СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – НАЧАЛО

КАК И ЗАЩО БЕШЕ НАПИСАНА ТАЗИ КНИГА?

Приятелю, ти може би вече си се впечатлил от заглавието и с нетърпение отваряш първата страница на тази книга. Тук искам да обясня как се роди тя и защо Бог ми даде вдъхновение да я напиша. Зная, че със сигурност ходиш в някоя църква и принадлежиш към нея. Слушал си проповеди, хвалил си Исус, давал си дарението си в църковната каса. И всичко това наистина е хубаво.
Дали обаче дълбоко в сърцето си си задавал въпроса:
“Тази ли е истинската църква в съвършения стандарт и критерий на Бога?”
Знаеш ли, че никой не задава подобен въпрос, просто защото всеки мисли, че мястото, което посещава, е най-доброто. В противен случай едва ли би го посещавал. В света има толкова много църкви и всяка смята себе си за врата към Исус Христос. Така мнозина са се впечатлили дотолкова, че са започнали да вярват в църквата, вместо в Исус.
Истината е, че няма църква, която да е врата към Исус.
Защо няма?
Отговорът е:
Защото само и единствено Исус е вратата към Исус!
Може би ще сметнеш това твърдение за доста объркващо и непосилно за разбиране, но аз в никакъв случай не желая да те товаря с доктрини. Исус е Словото на Живия Бог! Ето защо само чрез това Слово ти можеш да получиш достъп в Дома на Отец. Нека сега ти припомня едни чудесни думи на Спасителя. Той каза на Своите ученици:
“В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие…” (Йоан 14:2-3)
Как мислиш? Изпълни ли това Свое обещание Исус?
Защото в някои църкви ще ти кажат, че все още чакат да го изпълни. Те приличат на невести, които чакат годеника си.
Но такава ли е Божията Воля? Не е ли по-добре една невяста, вместо да чака годеника си, да върви с него, да дружи с него?
Ние вярваме в Исус и Неговото желание е Невястата Му да Го познава в цялата Му пълнота и Съвършенство. Църквата трябва да знае в Кого се е влюбила. Църквата трябва да ходи в небесните места със своя Годеник и да не сваля влюбения си поглед от Него. Но аз отново ти казвам, че в много църкви ще видиш, че не общуват с Исус, а просто и само Го чакат. Тези църкви нямат друго видение, освен да се гледат в огледалото и да си вярват, че са много красиви и привлекателни. През това време Истинската Невяста и Младоженецът са в любовна прегръдка и съвършено общение. Тя Го познава и Той я познава. Тя е при Него и Той е при нея. Бог ми даде да видя това и сърцето ми се изпълни с радост. Същевременно Бог ми даде да видя и чакащите девици и сърцето ми се изпълни с безпокойство.
Ясно е, че има разлика между двата типа църкви. Едните ходят с Исус. Другите чакат Исус. Едните отговарят на Любовта Му и Зова Му и ги споделят, а другите остават в несподеленост. Когато разбрах разликата, аз вече имах видението за тази книга. И не просто видението, но и лъчът на Истината, с който Бог Святи Дух ми откри сърцето на Исус и Неговото очакване към Църквата.
С тази книга аз искам да ти дам ходене с Исус и преживяване на Неговото благодатно Присъствие в живота ти. С тази книга аз искам ти да бъдеш от онази Невяста, която е в сърцето на Царя на царете, защото в сърцето Му има само една любима и мечтата по тази любима Бог ми откри в Словото Си.
Ние мечтаем за Исус, нали?
Но представи си, че и Той мечтае за нас!
Както в сърцето на влюбения младеж стои постоянно мисълта за любимата и неговото желание е да я намери и бъде винаги с нея, така и в сърцето на Исус стои постоянно мисълта за Църквата и Неговото желание е да я намери и остане в прегръдките й.
Знаеш ли кое ще бъде чудесното в тази книга?
Именно това, че тя ще влезе толкова дълбоко в Словото, че четящият ще преживее истинско общение със Спасителя, а не просто теологически миражи и доктрини. Приготви се за това общение и освободи ума си за словото, което ще получиш. Когато аз получих това Слово от Святия Дух, сърцето ми се развълнува много силно. Нека да ти споделя какво преживях. Бог хвана сърцето ми и ме отведе в една от книгите на Библията. След това ми даде виждане за нея, като за стълба към Небето. Със всяко стъпка аз оставах по нещо човешко от мене и приемах нещо божествено от Него. И така, докато стигнах върха. Там ме срещна Исус. Аз стоях при Него и Той беше реален. Тогава Той ми каза:
“Направи тази стълба реална за Моята Църква! От две хиляди години Аз стоя тук и чакам тя да дойде при Мене. Но вместо да дойде при Мене, Църквата спира по различните етажи на стълбата, които са направени по човешки и остава там, вместо да се качи докрай…”
Зная, че вече си попитал коя е тази стълба. Отговорът е, че това е стълбата на Мъдростта. А Мъдростта е Исус. Стъпките към тази Мъдрост са ясно показани в книгата “Притчи Соломонови”. И ако началните стихове на тези притчи са началото на стълбата, то краят на тези притчи е краят на стълбата и именно там ни чака Той.
Тази книга ще говори за краят на стълбата, тоест, за онези седем стъпки до Исус, с чието изкачване всеки от нас ще преживее не просто влюбване, но съвършено общение със своя Бог.
Бъди благословен със следващите страници!
Направи стъпките към Съвършената Невяста на Исус!
Авторът

Leave a Reply