СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – I ГЛАВА

ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ИСУС

“Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни…” (Притчи 31:10)

Както най-вероятно забелязваш, книгата вече започва своето пътуване към Исус с последната глава от “Притчи Соломонови”. Това не е случайно, защото, както вече имах възможност да кажа, аз разглеждам последните седем стъпки до Исус. Тук ще опиша първата стъпка. Виждаш, че е отправен въпросът:
“Кой може да намери добродетелна жена?”
Този въпрос не е просто въпрос. Това е изискване, Божий стандарт за Истинската жена, която подобава на Господ Исус Христос. Естествено е, че Исус е Този, Който може да намери тази жена. И Той я намери. Спомни си, че когато учениците Му ходеха около Него, Той каза на Петър:
“Пък Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят…” (Матея 16:18) 
Имаше радост в това заявление на Спасителя. Имаше едно огромно удовлетворение в сърцето Му.
Защо?
Именно защото Той вече бе намерил Своята добродетелна жена. Исус я виждаше и знаеше, че тя ще е по-силна от портите на ада. И нека сега да видим какво още каза Исус на Петър. След като Младоженецът е намерил Своята Невяста по сърцето Си, то не Му остава нищо друго, освен да я покани в Дома Си.
Естествено е за влюбеният да постъпи така, нали?
Ето думите на Спасителя:
“Ще ти дам ключовете на небесното царство…” (Матея 16:19) 
Небесното Царство е Домът на Исус. И за да дава Той ключовете на това Царство на Петър, то Неговото очакване е Църквата винаги да идва в този Дом. Идвайки в него, тя щеше дотолкова да плени сърцето на Исус, щото дори да е по-ценна от скъпоценни камъни. Апостол Петър бе първият, който бе докоснат дълбоко от Божията Любов. Той получи ключовете за Дома на Отец. Тогава мнозина решиха, че щом е получил ключовете, то му подобава да бъде Райски ключар. Но Петър не беше Райски ключар. Той просто беше от онези, които съставяха Добродетелната Невяста, открита от Исус. Затова, че тя щеше да бъде по-ценна от скъпоценни камъни, Петър предупреди в посланието си, като написа:
“…и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос…” (I Петрово 2:5) 
Ето, че наистина първата стъпка от “Притчи” действаше в живота на Апостол Петър. Той знаеше, че е от Невястата. Той знаеше, че тя е по-ценна от скъпоценни камъни, защото е съставена от живи камъни, достойни за Храм на Святия Дух.
А сега нека отново да се върна към Добродетелта. Знаеш ли, тя е съвършеното изискване от Бога за Неговата Невяста. Когато Исус даде ключовете на Апостол Петър, Той всъщност му каза:
“Петре, Аз забелязах, че ти си от Моята Добродетелна Невяста! Аз няма да се оженя за никоя друга, освен за тази, върху която благоволи сърцето Ми. Ето защо тези ключове, които ти давам, ще бъдат добродетелите, с които всеки ще отключва Небето, за да се среща с Мен и Аз с него. Дай тези добродетели на вярващите! Изяви ги с живота си! Напиши ги в посланията си, за да може Моята Невяста наистина да бъде пълна с Моите добродетели…”
Може да помислиш, че доста смело обвързвам ключовете на Небесното Царство с добродетелите на Исус, но нека ти призная, че когато Святият Дух ми откри тази тайна, тогава ме заля такава пълнота от Божия Любов, такова докосване, щото Слово и Живот се сляха в едно. Сега ще ти посоча стиховете от “Второто съборно послание на Апостол Петър”, а ти просто вникни в тях и познай, че наистина ключовете за Дома на Отец са именно Христовите добродетели. Ето какво казва Апостолът:
“Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята Слава и сила…” (2 Петрово 1:2-3)
За да живееш с Исус ти трябва да познаваш Исус. За да познаваш Исус, трябва да ходиш там, където е Той. За да ходиш там, където е Той, ти трябва да приемеш онова, което Неговата божествена сила ти е подарила.
А какво ти е подарила тя?
Именно ключовете!
Именно добродетелите, с които се отключва Небесното Царство!
Защо трябва да отключим това Царство?
Отговорът е:
“…за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света…” (2 Петрово 1:4)
Сега забележи как Петър ти открива ключовете на Небесното Царство:
”…положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос…” (2 Петрово 1:5-8) 
Знаеш ли кой подскача като ужилен от знанията, които получаваш?
Ще ти кажа, че това е религиозният дух на дявола. Той мрази хората, които имат ключовете за Небесното Царство и затова е измислил начин да спира всички други да търсят тези ключове. А начинът е този, че Апостол Петър не от Господ Исус Христос, а от религиозни човеци на църковни събори бе канонизиран като “Райски ключар”. Сигурно си слушал, чувал и виждал тази светска интерпретация. А ако все още не си сигурен дали това са ключовете, които вече посочих, (което е напълно нормално за мнозина хора), то нека да ти дам още една стъпка напред, като прочетеш какво казва Апостол Петър за ролята на тези добродетели:
“Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос…” (2 Петрово 1:10-11) 
Имаш ли някакви ключове в себе си?
Хайде, моля ти се, извади ги и ги разгледай добре в ръката си.
Направи ли го? Кажи ми сега за какво ти служат тези ключове?
Единият със сигурност е за апартамента, другият – за пощенската кутия, третият – за колата, четвъртият – за службата.
Така е, нали?
Виждаш, че със собствените си ключове ти си осигуряваш достъп до дома, пощенската кутия, колата, службата.
А сега се върни няколко реда по-нагоре и пак прочети подчертаното. Петър ти казва, че добродетелите осигуряват голям достъп в Царството, тоест, те имат свойството на ключове. С тях отключваш Небето и Силата на Христос в живота си.
Разбираш ли каква мръсотия е сторил дяволът, като е измамил хората да канонизират Петър за Райски ключар?
Ако го приемат като такъв, те никога няма да дръзнат да мислят, че имат ключовете за Царството, просто защото по силата на канона те биха били у Петър.
Разбираш ли сега, че каноните са създадени да скриват Силата на Евангелието за сметка на религиозното мислене?
А религиозното мислене е такова, че хората виждат в Апостол Петър “райски ключар”, който си върти броеницата ключове и пробва ключалките на Небесните врати. Но виж сам какво казва Апостолът за онези, които не притежават тези ключове:
“Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове…” (2 Петрово 1:9) 
Не бъди сляп! Не бъди късоглед! Вземи ключовете и отиди при Исус, защото Той те чака и сърцето Му копнее за връзка с теб!
Знаеш ли колко хора по времето на Петър са досаждали непрекъснато на Христовия Апостол с въпроса:
“Петре, къде скри ключовете? Давай ги, не ги крий!”
Други са шепнели в ъглите на храма:
“Ето, сега минава Петър! Внимавай с него, защото той не е кой да е! Дочуваме, че Исус му дал някакви ключове…”
Накрая на Христовия Апостол много му е досадило всичко това и той е седнал и написал второто си съборно послание, където е дал възможност на всеки да разбере кои са ключовете на Небесното Царство, като дори е написал и това:
“Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите…” (2 Петрово 1:12) 
Ето така изглежда първата стъпка от стълбата към Небето!
Всеки, който осъзнае, че Исус му е дал ключове за Небесното Царство, се превръща в част от Добродетелната Невяста на Царя на царете.
Започнеш ли да употребяваш Христовите добродетели, ти непременно ще бъдеш забелязан от Исус, защото си на стълбата, която те води при Него. А сега да премина към втората стъпка.

Leave a Reply