ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ПЛОДА НА ДЪРВОТО

Братко мой! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ аз се моля думите Му от тази пророческа книга да не се върнат празни, но да благоуспеят и да Го възцарят във всяко сърце. Защото едно дърво със зелени листа е добро място за човешкото сърце. Но колко по-прекрасно е мястото, където клоните са натежали от Плод? Колко по-прекрасно е да се намерим в пророческите стихове, дадени от Отец на Захария:
“В оня ден, казва Господ на Силите, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смоковницата си…” (3:10)
Защото именно там ближният би вкусил Плода ни и би прославил Отец, Който е на небесата.
Днес мнозина до такава степен са объркали духовните си понятия и представи, щото за тях проявленията, свързани с дарбите на Святия Дух са едва ли не всичко, с което могат да определят духовния живот и духовното общение. Истината на Исус обаче е друга. Истината Му е такава, че ако някой презира Плода, то такъв ще изгуби и листата. Нека Апостол Павел ти напомни какъв е Плодът на Духа:
“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг…” (Галатяни 5:22-26)
“Да не ставаме тщеславни…” – това предупреди Христовият Апостол. Защото и на него Исус беше показал как много дървета ще изсъхнат от Корен, за да впечатляват света с измамливо благовестие, а не с Плода на Духа. “Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим…” – ето такава е Волята на Исус за всеки от нас. Защото ходещият по Духа непременно ще бъде издигнат от Господ в небесните места. За да види Дървото на Живота и да познае в сърцето си, че Вечен дял от това Дърво имат плодоносните, а не безплодните.
Аз никак не се притеснявам, че църквите на Вавилон ще отхвърлят и тази книга, която е Божият призив за покаяние и очистване. Нещо повече – ужилени в сърцата си мнозина няма да преглътнат факта, че Исус ще ги намери беззаконни в Неговия ден. Но такива нека просто да си отворят библиите на посланието на Апостол Павел. И тогава да прочетат, че могат с вярата си и планини да преместват, но когато нямат Плодът на Духа, то напусто е била всичката им демонстрация. Затова нека отново те направя свидетел на последното Свято видение от Дървото на Живота, което Господ показа на сърцето ми. Ето какво ми каза Той, миг преди видението:
“Всичката Вяра и Пример, които ви оставих на земята служат именно за това:
Да се роди Плодът!
И ако има Небесен ултиматум, който веднъж съм изговорил, но отново ще повторя на всичките човеци, то това са думите Ми в Евангелието:
“Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото…” (Матея 12:33)
Забелязваш ли колко крайни са думите Ми? Забелязваш ли, че в тях няма място за лавиране, сиреч, за полу-добро дърво с полу-добър плод или за полу-зло дърво с полу-зъл плод?”
“Да, Исусе! Аз забелязвам тази Твоя Небесна категоричност и зная, че тя е съдбоносна…”
“Нещо повече, момчето Ми. Тази Моя категоричност е първото и последното благовестие на Корена Давидов. Тъй че ако първите направиха Дървото добро и Плода Му добър, то същото ще сторят и последните. Но днес Аз говоря на последните. И на всички тях казвам, че е останало твърде малко време за раждането на Плода. И ако Плодът на едни е бил малък, то такива малки ще се нарекат в Божието Царство, но ако Плодът им е бил велик, то такива ще се нарекат велики в Божието Царство. Затова нека сега те приближа до Дървото на Живота и да разкрия на сърцето ти тайната на библейските стихове, които гласят:
“И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец…” (Откровение 22:2)
След тези Свои думи Исус отново ме приближи до Дървото на Живота. А тогава забелязах, че всред клоните му блестеше Небесен Плод. Вътре в сърцето си знаех, че това е възможно най-прекрасният и чуден Плод, Който Исус ми даваше да видя. Но учудването на сърцето ми идваше от друго, а именно от факта, че на Дървото имаше един единствен Плод. Това ме накара да попитам моя Господ:
“Исусе! Защо Дървото е родило един единствен Плод? Аз имах вярата, че ще видя Дърво, отрупано с плодове?”
В отговор на въпроса ми Исус посочи с ръка Плодът, като ми казваше:
“Ти го виждаш като един единствен Плод! Но сега ти казвам, че това Дърво на Живота е Вярата на Бога, която събира в себе си всичката Вяра в Бога. Така Плодът, Който виждаш, е изстрадан и износен не от един човек или от една църква. Но тук Аз ти давам да видиш Плодът, Който е роден и износен от едно цяло поколение на Святия Дух. И на това Дърво винаги се ражда Плодът, Който се изстрадва и износва от последното поколение на земята. Докосни тогава Плодът и виж какво е коствало на Божиите хора, за да Го родят и износят…”
В следващия миг Господ наведе най-високият клон, на който се беше родил Плодът. А аз, с треперещи от благоговение и почуда ръце, вече Го докосвах. Точно тогава в дълбочините на сърцето ми просия. И аз, обърнат към собственото си сърце, видях в него Образ на моя Господ. И ето, че този Образ започна да ми говори, като казваше:
“Ти и всеки от Моите Ме родихте в най-тежкото време на земята. Време, в което мнозинството не искаше да ражда Плод, но всеки от това мнозинство искаше да яде от Плода. Време, когато никой от мнозинството не искаше да става жертва, но всеки от мнозинството искаше да се жертват за него. Време, когато никой от мнозинството не искаше да обича, но всеки от мнозинството искаше да бъде обичан.
В такова време вие трябваше да преглътнете болката, скръбта и хулите, за да се закрепите в Корена. В такова време вие трябваше да благославяте, когато ви хулят, да благодарите, когато ви мразят, да хвалите Бога, когато понасяте зло заради Името Му, за да се закрепите в Ствола. В такова време вие трябваше да оставате меки въпреки жестокостта и неблагодарността на човеците, за да се закрепите в Клоните. А така соковете на Живота тръгнаха от Корена, преминаха в Ствола, изпълниха Клоните и накрая родиха Плода. И ето, че Плодът ви се яви на Дървото на Живота. И като започна да расте, накара цялото Небе да тържествува поради Вярата ви и да състрадава поради сълзите ви.
Люде Мои! Какво друго да ви кажа и как да ви утеша, относно злото, което преживяхте? Какво друго да ви кажа, ако не истинните Ми думи, че отсега нататък ще ви облажават мнозина на Небето. Защото Аз ви родих в Духа Си в най-злото време на земята, когато вие прославихте Отец Ми повече от мнозина древни. И ето, Плодът ще свидетелства за вас, както и вие свидетелствахте за Плода!”
Докато сърцето ми се разтапяше от думите на Христовия Образ, Сам Господ ме докосна с ръка, като ми казваше:
“Отпусни ръката си от Плода! Защото ти казвам, че Той още много има да расте, преди Отец Ми да ви даде сетнината да Го получите в сърцата си. Но сега виж голямото знамение в Дървото на Живота, което Отец Ми ще направи да се яви при грабването на Църквата. Защото това знамение ще продължава месец след месец, година след година и век след век. И Аз ще дам на всички Мои да го видят и проумеят…”
След тези Свои думи Господ ме отдалечи от Дървото на Живота, за да гледам отдалеч на знамението. А Сам Той застана на брега на Реката на Живота. И като падна на нозете Си, простря ръцете Си към върха на Хълма Сион, като казваше на Отца:
“Всемогъщи Мой Отче! Дай на всичките Си Верни и прославени чеда да вкусват всякога от Плода, Който са носили поколенията преди тях или поколенията след тях. Нека всяко от чедата Ти в Небесното Царство познае Плода, Който са раждали Твоите предишни и Твоите послешни поколения…”
В отговор на Исусовите думи при Дървото на Живота се появиха огнените ръце на Всемогъщия. И с Глас като прелели води Отец казваше на Сина Си:
“От новолуние до пълнолуние Аз издирвах Плода Ти, възлюбен Мой Сине! От новолуние до пълнолуние Дървото на Живота ще ражда отново и отново Плода на Вярата, с която Моите чеда прославиха Името Ми!
Вие последни, ще ядете Плода на първите! Вие, първи, ще ядете Плода на последните! Вие, чеда от средата, ще ядете Плода на първите и последните! И от новолуние до пълнолуние Дървото ще ражда Плод – всеки в месеца си – до вечни векове!”
Ето, че пред сърцето ми, разтърсено както никога, Дървото на Живота започна да ражда Плода Си. А водите от Реката на Живота, развълнувани от Гласа на Отца, издирваха поколение след поколение. И като предаваха всичката му Вяра и Пример чрез Корена, правеха всред клоните всякога да се ражда Плод на Живот. А Исус, като се изправи и приближи до мен, каза:
“Ти получи от Мен най-благодатните видения в живота си!
Виденията от Дървото на Живота, което расте всред Божия Рай!
Иди и кажи на всичките Ми чеда да принасят Плод!
Иди и кажи на всичките Ми чеда да любят, да любят, да любят!
Иди и кажи на всичките Ми чеда всякога да преизобилват в Господното дело! Защото трудът ви в Господа не е напразен! Той ще се възкачи с водите на Духа и ще направи всеки от вас щастлив и богат с най-великото от всичките блаженства на Небето – Вечният дял от Дървото на Живота!
Аз, Коренът и Потомъкът Давидов, осветих Името Си с виденията, дадени на пророка Ми! Блажени и Святи човеците, които Ме познават, за да родят Плода Ми! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”