СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК ОТ СИОН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Преди да напиша каквото и да е изречение от тази пророческа книга, аз искам да отдам всичкото си преклонение и благодарение на Господ Исус Христос, с Чиято Вярност, Благост и Милост бях съхранен и опазен във времето на най-страшната дяволска ярост и отмъстителност в живота си. Въпреки, че на моменти се чувствах само на крачка от смъртта, а отчаянието се превръщаше в дъх на устните ми, пак за моя поука и утеха излезе това, че Исус ме познава много по-добре, отколкото аз самият се познавам. В една от последните пророчески книги Той ми заяви именно това – че ме познава и знае, че ще издържа на ужасния натиск от дявола. Всъщност – именно последните три месеца от миналата година – октомври, ноември и декември – се превърнаха във времето на най-страшното, но и най-отговорно изпитание, което Господ допусна върху живота ми. Изпитанието, в което трябваше да видя себе си като изграден от Святия Дух камък, който няма да се огъне, нито ще се пропука от духовния сблъсък с дявола. А както, надявам се, вече си бил запознат, именно в последните книги Исус ми даде да видя дявола, като тъмен и беззаконен камък, върху чиито стени са били поставени съдбоносните символи на смъртоносната съблазън.
Книгата, която сега държиш в ръцете си, (а и следващата, която ще напиша след нея), са върхът на моето познаване на Господ Исус Христос. Не че преди Спасителят не ми е давал други върхове и удивителни откровения, но защото в тази книга Той ми даде да Го познавам така, както Го познава Бог Отец горе на Хълма Сион – като Скъпоценен и Крайъгълен Камък на Спасението и Вечния Живот. А това – да видиш Исус през очите на Бога и Отца – е Съвършена привилегия и жадувано блаженство за всяко сърце, което е повярвало в Името, Примера и Делото на Божия Син.
Разбираш ли за какво ти говоря? Едно е човеците да гледат нагоре към Небето и да напрягат всичкото си въображение, за да си представят Исус според дадените за Него откровения в Библията, а съвсем друго е това – Сам Господ да извиси духа и сърцето ти и да те постави на Хълма Сион, за да Го наблюдаваш като Скъпоценния Камък, върху Когото се съграждат всичките Небесни създания, за да бъдат Вечен и непоклатим Храм на Божия Свят Дух. И като зная, че умът и сърцето ти ще бъдат прекомерно възхитени, удивени и прехласнати от изобилието на откровения и премъдрост в тази книга, за сетен път ще отдам благодарението и Славата за нейното написване на Господ Исус Христос.
На Камъкът, Който е единствената причина да се намеря като победител в духовната битка с дявола.
Как да започна? Или с какви думи да ти предам вълнението, което ме заля, когато Господ дойде към сърцето ми? Нека като начало да ти споделя това, че винаги когато напиша пророческа книга и я изпратя на Божиите чеда, аз многократно изстрадвам нейното прочитане с ужасни атаки от дявола. Това вътрешно ме утешава, понеже зная, че за много от Божиите чеда, които все още не са утвърдени напълно в Христовата Вяра, Господ ми дава да им послужа като заслон от вятъра, или като чадър от демоничните бури. Тъй щото докато те четат, проумяват и възрастяват, аз да поемам ударите на дяволското безсилие. Нека това да не те изненадва, понеже не го казвам, за да се хваля, а за да разбереш, че един Мъдър и Свят Бог винаги би поставил здрави камъни в Стените на Храма Си, за да защитават тези, които растат за Спасение вътре в Храма. Един Мъдър и Свят Бог винаги би поставил силни камъни в Основата на Храма Си, за да слугуват и дадат живота си за тези, които вкусват от всичката Му Благодат и Светлина. И най-вече:
Един Мъдър и Свят Бог непременно би поставил здравите и силните Си камъни, като лично съградени и сърдечно приближени до Скъпоценния Камък Исус. За да предават думите Му, посланията Му, Светлината Му, Откровенията Му и виденията Му на Божието домочадие. Ето така ти вече разбираш защо се роди тази книга. Тя не можеше да не се роди, понеже за нея е извървян път и е платена цена. Всички книги от последните няколко години бяха плащането на тази цена, но най-вече книгите от миналата година, когато в пълна степен духът ми се сблъска с духа на Сатана, от което на лукавия му останаха люти рани, които няма никога да зараснат, и дълбоки пробойни, които той няма никога да запуши. И ако в досегашното си очакване и молитви към Исус си се надявал на чудо, то приеми, че с тази книга чудото вече е дошло в живота ти.
Чудото – да познаваш Господ Исус Христос като Скъпоценния Камък от Сион! Чудото – да проумееш защо Той беше наречен не само Скъпоценен, но и Крайъгълен Камък! Чудото – да познаеш шестте стени и самата сърцевина на Този Камък, изявени в седем свещени символа на Божията Тайнствена Премъдрост! Чудото – да получиш най-скъпоценния дар за сърцето си. Без пари, без търговия, без унизителни условия, без задължаващи договори! Да получиш този дар толкова естествено, колкото слънцето денем дава светлината си, и облаците изливат от небето дъждовете си! Чудото – познал Камъка, да се съградиш в Него и да устоиш до съвсем близкото време на нашето преселение във Вечността!
За всичко това си струва да паднеш на коленете си, да вдигнеш ръцете си към Небето и да кажеш на Исуса:
“Благодаря Ти, Господи! Защото не искам в сърцето си никакво друго чудо, освен Чудото, което Си Ти! Не искам за душата си друга скъпоценност, освен Скъпоценния Камък, Който Си Ти! Не искам в живота си друга утеха, освен блажената радост, че съм съграден като камък върху Твоите стени!
О, Исусе! Бъди благословен от устните ми, че ми се разкри в Дух на Съвършена Мъдрост и превелика Милост! Амин и Амин!”

Leave a Reply