ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВЕЕМОТА

Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли коя е най-великата трагедия на това човечество през всичките хилядолетия на съществуването му? Трагедията е тази, че човек винаги е искал да дели с Бога. Ако някъде е било велико Божието Име, човек винаги е искал да се прибави и неговото. Ако някъде трябва да се отдаде Слава на Бог, то човешката пресметливост, егоизъм и тщеславие винаги са натискали везните в полза на пръстния, а не на Вечния. Аз не мога да говоря с безразличие за удивителното пътуване в разкриването на Божиите тайни, които Исус в Милостта Си разкри на мен. Но с това в никакъв случай не искам да бъда откривател. Защото преди няколко века някой си Америго Веспучи открил нов континент, а днес милиони предъвкват името на този човек. Но никой днес в еуфорията при предъвкването на това име дори и не се замисля, че на човек не подобава такава слава, че да слагаш името му върху Божието творение. Човек може само да проглежда и то тогава, когато Бог в Милостта Си му подари ново зрение за дълбоки и тайни неща. Както казва нашият Отец на един от слугите Си:
“Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш…” (Еремия 33:3)
Ето затова и аз, миг, преди да вляза в прекрасните видения и пълнота на тази книга, искам да заявя пред Небето и земята и пред всичките им свидетели, че Славата и Величието за тази книга е на Името на Бог Йеова, на Неговият Син Исус Христос, Който е наш Ходатай и Застъпник пред Святия Му Престол, и на Святия Дух, в Чието прекрасно присъствие Господ ми разкрива Своите тайни. Защото доволно дълго е било времето, когато човеците са крадели и отнемали подобаващата Слава и Величие на Бога и Отца. Вместо да нарекат духовното си събрание с Живото Име на Спасителя, те са прибавили от себе си човешките си възгледи и доктрини, за да станат и църквите им човешки, лишени от всякаква Божия Сила и благоволение. Понеже, кажи ми, какво ще рече да сложиш името на държавата си пред Името на Бога? Защото именно така звучи “Българска Божия Църква”. Църква, която преди да е Божия, първо е българска… Какво ще рече това, че всеки извратен човешки ум е кръщавал Живото Тяло на Спасителя с всякакви свои доктринални табута? За да има днес “лютерани” и “адвентисти”, “протестанти” и “католици”, “баптисти” и “конгрешани”, “методисти” и “православни”.
Отвори тази Свята Библия, която държиш в ръцете си и потърси Баща си! Потърси Го с цялото си сърце! И когато Го намериш, то тогава ще се убедиш, че Той също има Свое мнение за духовното Си Тяло. И за разлика от човешките наименувания, чиито патрони отдавна са станали на пепел и прах в гробищата, Неговите Имена стоят кристално чисти и недокоснати от човешка ръка. Ето за такова едно име искам да ти говоря тук. За Веемотът, който ни разкрива Сам Бог Отец в “Книгата Йов”.
Най-голямата глупост, която можеш да сториш, е да отвориш някой библейски речник, за да видиш как извратеният човешки ум е определил Божията тайна, свързана с Веемота. Тогава ще разбереш, че онова Божие творение, което Творецът е определил с думите “изящно дело на Бога” е най-обикновен хипопотам… Да, от онези тлъсти и лениви животни с големи очи, които обичат да стоят в тинята и от време на време да се прозяват, за да защракат фотоапаратите на любопитните туристи… И след това, като преминеш по-надолу в “Книгата Йов”, то да видиш как Творецът вече се прехласва да говори и за крокодил… И ако такива “бисери” на книжници буквално са наводнили църквите, то трябва ли да се чудиш защо лаенето и грухтенето са се умножили? Та кой друг да ходи на угощение край човешкия бълвоч и тиня, освен онези, чийто баща е родил и лъжата? Сега разбираш ли, че човешките мнения никак не ползват? Сега разбираш ли, че е дошло времето наистина да разбереш, че Бог Йеова е изпратил слугите Си по земята. И то не да съберат всичката паплач и гнилоч от света, но онези отбрани скъпоценни бисери, чиито сърца са останали непокварени от духа на заблудата и измамата. Говоря ти всичко това, защото човешкият ум е противен на Божия. И ако човешкият ум се впечатлява от многото, Божият ум цени и издирва малкото. Затова вярвам, че и ти си от тези, посочени от Бога, които ще преживеят истинското щастие – да докоснат сърцата си до Неговото Сърце, да влязат в Него и да останат в Него завинаги.
