СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – V ГЛАВА

ПЕТА СТЪПКА КЪМ ИСУС

“Тя е като търговските кораби, – донася храната си отдалеч…” (Притчи 31:14)

Тази е една от най-важните стъпки на твоето духовно общение с Исус. Затова ще те моля да хванеш здраво откровението, което ще получиш, за да бъде животът ти в Исус всякога изобилен. И така, ти може би вече се питаш какво значи една църква да е като търговските кораби. Нещо повече – да донася храната си отдалеч. Колкото до типично човешкото обяснение на този стих, той ще ти се стори нелогичен.
Защо трябва да носиш храната си отдалеч, когато супермаркетът е само на две крачки от дома ти?
Знаеш ли, братко мой, сестро моя, че днес много църкви са постъпили типично по човешки. Построили са по един супермаркет, където е пълно с вносни доктрини, с тщеславие, с всякакви хранителни стоки. Изобщо – изобилие. Но в цялото това изобилие липсва един единствен етикет върху стоките:
“Родено в Небето!”
Ти с какво предпочиташ да се храниш?
Защото всеки се храни с нещо. Но за да казва стихът, че Невястата по сърцето на Исус е като търговските кораби и донася храната си отдалеч, то се приготви да пътуваш за храната си.
Защо да пътуваш?
Отговорът е:
Защото една филия Небесен Хляб струва повече от цялата продукция на един религиозен хлебозавод!
Първото, което искам да запомниш, е това, че всеки, който иска от Небесния Хляб, трябва да плати лично нужната цена. Ти тръгваш за храната си с не какъв да е кораб, но с търговски кораб. Търговецът е онзи, който плаща, за да получи. Въпросът е с какво търгуваш. Някои търгуват с човешки души на пазарището на Вавилон. Други търгуват със съвестта си. Трети търгуват с убежденията си. Изобщо – голяма търговия пада на този свят. Но само една търговия е благословена от Небето и за нея Словото казва:
“Блажен оня човек, който е намерил мъдрост, и човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро, и печалбата от нея е по-скъпа от чисто злато. Тя е по-скъпа от безценни камъни и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея. Дългоденствие е в десницата й, а в левицата и богатство и слава. Пътищата й са пътища приятни, и всичките й пътеки мир. Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат и блажени са ония, които я държат…” (Притчи 3:13-18)
Знаеш ли, че цялото ти пътуване в този свят е пътуване към Дървото на Живота?
Най-чудесната новина за сърцето ти е тази, че днес има един Кормчия на кораба на твоето сърце, Който знае пътя към това Дърво. Когато се стремиш към Божията Мъдрост и Разум, ти пътуваш към Небето. Когато се отказваш от своя си разум и признаваш Божият, тогава плащаш цена, за да получиш наистина Небесни благословения. Тогава Божият Мир е с теб. Но има против живота на християните един невидим противник, който е дявол и Сатана. Той е решен на всичко, само и само да те спре от правилния път.
И това се случва с корабите, знаеш ли?
Дори Евангелието описва как Исус се качи с учениците Си на една ладия и се вдигна буря, която искаше да я обърне в морето. Изобщо, когато пътуваш с Исус, ти можеш да срещнеш много изненади. Но по-добре в бурно море с Исус, отколкото в спокойно море с дявола. Защото, искам да знаеш, че Божието Слово ти дава информация за други кораби, които са много привлекателни за неутвърдените във вярата. И това са тарсийските кораби. На такъв кораб се качи пророк Йон, за да побегне от Лицето на Господ. А после ти знаеш как бе наказан той. Защото го погълна не просто някаква риба, но религиозно-окултната власт на дявола. Затова нека да ти прочета Божието предупреждение в “Книгата на пророк Исайя”, за да разбереш пълнотата, която искам да ти дам:
“Защото ще има ден, когато Господ на Силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек, и против всичко, което се надига, и ще се унижи…” (Исайя 2:12)
и още:
“Против всичките тарсийски кораби, и против всичко, що е приятно да се гледа…” (Исайя 2:16)
Искам да ме разбереш. Исус Христос не е пират, който ще се разправя със земни кораби. Земните неща нека да ги оставим на земните човеци и земните кораби нека ги оставим на земните моряци. Тук аз искам да те предупредя за тарсийските кораби. Знаеш ли откъде те са получили името си? Това е името Тарсис, който е един от синовете на Яван, който пък е син на Яфет. Аз няма да те занимавам с произхода на земните родове. Не това е целта ми. Искам да разбереш, че името Тарсис е носител на нещо лошо. Нека ти прочета какво е от Славянския библейски конкорданс:
Тарсис, “Подчинен на враговете си.”, Бит. 10:4, стр. 84
Има ли нещо по-страшно от това – да пътуваш на кораб, който се управлява от твоите врагове? Мислиш ли, че маршрутът на този кораб ще е маршрут за Небето?
