ЗА МЕН И МОРИЯ!

Привет, възлюбени Божии чеда!
Моето име е Стефан Главчев. Аз съм слуга на Господ Исус Христос и през последните 27 години пиша пророчески книги с Божието водителство и Свято Помазание. С тези Святи Небесни послания Спасителят ви дарява Светлината на Мория – Заветният Хълм на Авраамовата Вяра и жертвен принос!
Искрено от мен! Бъдете благословени!