ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА_3

ТРЕТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

Чрез Църква-Рут Господ възстановява Името Си върху Своето наследство.

Скъпи мой братко!
След всичко, което прочете дотук, аз вярвам, че вече си убеден в една неоспорима истина. Истината, че Господ е забелязал търсещото ти сърце и те е намерил според великата Си Воля и Промисъл, за да ти даде онова, което винаги си копнеел да получиш от Него – Вечния Живот.
Една от най-големите измами, които дяволът внедри в много църкви, беше тази, че вместо Бог да образува нас, ние започнахме да образуваме Бога. Хората отвориха библиите си, харесаха си една част от Исус и Го доукрасиха с човешките си разбирания, с човешките си доктрини и помисли. И след като направиха от Божия Образ един невидим идол, сътворен от човешки умове, те започнаха да му се кланят толкова усърдно, щото не е никак чудно, че живееш във времената, когато любовта на мнозинството е охладняла.
В тази книга, стоейки в смирение пред Божията Благодат и Присъствие, аз се опитах да бъда само един проводник на нещата, които идват от Бога и зная със сигурност, че това, което те е докоснало, е било Божието Помазание, което не зависи от никакви усилия на ума и никакви опити на сърцето. Сам Йоан Кръстител ни казваше, че човек не може да вземе нищо, ако не му е дадено от Небето. Но ако вече веднъж е дадено, то имай мъдростта да приемеш всичко, което ти е дадено, за да се избистри в цялата си пълнота и съвършенство дълбокото откровение за последната Жива Църква на Исус – Пророческата Църква Рут.
Следвайки библейския разказ от “Книгата Рут” ти ще видиш как нещата следват своята естествена развръзка и идва миг, когато Вооз наистина взима Рут за своя съпруга. Тя е впечатлила сърцето му и целият град на людете му вече знае, че няма по-добродетелна жена от нея. Така и Пророческа Църква Рут наистина ще впечатли Сърцето на Господ Исус и Небесният Ерусалим ще бъде свидетел на нейната добродетелност.
Нека сега да прочетем заедно с теб думите, които Вооз изговори пред всичките си люде. Ето какво каза той за Рут:
“А още и моавката Рут, Маалоновата жена придобих за жена, за да възстановя името на умрелия над наследството му, за да не се изличи името на умрелия измежду братята му и из града на обитаването му; вие сте свидетели днес…” (Рут 4:10)
Виждаш как със самия акт на брака между Рут и Вооз се изпълнява една особено важна задача, а именно – да се възстанови името на умрелия над наследството му. Като духовен човек ти ще се досетиш, че има само Един, Който е умрял, за да получи великото Наследство от Своя Отец и това е нашият Господ Исус Христос. Ето защо, в мига, когато Господ Исус грабва Пророческата Църква Рут в Небето, наистина се възстановява Името на умрелия над Неговото Наследство. Понеже Исус дойде сред нас и живя един Свят и Съвършен Живот, за да умре на Голготския кръст и да получи от Отца Си наследство. Виж как говори за всичко това и втори псалом. Там Отец се обръща към Сина Си и Му, казва:
“Поискай от Мене и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство, и земните краища за Твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги строшиш като грънчарски съд…” (Псалом 2:8-9)
Ти искаш ли да участваш над това наследство, братко мой?
Защото аз го искам с цялото си сърце. Понеже същите тези думи, записани в псалома, с които Отец се обещава на Сина, ще ги видиш и в “Откровението”, където Синът се обещава на теб:
“И на този, който победи, и който се пази докрай, за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите, (и той “Ще ги управлява с желязна тояга; те ще се строшат като грънчарски съдове,) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата…” (Откровение 2:26-28)
Това обещание звучи наистина превъзходно, но дали ние ще победим и ще се пазим докрай, за да вършим дела, чисти като Неговите?
Дали ще се намерим в Църквата на Божиите слуги, пророците?
Ето как Исус ми отговори на всичко това. Той ми каза:
“Аз зная, че в сърцето ти няма никакво съмнение, че наистина Църквата-Рут ще вземе обещанията и чрез нея Аз ще възстановя Името Си над цялата земя.
