ПОДКРЕПА!

Уважаеми читатели! Ако Господ Исус Христос вложи в сърцата ви желание да подкрепите автора на този блог и неговото дело за Господното Спасение, то вие можете да дадете вашия принос! За всяка ваша проявена щедрост отдавам благодарението си на Бога и вярвам, че Той ще изпълни живота ви с изобилната Си Благост и Милост! Амин и Амин!

По-долу е дадена информацията за всички дарители:

Банка ДСК
BIC: STSABGSF
В лева (BGN) – IBAN: BG64 STSA 9300 0019 1945 59
Титуляр: Стефан Костадинов Главчев

Втори вариант за дарителите ми е да използват услугите на PayPal с предоставения по-долу линк за дарения:

http://paypal.me/SGlavchev

Бог да ви благослови!