ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА

VII. ПЛОДОВЕТЕ НА ХРИСТОС И ЦЪРКВА-РУТ

Братко мой!
Оттук нататък книгата е предназначена само за Исаак, който живее в теб, понеже Исмаил няма да понесе дълбочината на откровенията, нито пък ще приеме каквото и да било Господно изобличение. Както сам се убеди, идва един миг, когато ще бъдем при Исус. Това е най-прекрасният миг. Заради този миг си заслужава да презреш всички неща на света и да се влюбиш във всяка изява на твоят Господ Исус.
Тази книга беше написана по изричната Божия Воля, за да бъдеш убеден, че на земята излиза една последна Жива Църква на Исус и тя ще извърши Съвършената Му Воля.
Аз зная, че нещата, които получи тук, са нови за твоята вяра и твоето сърце. Но помисли, че те бяха нови и за мен, когато Господ обновяваше ума ми. Нещо повече – почувствах върху плещите си такава огромна отговорност за братята и сестрите си, каквато не е възможно да бъде носена без Божията Сила. Зная, че непременно ще ми зададеш въпроса:
“Означава ли това Божие послание, че се изисква от мен да изляза от църквата, в която се намирам?”
Братко мой, аз не съм анархист и провокатор. Аз не разделям, за да владея. Аз съм просто един канал, чрез който говори Дух и Той ми се открива като Господ Исус Христос. А Неговото Слово е ненарушимо. Неговото Слово вечно стои и там има записани думи за теб. Думи, с които ти ще изпиташ истинността на тази книга и ще се посветиш дълбоко в Святия Дух. Нека сега да ти покажа тези думи:
“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете…” (Матея 7:15-20)
Сам се убеждаваш как Господ те съветва да се пазиш от лъжливите пророци. Не от лъжливите пастори или лъжливите учители, но именно от лъжливите пророци.
Защо?
Именно защото днес на земята се подвизава “лъжепророкът”, който е духът на Антихрист. И на такъв лъжепророк може да се противопостави само Господен пророк.
В тази книга изцяло говорих за църквата на Божиите пророци. И ако, несъмнено, доброто дърво дава добри плодове, то и плодът на Църква-Рут и Господ Исус Христос ще бъде траен, превъзходен и спасителен. Точно с изявата на този плод тази църква ще стане скъпа на сърцето ти и ти непременно ще се влееш в нея. И това вливане ще бъде толкова спокойно и толкова уверено, щото никоя човешка, религиозна или демонична власт да не може да попречи на твоя избор. Ти сам знаеш, че досега не се е намерила власт, която да подпечатва съвестите на човеците или да води на отчет убежденията им. Никой не може да контролира мислите ти, ако ти не му позволиш това. Ето защо ти можеш да бъдеш навсякъде, но въпреки това да принадлежиш на невидимата пророческа църква на Бога.
Въпросът е в това – да търсиш плода между Христос и Църква-Рут. Въпросът е в това – да не направиш смъртоносния компромис, който дяволът кара да правят мнозина в това последно време. Затова нека сега да ти покажа някои знаменателни събития, които се случват, когато Вооз взима за съпруга моавката Рут.
Следвайки библейския разказ в края на четвърта глава ще забележиш, че след като Вооз обявява своето решение да се ожени за моавката Рут, всичките свидетели на неговото решение благославят него и жена му с думите:
“Господ да направи жената, която влиза в дома ти, като Рахил и като Лия, двете, които са съградили Израилевия дом, и да станеш силен в Ефрата и да бъдеш знаменит във Витлеем. И от потомството, което Господ ще ти даде от тая млада жена, нека бъде домът ти като домът на Фареса, когото Тамар роди на Юда…” (Рут 4:11-12)
В тази благословия има пророчески плодове, за които искам да разбереш. Затова нека да ги изведа. Тези плодове са три и отговарят на благословията, според както следва:
Първи плод:
Чрез Църква-Рут Господ Исус Христос ще стане силен в Ефрат.
Втори плод:
Чрез Църква-Рут Господ Исус Христос става знаменит във Витлеем.
Трети плод:
Чрез Църква-Рут Домът на Господ Исус Христос е като дома на Фарес.
А сега ще разгледам поотделно всеки от трите плода.

Leave a Reply