Но имаш ли представа, че това последно време, в което живееш, ще те направи свидетел на съдбоносни и фатални развръзки?
Понеже, ако трябва да изброя всички, които се наричат християни, то поводът за самочувствието Ми би бил голям. Но ако трябва да изброя само Исус Христовите, то Стадото Ми не е толкова голямо, колкото някои смятат. А самочувствието и гордостта на мнозинството са наистина трагични и достойни за съжаление.
Виж сега стихът от Словото Ми, който Отец ще наложи като сито върху всички църкви на земята…”
Така Господ ме отведе в “Притчи”, където прочетох следното:
“Благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам, и ще вземе дял от наследството между братята…” (Притчи 17:2)
Едва бях прочел стиховете, когато Исус пак ми заговори:
“Когато синовете са започнали да докарват срам, то значи, че е дошло времето на слугите. И тези слуги непременно ще владеят над всички синове, които докарват срам и ще вземат най-скъпоценния дял от наследството между Моите братя.
Нужно ли е да ти казвам, че това са Божиите слуги, пророците? Нужно ли е отново да ти припомням съвършените думи на Църква-Рут, които тя ще Ми каже:
“Аз съм слугинята Ти Рут, простри прочее полата Си над слугинята Си…”
Във време, когато повечето празнуват без Младоженеца и ядат и пият в нескончаеми тържества и банкети, една Моя слугиня търси Присъствието Ми, търси Смирението Ми, търси Съвършената Ми пълнота.
Тя не иска да празнува без Мен. Тя не иска да получи наградата си приживе. Тя е странна в очите на мнозинството, понеже сълзите на нейното покаяние са твърде учудващи за веселящите се.
Затова, момчето Ми, тази благоразумна слугиня ще владее над дъщерите, които докараха срама, и ще получи Венеца на Правдата. И ето тук е скрита най-голямата тайна за пребъдването на Църква-Рут. Тайна, която искам да изявиш, за да могат всички да участват в Небесното благословение…”
Това, което Исус ми каза за тайната, наистина ме учуди в първия момент. Уж знаех толкова много за Църква-Рут, а ето, че сърцето ми стоеше пред тайна, която Господ щеше да направи явна за мен. А тогава Той ми даде видение. Нека ти разкажа за него.
Исус ми показа две жени с децата си, които бяха застанали пред мъж в светла мантия. Едната дърпаше лявата му ръка и държеше детето си с дясната, а другата – дясната му ръка и държеше детето си с лявата. Мъжът беше видимо притеснен, защото се опитваше да прегърне и двете, но не можеше нито да ги съгласи, нито да ги събере близо до себе си. Това беше една борба между жените и всяка от тях желаеше мъжа за себе си. Погледнах към Исус, Който стоеше някъде отстрани, а Той ми каза:
“Виждаш ли, Стефане? Това тук, което правят тези две жени, е битка за наследство. Всяка от тези жени иска наследството на мъжа, но никак не е съгласна, нито е готова да дели наследството си с другата…”
Реших веднага да направя духовен паралел на едната жена с Църквата-Рут, но Господ ме спря и допълни:
“Не бързай! Това видение не е просто опит да те накарам да правиш духовни съпоставки. То е по-дълбоко. Много по-дълбоко. Тук е скрита тайната за пребъдването в Бога. Тук е скрита и тайната как се възстановява Името на умрелия върху Неговото наследство. Но ти виж отново двете жени и децата им, защото именно така ще разбереш видението…”
Погледнах към жените и най-вече към децата им. Тогава забелязах, че едното дете имаше вериги, стиснали нозете му, а другото нямаше такива вериги. Нещо повече – лицето на другото бе усмихнато и в него се четеше особено духовно състояние. Състояние на смях, който не приличаше на човешкия и тщеславен смях. Това беше смях от друго измерение. Това беше смях, като извор на съвършен мир и пълнота. И изведнъж в ума ми проблесна ярка светлина. Тогава направо извиках към Исус:
“Господи мой, това видение е свързано с Авраам. Това е видение, показващо двете жени в живота му. Едната е Сара, а другата е египтянката Агар…”
А Исус допълни:
“Не просто с Авраам! Това е Божието видение върху всяко сърце на всеки един християнин на тази земя. Всички вие имате в живота си една Сара и една Агар. Впрочем – отвори “Книгата Битие” и виж какъв беше спорът между Сара и Агар, за да разбереш видението Ми…”
Отворих “Книгата Битие” и там прочетох следното:
“А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото бе родила на Авраама, се присмива; затова рече на Авраама: Изпъди тая слугиня и сина й; защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исаак…” (Битие 21:9-10)
След като прочетох стиховете Исус ми каза:
“Нека всеки от вас изпъди от сърцето си Агар, защото нейния син няма наследство с Мене. Понеже Агар е чужденка, а Небето не приема нито чужденци, нито странни и пришелци.
Ти ще държиш ли в сърцето си неща, чужди на Небето? Няма ли после тези чужди неща да направят самия тебе чужденец?
Понеже този син на египтянката Агар, който е плод в сърцата на мнозинството, днес се присмива на всичките Ми Избрани и на слугите на Отец Ми. Ако някой от вас не го изгони, той ще приеме съдбата на Агар, но не и съдбата на Сара.
Виж отново какъв съвет дава Отец Ми на слугата Си Авраам, когато Сара му казва да изгони египтянката…”
Отново отворих “Книгата Битие” и там прочетох:
“Обаче тая дума се видя на Авраама твърде тежка, поради сина му Исмаил. Но Бог каза на Авраама: Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти рече Сара, послушай думите й, защото по Исаака ще се наименува твоето потомство…” (Битие 21:11-12)
Не бе трудно да следя пътя на Божието откровение и затова Святият Дух ме заведе на “Посланието към Галатяните”, където прочетох думите на Апостол Павел:
“Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от слугинята и един от свободната; но тоя, който бе от слугинята, се роди по плът, а оня, който бе от свободната, по обещание. И това е иносказание, защото тия жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар. А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си. А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка; защото е писано: “Весели се, неплодна, която не раждаш; Възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки, защото повече са чедата на самотната, нежели чедата на омъжената”. А ние, братя, както Исаак, сме чеда на обещание. Но, както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега. Обаче, що казва писанието? “Изпъди слугинята и сина й; защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната”. За туй, братя, ние не сме чеда на слугинята, а на свободната…” (Галатяни 4:22-31)
Тогава Исус отново ми каза:
“Виждаш ли, че тази Агар съответства на днешния Ерусалим?
Нека никой не те кара да мислиш, че става дума за земни градове, защото тази Агар отговаря на днешното състояние на мнозинството и олицетворява земната църква.
Ти искаш ли горният Ерусалим?
Тогава бъди точно в този миг от чедата на Сара. Защото в това последно време църквите са пълни с чеда на Агар. Те са поробени от света и слугуват на света, а не на Бога. Затова няма да получат от Моето Наследство.
Нещо повече! Виж как Апостолът ти казва, че “повече са чедата на самотната, нежели чедата на омъжената…” Какво има предвид тук Павел?”
Замислих се над думите на Исус. И затова казах:
“Господи, аз мисля, че повече са чедата на Агар, отколкото чедата на Сара. Защото синовете по плът се раждат лесно, но синовете по обещание се изстрадват през целия живот. Тази Агар непременно е самотна, понеже Ти не Си нейният Жених. При такава самотна жена могат да дойдат всякакви мъже и тя да роди от семето им всякакви синове…”
“Точно така, момчето Ми! Точно така! В това последно време чедата на самотната са повече от чедата на омъжената, понеже омъжената има само Мен, докато самотната блудства с всякакви младоженци и винаги ражда чеда за робство. Това са чеда, родени по плът, заченати от плътски проповеди и човешки учения. А после непременно се случва това, че както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега! Понеже роденият по плът търси плътското за да му угажда и забравя, че е писано:
“Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството. И тъй, не бивайте съучастници на тях…” (Ефесяни 5:5-7) 
Днес слугите на Отец Ми са гонени повече от всякога, понеже те представляват горния Ерусалим. Днес слугите на Отец Ми са гонени от всички онези, които са съучастници на търговци, кариеристи, лицемери и сребролюбци. Можеш ли тогава да си представиш как ще реагират на пророческите служения църкви-Агар, пълни със стотици Исмаиловци?”
