. Понеже Рут наистина роди син на Вооз, а жените го благословиха пред Ноемин с думите:
“Тоя син ще ти бъде обнова на живота и прехрана в старините ти; защото го роди снаха ти, която те обича, която е за тебе по-желателна и от седем сина…” (Рут 4:15)
Ето с разбирането на този стих ще приключи тази книга, с която Аз вдъхнових сърцето ти. Нека в него разумните видят и си спомнят как вашият Господ се обърна към учениците Си и им каза:
“Истина ви казвам, че във времето на обновлението на всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена. И всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, [или жена], или чада, или ниви, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот. Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи…” (Матея 19:28-30)
Ако идва времето на обновлението на всичко, то е сигурно, че в това време Господ ще има Своя Плод с Църквата Си. И именно този Плод ще бъде обновата на Живота, обновлението на стария и грешен свят с Вечното Царство на Христос и Църквата.
Който има уши да слуша, нека слуша, и който чете, нека разбира!
Тази книга е последният Ми вик към сърцата ви! Аз непременно ще говоря на мнозина Мои чеда, но всичко отново и отново ще повтаря пророческите видения и откровения, записани тук! Затова имайте ревността да се покаете и да не презирате пророците Ми. Имайте ревността да живеете благочестиво, без поклони към света, без търгуване с Моето, без лицемерие и ласкателство. Завръщайте се отново и отново към пророческите стъпки на вашия Господ и на последната Му Жива Църква и нека те да изпълнят сърцата ви и да обновят умовете ви. Понеже когато пророкът Ми писа словото против търговците в Храма и против лицата на Луцифер, мнозина го упрекнаха, че не предлага алтернатива.
Ето ви алтернативата! Приемете я, ако можете! Но ако не, то за нечистият всичко остава нечисто, и за чистия всичко остава чисто. Нечистият нека и занапред да бъде нечист и неправедният нека и занапред да върши неправда. А чистият нека и занапред да бъде чист и праведният нека и занапред да върши Правда.
Ето, ида скоро! Блажени будните и смирените, защото те ще видят Лицето Ми! Проклети псетата и чародеите, блудниците и убийците, както и всеки, който хули и презира слугите на Отца Ми!
Аз го изговорих, Аз го изрекох! Амин и Амин!”

Leave a Reply