Аз не мисля така, нито пък Исус мисли така, нито ти мислиш така. Но тъжното е, че днес в много църкви са дошли именно тарсийски кораби. Те предлагат на вярващите храна, която донасят от някъде. Но това “някъде” не е Небето. Когато истински обичаш Исус, Той ти показва духовно цялото Си Слово и ти започваш да виждаш много тайни неща. Това ти помага да се укрепиш духовно и да започнеш да забелязваш активността на Божия противник дявола.
Но какво ще видим в тарсийските кораби?
Нищо повече от това, че те са покорени от търговския дух на Сатана. Има едно пророчество в “Книгата на пророк Исайя”, което ще ти даде правилната духовна ориентация за тарсийските кораби. Нека го прочета:
“Наложеното за Тир пророчество: Лелекайте, тарсийски кораби, защото той се разруши, та няма за вас къща или вход…” (Исайя 23:1)
Корабите на дявола винаги търсят къща, в която да донесат стоките си и вход, който да им дава безпрепятствено нахлуване. Искам да знаеш, че Тир олицетворява именно търговеца Сатана и затова няма да пропусна да ти покажа и Божието отношение към този духовен град:
“Пак Господното слово дойде към мене и рече: И ти, сине човешки, вдигни плач за Тир, и кажи на Тир: Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите в много острови, така казва Господ Йеова: Тире, ти си рекъл: Аз съм съвършен по хубост. Пределите ти са всред моретата. Ония, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти. Направиха всичките дъски на корабите ти от санирски елхи; взеха кедри от Ливан, за да ти направят мачти…” (Езекиил 27:1-5)
Виждаш, че наистина Тир е търговец и основната му търговия става с кораби. Колкото до това, че зад името Тир се крие Сатана, то помисли, кой би правил заявление, че е съвършен по хубост, освен падналият херувим, който се възгордя против Господ. Но нека отново се върна на тарсийските кораби, защото те са основната сила на търговеца Сатана. Целта на тези кораби и най-вече на храната, която носят на човеците, е да създават крепости в умовете им, така че никога да не могат да познаят Господ Исус Христос. Затова Бог отново пророкува против тези кораби, като казва:
“Лелекайте тарсийски кораби, защото запустя крепостта ви…” (Исайя 23:14)
Няма да скрия от теб, че иде погибел от Бога, Който ще въздаде на търговеца Сатана и на всички търговци в Божия храм. Друг е въпросът, че днес неговите кораби се опитват да се представят като кораби на Господ Исус Христос.
Как ще разпознаеш едните от другите?
Отговорът на този въпрос е най-важният. Преди всичко запомни, че Божието Слово ти е дадено, за да познаеш Бога. Но ти сам няма да успееш да Го познаеш.
Нужен ти е съветник. Нужен ти е водител. Нужен ти е учител.
Святият Дух е Този Съветник, Водител и Учител!
И за Този най-прекрасен Посредник между вярващите и Исус Апостол Павел каза:
“Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете…” (Ефесяни 1:17)
Виждаш ли, че две неща са ти нужни, за да познаеш Бога?
Това са Мъдростта и Откровението. Много хора не искат да търсят Мъдростта и Откровението. Те предпочитат някой друг да им даде онова, което може да им даде само Бог. Те не се качват на Истинския Кораб, за да вземат храната си отдалеч, но се впечатляват от всеки един кораб, акостирал в пристанището на Църквата. И точно тук узрява проблемът.
Проблемът на всички, които се хранят със слово, за което не е платена лична цена.
