СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Съдейки по злобата и яростта на дявола, станали като ужасяващи бури върху сърцето ми, аз вече усещам, че скоро ще спра да пиша пророчески книги и Господ Исус ще промени съдбата ми. Не защото не бих могъл да напиша още десет или сто книги, а защото моите свидетелства вече са почти изпълнени според Божия Съвършен план и аз достигнах пред Него да бъда като жетвар, събрал снопите си.
В първия сноп от свидетелства Господ ми даде пророчески видения против религиозно-демоничния Вавилон, във втория сноп – видения против началства и власти на Злото, както и против самия дявол и Сатана, а в третия сноп – видения за Сион и Небесния Ерусалим. Тези три снопове със свидетелства се преплетоха през годините, тъй щото верните Божии чеда получиха както много изобличителни, така и много увещаващи и насърчителни книги.
В голямата си ревност за Божието Свято дело, аз силно се надявах Хълмът Мория да заблести с всичката си привлекателност и така мнозина християни да го пожелаят в сърцата си и да се възкачат духовно на него. Аз вярвах, че когато хората прочетат благодатните видения, давани ми от Исус, те ще разберат, че наистина съществува една прекрасна и истински доказана алтернатива на човешките и религиозни тресавища. Алтернатива на отдавна отпадналото от Бога християнство. За съжаление стотици и хиляди човеци ме прецениха през лупите на сатанинската заблуда, като се съблазниха, че не посещавам земните им църкви, нито участвам в земните им събрания. Те, които имаха самочувствие на камъни, категорично ме отхвърлиха и похулиха като съблазнител и проводник на гибелна ерес.
Аз и до днес не дочаках нито един лидер на земното християнство, който да пристъпи пред прага на дома ми с Божието Слово в ръцете си, тъй щото аргументирано да ми докаже колко погрешни, съблазняващи и злотворни са книгите ми. Аз и до днес не дочаках лаят на религиозните кучета и воят на религиозните вълци да стигне пред лицето ми. И тогава – лице в лице – тези кучета и вълци на дявола да ми предоставят неоспорими доказателства, че те са в Истината, а аз в лъжата. А ако има причина да не ги дочаках и те все така да вършат подмолно злите си дела против служение “Мория”, то тази причина е само една:
Потъмнелите и напукани тухли на сатанинската заблуда никак не биха издържали на личен духовен сблъсък с един камък от Сион!
Те никак не биха могли да намерят нито един стих в Божието Слово, с който да оправдаят мръсната си търговия, лукавата си теология и гнусния си кариеризъм. Те никак не биха могли да оправдаят златните американски идоли, в които са повярвали, и които са им дали доволно пари и всякакви користи и поощрения, за да мълчат и оправдават вавилонската им кампания. Или, както е казал един мъдър човек:
Най-трудно е да убедиш в Истината оня нечестивец, който печели заплатата си с лъжа!
Ето така Вавилонските служители получават заплати от Вавилон, за да съблазняват с мерзостите на блудницата всичките човешки сърца.
Аз те моля да си представиш това, понеже тази книга не може да продължи, ако човеците не разберат колко скъпоценна и спасителна е тя. Аз те моля да си спомниш писаното в “Откровението на Йоан” за съблазняващия Вавилон:
“И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, та го хвърли в морето и рече: Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери…” (18:21)
А след този стих нека прибавя и друг, излязъл от устните на Исус, нашият Господ:
“А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини…” (Матея 18:6)
Какво значи на някого да му бъде окачен на врата воденичен камък, та да потъне в морските дълбочини? Това значи Божият Гняв да заповяда подобен безумец да бъде обвързан в съдбоносни връзки с Вавилон. Толкова съдбоносни, щото когато Бог тръшне стремително Вавилон в дълбочините на бездната, то с него да полети всеки, който му е уповавал и го е направил основа на живота си.
