СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – IV ГЛАВА

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА КЪМ ИСУС

“Търси вълна и лен, и работи с ръцете си това, що й е угодно…” (Притчи 31:13)

Вярваш ли, че връзката ти с Исус не е просто Спасение, но е един необикновен живот, пълен с Благодат и Небесни благословения?
Аз вярвам в това и желая тук да те насърча.
“В какво ще ме насърчиш?” – би попитал ти.
Отговорът е, че искам да ти дам някои най-важни истини, откриващи се в тази четвърта стъпка. Те са отговор на твоите търсения. Те са отговор на всяко търсене на вярващия. Стихът казва, че Невястата на Исус търси “вълна и лен” и “работи с ръцете си това, що й е угодно”.
Търсил ли си вълна и лен? Работил ли си за тяхното постигане?
За да отговориш на тези въпроси, ти трябва преди всичко да знаеш какво олицетворяват вълната и ленът. И чак тогава да преклониш сърцето си и да работиш за тяхното постигане. Нека първо започна с вълната.
Надявам се, че знаеш какво представлява вълната. Тя е онова покритие на овцете, което хората стрижат от време на време, така че от нея да изработят топли дрехи. Аз, например, си имам един хубав вълнен пуловер и с удоволствие го обличам, когато стане студено.
Но бих ли го имал, ако някой овчар не беше пасъл овцете, от чиято вълна е дошла и дрехата ми?
Разбира се, че не бих го имал. И сега помисли, че Исус неслучайно нарича Себе Си Добрият Пастир, Който Живота Си дава за овцете. Аз и ти сме овце на Исус! И начинът, по който Спасителят ще познае, че сме Негови, е именно този:
Исус да види, че ние притежаваме вълната, която може да топли!
Знаеш ли какво е усещането от вълната?
То е такова, че малко, след като си облякъл вълнена дреха, ти усещаш как топлина започва да залива тялото ти. Това със сигурност е приятно, особено, ако навън е много студено. Така е и със вярващите в Исус. Когато общуваш с някой, който духовно има в себе си тази вълна, ти усещаш как топлината от общението с него залива духа ти и сърцето ти. Ако има нещо, с което бих искал Бог да те благослови, то е:
През целия си живот да намираш до себе си хора, които са овце на Господа.
Защо ти говоря всичко това?
Защо ти разкривам тази, на пръв поглед обикновена мъдрост?
Причината се крие в пророческите думи на Исус за последните времена преди Неговото Второ Пришествие. Защото Той строго ни предупреди, като каза:
“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен…” (Матея 24:12-13)
Виждаш ли, че Исус предупреждава за охладняване?
Казано по друг начин, Христовото предупреждение гласи:
“Но понеже ще се умножи съгласието със света, вълната на овцете ще окапе, така щото дори и в мнозинство те не ще могат да се стоплят…”
Аз искам да ти кажа, че когато повярвах в Исус минах по път, който бе нарисуван от розовите ми илюзии. Аз си представях, че когато вляза в църква, там ще ме залеят потоци от божествена любов. По-късно трябваше да призная, че съм се самозалъгвал. По-късно трябваше да коленича пред Небесния Цар и да Го питам къде сбърках. А Той да ми отговори, че никъде не съм сбъркал, но че живея във времето на най-голямото отстъпление от Божията Любов.
Какво от това? Да се предадем ли? Да се откажем да търсим вълната ли?
Не! Не! Не! Ние ще я търсим, за да можем да устоим, защото само който устои докрай, той ще бъде спасен.
Разбираш ли, братко мой, сестро моя, че днес е време, когато е много важно, въпреки всичките тотални усилия на Злото, да продължаваме да обичаме. Защото вълната е не нещо друго, но символ на една пречиста дума, събираща в себе си Христовото учение. И тази дума е братолюбието! Спомни си чудесните думи на Спасителя:
“Това ви заповядвам, да се любите един друг. Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил…” (Йоан 15:17-18)
Как светът да познае, че сме овцете на Добрия Пастир, ако я няма в нас топлината на вълната?
