РОДЕНИ ПОД ЗВЕЗДАТА НА АГНЕЦА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С МРЕЖАТА НА АВАДОН

Братко мой! Верни ми приятелю!
Преди да бих показал видението, което Господ даде на сърцето ми, аз искам да ти дам няколко встъпителни думи, за да вникнеш напълно в сериозността на темата, която предстои. В сблъсъка с дявола няма никаква сантименталност, нито честност на двубоя, та да решиш, че като читател имаш избор между две позиции. Сатана винаги и навсякъде играе мръсно и коварно, защото той няма никаква чест и достойнство, никакви скрупули и морал. Затова и слугите му по всичко приличат на него, понеже се зареждат от духа му и проявяват лукавството му.
Едно от най-страшните угнетения за душата ми в последните няколко години е свързано със страшната духовна изолация, в която съм поставен. Изолация, която наричам с библейската дума “тъмница”, защото в нея съм злострадалец за моя Господ и Бог.
Да превръща книгите ми в “табу” и да покрива името ми с лъжи, хули и гнусотии стана любим прийом на дявола, тъй щото аз с болка трябваше да приема твърде тежките думи на моя Господ:
“Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене…” (Матея 5:11)
И да би ми казал някой, че в противниците ми има идеал, то аз щях да се съглася с него, ако не виждах една най-простичка причина, заради която съм гонен, хулен и мразен. А тази причина е такава, че книгите на Божия пророк не са отричани само заради Истината, но и заради погубения от пророческото слово нечестив келепир.
Истината спъва бизнеса и печалбата на лъжците! Запомни това!
Нито един поклонник на дявола не го следва с искрен идеализъм, но най-вече с пресметливо сребролюбие и гнусен материализъм! И ако Сатана би решил да отнеме ръководната роля на Мамон в отношението към своите служители, той непременно ще преживее такова напускане и отвръщане от него, щото едва ли би приел подобна катастрофа в кариерата си на богоборец. Но поне засега подобни страхове в сатанинското сърце няма, защото целият световен просперитет и всички едри капитали са в ръцете на сатанисти. Което непременно довежда до следващото ми заключение, свързано със сатанинските заблуди. Защото при тях жертвите не просто биват умъртвявани духовно, но също така си плащат с пари, за да бъдат тровени, лъгани и мамени. Било от екстрасенси или ясновидки, било от самозвани лечителки и контактьорки, било от мургави шарлатанки, наводнили централните улици на столицата и по-големите градове. Голяма и доходоносна е баницата на дявола и всеки измамник се бори за шанса да отреже парченце от нея. Колкото по-тлъсто, толкова по-добре! Стане ли много угоден лъжецът на дявола, може да постигне съдбата на астроложката Алена по bTV, която си е осигурила постоянна печалба от хороскопи за години напред. Ако има да изкачва още стъпала до шефа на Зодиака – ще се опита да се пребори за място на щатен екстрасенс в десетките кабеларки, било в СКАТ или Канал 3. Но ако е начеващ прощъпулник – ще се пробва с реклами по вестници, или с дребни афиши по стените на градските улици. И както във всяка кариера има висши и нисши, началници и подчинени, успели и аутсайдери, така е и в астрологията. Не всички ще станат могъщи като маговете на Фараон или като шаманите на изчезналите маи. Важното е да има съревнование, което да устройва дявола. А за преуспелите винаги ще има достатъчно сергии или електронни медии, където да пръскат змийската му отрова.
Така отново стигам до твърдението, че нечестивата печалба е в дъното на цялата кипяща активност от астрология и окултизъм. И бизнесът с човешки души е най-категоричният белег на умноженото беззаконие, което разрушава този свят.
Някога, в древността, пророк Исайя е видял цялата трагедия, която предстои да се случи. И тогава Божият слуга е записал за поколенията едно най-страшно предупреждение, което гласи:
“Страх, и яма, и примка са върху тебе, о земни жителю. Който бяга от гласа на страха ще падне в ямата; и който възлиза отсред ямата, ще се улови в примката; защото прозорците отгоре са отворени, и основите на земята треперят. Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян, и ще се люлее насам натам като колиба; беззаконието й ще натегне върху нея; и ще падне и няма вече да стане…” (Исайя 24:17-20)
Ако някой е вързан от страстите на плътта, та да се страхува в неверието си, той непременно “ще падне в ямата”, за да бъде под властта на Содомския жезъл, който е за плътските. Но ако друг възлиза от ямата, решил да упражнява вяра, то такъв “ще се улови в примката”, за да бъде пленен от Египетската корона и в мрежата на астрологията. Тъй щото, с уловените й жители в двойната клопка на дявола, ще се сбъдне писаното, че “земята се съкруши съвсем”, и “беззаконието й ще натегне върху нея”, за да бъде разрушението й пълно.
