АУДИО-КНИГИТЕ НА “МОРИЯ”

Мили приятели в Духа Господен! От тази страница можете да изтеглите моите книги, изговорени на диктофон, за да ги слушате на вашия компютър, таблет или смартфон. Книгите са подредени по пророчески кръгове и година на написване. Всяка аудио-книга е архивирана, за да бъде улеснено нейното изтегляне. Бъдете сигурни в достатъчно добрата скорост и трафик, които ви предоставя вашия доставчик на Интернет, защото размерите на някои от аудио-книгите не са малки. А ако просто искате да ги слушате, но без да ги изтегляте – отворете в този блог страницата със заглавие “Вълните на Божия Пророчески Дух”.
Бъдете благословени със слушането на пророческото слово и нека Святият Дух ви води във вашето проумяване, посвещение и духовно възрастяване в Името на Исус!
Амин и Амин!

ИЗГОВОРЕНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ВОДАТА

(014) НА ГОСТИ ПРИ ИСУС (1996 г.)

(016) ЗАКОНЪТ НА ОТРАЖЕНИЕТО (1997 г.)

(024) НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО (1997)

(025) ИЗЦЕЛЕН ВЪВ ВИТЕСДА (1999 г.)

(027) КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ (2001 г.)

 

ИЗГОВОРЕНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ХЛЯБА

(031) ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА (1998 г.)

(035) ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ (1999 г.)

(036) ЦЪРКВАТА-РУТ (1999 г.)

(037) КУЧЕТАТА И ТРОХИТЕ (1999 г.)

(038) ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА (1999 г.)

(040) ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ (1999 г.)

(041) БОЖИЯТА МИЛОСТ (1999 г.)

(046) ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН (2000 г.)

(048) ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ… (2000 г.)

(049) МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ (2000 г.)

(050) СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА (2000 г.)

(055) ЧУЖДИЯТ ОГЪН (2000 г.)

(057) ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ (2000 г.)

(058) ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ (2000 г.)

(060) ДОЛИНАТА АХОР (2000 г.)

(061) БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО… (2000 г.)

(063) КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА (2001 г.)

(065) ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА (2001 г.)

(066) СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ (2001 г.)

(069) ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ (2001 г.)

(070) ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК (2001 г.)

(071) ХЛЯБЪТ, ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА (2001 г.)

(074) ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА (2001 г.)

 

ИЗГОВОРЕНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ВИНОТО

(078) ВИКЪТ НА КРЪВТА (2000 г.)

(079) ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА (2001 г.)

(086) ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА (2001 г.)

(087) ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ (2001 г.)

(088) ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ (2001 г.)

(094) ОЦЕЛЯВАЙ НАД ЛЕДОВЕТЕ (2002 г.)

(098) ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ (2002 г.)

(099) ВЪТРЕШНАТА СТАИЧКА НА ВЯРАТА (2002 г.)

(100) ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА (2002 г.)

(101) ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА (2002 г.)

(102) ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ (2002 г.)

(103) ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО (2002 г.)

 

ИЗГОВОРЕНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА МАСЛОТО

(104) ПАСТИР МОЙ (2003 г.)

(111) С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ (2003 г.)

(112) ПРОКЛЯТИЕТО АКЕЛДАМА (2003 г.)

(115) ЙЕОВА НИСИЙ (2003 г.)

(116) ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ (2003 г.)

(119) МЪДРОСТТА НА АГУР (2004 г.)

(120) АЛФАТА И ОМЕГАТА (2004 г.)

(122) ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА (2004 г.)

(123) ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ! (2004 г.)

(124) ЧЕТВЪРТИЯТ В ОГНЕНИТЕ ПЛАМЪЦИ (2004 г.)

(126) ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! (2004 г.)

(127) ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! (2004 г.)

(128) НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА (2004 г.)

 

ИЗГОВОРЕНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА СОЛТА

(129) ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ? (2005 г.)

(133) ХЪЛМОВЕТЕ ГЕВАЛ И ГАРИЗИН (2005 г.)

(134) ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР (2005 г.)

(135) ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА (2005 г.)

(136) ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ (2005 г.)

(138) ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ (2005 г.)

(141) ЗАКХЕЙ (2006 г.)

(143) ГЕТСИМАНИЯ (2006 г.)

(144) ГАЛИЛЕЯ (2006 г.)

(151) СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК ОТ СИОН (2007 г.)

(159) “ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ!” (2007 г.)

(160) СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА (2007 г.)

(161) СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА (2008 г.)

(162) ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС (2008 г.)

(164) РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ (2008)

(166) РЕКАТА НА ЖИВОТА (2008 г.)

(169) ВЕТИЛ (2008 г.)

(174) ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС (2009 г.)

(175) В ИМЕТО НА ОТЦА (2009 г.)

(177) ЛЕГИОН (2010 г.)

(178) ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ… (2010 г.)

(179) ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА (2010 г.)

(181) ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА (2010)

(182) РОДЕНИ ПОД ЗВЕЗДАТА НА АГНЕЦА (2010 г.)

(183) ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ (2011 г.)

(184) ГОСПОДНАТА ГОДИНА (2011 г.)

(184) ГОСПОДНАТА ГОДИНА (2011 г.)

(186) КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ (2011 г.)

(187) БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ (2011 г.)

(189) БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА (2011 г.)

(190) ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА (2011 г.)

(191) РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА (2011 г.)

(202) ГЕДЕОН (2013 г.)

(203) СВЪРШЕКЪТ НА ВЕКА (2014 г.)

 

ПОЕТИЧНИ РЕЦИТАЛИ

СТИХОВЕ, ПОСВЕТЕНИ НА БОГА

ПТИЦАТА В ТЕБ

БАКЪРЕНА ПАНИЧКА

 

КРАТКИ ПОСЛАНИЯ

ПРИТЧА ЗА КЛЕТВАТА И СВЕТИЛНИКА

БЪДЕТЕ ЧОВЕЦИ С БЪДЕЩЕ

КРАТКА ИСТОРИЯ ЗА СЛЕДИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

ЗА ПОСЛЕДНОТО СИТО ПРЕДИ СТРАШНИЯ СЪД

ОГЛЕДАЛОТО НА АНГЕЛИТЕ

МАСТИЛОТО НА СЪДИЯТА

ПРИТЧА ЗА НОЙ

СЪХРАНЕТЕ ДУШИТЕ СИ СВЕТЛИ И ЧИСТИ

НАЙ-ЖЕСТОКИТЕ ПОРОЦИ НА СЪРЦЕТО

ФАТАЛНОТО ВЪЖЕ НА ЮДА ИСКАРИОТСКИ

ДА НАПИШЕМ ПИСМО ДО БОГА

ПРИТЧА ЗА ПОГУБЕНОТО ЦАРСТВО

ЗА ЖИВАТА ВОДА И ИЗПЕПЕЛЯВАЩИЯ ОГЪН