СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Аз моля моя Господ Исус Христос да те освободи от всяко земно занимание, от всяко тежнение на ума, от всяка грижа, за да направиш място в сърцето си за откровенията, записани тук. Защото има едно място, което е по-прекрасно от всички останали места на света. Защото има състояние, което по радостта и тържеството си превишава всички останали състояния. Защото има време, когато Господ посещава народа Си, за да му се разкрие в съвършена пълнота и това време е днес и сега.
Нека ти кажа, че всички ние живеем във време на тотални крайности. Време, когато всичко започва да става тотално, тоест, да придобива пълните измерения на властта, от която се управлява. Ето защо грехът днес е тотален. Той е не просто отклонение от божествените норми на Святост. Той вече става като зрелищна манифестация на плътта. Той става начин на живот. Той става показност, която ужасява с уродливите си форми. Грехът не просто боде очите. Той боде сърцата и влиза в тях, без да чувства каквато и да е вътрешна опозиция и съпротива. И ето такава е тоталната крайност на греха. Крайност, която със сигурност е най-явното лице на тъмнината.
А сега си представи, че е нужна само крачка, за да напуснеш тази крайност. Само един миг на доверие и покорство, за да остане този тъмен свят само като бледа сянка на незначителен спомен. Вярваш ли, че е възможно това? Вярваш ли, че можеш да строшиш оковите на греха и да се преселиш в едно друго царство, един друг свят? Не бих ти задавал тези въпроси, ако Господ Исус не ми беше дал Своя отговор, а именно – прекрасната алтернатива на греха и тъмнината – животът в Неговото Царство.
Аз имам да ти кажа много неща за това Царство. Аз имам да ти разкрия непосредствени впечатления и прекрасни вълнения, дошли от допира и съприкосновението с моя Господ Исус Христос. Затова искам да оставиш всичко друго и да започнеш да четеш всичките думи и редове на тази книга. Защото тя е написана не просто като самоцел, но с единственото предназначение – да бъде въжето, което ще те издърпа нагоре. Да бъде Словото – което ще влезе и освети всички кътчета на сърцето, а след това да покани за велик Господар и Стопанин Единственият Цар – Исус Христос от Сион. Вярвам, че Словото, записано тук, ще донесе промяна в живота ти. Промяна не просто от някаква книга. Промяна от Духа, Който слезе като слънчев лъч в сърцето ми, за да ме вдигне и постави до Слънцето на Правдата.
Бъди благословен! Бъди просветен! Бъди осветен!
Амин и Амин!