ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Подложен на всичката възможна ярост и съпротива от дявола, аз трябваше няколко седмици да превъзмогвам над неговите отмъщения и провокации. Това беше непрестанен кошмар от стрели, удари и притеснения в плътта ми, каквито не бях получавал до написването на тези видения, свързани с Господния Храм на Хълма Мория.
Така за себе си разбрах, че винаги има един най-страшен период, едно най-тежко изпитание и един върховен миг на страдание, което идва винаги преди последните няколко стъпки до финала. Точно в този миг амбицията на дявола расте многократно. Точно тогава той идва с всичката си ярост и с целия си възможен натиск. За да се опита да обезсмисли жертвата ти, усилията ти, изнемогването ти и всичкото ти подвизаване за Царството. Но ето тук моят Господ отново ще заяви на дявола, че пред Него той остава духовно нищожество.
Ето тук Исус отново ще усили и разпали ревността ми. За да се завърши делото, започнато от слугата Му на Хълма Мория. Защото след тази книга Той вече ще е дал на всичките Си верни Собствения Си Храм и Личното Си божествено свидетелство.
Може би ще ме попиташ:
“А какво ще правиш ти оттук нататък?”
И аз ще ти отговоря така:
Каквото и да правя, ще го правя с утехата и радостта, че то вече няма да изпълва, но ще преизпълва плановете на моя Господ и Спасител. Защото всеки слуга излиза от Дома на Господаря си с посочена задача и определена мисия. И когато слугата извърши всичката Воля на Господаря си, свързана с въздигането и утвърждаването на Храма Му, то тогава извършеното дело ще му бъде печат и свидетелство, че няма да сподели съдбата на много други зли и лениви слуги, които има да отговарят за нечестията си пред Христовото съдилище. Защото, колкото до мене, аз винаги искам да стоя в коленете на Христос и да гледам онова, което Той ми показва в Словото Си и в целия духовен свят, бил той на Небето, на земята или под земята.
Но ти, братко мой, помисли върху това, че когато се въздига един Свят и възвишен Храм на Господния Хълм, то е нужно първо да се събере материалът за самия Храм и едва тогава да започне неговото изграждане и утвърждаване.
Ето това събиране Господ ми заповяда да направя през всичките години на моето слугуване за Него!
Събирах откровения и видения, знание и мъдрост, разум и духовни благословения. С малки, но уверени стъпки вървях след Исус, за да позная височината и дълбочината, дължината и широчината на Неговата Святост и божественост. И тогава наистина Го видях!
Видях Го като Превъзвишен Съдия!
Видях Го като Слънце и Зорница!
Видях Го като Канара и като Хляб!
Видях Го като Коренът и Потомъкът Давидов!
Видях Го като Пастир и като Знаме!
Видях Го като Светкавица и като Огън!
Видях Го като Алфа и Омега!
Видях Го като Плодоносна Лоза!
Видях Го като Вяра, Надежда и Любов!
Видях Го като Път, Истина и Живот!
И днес, на върха на пророческото си призвание и избиране пак Той ми дава да Го видя. Като Храм на Бога и Отца! Храм, Който е събрал в Себе Си всичките живи и скъпоценни камъни, родени и утвърдени от Святия Му Дух!
Какво повече да искам, братко мой? И какво повече да получи едно човешко сърце за един кратък живот на земята?
Ето, казвам ти, че повечето което искам, е Храмът на Хълма Мория да заблести като Слънцето в силата си. И лъчите от Този Храм да пробият облаците на Вавилонския дух и да слязат върху всичките вързани, оковани и пленени човеци. За да развържат връзките им и да строшат веригите им, да съборят стените на религиозните тъмници и да превърнат на прах всичките крепости, с които лукавият ги е задържал в мрака на своята измама. Ето затова отсега нататък аз ще облажавам всяка душа, която се е предала в покорство на Благодатта на Святия Дух, за да бъде утвърдена и съградена в Тялото на Исус, Който е нашият Свят Храм на Хълма. Защото Той сега отново е до мен. И като е гледал на всичкото страшно злострадание, което преживях заради Словото Му и Името Му, пак не е престанал да ме закриля и пази. Тъй щото, било че страдам, Той е допуснал да страдам. Било, че съм бил предаден на похулване и поругание, пак Той е, Който ще прослави Името Си чрез слугата Си. Затова нека сега да продължа с думите, които Господ проговори на сърцето ми, преди да ме въведе в останалите Святи видения от Храма Си. Ето какво ми каза Исус:
“Слуго Господен! Ти понесе Господния товар на плещите си и тежестта на всичките видения и откровения, с които посветих и просветих сърцето ти. И сега вече ти казвам, че това е една достатъчно голяма Небесна тежест, която ще носиш оттук насетне в целия си живот за Мене. За да се сбъдне в съдбата ти написаното от Еремия:
“Понеже товар ще бъде на всекиго Неговото слово…” (Еремия 23:36)
И ако някой днес би Ми казал:
“Говори на слугата Си, Господи! Давай му още, и още, и още!”
То такъв нека Ми отговори:
“А ще Ми дадеш ли ти плещите си, за да смъкна част от товара на пророка Си и да ти го дам да го носиш? Ще Ми дадеш ли ти сърцето си, за да го предам на поругание, безчестие, угнетение и смазване поради всяка Моя дума и всяко Мое видение? Ще Ми дадеш ли ти името си, за да го направя известно всред всичките яростни противници на Небесното благовестие? И ще понесеш ли тогава хулите, укорите, омразата и чародейството на Вавилон без да възроптаеш и без да се озлобиш? Ако си готов на всичко това, то пристъпи към Мене и Аз наистина ще ти говоря така, както говоря и до днес на пророка Си. Но ако не си готов, то тогава сложи ръка на устатата си и не бързай да Ме молиш за нищо, понеже Аз вече ти дадох всичко!“
Не разбират ли Моите, че Словото Господно става товар в сърцето на всеки от слугите Ми?
Не разбирате ли, че някой трябва да ви износи, да ви изстрада, да ви изкупи, да ви утвърди, да ви възрастява, и да плати със сълзи и злострадание за всяко осветено сърце и всяка просветена душа?
А колцина са слугите Господни, на които съм дал достъп до Святия Си Престол и съм научил да познават Сърцето Ми? Колцина са ходатаите, които да просят Божията Милост в пролома? Колцина са жертвените юнци, с които Отец Ми се удоволства да общува и да ги изпълва със Своята тайнствена Премъдрост?
Ето, казвам на всички ви, че дойде мигът в живота ви когато ще изпитам не на думи, но на дело всичката ви вярност, всичкото ви послушание и всичката ви любов! Защото години наред сях в сърцата ви от семената на Вечния Живот. И като ги сях, поливах ги. И като ги поливах, очаквах от всички ви да растете в познаването на Господа и във вършенето на Неговата Воля.
И ето затова във върха на пророческото призвание, дадено на слугата Ми, Аз идвам при вас със Святите видения от Моя Храм на Хълма Мория. Храмът, в който ще въздигна и съградя всичките Си Звани, Избрани и Верни.
Колкото до съдбата на пророка Ми Стефан, то ще продължа да изливам в сърцето му от Себе Си, когато видя всички ви като живи и скъпоценни камъни в Храма на Моето Тяло. Защото на живите ще бъда изобилен Живот, и на скъпоценните – Небесна скъпоценност. А сега имайте вяра, ревност и боголюбие, за да Ме последвате в Святите видения, които ще разкрия на слугата Си. Аз, Архитектът и Строителят на последния Ми Храм, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply