ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_1

ПЪРВА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ

Църквата-Рут търси Божието благоденствие в следването на Благоугодността.

Вярвам, че досега ти се убеди в едно. Ако има причина съдбата на Рут да беше свързана със съдбата на Вооз, то тази причина е в това, че моавката последва Ноемин. А името на Ноемин, както имах възможност вече да ти кажа, се превежда като “благоугодност”. Тази Благоугодност заведе Рут във Витлеем. Тази Благоугодност направи така, че Рут да попадне на нивата на Вооз и да се подслони под крилата на Всемогъщия Бог. Ето защо ще те моля с цялото си сърце да застанеш пред Святия Дух и да започнеш да Го молиш да ти разкрие смисъла на Благоугодността. Понеже всички ние живеем живот на вяра, но едва ли всяка вяра е угодна пред очите на Бога.
Аз имах проблем в разбирането на Благоугодността. Аз заставах пред Бога, отварях библията си на “Посланието към Евреите” и цитирах на моя Господ, стиховете, казващи:
“А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които Го търсят…” (Евреи 11:6)
Тогава казвах на Исус:
“Господи, ето, аз имам вяра! Аз вярвам, че има Бог! Сега угоден ли съм пред Теб!”
Един ден Исус ми каза:
“Угодността не се измерва в самата вяра, която имаш в Бога! Угодността идва отпосле, когато се сбъдне другото, записано в стиха, а именно, че Бог възнаграждава ония, които Го търсят…”
“А каква е наградата, Исусе!” – попитах отново аз. Тогава Господ ми даде такъв отговор, че просто ми паднаха люспи от очите. Той каза:
“Наградата е тази, че Господ взима твоята вяра, прибира я при Себе Си, а в замяна ти дава Неговата Вяра. Понеже с твоята вяра ти не можеш да угодиш на Бога. На Бог Му е угодно само тогава, когато нещата, които вижда, са извършени по Сърцето Му.
Как мислиш? Няма ли в Божието Сърце повече вяра, отколкото е вярата в твоето сърце? Сега разбираш ли, че Бог наистина възнаграждава със Собствената Си Вяра онези, които Го търсят?
А това е Вяра, съвършено свързана с Благоугодността!
Забележи, че в стиха от “Евреи” се говори, че “без вяра не е възможно да се угоди на Бога”.
Но едно е да бъдеш угоден, а съвсем друго – да си благоугоден. Ти си угоден на Бога с твоята вяра в Него, но ставаш благоугоден с Неговата Вяра в теб!
Ако вярващият не разбере тази разлика, той може цял живот да се стреми да вярва в Бога и никога да не позволи на Отец Ми да го възнагради. В това отношение Църквата-Рут не се движи с нейната вяра в Бога, но с Божията Вяра в нея. Затова виж какви думи ще каже Ноемин на Рут, за да разбереш какъв е плодът на Божията Вяра в теб…”
След тези прекрасни думи на моя Господ аз отворих “Книгата Рут” и там в трета глава видях как Ноемин рече на Рут:
“Дъщерьо моя, да не потърся ли спокойствие за тебе, та да благоденстваш?” (Рут 3:1)
Искам да знаеш, братко мой, че в това последно усилно време, когато дяволът е вдигнал всичките си войски и атакува стените на Божия Храм, е много важно да намериш утехата на Святия Дух и Божия мир вътре в теб. Защото именно мирът и спокойствието са плодовете на Благоугодността. С тях Бог пази сърцето ти и в живота ти се сбъдва писаното:
“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса…” (Филипяни 4:6-7)
Само този Мир е в състояние да ти даде правилното стоене пред Исус Христос и качването на първото стъпало от стълбата към Небето. Но виж и другото, което Ноемин казва на Рут, за да разбереш какъв е прицелът на Благоугодността в твоя живот именно в това последно време.
“И сега не е ли от нашия род Вооз, с чиито момичета беше ти? Ето, тая нощ той вее ечемика на гумното…” (Рут 3:2)
Забележи как Ноемин говори на Рут, че е настъпила една нощ, в която Господ вее ечемика Си на гумното.
Забелязваш ли, че Господ не вее пожънатото през деня, но през нощта? Защо ли постъпва така? Не иде ли това да ти покаже, че ако Господ вее пожънатото Си през нощта, то го прави, за да може тъмнината да отвее всичко, което не е Негово?
А ако искаш още по-точно да разбереш това, то си припомни най-точните стихове, говорещи за това отвяване, което прави Господ:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (II Солунци 2:11-12)
Разбираш ли колко е важно да устоиш при това отвяване? Разбираш ли колко е важно да вникнеш в сериозното предупреждение, което направи и Йоан Кръстителят, говорейки за Исус Христос:
“Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще очисти гумното Си, и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън…” (Матея 3:12)
Имаш ли вярата да видиш в този стих и онзи “Вооз”, за който Ноемин говори на моавката Рут?
Алелуя! Тогава наистина стоиш в Божията Благоугодност!
Колкото до това, което евентуално би забелязал, то нека не ти спестя и още една истина върху разбирането на Божията Благоугодност. Няма начин да не забележиш, че Йоан Кръстителят говори за житото, което Исус отвява на гумното Си, докато при разговора между Ноемин и Рут не става дума за жито, а за ечемик.
Какво иде да ти покаже тази разлика в жетвите?
Ечемикът е земеделска култура, която стои по-ниско от житото.
Защо тогава този Вооз, като преобраз на Христос, вее на гумното си ечемик, а не жито?
Отговорът на този въпрос е много дълбок и аз сега ще те моля да го положиш в сърцето си. Ето как Исус отговори на моето незнание. Той дойде и ме попита:
“Стефане, събирах ли Аз през последните двадесет века Моята жетва?”
“Да, Господи! Така на земята винаги е съществувала Твоята Църква!”
“А забеляза ли предупреждението Ми в “Евангелието от Матея”, че поради умноженото беззаконие любовта на мнозинството ще охладнее?”
“Да, Господи! Това е записано!”
“А не е ли записано още и това, че:
“…мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби…” (Матея 8:11-12)
Сега забелязваш ли, че други ще дойдат на мястото на това последно охладняло жито? Понеже то има самочувствието на жито и гледа с презрение на всички, които са ечемик. Но Отец Ми каза на Църквата-Рут да излезе по кръстопътищата и да събере всичко, което може да се събере. А там, по кръстопътищата, има все още много ечемик.
Нещо повече! Ако в класацията на земеделските култури житото е на първо място, а ечемикът на последно, то не казах ли Аз, че мнозина първи ще станат последни, а последните първи?
Ето затова последната жетва е жетвата на ечемика, понеже житото вече се пожъна от тщеславните жетвари, но пророците Ми ще приберат ечемика. Защото е истина, че ечемикът в това последно време е по-просветен от житото и Отец Ми няма да пропусне да напълни Сватбата Ми именно с тези, върху които благоволи…”
Ето затова, покорявайки тази първа стъпка, братко мой, не забравяй, че днес имаш изпит от Бога и е много важно сърцето ти да издържи. Понеже духът на заблудата действа тотално навсякъде и само пълното осланяне на Божията Благоугодност ще те спаси и издигне високо над всичките ти врагове.
Нека сега да премина към втората духовна стъпка.

Leave a Reply