Как мислиш, приятелю мой?
Колко ли властна ще е станала астрологията на този свят, след като човеците масово са започнали да изповядват принадлежност към зодии и магнетичен интерес към хороскопи? Има ли радиостанция, която да не облъчва слушателите си с ежедневен хороскоп? Има ли програма по телевизията, която да започва сутрешния си блок без дължимия поклон към зодиите? Има ли печатни издания, които да откажат да публикуват дежурната страница с окултните съдби на дявола? И най-вече:
Има ли каквато и да било опозиция от езичниците, та да биха се възпротивили на съблазнителния въпрос “Какво говорят звездите?”…?
Истината е, че не можеш да бъдеш в опозиция на дявола, ако приемаш духа на света, който лежи в лукавия. Защото било, че някой е активен или пасивен приемател на астрологията, той съзнателно запечатва съдбата си като нечестив. И нека никой да не бърза да твърди, че Господ не е предупредил всички ни в Словото за мрежата на Авадон. Напротив – направил го е, но човеците са били тъпи в слушане, мудни в разбиране, слепи в гледане, за да проумеят думите Му. И при все, че мнозина са се изживявали като Давидови синове, пак са пропуснали да забележат как в Стария Завет именно цар Иосия беше наречен “син на баща Си Давид”, при все, че беше син на Амон. Защо? Именно заради писаното:
“Той върши това, което бе право пред Господа, като ходи напълно в пътя на баща си Давида, без да се отклони на дясно или на ляво…” (4 Царе 22:2)
А какви бяха делата на цар Иосия? Ето какви:
“И премахна идолопоклонническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тия, които кадяха на Ваала, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество…” (4 Царе 23:5)
Виждаш ли, братко мой, още от кое време астрологията е погубвала душите и сърцата на нечестивите човеци? Прочиташ ли в стиха, че цар Иосия премахна поклонниците на Ваала, на слънцето и луната, на “дванадесетте съзвездия” и цялото небесно множество? И ако в онова древно време на заблуда и безпросветност нечестивите си имаха една демонична богиня Астарта, която беше преименуваната вавилонска богиня Ищар, а се подвизаваше и като “небесна царица”, изискваща да й правят ашери с питки и възлияния, то колко ли могъща да е станала същата богиня днес? Не е ли именно тя учителката на духа на Езавел, силен в чародеянията, за да измами цялата земя? Не е ли тя дясната ръка на Авадон, князът на бездната и погибелта, за да разпространи астрологията му и сред вавилоняните? И ако Божият противник, дяволът, е завлякъл в бунта си една трета от Небесните ангели, то можеш ли да си представиш какво поле за заблуда или какво съревнование за помрачаване на човешки души съществува сред тях? Чудно ли ти е тогава, че астрологията наистина ще се яви като мрежа върху битието на целия свят и на всичките човеци?
Може би ще попиташ:
“А как реагира Бог на всичко това? Защо го допуска?”
Ами именно затова го допуска – за да бъдат изпитани духовните устои на всеки човек, и така да бъде определена и сетнината му. Защото когато е давал Своите заповеди на пророка Си Моисей, Бог ясно е заявил:
“Аз съм Йеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството. Да нямаш други богове освен Мене. Не си прави кумир, подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята доле, или което е във водите под земята; да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, и Който показвам милост към хиляди поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди…” (Второзаконие 5:6-10)
Ако някой съзнателно би поискал да има други богове, вместо Небесния Отец, или да вярва в астрологически зодии, в “подобие на нещо, което е на небето горе”, за да им се кланя и да им служи, то тогава такъв сам се е оплел в Авадонската мрежа, за която пиша в тази глава и преди видението, което Исус даде на сърцето ми. А така стигам и до мига, в който да ти предам думите, които Спасителят ми проговори. Ето изреченото от Него:
“Слуго Мой! Както вярно и точно написа по-горе, наистина има една най-страшна мрежа на Авадон, която е простряна върху съдбите на целия свят, за да изпита сърцата на всичките човеци. И това е мрежата на астрологията, сиреч, на дяволското лъжеучение, което обвързва съдбите на хората с въображаемото влияние на дванадесет зодиакални съзвездия, разположени по пътя на слънцето.
