ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми читателю! Аз зная, че ти непременно се намираш на някакъв път и с нозете си вървиш по него. Защото всеки човек върви по пътя си. Бог е дал нозете ни именно затова – да вървим по пътя, който ни е отреден или който си избираме. Но идва миг в живота на всеки от нас, когато на пътя ни среща Онзи, Който е Пътят. Тогава всички разбираме, че от Небето ни е гледал Всемогъщият ни Баща и е побързал да простре ръката Си към сърцата ни, за да ни даде един друг Път. Път, за Който не сме знаели. Път, по Който не сме вървели. Път, по-различен от всички пътища на този свят и в този живот. И ние, приели Спасителя Христос, като Истинския Път, с радост разбираме, че сме били предпазени от голямото зло. От ужаса нашият път да се влее и приеме съдбите в пътищата на целия свят. Прекрасно е усещането да знаеш, че при орисията да се въртиш в четирите земни посоки – изток, запад, север и юг – към сърцето ти е дошъл Пътят, Който ти дава една нова посока – посоката към Небето. За разлика от всички други посоки, които непременно те държат като пленник на видимото и земното, тази посока нагоре дава поглед на сърцето ти. Поглед с който ти разбираш, че този свят не е твоят дом и в него ти си само пътник.
Тази книжка, с която Исус вдъхнови сърцето ми, ясно ще ти разкрие Пътят и ще предпази нозете ти от другите пътища. Защото най-голямата несигурност и най-опасните рискове за всички нас идват тогава, когато се доверим на пътищата, които виждаме и изгубим Пътя, Който не виждаме. Исус казва това пределно точно:
“…слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата…” (Матея 15:14)
Но едновременно с това строго предупреждение, Той ни остави и една съвършена надежда за сърцата:
“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене…” (Йоан 14:6)
Освен чрез Него!
Замисли се върху това, скъпи ми читателю! Защото пътищата на този свят са милиони и кой от кой по-съблазнителни и привлекателни. В своя си живот човешкото сърце всеки ден наблюдава една гъста мрежа от пътища и всеки път идва с рекламата си, с офертите си, с възможностите си. Ти наблюдаваш пътищата на другите и често много пътища ти харесват, защото са донесли в живота на човека просперитет и благоденствие. Но отново помисли, че това са земни пътища, а Пътят Христос е един и Той не е от този свят.
Какво е нужно, за да Го последваш? Какво е нужно, за да се отвърнат очите ти от пътищата на света? Знаеш ли колко често в живота си на вяра съм си задавал тези въпроси и съм оставал без отговор? Знаеш ли, че докато съм държал ръката на Спасителя, аз твърде често съм бил слепец и продължавам да бъда сляп, защото зная, че Той има очи, по-превъзходни от моите и не е нужно аз да гледам, когато гледа Той. Винаги съм бил една сляпа овца, търсеща топлината и присъствието на Небесния Пастир и неискаща да уповава на собственото си виждане, но да вярва на Неговото виждане. В това сляпо ходене и доверие има известна трудност и тежест, защото все пак ти се иска да видиш нещичко от Неговата реалност, от Неговия Път.
Да видиш Самият Него, като Път!
Този мой вътрешен изблик, това мое желание, бликнало в сърцето ми, не убягна от погледа на Исус. И Той го забеляза и реагира. От реакцията на Господ се роди и тази книга, която ти давам с единственото пожелание:
Да прогледнеш в Пътя Христос и сърцето ти да вкуси от сетнината на Този Път!