Мнозина са решили, че могат да компенсират вълната с учебни мероприятия, с конференции, с много знания, с гостувания в чужбина, с екскурзии и много други лъскави неща. Но Исус не заповяда тези суетни неща на последователите Си. Той им заповяда да се обичат. Ако светът погледне на Истинската Църква на Исус, той би повярвал, че сме Христови, но ако същият този свят се оглежда в светска църква, то той би познал само себе си и би загинал в греховете си и злото си. Друго каза Исус:
“…да бъдат всички едно; както Ти, Отче, Си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти Си Ме пратил…” (Йоан 17:21)
Няма по тъжна и окаяна църква от тази, в която светът се оглежда и познава себе си. Защото Небето, в което отиваме, няма нищо от този свят. Но твърде често в църквата, която посещаваме, светът е по-изявен, отколкото сам в себе си. Запомни тези неща и побързай да хванеш ръката на Пастиря! Само Той може да ти даде силата на братолюбието!
А сега нека да видим и ленът. Той е другото условие от Бога, за да бъдеш приет в Небето. Когато преди години аз започнах да се потапям в Свещеното Писание, Святият Дух започна да ме среща с Исус на много места в Стария Завет. Най-забележителното бе това, че на всички места аз Го видях облечен по един и същи начин – в ленени дрехи. Тогава затварях очите си и се опитвах да си Го представя, а Бог Святи Дух ми даваше видение за Него.
Беше прекрасно! Беше удивително!
Тогава започнах да прониквам дълбоко в същността на Помазаника. Тогава разбрах, че Бог всячески ме водеше в копнеж по тези дрехи на Исус, в копнеж по самия лен. Така дойде ден, в който направих духовно пътуване. Бог ме хвана и заведе в “Евангелието от Марк”, в девета глава и там аз видях следното:
“И след шест дни Исус взема Петър, Яков и Йоан, и завежда само тях на една висока планина насаме; и преобрази се пред тях. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой белач на земята не може така да избели…” (Марк 9:2-3)
“Какво виждаш, Стефане!” – попита ме Святият Дух.
“О, Господи! Това е Преображението на Исус!”
“Но какво виждаш ти в това Преображение?” – попита ме отново Святият Дух. А тогава аз видях, че Спасителят е облечен в същите ленени дрехи, с които се откриваше на Божиите пророци в Стария Завет. Бог видя погледа ми и добави:
“Искаш ли твоите дрехи да изглеждат като тези на Исус?”
Зная, че отговорих:
“Да, Господи! Това е съвършената мечта на сърцето ми!”
А Святият Дух отново каза:
“Тогава хвани ръката на Исус и Му позволи да те заведе на високата планина! Защото само онзи, който отиде с нозете си и следва Спасителя до върха на тази планина, ще може да се облече така…”
Тогава разбрах, че ленените дрехи отговарят на Святостта на Бога и непорочността на Неговите служители. Разбрах и още нещо, което искам да ти споделя тук. Бог знае колко много се нуждаем от Святостта Му. Бог знае колко много ни е нужен Дух на мъдрост и на откровение. Ето затова тук Бог ми даде откровение за теб, което ще ти помогне да постигнеш копнежа по ленените дрехи на Исус, тоест:
Да направиш нужните стъпки към твоето духовно преобразяване!
И аз и ти знаем, че когато Исус започна мисията Си на земята, Той събра около Себе Си дванадесет ученици, които посвети в тайните на Небесното Царство и с които скрепи Своя Нов Завет. В това няма съмнение. Но виждаш ли, че когато Исус реши да се качи на високата планина, Той взе със Себе Си Яков, Петър и Йоан и завежда само тях на планината. Когато си движен от Святия Дух, ти се научаваш да забелязваш всяка подробност на Словото, понеже твърде често такива “подробности” се явяват като ключове за разбиране на една по-дълбока Божия промисъл. Така и аз се спрях на този факт от избора на Исус и запитах Бога:
“Господи, нима другите апостоли не бяха достойни за свидетели на преображението на Исус? Защо Той взе само Яков, Петър и Йоан?”
Святият Дух, явно удовлетворен от въпроса ми, отговори:
“Исус е Алфата и Омегата, Началото и Краят! Той знаеше какво ще направят тези апостоли за Неговото Царство! Той знаеше, че Божието Помазание щеше да роди чрез тях здравата и универсална основа на ходенето с Него! Погледни на Словото по нов начин и ти ще откриеш почерка в избора на Исус!”
