СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – VII ГЛАВА

СЕДМА СТЪПКА КЪМ ИСУС

“Разглежда нива и я купува; от плода на ръцете си сади лозе…” (Притчи 31:16)

Ето стъпка, която по силата на своето приближаване към Исус няма друга равна на себе си. Божият мъдрец отбелязва, че Истинската Невяста на Господ разглежда нива и я купува, а след това от плода на ръцете си сади лозе.
Вярвам, че от прочита на книгата дотук ти си напуснал територията на всяко плътско мислене, за да си въобразиш, че Божията Воля за теб е да се занимаваш с покупко-продажба на недвижими имоти. Исус ти остави Своя Нов Завет. Завет ще рече завещание. Така, както когато един баща оставя завещание на синовете си, преди да умре, така и Исус, преди да умре и възкръсне, остави на последователите Си Своето завещание. Няма друга, по-прекрасна позиция за теб от тази – да се стремиш да получиш наследството, което Бог ти е обещал. А самото наследство е просто една нива. Нива, която трябва да разгледаш и купиш.
Готов ли си да сториш това?
Нека прибавя на твоята готовност едно изобилно просветление, което ще ти помогне ясно да съзреш нивата и да разбереш как се плаща цената за нея. В “Евангелието от Матея” Исус ясно ти говори за същата тази нива, открита ти от Бога в “Притчи Соломонови”. Ето Неговите думи:
“Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава всичко що има, и купува оная нива…” (Матея 13:44)
Искам да забележиш, че Небесното Царство не е просто самата нива, но е “имане”, скрито дълбоко в нивата. В “Притчи” се казва, че Невястата “разглежда нива и я купува”. Ето защо не всяка нива има скрито имане в себе си. Ти трябва да разгледаш много ниви, преди да решиш коя нива ще купиш. Защото светът ще ти предложи много ниви, а Господ – само Неговата Си. Сигурно вече си разбрал или се досещаш, че именно Свещеното Писание е нивата, която Бог ти предлага.
И сега нека отново се върна на Исус. Той ти казва, че когато намериш имането в нивата, ти трябва да го скриеш, а след това да отидеш и да купиш с радост цялата нива. Има дълбок прицел в думите на Исус. Защото някой може да ти каже следното:
“Взимай имането от нивата и това е. Тази нива за нищо друго няма да ти послужи. В нея ценното е само имането…”
Казано по друг начин – хората твърде често искат корист от Бога, богатството от нивата Му, без да се замислят, че Бог има един по-съвършен прицел за вярата ни.
Какъв е този прицел?
Представи си, че имането в нивата на Свещеното Писание е учението на Господ Исус Христос. Святият Дух идва при теб и ти дава една торба с безценни семена. Семена, произведени лично от Сеяча на Словото.
Какво правиш ти тогава?
Сигурно взимаш семената и отиваш да се похвалиш на първия човек, като му казваш:
“Виж какви чудесни семена намерих в една нива!”
Тогава приятелят ти мъдро те съветва:
“Скрий ги на сигурно място, за да не ти ги открадне някой!”
Това казва и Исус:
“…имане, скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го…”
И ти тогава наистина скриваш богатството си, тоест, слагаш го на сигурно място дълбоко в сърцето си, където нито един черен гарван няма да изкълве Божиите семена. Но искам да разбираш, че тези семена не трябва дълго да стоят неизползваеми. Исус казва, че ти трябва да отидеш и купиш онази нива, в която си намерил семената Му.
Защо? За какво ти е нивата?
Нека отново да те върна на “Притчи Соломонови”. Там за Невястата на Исус се казва, че не просто разглежда нива и я купува, но, че “от плода на ръцете си сади лозе…”
Значи не всичко е в семената! Значи има по-важно нещо от това да притежаваш Учението на Исус в сърцето си! Наистина е така, братко мой! Сеячът не излиза, за да се хвали със семената си. Сеячът излиза да сее!
Разбираш ли сега защо ти е необходима нивата?
Разбираш ли, че без нея ти не би могъл да реализираш семената си?
