КНИГИТЕ НА “МОРИЯ” В PDF-ФОРМАТ

Мили приятели в Духа Господен! От тази страница можете да изтеглите моите книги, публикувани в PDF формат, за да ги четете на вашия компютър, таблет или смартфон. Книгите са подредени по пророчески кръгове и година на написване. Основната и крайно необходима промяна, която трябваше да предприема, е тази, че те могат да бъдат безусловно изтегляни, четени и разпространявани, но съдържанието им вече не може да се копира и отпечатва. Предприех тази ограничителна мярка, защото някои посетители изтегляха и отпечатваха книгите ми, за да ги продават за собствена изгода, при все, че Волята на Господ е книгите завинаги да останат Небесни дарове за християните! Бъдете благословени с прочита на пророческото слово и нека Святият Дух ви води във вашето проумяване, посвещение и духовно възрастяване в Името на Исус!
Амин и Амин!

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ВОДАТА

ПЪЛЕН КАТАЛОГ НА СЛУЖЕНИЕ “МОРИЯ”

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА КНИГИТЕ НА “МОРИЯ”?

ДВАНАДЕСЕТ СТЪПКИ КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ НА ХЪЛМА “МОРИЯ”

(001) ИСУС Е В ТЕБ (1993 г.)

(003) СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС (1994 г.)

(004) ПУЛСЪТ НА КРЪВТА (1994 г.)

(005) ВЯРА И СЛОВО (1994 г.)

(008) СИЛАТА НА СЪДБАТА (1995 г.)

(009) ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ (1995 г.)

(011) ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД (1996 г.)

(012) ЛАОДИКИЯ И ФИЛАДЕЛФИЯ (1996 г.)

(013) ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА (1996 г.)

(014) НА ГОСТИ ПРИ ИСУС (1996 г.)

(016) ЗАКОНЪТ НА ОТРАЖЕНИЕТО (1997 г.)

(018) ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН (1997 г.)

(019) ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН (1997 г.)

(020) СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ (1997 г.)

(021) ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА (1997 г.)

(022) АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ (1997 г.)

(023) СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС (1997 г.)

(024) НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО (1997 г.)

(026) ВОДИТЕ НА МЕРА (2000 г.)

(027) КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ (2001 г.)

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ХЛЯБА

(031) ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА (1998 г.)

(032) ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА (1998 г.)

(033) ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА (1998 г.)

(034) ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ (1999 г.)

(035) ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ (1999 г.)

(036) ЦЪРКВАТА-РУТ (1999 г.)

(037) КУЧЕТАТА И ТРОХИТЕ (1999 г.)

(038) ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА (1999 г.)

(039) ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ (1999 г.)

(040) ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ (1999 г.)

(041) БОЖИЯТА МИЛОСТ (1999 г.)

(042) ЛИЧНАТА ПОЛЗА И ОБЩАТА ЗАГУБА (1999 г.)

(043) ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ (2000 г.)

(044) СВИНЕТЕ И ТИНЯТА (2000 г.)

(045) ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА (2000 г.)

(046) ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН (2000 г.)

(047) “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ УПАРСИН!” (2000 г.)

(048) ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ… (2000 г.)

(049) МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ (2000 г.)

(050) СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА (2000 г.)

(051) ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ (2000 г.)

(052) ПЪТЯТ НА ЮДА (2000 г.)

(053) ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА (2000 г.)

(055) ЧУЖДИЯТ ОГЪН (2000 г.)

(056) ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ (2000 г.)

(057) ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ (2000 г.)

(058) ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ (2000 г.)

(059) ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК (2000 г.)

(060) ДОЛИНАТА АХОР (2000 г.)

(061) БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО… (2000 г.)

(062) ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА (2001 г.)

(063) КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА (2001 г.)

(064) ОГЪНЯТ НА МОЛОХ (2001 г.)

(065) ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА (2001 г.)

(066) СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ (2001 г.)

(067) ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН (2001 г.)

(068) В ЗАВЕТА НА АВРААМ И САРА (2001 г.)

(069) ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ (2001 г.)

(070) ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК (2001 г.)

(071) ХЛЯБЪТ, ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА (2001 г.)

(072) БОЖИЯТА ПОЧИВКА (2001 г.)

(073) ЗВАНИ, ИЗБРАНИ И ВЕРНИ (2001 г.)

(074) ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА (2001 г.)

(075) ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ (2001 г.)

(076) ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА (2001 г.)

(077) ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА (2001 г.)

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ВИНОТО

(078) ВИКЪТ НА КРЪВТА (2000 г.)

(079) ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА (2001 г.)

(080) СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН (2001 г.)

(081) ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА (2001 г.)

(082) СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ (2001 г.)

(083) ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ (2001 г.)

(084) ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО (2001 г.)

(085) ОГНЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА (2001 г.)

(086) ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА (2001 г.)

(087) ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ (2001 г.)

(088) ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ (2001 г.)

(089) ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА… (2002 г.)

(090) ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12 (2002 г.)

(091) ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА (2002 г.)