Някой друг е платил, а човекът е чакал. А когато корабът е дошъл и е разтоварил стоката си, същият този човек се е доверил на надписа на сандъците, а не на съдържанието под тях. И понеже така е по-лесно, човекът е взел, каквото му се дава и е започнал да се храни. Той никога не се е качвал на кораб. Той никога не е посещавал Небето. Той никога лично не е виждал кой товари кораба и с какво го товари, но въпреки това се радва и взима да яде. Така той става част от стоката на тарсийските кораби. Така той бива подчинен на враговете си!
Няма да скрия от тебе, колкото и чудно да ти звучи, че основните стоки от тарсийските кораби са две. Това са сладкишите на теологията и смолата на теософията. Ти сигурно си чувал тези две думи и никога не си знаел какъв дух стои зад тях. Нека ти помогна, за да разбереш:
Зад теологията стои религиозният дух на дявола, който прави хората тщеславни. Тя е учението, което е приятно да се гледа!
Зад теософията стои окултният дух на дявола! Тя е учението, което създава смъртоносните крепости в умовете на хората!
Много християни ядат ту от сладкишите, ту от смолата на дявола. И после падат, защото са подчинени на враговете си. Аз не искам ти да си от тях. Исус те обича и желае да ти даде сила, така щото ти сам да се качиш на Истинския Кораб и да си доставиш храната отдалеч.
Зная, че ще забележиш, че в случая, когато четеш тази книга, друг е доставил храната ти, но все пак е нужно да тръгнеш нахранен и укрепен, защото на гладно сърце не се пътува.
Приготви се да получиш най-прекрасното след всичко, за което ти говорих. Дотук аз повече ти показвах корабите, на които не трябва да се качваш и чиято храна не трябва да приемаш. Но сега искам да ти дам съвършена надежда. Надеждата, че с вяра в Исус ти наистина можеш да огледаш живота си в чудесния стих от Притчи Соломонови.
Какво ти е нужно, за да се качиш на Истинския Кораб?
Преди всичко – да осъзнаеш, че:
Пътят на Исус е и твой личен Път!
Няма начин да не стигнеш на правилното място, ако си движен от Христовия Дух. А Той желае да те насърчи. Затова приеми второто условие:
Примерът на Исус е и твой личен Пример!
Следваш ли Спасителя, ти скоро с изненада ще установиш, че Той се движи много бързо. Той те хваща от едно ниво и те води на друго, по-високо от първото, а след това на трето. Всичко това Исус прави за теб, когато вижда и третото условие в теб:
Духът на Исус е и твой личен Дух!
Насърчи ли се от това слово?
Съветвам те именно да се насърчиш, защото насърчението е ключът към Истинския Кораб.
Чудно ли ти е това?
Нека ти помогна тогава. Сега двамата с теб ще прочетем едни най-чудесни думи:
“…да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата; гдето Исус като Предтеча влезе за нас…” (Евреи 6:18-20)
Виждаш ли кой е твоят кораб? Виждаш ли, че котвата на този кораб прониква в това, което е отвътре завесата? Знаеш ли Кой те чака там?
Онзи, Който ще ти даде Небесната храна, храната отдалеч!
Запомни, че всяка духовна храна трябва да идва от Онзи, Който е отвътре завесата! Защото е истина, че нашата плът е като една завеса, която скрива от очите на сърцата ни велики и пречудни неща. Но още по-съвършена Истина е, че можем да хванем ръката на Спасителя и Той да ни доведе при Себе Си. Тогава ние плуваме в чистите води на Святия Дух. И надеждата ни за храна е като котва, която толкова здраво се хваща за Исус, че никой вятър няма да ни разколебае и никой враг няма да ни спре.
Запомни, че корабът е твоята вяра, а надеждата – твоята котва!
Храната, която ще получиш, зависи от кораба, с който пътуваш!
Нека Бог те благослови, за да бъдеш на правилния кораб!
Нека всичката храна за духа ти и сърцето ти слиза от светилището в Сион! Нека Бог потопи всичките тарсийски кораби в живота ти и Исус да простре ръка и смъмри всички ветрове против вярата ти! Амин и Амин!

Leave a Reply