В предишната книга, която ти написа под Моето водителство, Верните Ми видяха, че Египетската корона на Антихриста има дванадесет върха, които отговарят на дванадесетте астрологически зодии. Но тук Моят прицел вече не е в короната, а в самата мрежа, простряна върху целия свят.
Как мислиш, Стефане? Може ли една такава най-страшна съблазън от дявола да не бъде забелязана от твоя Господ, и Той да пропусне да предупреди за нея в Словото Си?”
“О, Исусе!” – отговорих аз – “Ти Си предупредил всички ни за лъжите и измамите, на които е способен човекоубиецът. И аз отдавна знам точните стихове от Твоето Евангелие, с които Си ни предупредил за астрологията на Авадон, сиреч, за тази мрежа…”
Господ се усмихна на думите ми, а след това продължи да ми говори, казвайки:
“Ами прочети тогава Моето сериозно предупреждение за свидетелство на всичките Ми братя и сестри, защото след твоя прочит Аз ще те въведа във видението, където ще ти се разкрие всичко…”
Послушал Господа, аз отворих библията си и прочетох думите Му, които гласяха:
“Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид, и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби…” (Матея 13:47-50)
Едва бях прочел цитата, когато Господ побърза да ме попита:
“Забелязваш ли, че това не е мрежа, която да събира само добрите риби, за да си помислиш, че е изрично Божия, но е такава мрежа, в която да се събират “риби от всякакъв вид”. Това не иде ли да ти покаже, че всяка риба ще си хареса част от мрежата, която я привлича?”
“Така е, Господи! Защото при свършека на света Божиите ангели ще изтеглят мрежата на брега, за да разделят добрите от лошите риби, и да отлъчат нечестивите измежду праведните. И като приберат праведните риби в съдове, да хвърлят нечестивите риби в огнената пещ. Но аз недоумявам, Исусе! Ако тази мрежа е астрологията на Авадон, то къде в нея е останало място, което да привлича добрите риби, та да се уловят и те в нея?”
Слушайки въпроса ми, Исус сърдечно се разсмя. А след това, като погали главата ми, отново ми проговори, казвайки:
“Ами нали именно затова ще ти дам видението Си, за да разбереш всичко? Но за да бъде радостта ти пълна, знай, че твоят Отец на небесата е бил достатъчно могъщ и силен, за да съкруши астрологията на Авадон, и да внесе смут в мрежата му. И ако намерението на дявола е било такова, щото всеки човек да се намира роден под някое от дванадесетте съзвездия, разположени върху всичките месеци на годината, то Аз под знака на зодия ли се родих, Стефане?”
“Не, скъпоценен мой Спасителю! Ти не се роди под знака на зодия, но под лъча на бляскава Звезда! Под Светлината на Звездата от Витлеем!”
“Ха! Ето че и ти прогледна в пророчеството Ми! Значи все пак в онази мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид, имало едно Свято място, което да привлича Божиите! Така ли е?”
“Така е, Господи мой!”
“Ами последвай Ме тогава във видението, което сега ти давам, за да видиш ясно цялата пълнота на Евангелското Ми пророчество!”
След последните Си думи Исус докосна главата ми, тъй щото пред сърцето ми се разкри разтърсващо видение. Аз виждах как Сатана и Авадон опъват огромната си астрологическа мрежа върху езерото, което представляваше целият свят. А онези дванадесет зодиакални съзвездия заблестяха по изплетените възли на мрежата, покривайки езерото от край до край. Така мрежата се скри във водите, създавайки усещане за божествено присъствие, понеже зодиите се управляваха от твърде властен култ към слънцето. И едно неизброимо количество от риби започна да се притегля от възлите на светещите зодии в мрежата, като всяка риба биваше запечатана от зодията си и пленена от властта й. А докато аз още гледах, Господ докосна с ръка сърцето ми, като ми казваше:
“Откъсни погледа си от лъжливата светлина на зодиите, поради властния култ към слънцето, и погледни нагоре, към Небето на Моя Бог и Отец. Защото е време мрежата в езерото да бъде смутена. И не просто смутена, но съкрушена…”
С вълнение погледнах нагоре, когато видях Витлеемската Звезда, която идваше от Изток. И като просия твърде силно над езерото, тя се спусна над мрежата, в самата й среда, като я натисна и опъна надолу, към дъното. Така Звездата се закрепи и стана част от мрежата, а към нея също започнаха да плуват риби, привлечени от Светлината Й. Но ето, че Господ отново ми проговори, като казваше:
“Свидетелството ти няма да е пълно, ако сам и с духа си не усетиш разликата между дяволските зодии и Витлеемската Звезда. Понеже, както си забелязал, зодиите стоят по върха на мрежата, обикаляйки я в кръг, и са близо до вълните, блъскани от вятъра, докато Звездата на Витлеем опъна мрежата надолу и потъна до самото дъно на езерото. А къде ще искат да се съберат рибите? Дали долу, при Моята Звезда, или горе – по гребените на вълните, където ги мамят плитките зодии?”