Отговорих:
“Господи, от гонението и презрението, което преживях за последните пет години, разбирам, че Исмаил винаги е гонел и ще гони Исаак. Само така мога да си обясня защо толкова книги, които Ти ми даде да напиша, бяха късани, преследвани и горени…”
А Исус допълни към думите ми:
“Бог не е за подиграване и ако сее някой вятър, ще пожъне бури. Ако сее някой от плътта си, ще пожъне тление, но ако сее от духа и сърцето си, ще пожъне плод за Вечен Живот. Затова всеки от вас трябва да падне на колене пред Отец Ми и да Му каже:
“Отче, ако досега съм позволявал в сърцето си да съжителстват Исаак и Исмаил, то в този миг се отричам от Исмаил, защото по Исаак се наименува потомството на Авраам. Аз изповядам, че съм Авраамово потомство и искам да върша Авраамовите дела. А делото на Авраам беше такова, че той изпъди слугинята и сина й и се покори на Твоя Глас, Отче, за да го благословиш и утвърдиш. Аз нямам нито дял, нито наследство с Агар и Исмаил. Понеже Агар е светската тщеславна църква и Исмаил е родения по плът, който гони Твоите пророци. Но Сара е горният Ерусалим, който е свободен и аз искам да бъда пред очите Ти Исаак, Когото ти ще утвърдиш в наследството на Авраам…”
Искаш ли, братко мой, да бъдеш Исаак? Искаш ли да възстановиш Името на умрелия за греховете ти Господ над Неговото наследство?
Тогава помисли какво ще рече “Исаак”.
Няма ли да рече “смях”?
Разбира се, че е смях, но това не е с нищо неподплатения смях на тщеславните. Това е един друг смях, който е пророчески запечатан в Божието Слово и абсолютно доказва, че Църква-Рут в това последно време има само едно призвание:
Да ражда Исаак в сърцата на хората!
Нека ти помогна, за да разбереш това, защото сега ще отидем в най-дълбокото откровение, което Исус ми даде за Църквата-Рут и нейното призвание, свързано с горния Ерусалим. Моля се на Бог всяка дума от това откровение да бъде запечатана в сърцето ти. Ето как Господ ме доведе до най-дълбоката тайна, свързана със служението на Рут. Той ми каза:
“В Библията има един псалом, който спокойно може да бъде наречен: “Пътят на Църква-Рут”. Чрез изпълняването на този псалом Божиите пророци наистина утвърждават Исаак в сърцето на всеки Авраамов потомък.
Нека този псалом се превърне в живот за всички, които Ме обичат. Нека този псалом направи промяна в сърцата ви. Нека този псалом ви покаже как изглеждат плановете на Отец Ми преди мига на Грабването, за да можете всички да се намерите пред Мен и да сполучите да избегнете времената на Голямата Скръб…”
Едва изговорил думите Си, Исус ме заведе на псалома и очите ми жадно започнаха да поглъщат думите му:
“Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме като ония, които сънуват. Тогава се изпълниха устата ни със смях и езикът ни със пеене. Тогава казаха между народите: Велики неща извърши за тях Господ. Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълнихме с радост…” (Псалом 126:1-3)
Братко мой, скъпи приятелю, ти не си забравил, че “Исаак” ще рече “смях”. Виж тогава, че когато Исус възвръща Сионовите пленници, тогава се изпълниха устата им със смях. И ако устата им са пълни със смях, то с какво ли е пълно сърцето им? Не каза ли Исус в “Матея”, че:
“…от онова, което препълва сърцето, говорят устата…” (Матея 12:34)
Ако несъмнено устата са пълни със смях, то и сърцето прелива от онзи събуден Исаак, който знае, че отива при своя Бог в Небето. Този събуден Исаак е бил дълго време пленник на Исмаил. Тези Сионови пленници не са други, но тези, към които Отец се обърна чрез пророка Си Исайя:
“Събуди се, събуди се, облечи силата си Сионе; облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде; защото отсега нататък няма да влезе в тебе необрязан и нечист. Отърси от себе си пръстта; стани, седни Ерусалиме! Освободи се от връзките по шията си, пленена дъщерьо Сионова…” (Исайя 52:1-2)
Знай братко, че тази събудена Сара дълго време е била пленница на Агар. И затова Божията Милост непременно е изпратила Църквата-Рут, за да събуди всички, които искат да бъдат събудени. Понеже, спомни си, не събуди ли моавката Рут Вооз? Не извика ли тя:
“Ето, Младоженецът иде!”