А сега нека вече продължа с непосредствените видения, които моят Господ показа на сърцето ми. Ето думите, които Исус ми каза, миг преди да ми покаже Веемота в цялото му благородство и красота:
“Искам да кажеш на всичките Ми братя и сестри, че книгите, които ти дадох, представляват изкачване за духовния човек. И от различна височина той винаги ще вижда различни неща. А това показва колко много ви люби Моят Отец, след като ви е дал достъп до многоразличната Си Благодат. Затова нека никой от вас не се пита защо е толкова пъстра палитрата на Пророческия Дух. Но вместо това нека падне на молитва пред Мен и Аз непременно ще му покажа, че онова, което той счита за разлика е всъщност скритото духовно единство и пълнота на Божия Дух.
Защото до свършека Аз ще имам една Църква и тя ще е Църквата-Рут. Но тази Църква-Рут непременно ще бъде и вдовицата от Сарепта Сидонска. И вдовицата от Сарепта Сидонска непременно ще бъде от Ниневийските мъже и Южната Царица, а те непременно ще бъдат поколението, което Песента на Божия Слуга Моисей е възкачила над стъкленото море. И какво още да кажа за Полетът на Моята Гълъбица или за цветята, които се явяват по земята? И какво да кажа за преминалите през Портите на Живота, на които Отец Ми ще дари седемцветната Дъга на Живота Си? И как да не прибавя тук и изцелените в къпалнята Витесда или прогледналите в къпалнята Силоам? Как да не прибавя онези участници в игрището на Живота, които превъзмогнаха над духа на Ахан? Как да не прибавя чистите и смирените, които превъзмогнаха над духа на Молох? Как да не прибавя Званите, Избраните и Верните, върху които сърца стоят Небесните печати на Вечния Живот? Как да не прибавя и всички, на които станаха скъпи и свидни Светлините на Сион?
Ето затова ви говори вашият Господ! За да бъдете преизобилно напоени във всяческо познаване на Мен и Моят Отец. Защото сега, с тази най-дълбока и помазана от помазаните книги, които дадох на слугата Си, Аз ще ви дам възможно най-високият духовен поглед, който някога Отец Ми е давал на човешките чеда:
Погледът от Неговото Сърце и чрез Неговите зеници!
Погледът, с който всички ще разберете, че Веемотът наистина е изящното дело на Моя Отец. Защото Веемотът е въплъщението на онази Божия Тайнствена Премъдрост, която е запечатала за края на дните и времената именно Погледа на Отца върху делото на слугите Му пророците. И ако някой очаква Господ да слезе от Небето с друг бял кон, освен с Веемотът, за да съди и воюва праведно, то такъв, ако и да е знаещ, не е познал както трябва. Затова който иска да бъде мъдър и разумен, нека Ме последва. Защото твърде скоро ще се изпълни числото на книгите, които съм заповядал за написване от слугата Ми Стефан. Тогава лъчите на Божия Пророчески Дух ще съберат около Хълма Мория всички чеда, които носят в сърцата си Мен и Моето присъствие…”
След последните Си думи Господ протегна ръката Си към главата ми. Така аз и Исус се озовахме на прекрасна зелена поляна, край която течеше Реката на Живота. А вътре, в самата Река, по-красив от всякога стоеше Веемотът. Вятърът повяваше гривата на белия жребец, а той пръхтеше и удряше с копита в самата вода. А тогава Исус ми каза:
“Ето го Веемотът! Ето причината, с която всякога съм искал да уподобя Моите като коне. Защото Синът всякога иска онова, което мисли Отец и Отец дава на Сина онова, което Синът иска. А днес е времето, когато Аз искам от Отец Ми именно поколение, родено от Пророческия Дух. Поколението, за което Йоил писа:
“Видът им е като вида на коне…”
Поколение, което няма да се уплаши от силата на Вавилонските служители, нито от скъпите им придобивки и огромната им власт. Поколение, което ще посочи дявола и ще му заяви:
“Ти си лъжецът! Ти си лъжливият жених! Ти си дявол и Сатана!”
Поколение, което ще посочи търговците и сергиите им, за да им каже:
“Идете вие, проклети, във вечния огън! Защото и баща ви беше търговец и господарят ви – престъпник. А никой слуга не е по-голям от господаря си, нито синът от баща си…”
Поколение, което ще стъписа лъскавите дипломанти с лакирани нокти и зализани прически. И ще им каже:
“Вие сте, които искате да се покажете праведни пред света. Но знае Бог сърцата ви и Той отдавна е заявил против мерзостите ви и блудствата ви с Езавел!”
Поколение, което ще изкупва със сълзи на чиста скръб пленените от Вавилон, за да се сбъдне писаното именно за Моите:
“Ония, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. Оня, който излиза с плач, когато носи мярата семе, той непременно с радост ще се върне носейки снопите си…” (Псалом 126:5-6)
Затова тръгни сега с Мен, за да видиш каква Сила и Мощ е положил Отец Ми в изящното Си творение…”

Leave a Reply