ПАЯЖИНАТА НА ВЕЧНАТА СМЪРТ – НАЧАЛО

ЛЪЧИТЕ НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Казвам ти истината и не крия, че от мига, когато Исус разкри на сърцето ми колко благодатен и чист, нежен и Свят е Плодът Емануил, аз потърсих всички възможни начини да Го открия. И така да се зарадвам, че Бог наистина пребъдва в сърцата и се радва, когато Го хвалим и почитаме. Но каква беше върховната ми погнуса, когато за сетен път видях колко мръсен и жесток е духът на светското лицемерие. Защото в тия дни светът за сетен път се опита да наскърби и унижи вярата на сърцата ни. Като се започне от празничното настроение на светските човеци и се стигне до всичките им суетни думи, заменили Святото Рождество с езическата Коледа.
Почувства ли тази скръб, братко мой? Усети ли как в дните на преливащата светска набожност към сърцата ни дойдоха съблазни, за да изгубим благоговението и любовта към Бога за сметка на пиршествата за плътта? Видя ли ресторантите и кръчмите, пълни с ухилени човеци, които бързат да ядат и пият, понеже имало празници? Видя ли пълните мрежи и чанти на тия, които си търсят поводи за ядене и пиене и никак не проумяват, че Рождеството на Христос трябва да се празнува отвътре в сърцето, а не отвън в плътта? Видя ли най-сетне всичките щастливи физиономии на човеци, които нямат Божия Емануил? Какво имат такива, за да са толкова щастливи? Защо се усмихват? Или на какво се смеят? И защо никой от тях няма очи, за да види колко голяма е пропастта между тях и Бога?
Гледайки тази пропаст, моето сърце заплака. Понеже видях цялата обреченост на религиозния свят. Свят, който никога не е преставал да лежи в лукавия, ако и в календара му да има достатъчно препратки към Вечната и Свята Библия.
Аз все така стоях с развълнуваните си мисли и скръбта пареше върху очите ми, когато Господ Исус дойде с Духа Си към сърцето ми. И като ме докосна с ръката Си, вече ми казваше:
“Забеляза ли колко голяма и страшна стана скръбта ти в тези дни?”
“Да, Господи мой! И аз все така не мога да намеря радостта от Присъствието Ти, която толкова много желая. Защото в сърцето ми дойде искрена скръб за всичките Божии чеда. Понеже искам Твоите съвършено да съхранят и опазят Плода Емануил. Но в тези дни лукавият отново развихри съблазните си, като опустошителни ветрове. И аз, като гледам на скръбта, която дойде към моето сърце, се питам какво става в сърцата на всичките Божии чеда. Как устояват? Как превъзмогват? Как възвеличават Името Ти в живота си?”
В отговор на думите ми Исус започна да ми говори, като казваше:
“Имай мир, момчето Ми. Защото дните наистина са зли, но Аз съм до теб, за да те пазя и укрепявам. И сега ти казвам, че дните на религиозното лицемерие наистина са най-тежките за искрените Божии чеда. Понеже именно в тези дни Божият Син се презира, потъпква и убива много повече, отколкото във всичките други дни. Но за оня, който е родил Емануил в сърцето си, не съществува друг жребий и друго изпитание, освен тия – да влезе с всичката си вяра в битката между лъчите на Вечния Живот и връзките на вечната смърт. Защото именно това преживяваш ти и всичките Ми братя и сестри.
Битка, Стефане! Страшна битка между Силата на Светлината и силите на мрака. И ето, че ти вече участваш в тази битка. Затова и сърцето ти усеща ударите на противника, а противникът ударите от сърцето ти…”
Думите на Исус бяха пречудни за мен, понеже не знаех за какво ми говори. И онова, което Той каза за битката между лъчите на Вечния Живот и връзките на вечната смърт твърде силно докосна сърцето ми. Затова отново Го попитах:
“Какво имаш предвид, Господи мой? Да разбирам ли, че от сърцето ми излизат лъчи на Вечния Живот, които се бият с връзките на вечната смърт? Най-малкото – как да разбирам тези лъчи на Вечния Живот и тези връзки на вечната смърт?”
В отговор Господ ми каза:
“Разбирай лъчите на Вечния Живот, като Обиталището, което Троицата е дошла да направи в сърцето ти. Защото от там Отец, Синът и Святият Дух воюват против змея, звяра и лъжепророка. Понеже не би имало Живот за Емануил, ако Троицата не подготви мястото за Неговото рождение. Но когато Емануил се ражда, то против Неговото рождение идват връзките на вечната смърт…”
Думите на Исус отново ме накараха да Го попитам:
“И все пак, Господи мой! Какви са лъчите на Вечния Живот, с които Троицата е дошла в сърцето ми? И как да разбирам връзките на вечната смърт, които дяволът изпраща против Емануил?”