Виж отново в псалома, че:
“…когато Бог възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме като ония, които сънуват…”
Ако някой сънува, то непременно е заспал. Но ако е заспал, то Бог ще го възвърне и събуди именно чрез пророците Си, именно чрез слугите Си.
Ще чуеш ли гласа на тези Божии слуги? Ще направиш ли последното най-важно усилие, за да придобиеш Исус и Вечността?
Знай тогава, че този Исаак вътре в теб трябва да бъде събуден. Знай тогава, че този Исаак, вътре в теб, трябва да се влюби в Небето и духовно да пребъдва по златните улици на горния Ерусалим, а не по лъскавите конференции на долния Ерусалим. Защото само тогава Бог ще извърши велики неща в живота ти и ти ще се изпълниш с радост.
Но нека да продължа отново с този великолепен псалом:
“Ония, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. Оня, който излиза с плач, когато носи мярата семе, той непременно с радост ще се върне, носейки снопите си…” (Псалом 126:5-6)
Виждаш ли тук моавката Рут? Виждаш ли тук онези покаяни сърца, които сеят със сълзи, но с радост ще пожънат? Виждаш ли тук, че онзи, който излиза с плач, непременно ще се върне с радост, носейки снопите си?
Ето така моавката Рут вървеше след основната жетва. Докато другите се радваха, тя плачеше. Докато другите сееха с тщеславния си смях, тя сееше със сълзи. Защото само със сълзи могат да се напълнят онези делви на сватбата в Кана Галилейска. Защото само тези сълзи Господ може да обърне във велик Плод на Своята трапеза и на Сватбата на Агнето. Нека прибавя към това и категоричните думи на Исус. Защото Той ми каза:
“Запомни от твоя Господ, че Небето е заповядало ненарушими духовни принципи и закономерности. Един от тях е свързан с жетвата и гласи, че онзи, който сее със сълзи, ще пожъне с радост! Но другият, който сее с радост, ще пожъне със сълзи!
Днес Църква-Рут започва да сее със сълзи, но ще пожъне с радост. В това същото време тщеславната църква сее с радост, но жетвата й ще бъде в Голямата Скръб. Защото днес скръбта по Бога ще доведе до спасително покаяние и радост. Но радостта по света ще доведе до Голяма Скръб без Бога…”
Слушайки думите на Исус аз самият настръхнах пред перспективата, която се очертава пред тщеславните и търговски църкви. Защото разбрах и друго, братко мой. Разбрах това, че ако има причина за радост сред тщеславните, тя е продиктувана от факта, че приживе получават наградата си и наследството си. Колкото до теб, вярвам и съм убеден, че няма да поискаш наследството на Исмаил и Агар.
Разбираш ли сега, скъпи ми приятелю, че Исаак може да бъде събуден само с проповядване на покаяние и обръщане? Разбираш ли сега, че ако не излезеш с плач и ако не сееш със сълзи, Бог няма да ти даде да пожънеш за Него?
Ти можеш да жънеш за всякакъв друг началник на жетвата. Но аз за кой ли път ще повторя думите на Сара към Авраам:
“Изпъди тая слугиня и сина й; защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исаак…” (Битие 21:10)
Нека думите на този псалом наистина се превърнат в живот за теб, защото само с Исаак ти ще наследиш горния Ерусалим и Господ твоят Бог ще бъде твоят Младоженец. Колкото до плодовете на Сватбата между Христос и Църква-Рут, то нека последната глава на тази книга ти даде ясен поглед как да участваш в тях.

Leave a Reply