Не беше трудно да открия, че след “Деяния на Апостолите” следват послания от някои Апостоли. А тези Апостоли са петима: Яков, Петър, Йоан, Юда и Павел. А сега погледни, че за разлика от посланията на Апостол Павел, които са към отделните църкви в Азия, Гърция и Рим, посланията на Яков, Петър и Йоан са “съборни послания”. В оригиналния гръцки текст се казва за тези трима Апостоли, че са “католики”, тоест, “вселенски”. С това в никакъв случай не правя реклама на католическата църква. Далеч съм от това да хваля религиозния дух, който просто се накичи с това определение. Важното тук е друго, а именно да разбереш, че Яков, Петър и Йоан ти дават стъпките към онази планина, на която Исус заведе само тях.
Сега погледни на Яков. Той има едно послание. Послание, говорещо за силата на вярата, послание, утвърждаващо вярата в Исус. Ето защо този Апостол ти дава стъпки на вяра. Погледни и двете послания на Апостол Петър. Те са, за да прибавиш на вярата си надежда, тоест, едно постоянно упование в Христос, едно постоянно общение със Святия Дух, което ще ти позволи да грабнеш ключовете за Небесното Царство, да бъдеш трезвен и буден. И накрая погледни на трите послания на Апостол Йоан. Те са, за да утвърдиш в себе си Божията Любов. Затова Йоан е Апостолът на Любовта.
Вникна ли в това? Разбра ли го?
Приеми го, защото не е мое откровение, но мъдрост от Святия Дух.
Може би ще попиташ:
“А какво ще кажеш за Апостол Павел?”
Радвам се, че ми задаваш този въпрос. Отговорът е, че:
Ако с Яков, Петър и Йоан ти се стремиш да облечеш ленената дреха на Святостта, то при Павел ти вече вървиш с тази дреха!
Мнозина, братко мой, сестро моя, не разбират, че Словото на Бога е като Дворец с много врати и зали. Бог постепенно ни допуска до Себе Си, като ни насърчава да вървим правилно.
Виждаш ли какъв път трябва да извървиш?
Виждаш ли какво значи да търсиш лена, тоест, онова вътрешно духовно преобразяване, което ще ти позволи да направиш Исус Господ на цялото си сърце и Сила на целия си живот?
Запомни, че Бог благославя правилните стъпки в Неговото Слово. Много често неуспехите на християнина идат от това, че се опитва да строи сградата, без да е положил нужната основа.
Някога аз се нахвърлих да се храня с Павел, но той ми преседна твърде скоро. Не разбирах защо. Упреквах се, че вярата ми не работи, но Бог ме насърчи с думите на Апостол Петър:
“Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение…” (I Петрово 2:2)
А след като схванах дълбочината на Петровата препоръка, Бог ми посочи и Павловия коментар за млякото, за да изтрезнея:
“Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец; а твърдата храна е за пълнолетните…” (Евреи 5:13-14)
и още:
“И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете…” (I Коринтяни 3:1-2)
Така разбрах, а се надявам и ти да разбереш, че Яков, Петър и Йоан са трите стъпала, без чието преодоляване всякакво разбиране на Павел ще бъде осуетено. Може би ще реагираш, че достатъчно добре разбираш посланията на Апостол Павел, но пак той ще каже, че ако някой мисли, че знае, не е познал както трябва. А Апостол Петър ще добави сериозното предупреждение:
“И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезния ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своята погибел. И тъй, вие възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос…” (II Петрово 3:15-18)
Вярвам, че си разбрал всичко това. Вярвам, че ти е станало ясно какво значи Невястата на Исус да търси вълна и лен. Нека Бог ти каже в сърцето ти коя стъпка си покорил и къде се намираш, но никога не забравяй, че Той много те обича и Неговото желание за теб е да вървиш към Исус от стъпка към стъпка в правилните критерии и стандарти.
Тук аз ще приключа тази тема, за да ти дам следващата стъпка, която със сигурност ще ти помогне да получиш бърз растеж в Господа.

Leave a Reply