След последните ми думи Исус се усмихна. И като докосна с ръка главата ми, вече ми казваше:
“Виж сега лъчите на Вечния Живот, с които Отец, Синът и Святият Дух идват в сърцата на всичките повярвали. Защото така непременно ще разбереш и връзките на вечната смърт…”
Докато Господ изговаряше последните Си думи, пред сърцето ми се разкри прекрасно видение. Аз виждах как на Господния Хълм се отвори врата, зад която Бог заблестя със силата на слънцето. А тогава от вратата към мен се стрелна първият от лъчите на Вечния Живот. И ето, че този лъч докосна сърцето ми с Огън, като ми казваше:
“Аз съм Оня, Който те възлюбих и дадох Сина Си за твоето Спасение и Вечен Живот. Аз съм твоят Отец, Всемогъщият…”
След думите на Отца, към сърцето ми дойде и втори лъч. И когато той докосна сърцето ми, думите му се превърнаха в капки кръв, които родиха всичката ми вяра. А лъчът вече ми казваше:
“В Мене да вярваш, Мене да следваш и на Мен да се покоряваш. Защото тази е повелята на Сина към сърцето ти и този е призивът на Кръвта Му…”
Едва чул думите от втория лъч, аз видях как към сърцето ми се стрелна трети лъч от Небесна Светлина. И в мига, когато той докосна сърцето ми, мигом се превърна в Небесен Поток от живи води. И ето, че сърцето ми чу как водите на Небесния Поток вече ми нашепваха:
“Аз изхождам от Отца и Сина и идвам да дам на сърцето ти всичките Божии блага и да родя Емануил. За Мен Сина на Отца каза на всички ви:
“Той от Моето ще взема и ще ви известява…”
След докосването от трите Небесни лъча, в сърцето ми настъпи чудотворно преображение. Защото Огънят на Отца обви сърцето ми, а Кръвта на Сина роди вярата ми. И онези живи води на Духа заченаха и обиколиха Небесния Плод, за да Го хранят и възрастяват. А тогава Господ Исус се яви пред сърцето ми в самото видение, като ми казваше:
“Разбираш ли сега трите лъча на Вечния Живот? Разбираш ли как Троицата направи Обиталището Си в сърцето ти?”
“Да, Благодатни мой Господи! Сега видях, че Троицата дойде в сърцето ми, за да направи Обиталището Си. Отец дойде със Силата на Собствения Си “Аз”. Защото Той е, Който е! Ти дойде със Силата на Божието “Мене”. За да вярвам в Тебе и да Ти се покорявам. А Святият Дух дойде със Силата на Божието “Мое”, като Оня, Който взима от Отца и от Сина, за да ни дава всичката Божия Благост и Милост и да роди Емануил в сърцата ни!”
След последните ми думи, Господ простря ръката Си към Небето и отворената врата. И ето, че десницата Му улови трите Небесни лъча, а сам Той вече ми казваше:
“Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че тези са трите лъча на Вечния Живот – Божието Аз, Божието Мене и Божието Мое!
Божието “Аз” идва с Огъня на Отец и със Силата на Неговия Избор, предузнание и предопределение!
Божието “Мене” идва с Кръвта на Сина, която е силна да роди вярата в сърцата ви!
Божието “Мое” идва с водите на Духа, които раждат Емануил и Го хранят и възрастяват!
Кажи Ми тогава! След като вече си видял лъчите на Вечния Живот, то кои ще са връзките на вечната смърт?”
“О, Исусе! Това ще са онези връзки, които всячески ни държат далеч от Аз-ът, Мене-то и Моето на Отца, Сина и Святия Дух. Това ще са човешкият “аз”, човешкото “мене” и човешкото “мое”, родени от греха и тъмнината. Защото те са, които изхождат от дявола и бързат да вършат волята на змея, звяра и лъжепророка…”
Исус поклати одобрително главата Си на думите ми, а след това вече ми казваше:
“Сега разбираш ли каква е най-страшната битка между Живота и смъртта? Сега разбират ли всички Мои, че в тази битка няма зрители, но само победители и победени?
И ако някой е уловил в сърцето си трите лъча на Вечния Живот, за да върши Волята на Отца, Сина и Святия Дух, то такъв непременно ще роди Плода на Божията Благодат. И като Го съхрани и опази, ще се яви при Бога на Спасението си. За да се нарече син на Бога и да има дял от Вечния Живот във Вечното Царство. Но горко, горко, горко на ония, които не надмогнаха над връзките на смъртта. Защото такива ще се нарекат синове на дявола, поколение на вечната смърт, за което няма да има виделина до века.
Ето, Аз ще посветя пророка Си и ще му покажа трите лъча на Вечния Живот и трите връзки на вечната смърт. За да видят слепите. За да чуят глухите. И глупавите да си придобият разум. И като отвърнат сърцата си от връзките на смъртта – да намерят лъчите на Вечния Живот!”

Leave a Reply