Когато аз застанах пред Бога и Го молих да ми разкрие ролята на нивата, Той ми каза:
“Стефане, една от причините благовестието за Исус да не е толкова успешно, колкото трябва да бъде, е тази, че служителите Ми бързат да вземат имането от нивата, но след това не плащат цената за закупуването на самата нива. Моите семена могат да покълнат само в Моята нива, а някои ги сеят на песъчливи почви и асфалт, така щото семената Ми не могат да се вкореняват дълбоко…”
Посланието на тази седма стъпка към твоето сърце е в това:
Да се научиш да изграждаш правилната почва в сърцата на хората, за да посееш Христовите семена именно в тази почва.
Семето трябва да бъде обгърнато от неговата си почва. Ти знаеш, че Исус Христос дойде при Своите Си, но те не Го познаха. Той дойде да сее имането Си именно в Свещеното Писание, но онези, които четяха това Писание, не приеха семената Му…
Как да си обясним това?
Отговорът не е толкова прост. Представи си една нива, в която са поникнали много плевели и бурени. Сеячът идва и иска да посее семето си в тази нива. И наистина го прави. Семето пада в почвата, пуска корен и покълва. Но ето, че едва подало кълна си над земята, то се оглежда и вижда край себе си едни надути бодли и надменни плевели, които не му позволяват да расте. Напротив – задушават го и му отнемат възможността да открие с корените си живи води. Съдбата на такова мъничко растение е да умре. То е имало нещастната съдба да бъде посято сред плевели. То е имало нещастната съдба да бъде в църква, където пасторът не е изкоренил плевелите, но ги е оставил да се уголемят премного и да вземат тотален контрол и превес над всичко, което расте там.
Разбираш ли, че ако вярата в Исус е чудното семенце, прекрасното имане в нивата, ти трябва да осигуриш растеж на това семенце, а за целта е нужно да купиш нивата?
“Колко струва една такава нива?” – ще попиташ ти.
Отговорът е, че цената й е равна на целия ти живот. Когато ти си дал животът си за една такава нива, то никак няма да ти е безразлично какво расте на нея. Самият факт, че си платил цена за нейното закупуване ще те накара да си бдителен и трезвен дотолкова, че да изкореняваш плевела, още щом покаже кълна си над земята. В неспазването именно на това най-важно условие на Исус се явява трагедията на мнозина служители. Те не са платили цена за нивата си. А щом не си платил цена, то няма и да те боли в каквото и състояние да намериш нивата си. Ти си станал толкова нехаен и ленив, че със сигурност в живота ти се реализира наблюдението на Божия мъдрец:
“Минах край нивата на ленивия и край лозето на нехайния човек, и всичко бе обрасло в тръни, коприва беше покрила повърхността му, и каменната му ограда беше съборена…” (Притчи 24:30-31)
Моля те да разбереш, че когато започнеш да служиш на Исус, Той непременно ще ти даде нива и ще ти каже:
“Посади Моето лозе тук. Бъди добър земеделец и нека хората, които ще напоявам чрез устата ти и сърцето ти, бъдат кълнове от чисти семена в чиста почва…”
Разбираш ли колко е отговорно това, което ти говоря?
Дяволът няма да стои със скръстени ръце, докато ти засаждаш нивата си. Той ще те дебне и ще те атакува, за да не успееш в предприятието си. Бог няма друго желание в Сърцето Си от това – да превръща Словото Си в изобилен Живот за хората. А тогава това Свещено Писание се превръща в нива.
Защо?
Ами защото във всеки от Божиите хора попада част от Словото, от проповедите, които ти ще им дадеш с Божието Помазание.
А какво е нужно на една нива?
Преди всичко, запомни:
Нивата се нуждае най-много от освежителните дъждове на Святия Дух!
Представяш ли си в какво ще се превърне една нива, ако няма дъжд? Няма ли почвата да се втвърди? Няма ли семето, което сееш, да остава отгоре, без да намери своята мъничка ниша в земята?
