БЪРЗ ДОСТЪП ДО КНИГИТЕ

Скъпи читатели! От тази страница вие имате бърз достъп до пророческите книгите в моя блог, което ви спестява усилията да ги търсите по датата на тяхното публикуване. Достатъчно е да отворите началото на всяка книга, поставено като връзка под нейното заглавие, а след това да последвате връзката към следващата глава, намираща се отдясно в края на публикацията, за да преминете по-нататък в прочита на книгата. На този принцип са изградени всички публикации в блога, като най-отгоре винаги стои последната по време публикация. Книгите тук са подредени в пророчески раздели, тръгвайки от Кръга на Водата и стигайки до Кръга на Солта. Приятно четене и нека Бог да ви благослови и вдъхнови със Святия Си Дух!

Стефан Главчев, слуга на Господ Исус Христос

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ВОДАТА

ПЪЛЕН КАТАЛОГ НА СЛУЖЕНИЕ “МОРИЯ”

(начало на каталога)

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ЗА КНИГИТЕ НА “МОРИЯ”?

(начало на книгата)

ИСУС Е В ТЕБ

(начало на книгата)

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС

(начало на книгата)

ВЯРА И СЛОВО

(начало на книгата)

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА

(начало на книгата)

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА

(начало на книгата)

СИЛАТА НА СЪДБАТА

(начало на книгата)

ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ!

(начало на книгата)

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО

(начало на книгата)

ДА ОСТАНЕШ ЗАВИНАГИ МЛАД

(начало на книгата)

ЛАОДИКИЯ И ФИЛАДЕЛФИЯ

(начало на книгата)

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА

(начало на книгата)

ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН

(начало на книгата)

ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ

(начало на книгата)

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ

(начало на книгата)

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА

(начало на книгата)

ЛЕВИАТАНЪТ

(начало на книгата)

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ

(начало на книгата)

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС 

(начало на книгата)

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО

(начало на книгата)

ВОДИТЕ НА МЕРА

(начало на книгата)

КЪПАЛНЯТА СИЛОАМ

(начало на книгата)

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ХЛЯБА

ЗЛАТНОТО ТЕЛЕ НА ЦЪРКВАТА

(начало на книгата)

ЗЛАТНИЯТ ЛЪВ НА ЦЪРКВАТА

(начало на книгата)

ЗЛАТНИЯТ ОРЕЛ НА ЦЪРКВАТА

(начало на книгата)

ЗЛАТНИЯТ ЧОВЕШКИ ОБРАЗ

(начало на книгата)

ДА СВАЛИШ ГРИМА НА ЕЗАВЕЛ

(начало на книгата)

ЦЪРКВАТА-РУТ

(начало на книгата)

КУЧЕТАТА И ТРОХИТЕ

(начало на книгата)

ПЪТЯТ ХРИСТОС И ДРУГИТЕ ПЪТИЩА

(начало на книгата)

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ

(начало на книгата)

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ

(начало на книгата)

БОЖИЯТА МИЛОСТ

(начало на книгата)

ЛИЧНАТА ПОЛЗА И ОБЩАТА ЗАГУБА

(начало на книгата)

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ

(начало на книгата)

СВИНЕТЕ И ТИНЯТА

(начало на книгата)

ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА

(начало на книгата)

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН

(начало на книгата)

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ УПАРСИН!”

(начало на книгата)

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ

(начало на книгата)

МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ

(начало на книгата)

СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА

(начало на книгата)

ПЛАМЕННИЯТ МЕЧ

(начало на книгата)

ПЪТЯТ НА ЮДА

(начало на книгата)

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА

(начало на книгата)

ЧУЖДИЯТ ОГЪН

(начало на книгата)

ПЪТЯТ ДО ПОТОКА КИСОН И ВЪРХА НА КАРМИЛ

(начало на книгата)

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ

(начало на книгата)

ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ

(начало на книгата)

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК

(начало на книгата)

ДОЛИНАТА АХОР

(начало на книгата)

БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО И ЗНАМЕНИЯТА НА ВРЕМЕНАТА

(начало на книгата)

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА

(начало на книгата)

КЪЩНИЯТ ПОКРИВ НА ВЯРНОСТТА

(начало на книгата)

ОГЪНЯТ НА МОЛОХ

(начало на книгата)

ПЪТЯТ ПРЕЗ ЗАВЕСАТА

(начало на книгата)

СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ

(начало на книгата)

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН

(начало на книгата)

В ЗАВЕТА НА АВРААМ И САРА

(начало на книгата)

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ

(начало на книгата)

ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК

(начало на книгата)

ХЛЯБЪТ, ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА

(начало на книгата)

БОЖИЯТА ПОЧИВКА

(начало на книгата)

ЗВАНИ, ИЗБРАНИ И ВЕРНИ

(начало на книгата)

ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА

(начало на книгата)

ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ

(начало на книгата)

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА

(начало на книгата)

ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА

(начало на книгата)

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА ВИНОТО

ВИКЪТ НА КРЪВТА

(начало на книгата)

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА

(начало на книгата)

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН

(начало на книгата)

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА

(начало на книгата)

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ

(начало на книгата)

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ

(начало на книгата)

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО

(начало на книгата)

ОГНЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА

(начало на книгата)

ИЗЯЩНОТО ДЕЛО НА БОГА

(начало на книгата)

ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ

(начало на книгата)

ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ

(начало на книгата)

ЧЕРВЕЯТ, КОЙТО НЕ УМИРА И ОГЪНЯТ, КОЙТО НЕ УГАСВА

(начало на книгата)

ПЪТЯТ ДО ОТКРОВЕНИЕ 3:12

(начало на книгата)

