СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – I ГЛАВА

I. ОЩЕ НЯКОЛКО ДУМИ ЗА УВЕЩАНИЕ И НАСЪРЧЕНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Четири седмици Сатана бясно атакуваше тялото ми с всякакви стрели и сърцето ми с ураган от ужас. От сутрин до вечер аз трябваше да превъзмогвам на един и същи стрес – остри болки в гърдите и непоносимо стягане в главата. И от вечер до сутрин мозъкът ми биваше угнетяван с кошмарни сънища и отвратителни нелепости. А във всичко това аз виждах подтекста на едно зло и заплашително дяволско послание:
“Откажи се от тази книга! Да не си посмял да пишеш за символите на Скъпоценния Камък от Сион, защото ще те убия!”
Това послание, придружено с всички възможни демонични атаки, според плановете на дявола, трябваше да ме уплаши и аз разтреперан да му кажа:
“Ох, страшни Сатано! Спри се, моля те! Не ме атакувай, понеже сърцето ми трепери от ужасите ти! Аз толкова се страхувам за животеца си и така искам да си опазя скъпоценната кожа, че в тоз час ще зарежа всичката си работа!”
Да, ама не! Защото розовите сънища на дявола съвсем скоро ще се превърнат в един реален кошмар. Понеже той беше, е, и остава най-големият лъжец и манипулатор. Той, който не можа да ме убие след трите съдебни процеса против Езавел, Корей и Мамон, защо си мисли, че ще ме убие сега? Той, който не можа да си отмъсти след “Дните на Злото” и “Излезте от нея, люде Мои!”, защо си въобразява, че ще го направи сега? Той, който трепереше като парцал във виденията за “Веригата и Присъдата” и в “Тъмната сянка на човекоубиеца”, защо се амбицира, че този път ще пречупи Божия пророк? И най-сетне – този тъмен и проклет зар на лукавството и съблазънта дава ли си ясна сметка, че не го поразяват плът и кръв, та да ги блъска и ужасява, но Сам Господ Исус Христос е дошъл против него, за да съсипе делата му?
Казвам ти, братко мой, че въпреки всичките ужасни и яростни аргументи на Сатана против живота ми, аз ще се доверя на Божията Вярност и на Божието провидение, което ще опази дъха на устните ми и туптенето на сърцето ми. Но дори и Бог да би допуснал да пострадам или умра, пак това никак не ме плаши, понеже ще си отида при Него и ще получа покоя и утехата, за които съм работил през всичките дни на младостта си.
А сега нека вече да ти запиша думите, които Исус изговори на сърцето ми, преди да ме въздигне в Залата Си, където е изявен от Отца като Скъпоценен Камък от Сион. Господ отново беше до мен. И като докосна с ръка главата ми, за да ми отнеме болката, Той проговори, като казваше:
“Укрепи се, слуго Мой! Защото Аз не те оставих в неведение относно съпротивата, която дяволът щеше да насочи против живота ти, но те предупредих за нея. В крайна сметка – срещу един скъпоценен камък, изявен от Бога като пророка на Сион, дяволът ще упражни всичката си възможна сила. И ако ти още не си разбрал защо, то се върни и отново прочети виденията, на които те направих свидетел през цялата последна година. След подобни видения в сърцето на Божия противник остана унизена гордост и пронизано честолюбие. Понеже твоят Господ не го прониза някак тайно, та нещата да останат само между Мене, тебе и него.
Не, слуго Мой!
Аз го пронизах явно!
Развенчах го пред всичките му началства и власти!
Посочих участта му с Веригата и му определих Присъдата.
Изпепелих змийските свитъци на умноженото му беззаконие. Изобличих го пред очите на всичките Божии чеда като нечестив зар на лукавството и съблазънта, като пронизах стените му с Божиите мечове, които ръката ти държеше във всяко от последните видения. Какво му оставаше на Сатана след подобни съкрушителни видения? Нямаше ли той да се превърне в свиреп и отмъстителен звяр пред сърцето ти?
Но ето – ти още си жив, а той още е див!
Нека това да те насърчи, за да Ме последваш. Защото Аз съм верен не само да те опазя и съхраня, но и да те прославя в идещото време. Затова ти сега хвани ръката Ми и Ме последвай до Залата на Скъпоценния Камък. Защото там ще ти покажа Символите, които Отец Ми постави върху Стените Ми. Дървените Символи на Моята Вяра. Златните Символи на Моята Надежда. И Огнено-Златният Символ на Моята Любов…”
След тези последни думи Исус ми се усмихна, а аз хванах ръката Му, тъй щото духът и сърцето ми бяха извисени до Хълма Сион и до Залата на Скъпоценния Камък от Сион.

Leave a Reply