Тогава непременно ще го изкълват птиците. Когато отново питах Бога защо много семена се изкълвават от птиците, Той ми отговори така:
“Небрежното отношение към Свещеното Ми Слово отговаря на повърхностно обработване на нивата! Такива орачи на нивата Ми правят дълги бразди, които през цялото време остават открити за черния клюн на дявола…”
Представяш ли си това?
Да събереш около себе си стотина слушатели и да им пелтечиш някакви цитати от Библията, без да имаш вдъхновението на Духа, без да имаш помазанието на Всевишния, без да си платил цена, при която ралото ти ще се забива в дълбоките пластове на Словото. Тогава просто правиш леки браздички по нивата, т.е., проповядваш “отгоре-отгоре”, без да си даваш сметка, че това, което правиш е разпиляване на Благодатта и заблуждаване на хората, че семената им ще поникнат.
Как после да искаш стократна реколта?
Човек наистина трябва много да обича Бога, за да види, че дори Собственото Му Слово може да бъде наскърбено и дори да прави изповед за това. Нека ти прочета как се чувства Словото, когато сме небрежни негови стопани:
“Много пъти са ме наскърбявали от младостта ми досега, (нека рече сега Израил), много пъти са ме наскърбявали от младостта ми досега, но не ми надвиха. Орачите ораха по гърба ми, проточиха дълги браздите си…” (Псалом 129:1-3)
Какво друго да са тези бразди, освен човешки поучения?
Когато не желаеш да се отречеш от плътското мислене, но четеш Библията с цената на компромиса, то тогава просто правиш една бразда, като решаваш, че тя ще свърши работа на Бога. Помисли, че всички тези канони, традиции и религиозни клишета са просто бразди върху Словото на Бога. Не дълбоки просветления и откровения, а само плитки бразди. С такива бразди орачът недвусмислено показва, че не обича Божието Слово и е небрежен към очакването на Духа.
Знаеш ли каква е съдбата на семената, които орачът ще посее в такива бразди?
Нека отново от същия псалом ти прочета за това:
“Ще се посрамят и ще се обърнат назад всички, които мразят Сион. Ще станат като тревата на къщния покрив, която изсъхва преди да се оскубе, с която жетварят не напълня ръката си, нито оня, който връзва снопите, обятията си, нито казват минувачите: Благословение Господно да бъде на вас! Та да им отговарят:И ние ви благославяме в името Господно…” (Псалом 129:5-8)
Виждаш ли, че всичко, което се посее в човешките бразди, има съдбата да изсъхне и никога да не бъде пожънато за Бога?
Причината се крие в това, че човешките поучения създават възможно най-смъртоносните крепости в умовете на хората. Тези поучения винаги се стараят да угодят на плътта. Само че в плътта не пребъдват нито Божиите обещания, нито Божиите благословения.
Спомни си сериозното предупреждение на Апостол Павел:
“А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетлението…” (I Коринтяни 15:50)
Виждаш ли, че се тук говори за наследство? А самото наследство не подсказва ли, че става дума и за завещание? И ако това завещание от Бога е Новия Завет на Господ Исус Христос, то как трябва да го проповядваме ние, които сме негови наследници? Разбираш ли, че е нужно да сееш в правилната почва?
А тази почва не е човешка, ако и човешките сърца да се спасяват чрез нея. Нека отново Апостол Павел ти даде разбиране за това:
“Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мен благовестие не е човешко; понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа…” (Галатяни 1:11-12)
Когато аз питах Бог какво се случва при проповядване на човешки поучения, Той ми отговори така:
“Моето Слово иде да ти даде правилния разсъдък и убеждение. То се прицелва в разсъдъка и убеждението, за да се вкорени там и да даде изобилни плодове. Когато обаче проповедникът не е движен от Моята Сила, а от собствения си плътски ум и религиозни внушения, тогава семената от проповядваното имат ефектите на крепост и коварна бариера, заставаща между Мен и вас. Така и хората, подхранвани с човешко слово, с теология и празнодумие, биват пленени от предразсъдъци и предубеждения…”
Моля те, вникни дълбоко в Божиите думи! Защото ако Святият Дух иде да ти даде разсъдък и здраво убеждение, то религиозният дух иде да те затвори с бариерите на предразсъдъците и предубежденията. Толкова е здраво семето Христос! Толкова е велика силата на нарастване, която Бог дава на това семе. Но ако ти го сееш в неправилната почва, тоест, ако не си платил цената за нивата, то съдбата на това семе ще бъде да е задушено от религиозния дух на дявола. Той винаги се прицелва преди разсъдъка и преди убеждението. Така хората стават безумни и колебливи, рискуващи да бъдат постоянно отворена врата за словото на заблудата.