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА

(начало на книгата)

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ

(начало на книгата)

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА

(начало на книгата)

ОЦЕЛЯВАЙ НАД ЛЕДОВЕТЕ

(начало на книгата)

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА

(начало на книгата)

ОТ ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ ДО СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ

(начало на книгата)

ЗА ПРАЗНИЯ ГРОБ И ВАРОСАНИТЕ ГРОБНИЦИ

(начало на книгата)

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ

(начало на книгата)

ВЪТРЕШНАТА СТАИЧКА НА ВЯРАТА

(начало на книгата)

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА

(начало на книгата)

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА

(начало на книгата)

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ

(начало на книгата)

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО

(начало на книгата)

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА МАСЛОТО

ПАСТИР МОЙ

(начало на книгата)

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА

(начало на книгата)

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВЪЛЦИТЕ

(начало на книгата)

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ

(начало на книгата)

АРФАТА НА ДАВИД

(начало на книгата)

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН

(начало на книгата)

ВЪЗЛЕЗ, ЕЛАМЕ! ОБСАДИ, МИДИО!

(начало на книгата)

С КРИЛАТА НА БЕЛИЯ ГЪЛЪБ

(начало на книгата)

ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА”

(начало на книгата)

ПРОКЛЯТИЕТО НАД ЗЕМНОТО ЛОЗЕ

(начало на книгата)

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА МУХИТЕ

(начало на книгата)

ЙЕОВА НИСИЙ

(начало на книгата)

ЕЛИУ – БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ

(начало на книгата)

ЕМАНУИЛ

(начало на книгата)

ПАЯЖИНАТА НА ВЕЧНАТА СМЪРТ

(начало на книгата)

МЪДРОСТТА НА АГУР

(начало на книгата)

АЛФАТА И ОМЕГАТА

(начало на книгата)

ДНИТЕ НА ЗЛОТО

(начало на книгата)

ГЛАС НА АРХАНГЕЛ И БОЖИЯ ТРЪБА

(начало на книгата)

ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ!

(начало на книгата)

ЧЕТВЪРТИЯТ В ОГНЕНИТЕ ПЛАМЪЦИ

(начало на книгата)

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

(начало на книгата)

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ!

(начало на книгата)

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ!

(начало на книгата)

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА

(начало на книгата)

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ ОТ КРЪГА НА СОЛТА

ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ?

(начало на книгата)

ЗНАМЕНИЕТО НА ПРОРОК ЙОН

(начало на книгата)

ВОДИТЕ НА ПОРУГАНИЕТО

(начало на книгата)

ОГЪНЯТ НА НЕГОДУВАНИЕТО

(начало на книгата)

ХЪЛМОВЕТЕ ГЕВАЛ И ГАРИЗИН

(начало на книгата)

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР

(начало на книгата)

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА

(начало на книгата)

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ

(начало на книгата)

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА?

(начало на книгата)

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ

(начало на книгата)

ВЯРАТА, КОЯТО ВОДИ ДО ОСВЕЩЕНИЕ

(начало на книгата)

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ

(начало на книгата)

ЗАКХЕЙ

(начало на книгата)

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА

(начало на книгата)

ГЕТСИМАНИЯ

(начало на книгата)

ГАЛИЛЕЯ

(начало на книгата)

КНЯЗЪТ НА ВЪЗДУШНАТА ВЛАСТ

(начало на книгата)

СЕНААР

(начало на книгата)

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА

(начало на книгата)

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА

(начало на книгата)

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ

(начало на книгата)

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА

(начало на книгата)

СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК ОТ СИОН

(начало на книгата)

СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК

(начало на книгата)

ДНИТЕ НА НОЯ

(начало на книгата)

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО

(начало на книгата)

ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯТ СЪД

(начало на книгата)

КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД

(начало на книгата)

БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ

(начало на книгата)

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ

(начало на книгата)

“ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ!”

(начало на книгата)

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА

(начало на книгата)

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА

(начало на книгата)

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС

(начало на книгата)

ЕРИХОН

(начало на книгата)

РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ

(начало на книгата)

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА

(начало на книгата)

РЕКАТА НА ЖИВОТА

(начало на книгата)

РЕКИТЕ НА ВРЕМЕТО

(начало на книгата)

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО

(начало на книгата)

ВЕТИЛ

(начало на книгата)

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО

(начало на книгата)

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ

(начало на книгата)

ЗАПЕЧАТАНИ В СВЯТИЯ ДУХ

(начало на книгата)

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС

(начало на книгата)

В ИМЕТО НА ОТЦА

(начало на книгата)

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА

(начало на книгата)

ЛЕГИОН

(начало на книгата)

ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ

(начало на книгата)

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА

(начало на книгата)

ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА

(начало на книгата)

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА

(начало на книгата)

РОДЕНИ ПОД ЗВЕЗДАТА НА АГНЕЦА

(начало на книгата)

ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ

(начало на книгата)

ГОСПОДНАТА ГОДИНА

(начало на книгата)

ЙОРДАН

(начало на книгата

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ

(начало на книгата)

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ

(начало на книгата)

ПРОКЛЯТИЕТО ДЕННИЦА

(начало на книгата)

БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА

(начало на книгата)

ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА

(начало на книгата)

РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА

(начало на книгата)

ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ!

(начало на книгата)

АВАДОН

(начало на книгата)

ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ

(начало на книгата)

ГЕДЕОН

(начало на книгата)

СВЪРШЕКЪТ НА ВЕКА

(начало на книгата)

ПОСЛЕДНИТЕ СТРАНИЦИ НА СВЯТИЯ ДУХ

(начало на книгата)