(092) МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ (2002 г.)

(093) ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА (2002 г.)

(094) ОЦЕЛЯВАЙ НАД ЛЕДОВЕТЕ (2002 г.)

(095) СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА (2002 г.)

(096) ОТ ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ… (2002 г.)

(097) ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ (2002 г.)

(098) ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ (2002 г.)

(099) ВЪТРЕШНАТА СТАИЧКА НА ВЯРАТА (2002 г.)

(100) ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА (2002 г.)

(101) ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА (2002 г.)

(102) ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ (2002 г.)

(103) ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО (2002 г.)

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА МАСЛОТО

(104) ПАСТИР МОЙ (2003 г.)

(105) СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА (2003 г.)

(106) РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ (2003 г.)

(107) ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ (2003 г.)

(108) АРФАТА НА ДАВИД (2003 г.)

(109) РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН (2003 г.)

(110) ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО! (2003 г.)

(111) С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ (2003 г.)

(112) ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” (2003 г.)

(113) ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ (2003 г.)

(114) ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ (2003 г.)

(115) ЙЕОВА НИСИЙ (2003 г.)

(116) ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ (2003 г.)

(117) ЕМАНУИЛ (2003 г.)

(118) ПАЯЖИНАТА НА ВЕЧНАТА СМЪРТ (2004 г.)

(119) МЪДРОСТТА НА АГУР (2004 г.)

(120) АЛФАТА И ОМЕГАТА (2004 г.)

(121) ДНИТЕ НА ЗЛОТО (2004 г.)

(122) ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА (2004 г.)

(123) ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ! (2004 г.)

(124) ЧЕТВЪРТИЯТ В ОГНЕНИТЕ ПЛАМЪЦИ (2004 г.)

(125) ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА (2004 г.)

(126) ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! (2004 г.)

(127) ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! (2004 г.)

(128) НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА (2004 г.)

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА СОЛТА

(129) ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ? (2005 г.)

(130) ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН (2005 г.)

(131) ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО (2005 г.)

(132) ОГЪНЯТ НА НЕГОДУВАНИЕТО (2005 г.)

(133) ХЪЛМОВЕТЕ ГЕВАЛ И ГАРИЗИН (2005 г.)

(134) ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР (2005 г.)

(135) ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА (2005 г.)

(136) ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ (2005 г.)

(137) КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? (2005 г.)

(138) ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ (2005 г.)

(139) ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ (2005 г.)

(140) МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ (2005 г.)

(141) ЗАКХЕЙ (2006 г.)

(142) ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА (2006 г.)

(143) ГЕТСИМАНИЯ (2006 г.)

(144) ГАЛИЛЕЯ (2006 г.)

(145) КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ (2006 г.)

(145) СЕНААР (2006 г.)

(147) ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА (2006 г.)

(148) ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА (2006 г.)

(149) СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ (2006 г.)

(150) ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА (2006 г.)

(151) СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК ОТ СИОН (2007 г.)

(152) СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК (2007 г.)

(153) ДНИТЕ НА НОЯ (2007 г.)

(154) ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО (2007 г.)

(155) ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯТ СЪД (2007 г.)

(156) КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД (2007 г.)

(157) БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ (2007 г.)

(158) СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ (2007 г.)

(159) “ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ!” (2007 г.)

(160) СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА (2007 г.)

(161) СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА (2008 г.)

(162) ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС (2008 г.)

(163) ЕРИХОН (2008 г.)

(164) РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ (2008 г.)

(165) ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА (2008 г.)

(166) РЕКАТА НА ЖИВОТА (2008 г.)

(167) РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО (2008 г.)

(168) ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО (2008 г.)

(169) ВЕТИЛ (2008 г.)

(170) СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО (2009 г.)

(172) ЦАФНАТ-ПАНЕАХ (2009 г.)

(173) ЗАПЕЧАТАНИ В СВЯТИЯ ДУХ (2009 г.)

(174) ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС (2009 г.)

(175) В ИМЕТО НА ОТЦА (2009 г.)

(176) СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА (2009 г.)

(177) ЛЕГИОН (2010 г.)

(178) ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ (2010 г.)

(179) ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА (2010 г.)

(180) ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА (2010 г.)

(181) ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА (2010 г.)

(182) РОДЕНИ ПОД ЗВЕЗДАТА НА АГНЕЦА (2010 г.)

(183) ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ (2011 г.)

(184) ГОСПОДНАТА ГОДИНА (2011 г.)

(185) ЙОРДАН (2011 г.)

(186) КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ (2011 г.)

(187) БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ (2011 г.)

(188) ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА (2011 г.)

(189) БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА (2011 г.)

(190) ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА (2011 г.)

(191) РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА (2011 г.)

(192) ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! (2011 г.)

(195) ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ (2012 г.)

(198) АВАДОН (2013 г.)

(202) ГЕДЕОН (2013 г.)

(203) СВЪРШЕКЪТ НА ВЕКА (2014 г.)

(207) ВЪЗДАЯНИЕТО НА БОЖИЯ ГНЯВ (2020 г.)