Аз искам да се влюбиш в Словото на Христос, в Неговите думи, в Неговото вечно невидимо Присъствие, свидетелстващо на Истината в тези думи. Защото Исус дойде да сплотява и изгражда. Словото казва за Него:
“Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява…” (Колосяни 1:17)
Знаеш ли кога една нива е сплотена?
Само и единствено тогава, когато е засята със семената на Господ Исус Христос!
Съдбата на такава нива ще бъде да дава изобилна реколта. Бог Святи Дух ще я напоява с дъждовете Си и всички в тази нива ще се нарекат “растения на правдата”. Но ако ти не си вникнал духовно в Словото на Бога, то няма дори да разбереш как заповяданото от Всевишния ще се обърне против теб. Защото още във “Второзаконие” Бог заповяда нивата да не се засява с разнородни семена. Защото има само едно Семе, само едно имане, само едно богатство, заради което си заслужава да оставиш всички други богатства.
Това Семе е Христос! Тази Невяста от “Притчи”, за която ти говоря, ще извърши Волята на Бога, защото тя “от плода на ръцете си сади лозе”. Тя е най-съвършената изпълнителка на Волята на Отец, защото Лозата от нейното лозе говори сама за Себе Си, като казва:
“Аз съм истинската лоза, и Отец Ми е земеделецът…” (Йоан 15:1)
Няма ли Тоя велик Земеделец да Си намери хора по сърцето Си, верни духовни служители, които внимателно ще слушат гласа Му, за да извършат Волята Му?
Да, непременно ще намери! И моето желание и благословия за теб е да бъдеш от земеделците на Отец! Да бъдеш от ония, които знаят как се сади Лозето на Святото Спасение и Божия Слава!
За целта е нужно да концентрирам всичко, казано дотук, в няколко най-важни изречения:
Първо: Открий имането в нивата на Свещеното Писание. Нека Святият Дух ти даде такъв поглед към Христос, щото да видиш в Него Словото на Живота, но и Живота на Словото.
Второ: Скрий това Семе дълбоко в сърцето си и провери как то ражда плода в теб. Ако в почвата на твоето сърце Христос ражда Христос, то това е сигурен знак от Святия Дух, че можеш да се посветиш в закупуването на цялата нива.
Трето: Самото закупуване на нивата е твоето Посвещение за Бога. Колкото по-здраво си посветен за Бога, толкова по-изобилно ще бъдеш посветен от Бога.
Четвърто: Имай дързостта и копнежа да ореш в дълбоките пластове на Словото. Запомни, че колкото по-дълбоко е посято семето на благовестието в сърцето на човека, толкова по-реален ще бъде Исус в живота на твоите братя и сестри.
Пето: Никога не върши небрежно Делото на Бога, защото от това ще се появят повърхностни бразди в ума ти, които ще те излъжат да посееш Христос именно в тях и така да изникнат плевелите на предразсъдъците и предубежденията.
Ако изпълняваш от цялото си сърце тези пет правила, то ти със сигурност ще преживееш среща с Господ Исус Христос.
Нека тези седем стъпки, тези седем стиха от последната глава на “Притчи Соломонови”, които разгледах в тази книжка, бъдат нещо повече от поредната книга на християнска тематика, която си прочел в живота си.
Нека Словото на Живот, което получи от Святия Дух, да се превърне в Живот на Слово за духа и душата ти!
Амин и Амин!
Авторът

Leave a Reply