А сега нека да продължа в тази плоскост на разсъжденията си, за да дам развитие на темата. Представи си, братко мой, този воденичен камък Вавилон. С всичките му съблазни, за които вече си прочел в книгата за “Хвърленият зар на съблазънта”. Представи си как хиляди по хиляди се втурват към воденичния камък, за да получат користите, обещани им от лукаво преправения благодетел. Те не са били преобразени от Божия Свят Дух, за да са скъпоценни диаманти на Исус. Те нямат в сърцата си духовна твърдост и безкомпромисност, за да устоят на сатанинските изкушения и съблазни. Те просто са като малки метални прашинки, намагнетизирани от големия съблазняващ магнит. Той се приближава над тях, а те мигновено реагират, понеже се подклаждат плътските им страсти, влечения и желания. И ето, че всичката тази човешка пръст, всичката тази Адамова глина вече попада в руслото на дяволската воденица, където яростно се върти Вавилонският камък на съблазънта. И всеки, попаднал в контакт със стените му, бива смлян на прах. Точно така, както житото се превръща на брашно, когато попадне под обикновен воденичен камък. Представи си също как тази глинена прах скоро се превръща на каша и кал поради водите на нечестието, които текат сред Вавилонския камък. Ето с такава кал грънчарите на дявола (разбирай дипломираните специалисти по теология) започват да извайват и подреждат грънци, направени по един образ и по едно подобие – тези на човека-Антихрист. А всеки от тези грънци, като вика “Алелуя” и “Амин”, отива да жертва на бесовете и да се изпича във всичкия възможен огън на дяволските съблазни.
Ще общуваш ли с такива грънци, братко мой?
Ще им кажеш ли, че Бог е Благодат, когато грънците са изпечени в огъня на всяка търговия и нечестие? Ще им кажеш ли, че блаженствата в Сион струват повече от благословенията долу, когато всеки от грънците е бил изпечен с чуждия огън на Аароновите синове? Ще им кажеш ли, че Духът на Мъдрост и на Откровение, Който Отец щедро ни е дал от Небето, е по-желателен от всичките измишления на религиозната пръст, наречени теология?
Бъди сигурен, че грънците няма да те разберат, понеже те веднъж вече са имали съдбоносно общение с воденичния камък на Вавилонската съблазън. Те са били смлени, претрити и превърнати на грънци, за да бъдат до самия свършек чеда на лукавия – дух от духа му, съблазън от съблазните му, сърца от сърцето му.
А сега си представи как там – край бясно въртящия се воденичен камък – се приближат няколко скъпоценни диаманта. Представи си също как диамантите попадат в руслото на въртящия се камък, за да влязат в духовен сблъсък със стените му…
Какво му се пише тогава на Вавилон?
Ще може ли той да счупи диаманти така, както е стривал на прах чедата с падналото Адамово естество? Ще може ли да промени състава им или да намали блясъка и твърдостта им? Ще успее ли с чародейства да ги напука или с анатемосване да ги разруши на прах? Истината е, че по Вавилонския камък ще се появят пукнатини, които скоро ще се превърнат в разрушителни пробойни. И тогава самият тъмен камък ще се разцепи и ще престане да се върти. Дяволът си дава сметка за това, което ти пиша. Макар и лишен от разум, Сатана знае, че скъпоценните камъни от Сион са разруха и пълна загуба за царството му. Той никога не е успял да остави дори една драскотина върху който и да е диамант на Бога и Отца. Защото от всичките стени на Божия диамант го гледа Спасителят Исус. Гледат го Святите символи на Скъпоценния от Сион. Гледат го Съвършената Божия Сила и Могъщия Божий Гняв. Гледат го Святостта, Справедливостта и Мъдростта на Всевишния. И ако ти искаш да преживееш явлението на Този Скъпоценен Камък в живота си, то го направи с непоколебима вяра. С тази вяра, за която свидетелства Апостол Йоан в посланието си:
“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола…” (1 Йоаново 3:8)
Знаеш ли какъв е смисълът на глагола “съсипвам”? Той е такъв, щото се съсипва нещо, което преди това е било цяло. Ето така Вавилонският камък на съблазънта през всичките дълги векове е оставал цял. Но днес е времето диамантите да влязат в сблъсък с него, за да проверят същинската сила на глагола “съсипвам”. Защото съсипване има там, където Скъпоценният Камък от Сион влиза в сблъсък с тъмния камък на съблазънта. И аз, като желая от цялото си сърце да се съградиш върху Стените на Камъка Исус, падам на колене пред Него и Му казвам:
“Благословен да Си, Господи! Защото чрез водителството и благоволението, което Си дал на пророка Си, Ти ще привлечеш мнозина към Себе Си. За да се влюбят в Стените Ти и да познаят Символите Ти! За да се съградят в Тебе и Ти Сам да се съградиш в тях! За да бъдат скъпоценни диаманти на Сион – от сега и до века! Амин и Амин!”

Leave a Reply