ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко!
Никой от нас не може да каже каква е тази Любов, с която Отец ни е възлюбил. Никой от нас не може докрай да издири мислите на Всевишния за людете Му. Никой от нас не може да разбере защо към едни Той закоравява, а към други показва богатата Си Благост и Милост. Но е сигурно едно, а именно, че ние сме поколението, което има привилегията да се е родило във времената, когато Истината за Бога ще стане като ослепително бяло Слънце, даряващо с лъчите си Живот и Любов. И когато това бяло Слънце пробие облачните завеси на земята, тогава Неговите лъчи ще обърнат в паника и бяг всички нечисти духове на Сатана.
Много години аз копнеех за такава среща с моя Бог. Среща, при която Той ще ми разкрие не просто прекрасната Си мъдрост и възвишеност, но среща, при която Бог ще ме направи участник на Неговото величие. Ти знаеш ли какво е величието, братко мой? Знаеш ли какво е Бог да ти се открие като Велик Бог? Ако не знаеш, то си представи как някой цял живот е бил едно малко борче в планината. Това борче е слушало как по време на буря високите борове шумят страшно, но винаги, когато е гледало нагоре, клончетата му са клюмвали, и шепотът на ниското горско течение е подсказвал на дръвчето:
“Тази буря и вятър, които са горе, не са за теб. Ти не си дорасъл да участваш във всичко това. Гледай и подражавай на гъбите, пораснали край теб и остави боровете да се занимават с бурята и вятъра…”
Но ето, че идва миг, когато корените на борчето откриват живите води на Бога и започват да пият от тях. Идва миг, когато това борче се превръща в бор и започва да расте нагоре. Идва и още по-чудесен миг, когато порасналият вече бор вижда нещо повече от високите борове край себе си. Защото този бор вижда слънцето, вижда бурята, вижда вятъра, вижда облаците. Вижда светкавиците, които Небето изпраща към земята. Вижда високите планински върхове. Ти знаеш ли, че Словото на Живия Бог идва при теб не просто да те подкани да го четеш? То идва и те кани да го живееш. То идва да ти каже, че Исус е приготвил за вярата на сърцето ти планински върхове, които трябва да изкачиш. И силата, с която Той ще те направи да пораснеш и гледаш само към Него, е скрита в делото и Словото на Божия Пророчески Дух.
С тази книга аз искам Отец да ме употреби само за едно:
Да ти дам онзи духовен поглед върху живота на пророк Илия, с който ти да видиш Пътя до днешния духовен Галаад, да видиш Пътя до днешния Кармил, да видиш Пътя до днешния поток Кисон и Божието възмездие над всички врагове на твоята вяра. Пътят от Галаад до Кисон някога бе извървян от пророк Илия. Днес Исус копнее и ти да извървиш този Път. Защото ръката на Спасителя е протегната към сърцето ти и Святият Дух нашепва думи, които непременно ще чуеш. Защото сам Отец докосва дълбочините на духа ти и ти казва:
“Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш…” (Еремия 33:3)
Достатъчно е било времето, когато малкото борче плахо е поглеждало нагоре. Днес е времето, когато Отец има нужда от Своите борове, от онези, в които да покаже величието и Силата на Пророческия Си Дух. От онези борове, чийто поглед всякога ще гледа към върха на Кармил. За да види, че там днес Отец е положил цялата Си Слава. И че там Господ Исус ще роди последните Си млади в духа и силата на Илия. В светлата диря и пример на онзи, който стои отляво на Отца, за да вдъхновява с примера си най-силните хора на земята – мъжете и жените по Сърцето на Бога.
Бъди благословен и нека Бог възрасти изобилно вярата ти! Нека детето стане младеж, а младежът – мъж по Сърцето на Бога! Амин и Амин!

Leave a Reply