“О, мой Исусе! Толкова е живо и Свято видението Ти, че оставя без дъх устните ми. Понеже аз сега виждам, че Звездата Ти наистина потъна най-долу, като опъна мрежата. И като помня от Евангелието, че Ти се роди във всичката възможна мизерия, понеже нямаше място за Йосиф и Мария в странноприемницата, то си мисля, че рибите, които обикнат Твоята Звезда, ще имат върховно изпитание на вярата.
Веднъж – като най-долни на света, понеже отказват властта на дявола, и остават сиромаси в светски неща. И втори път – поради огромния духовен натиск на целия свят върху тях…”
“Ами тогава просто Ме последвай, за да изпиташ всичко това с духа си. Понеже и в много други видения съм ти давал да потъваш за твоя Господ в същото това езеро…”
Ето, че Господ ме хвана с ръцете Си и ме прегърна, тъй щото двамата с Него се потопихме във водите на езерото и сред самата мрежа с дяволските зодии…
Започнали да потъваме сред множества от риби, ние следвахме лъча от Светлината на Витлеемската Звезда, като я приближавахме все повече и повече. А колкото повече потъвахме, толкова по-малко риби се забелязваха край нас. И едно тежко и страшно налягане притисна сърцето ми и направи да писнат ушите ми. Духът на мрежата, сиреч, ангелът на погибелта, беснееше, че съм привлечен от Витлеемската Звезда. Но аз, предал духа и сърцето си в ръцете на Исус, изобщо не исках да мисля за сатанинската опресия, защото Рождествената Светлина все повече ме запленяваше и привличаше. А когато накрая бяхме в Нейното Свято Присъствие, Спасителят отново ми проговори, като казваше:
“Виж колко малко са благочестивите риби, които са били привлечени и запленени от Моето Рождество. Те са Божиите души, родени под Звездата на Агнеца, които са се отрекли от света на Сатана и Авадон, и категорично отхвърлят тяхната съдбоносна власт над езичниците и маловерците.
Сега ти и останалите Мои сте с Мен, на дъното на този свят. Именно на дъното, Стефане, защото Звездата Ми тежи многократно повече от всички зодии, събрани накуп. И нейната тежест опъна съдбоносната мрежа чак до дъното. Защото тук, на дъното, могат да устоят само рибите, родени от Божия Свят Дух. Но ще дойде миг, когато Моят Отец ще предизвика съдбоносното пресяване. И цялата тази мрежа ще бъде изтеглена, тъй щото Божиите ангели да приберат добрите риби в съдовете на Божията Слава, а злите риби, окултно запечатани от зодиите на Авадон и култа към слънцето, ще бъдат хвърлени в огнената пещ. Колкото до Небесната тайна, която е скрита в Звездата на Витлеем, и Божието знамение, свързано с тримата мъдреци от Изтока, то Аз ще ти я разкрия в по-следващото видение на тази пророческа книга. А ти сега виж тази мрежа, в която уловът на нечестивите риби е неизмеримо по-голям от улова на праведните, и се приготви да последваш Господ във видението, свързано с езическо-демоничните измами, които помрачават Светлината на Моето Рождение. Защото именно те привличат злите риби към съзвездията на дяволския Зодиак и култа към слънцето.
Аз, Коренът и потомъкът Давидов, Светлата утринна Звезда, все още говоря и не млъквам! Блажени рибите, възлюбили Светлината Ми! Блажени сърцата, родени под Звездата на Агнеца!”

Leave a Reply